Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta."— Transkript prezentace:

1 EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

2 Co vychovává? ProstředíRodina

3 Krušné hory mají ohromný přírodní potenciál! Například:

4 Krušné hory Jedná se o horskou oblast s přirozenou kumulací vod. V minulosti s velmi zkoušeným lesním pokryvem, s horskými loukami, jež jsou plné chráněných i léčivých rostlin. Krušné hory jsou zajímavé i zoologicky, asi nejvíce známým druhem je tetřívek. Území, kde jsou významná rašeliniště středoevropského významu. Navíc Krušné hory je území, kde probíhala intenzivní těžba rud a je zde mnoho starých důlních děl. V některých částech Krušných hor se zachovala i lidová architektura.

5 Tyto kvality jsou ekovýchovně využívány především díky samotným chráněným územím, která jsou často dobře popsána na informačních tabulích a také díky systému naučných stezek, které svým počtem převládají v části Krušných hor Karlovarského kraje.

6 Horská krajina – drsná, která výrazně ovlivňuje především své obyvatele, ale i návštěvníky. Vysoký potenciál: přírodovědný kulturní a estetický.

7 Jedná se tady o výchovu prostředím. (www.Krušné-hory.eu) Abertamy

8 K diskusi Takže je možné velmi opatrně konstatovat, že lidé z menších obcí mají k přírodě blíže a žijí ve větším souladu s ní. Kvalitní horské prostředí utváří názory svých obyvatel a pozvolna dochází k uvědomění „nových“ obyvatel ke svému prostředí. Stávají se z nich postupně zdraví patrioti. V Krušných horách po II. Světové válce v souvislosti s odsunem německých obyvatel došlo k výměně obyvatel, ale s výrazně menším počtem lidí.

9 Děti a mládež, které vyrůstají v prostředí přírody mají jistě lepší předpoklady vážit si svého kvalitního prostředí, protože přírodu na každém kroku poznávají od dětství a učí se s ní žít v souladu.

10 Rodinná výchova v této oblasti hraje jistě významnou roli: Děti a mládež vyrůstají od dětství v přírodě bližším prostředí - se musí často podílet na drobných pracích u domů, v zahradách, žijí s domácími zvířaty a podílejí se na jejich péči apod. a tím se utváří i jejich postoj k prostředí. U dětí a mládeže, které žijí v prostředí betonových a asfaltových sídlišť ve větších městech je vztah k prostředí slabší a často i virtuální, v takovém prostředí nemohou děti řádně rozvinout všechny své smysly.

11 V tomto smyslu je život „na venkově“ pestřejší, i když je z hlediska životních podmínek tvrdší a náročnější. To však jistě může vést k lepší připravenosti na život, překonávání překážek je také jedním z významných faktorů při výchově a vzdělávání.

12 Česká republika má řadu dokumentů k podpoře environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – Státní program EVVO a s tím i příslušný Akční plán.

13 Totéž platí o Ústeckém kraji, kde se podařilo vypracovat a posléze odsouhlasit v orgánech kraje Krajskou koncepci EVVO. Bohužel strategické materiály ČR ani Ústeckého kraje se problematikou EVVO v horských oblastech nebo v místech s velkým procentem vysídleného obyvatelstva nezabývají je to jistě téma, které by se mělo rozpracovat a EVVO v tak složitých podmínkách více podpořit. S tím asi souvisí ta skutečnost, že existuje v současné době pouze 1 ekocentrum přímo v území Krušných hor.

14 Ekocentra – Ekologická střediska Ostatní EC jsou zpravidla na okraji daného území. Přičemž řada programů těchto ekocenter vychází z místních podmínek a také z přírody Krušných hor.

15 Systém EVVO v ČR dvojího typu: Školní: mateřské, základní, střední, a vysoké školy Mimoškolní:

16 V území Krušných hor existuje řada obcí, kde je mateřská a základní škola. Všechny školy se řídí Metodickým pokynem MŠMT k EVVO, který kromě jiného zavádí pro všechny školy koordinátora EVVO. V těchto zařízeních je EVVO řešena především tím, že problematika EVVO je řešena v předmětech souvisejích např. přírodopis, zeměpis, občanská nauka apod. V praxi se na školách jedná především o vkládání prvků ekologické výchovy do jednotlivých předmětů. Některé školy pořádají i tématické exkurze a např. ZŠ v Krupce pořádá i ekologický kurz. Střední školy v horské oblasti se zaměřením na problematiku životního prostředí již neexistují. Jediná střední škola, která se přímo problematikou ŽP zabývá je na úpatí Krušných hor je Schola Humanitas v Litvínově. Ostatní školy např. zemědělské či gymnázia prvky EVVO využívají a často podporují i zajímavé školní projekty z oblasti životního prostředí. Vysoké školy se problematikou Krušných hor zabývají v menším rozsahu – výjimkou je ČZU Praha prof. RNDr.Vladimír Bejček, CSc. – problematika tetřívka a FŽP UJEP – provádí řadu aktivit právě v Krušných horách.

17 Akademie Gymnázium Konzervatoř SOŠ lesnická SOU lesnické (zahradní) SOU technické (elektro, strojírenské, stavební, mechanické, atd.) SOU textilní SOU; OU ostatní (kuchař, číšník, krejčí) SPŠ; SOŠ (chemické, mechanik elektronic, atd.) SŠ ostatní (OA, humanitní vědy, hudební, atd.) SŠ ostatní + SPŠ; SOŠ (nelze rozlišit) SŠ sociální + VOŠ SŠ zdravotnická UJEP - pobočky VŠ ostatní (bankovní institut, …) Počet Výuka Eko. Výchovy ObecZákladní školy (ZUŠ)Střední školyAkademieKonzervatořGymnáziumUčiliště; SOUVysoké školy Abertamy11------ Blatno1------- Boží dar1------- Brandov-------- Bystřice-------- Cínovec-------- Č. Jiřetín-----1-- Černovice-------- České Hamry-------- Dolní Jiřetín1----1-- Dubí51--1-1- Fláje-------- Hamr-------- Hora sv. Kateřiny1------- Hora sv. Šebest.-------- Horní Jiřetín1----1-- Horní Krupka-------- Chabařovice2------- Chlumec1------- Chomutov1951-351ano Jáchymov1------- Janov-------- Jeníkov1------- Jirkov6----1-- Kalek1------- Klášterec5---11-- Klíny1------- Košťany2------- Kovářská1------- Kraslice41------ Krupka9---11-- Kryštofovy Hamry-------- Křimov--------

18 Akademie Gymnázium Konzervatoř SOŠ lesnická SOU lesnické (zahradní) SOU technické (elektro, strojírenské, stavební, mechanické, atd.) SOU textilní SOU; OU ostatní (kuchař, číšník, krejčí) SPŠ; SOŠ (chemické, mechanik elektronic, atd.) SŠ ostatní (OA, humanitní vědy, hudební, atd.) SŠ ostatní + SPŠ; SOŠ (nelze rozlišit) SŠ sociální + VOŠ SŠ zdravotnická UJEP - pobočky VŠ ostatní (bankovní institut, …) Litvínov83--111- Lom1------- Loučná-------- Louka u L.1------- Měděnec-------- Meziboří11---10-- Mikulov-------- Místo1------- Mníšek-------- Modlany1------- Moldava-------- Mstišov-------- N. Ves v Horách1------- Nejdek4----1-- Nové Hamry1------- Novosedlice1------- Osek1------- Pernink1------- Perštejn1----1-- Petrovice1------- Potůčky1------- Proboštov1------- Rusová-------- Telnice1------- Teplice217-1172- Vejprty2------- Výsluní1------- Počet Výuka Eko. Výchovy ObecZákladní školy (ZUŠ)Střední školyAkademieKonzervatořGymnáziumUčiliště; SOUVysoké školy

19 Školská zařízení Jediné školské zařízení pro zájmové vzdělávání – D ům dětí a mládeže, v srdci Krušných hor, které bylo ve Vejprtech, bylo bez náhrady zrušeno. Na okraji Krušných hor je několik obdobných zařízení např. v Oseku a Krupce. Tato zařízení mají vždy i přírodovědně a ekologicky zaměřené kroužky. Zpravidla také pořádají řadu environmentálních aktivit např. Den Země apod. Další zařízení tohoto typu jsou v Ústí nad Labem, Teplicích, Bílině, Duchově, v Mostě, Chomutově, Ostrově a v Karlových Varech. Všechna tato školská zařízení se zabývají přírodovědou a životním prostředím.

20 Mimoškolní výuka EVVO

21 Lesní ekopedagogika Motto lesního pedagoga: O lese učit v lese. Lesy ČR, které obhospodařují většinu lesních porostů v Krušných horách vytvořili ve spolupráci s environmentálně zaměřenými NNO zajímavé programy pro veřejnost tak, aby lidé navštěvovali les a vytvářeli si k němu kladný vztah. např. Program 2000 nebo Vstupte... Další úspěšnou akcí pro veřejnost jsou Dny s Lesy České republiky v Krušných horách je pořádá např. LS Litvínov v Karlovarském kraji - Krajská knihovna Karlovy Vary. Dalším zajímavým projektem v lesích je projekt Les ve škole - škola v lese – jehož koordinátorem je o.s. Tereza Praha - účastní se ho školy Chodov, Sokolov, Krupka, G - Teplice, Vejprty,Bílina, Most, Chomutov. Jedním z ekovýchovných programů LČR a ekocenter bylo vytvoření standardů, jak má vypadat výukový program v lese – tzv lesní pedagogika.

22 NNO (NGO) Oblast Krušných hor je na environmentálně zaměřené neziskové organizace skutečně velmi chudá. Přímo v centru dění působí ZO ČSOP Klíny, které provozuje jediné ekocentrum přímo v Krušných horách.

23 Dalšími NGO jsou: Nadační fond Obnova Krušnohoří, o.s. Jde o Nejdek, o.s. Abertamy, o.s. Spolek přátel města Kraslice o.s., Sdružení přátel kostela Sv. Petra a Pavla ve Volyni, Občané pro kvalitu života v Krušných horách, ZO ČSOP Fergunna – spolek pro ochranu krajiny a přírody Krušných hor, o.s. za udržitelný rozvoj Horní Blatné, Projekt Cínovec, Krušnohorský spolek Grun, O.s. na ochranu přírody Krušných hor v

24 Ostatní NGO se nacházejí na hranici nebo v těsné blízkosti Krušných hor a pořádají řadu aktivit, které mají zlepšit prostředí i v Krušných horách. Např. zmiňovaný Český svaz ochránců přírody rozvíjí prostřednictvím svých ZO např. Klíny, Fergana, Tilia, Chodov apod řadu aktivit přímo v Krušných horách – budování přehrázek a obnova rašelinišť, biodiverzita rostlin i živočichů, zakládání pozemkových spolků i osvěta veřejnosti. V daném území působí i Hnutí Brontosaurus a další ekologická NNO. Z těch vzdálenějších je aktivní např. Ametyst z Plzně, který má některé projekty přímo cílené na problematiku Krušných hor.

25 Ekocentra Jediné ekocentrum, které sídlí přímo v Krušných horách je v Klínech a zřizuje je ZO ČSOP. Ostatní ekocentra jsou buď na okraji Krušných hor nebo velmi blízko a řadu aktivit k problematice Krušných hor propagují i řeší. Ekocentrum Jalovice u Horního hradu. Ekocentrum Chodovaček, v Chodově zřízené ZO ČSOP, Ekocentrum v Ostrově, které je součástí DDM Ostrov a bylo postavené z prostředků EU – z programu ŽP, Ekocentrum Stepník v Kadani, EC při ZOOparku v Chomutově, EC v Bílině, EC Šťovík v Teplicích, EC Tilia v Ústí nad Labem apod.

26 Ekocentra na území Ústeckého kraje Středisko ekologické výchovy SEVER, Litoměřice Koordinátor: Ing. Ivana Poláčková, Mgr. Veronika Svobodová tel: 416 734 838, e-mail: sever- ltm@ekologickavychova.cz www.sever.ecn.cz Český svaz ochránců přírody, TILIA, Ústí nad Labem Koordinátor: PaedDr. Jan Eichler, Aleš Novotný tel: 475 209 922, 724 101 150, e- mail: reditel@ddmul.cz www.volny.cz/tiliaczsever- ltm@ekologickavychova.cz www.sever.ecn.czreditel@ddmul.cz www.volny.cz/tiliacz Ekocentrum města Děčín Magistrát města Děčín 175/5, 405 38 Děčín 4 Koordinátor: Petra Ludwigová tel.: 412 591 323 Ekocentrum TERA NATURA Bílina (objekt městské radnice infocentrum Pod věží) Břežánská 50/1, 418 01 Bílina Koordinátor: Blažena Říhová tel.: 607 956 131 e-mail: ekocentrum@terranatura.cz www.terranatura.cz ekocentrum@terranatura.cz www.terranatura.cz

27 Ekocentra na území Ústeckého kraje Ekodomov - Ekologické centrum Žatec Jiráskova 151, 438 01 Žatec Koordinátor: Ing. Přemysl Hautke tel.: 478 048 053, e-mail: infozatec@ekodomov.cz www.ekodomov.cz Ekocentrum ŠŤOVÍK, o.s., Teplice objekt ZŠ Koperníkova 2592, 415 01Teplice Koordinátor: Jan Kotěra, Jana Hora tel: 720 550 792, 775 107 906, e-mail: kotera@stovik.cz www.stovik.cz Ekocentrum Meluzína Regionální Centrum Asociace Brontosaura Koordinátor: Radek Bartůněk, tel: 776 757 500 e-mail: ec.meluzina@volny.cz www.meluzina.info infozatec@ekodomov.cz www.ekodomov.cz kotera@stovik.cz www.stovik.czec.meluzina@volny.cz www.meluzina.info Podkrušnohorský zoopark Chomutov Koordinátor: Jaroslav Hamerský tel.: 603 703 963 e-mail: ekolog@zoopark.cz www.zoopark.cz Ekocentrum Dymnivka (při DDM Postoloprty) Koordinátor: Petr Křivan, tel: 732 961 668 e-mail: eko.dimnivka@seznam.cz Ekocentrum Stepník při Gymnáziu Kadaň Koordinátor: Hana Kaufmanová tel: 474 335 262, 604 506 884 e-mail: ekocentrum@gymnazium- kadan.czekolog@zoopark.cz www.zoopark.czeko.dimnivka@seznam.czekocentrum@gymnazium- kadan.cz

28 Ekocentrum Šťovík Sídlo: objekt ŽŠ Koperníkova 2592, Teplice 41501 spojení do ekocentra: z centra Teplic trolejbus č. 5, 12, 13. Zastávka Šanov II škola Kontaktní údaje: pan Kotěra Telefon: tel: 775 107 906 Adresa pro poštovní korespondenci : Ekocentrum Šťovík Koperníkova 2592 415 01, Teplice E-mail: kotera@stovik.czkotera@stovik.cz www.stovik.cz

29 Praktická ukázka konkrétní přeshraniční spolupráce v Krušných horách:

30 O víkendu 10. - 11. dubna 2010 nám můžete pomoci se sázením stromů na německé straně Krušných hor. Výsadba stromků souvisí s projektem sdružení Grüne Liga Osterzgebirge probíhajícím již od roku 2001, jehož cílem je přeměna lesních porostů v okolí Bärensteinu. Hlavní náplní brigády je především péče o dosud vysazené listnáče a jedle bělokoré, přičemž další malé jedle budou dále vysazovány. Pomocníci jsou vítáni v sobotu 10. dubna, a to od 10 hodin na Sachsenhöhe, který se nachází mezi Bärensteinem a oborou v Hartmannmühle. Na neděli je potom naplánováno putování za poznáváním hlasů ptáků. V případě, že se budete chtít zúčastnit, napiště nám na naši mailovou adresu ekocentrum@stovik.cz.

31 Projekty Napsal uživatel Administrator Sobota, 24 Leden 2009 16:53 O.S.Šťovík Teplice v současné době spolupracuje s německou partnerskou organizací Grüne Liga Osterzgebirge na společnem projektu "Společně o přírodu pečovat a přírody si užívat", který je zaměřen na praktickou ochranu a péči o přírodu a krajinu na obou stranách hranice. Jde o následujici čtyři společná víkendová setkání s německymi a českými účastníky, jejichž cílem je nejen ochrana přírody a krajiny, ale rovněž vzájemné předávání zkušeností a poznávání: 18./19. července - "Heulager" v Bielatalu u Bärensteinu 29./30. srpna - "Nachmäh-Wochenende" v Bielatalu u Bärensteinu 19./20. září - víkendová brigáda pod Lipskou horou v Českém středohoří 3./4. října - sklizeň jablek u Glashütte a v Oseku

32 Grüne Liga Osterzgebirge – regionální ekologická organizace Začalo to v roce 1991. Studenti tharandtské lesnické akademie a další dobrovolníci uklízeli těžké pneumatiky a další odpadky z lesa u Obercunnersdorfu, aby uvolnili místo vzácným rostlinám. O několik týdnů později blokovaly dva tucty aktivistů hraniční přechod na Cínovci s transparentem „Zboží na železnici!“ Mnoho (volného) času zabralo také vyjadřování ke všem novým plánům výstavby ve východním Krušnohoří. Na počátku 90.let proběhly první přírodovědné exkurze a výukové programy pro děti. Dnes je mnohem větší jak počet dobrovolníků, tak i oblast, v níž Grüne Liga působí, těžiště práce však zůstává stejné:

33 Grüne Liga Osterzgebirge – regionální ekologická organizace Praktická ochrana přírody: kosení horských luk; vysazování listnáčů v jehličnatých monokulturách; zakládání třecích rybníčků; konkrétní opatření v druhové ochraně; ochranářské akce s účastí mnoha dobrovolných pomocníků. Odborné ochranářské projekty: obnova biokoridorů, projekty druhové ochrany, odborná příprava nových chráněných území, aj. Ekologická politika: boj proti devastaci přírody (např. při stavbách předimenzovaných silnic, ničení přirozených koryt vodních toků, těžbě dřeva v chráněných územích). Práce s veřejností a ekologická výchova: přírodovědné exkurze a přednášky; naučná hra „Výr Ulli poznává východní Krušnohoří“.

34 Síla ekologické organizace spočívá především ve velkém množství sympatizantů a dobrovolných přispěvatelů. Při ochranářských akcích Grüne Liga se ročně schází více než stovka lidí a téměř stejný počet dárců umožňuje organizaci začínat s novými projekty. Občanské iniciativy se angažují v protestech proti ničení krajiny, odborníci dávají své znalosti do služeb ochrany přírody, studenti absolvují ekologická praktika, dobrovolní pomocníci umožňují od roku 1995 existenci časopisu „Grünes Blätt’l“ – a je ještě mnoho dalších možností, jak se v Krušných horách podílet na ochraně přírody.

35 Pět způsobů, jak chránit přírodu společně s Grüne Liga Osterzgebirge: Každoročně v červenci probíhá dvoutýdenní tábor spojený s kosením horských luk v Bielatalu u Bärensteinu; dále mnoho víkendových akcí v průběhu roku. Ochranářská praktika (každoročně v srpnu v Schellerhau), diplomové práce, dobrovolnický rok v ekologické organizaci. Přírodovědné exkruze a přednášky pro dospělé a výukové programy pro děti. Finanční příspěvek na konto: 4 600 781 001 BLZ: 850 900 00 Dresdner Volks- und Raiffeisenbank Členství v Grüne Liga Osterzgebirge e.V

36 Grüne Liga Osterzgebirge – regionální ekologická organizace Große Wassergasse 19, 01744 Dippoldiswalde Tel. 0 35 04 - 61 85 85 e- mail: osterzgebirge@grueneliga.de www.grueneliga-osterzgebirge.deosterzgebirge@grueneliga.de

37 Grünes Blätt'l Aktuální informace o přírodě ve východních Krušných horách a její ochraně nabízí jednou měsíčně časopis Grünes Blätt’l. Funguje především díky příspěvkům dobrovolných dárců a svými texty do něj přispívají přírodovědci z regionu. Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16 hodin jsou v kanceláři Grüne Liga Osterzgebirge v Dippoldiswalde vítáni pomocníci s přehýbáním a sešíváním čerstvě vytištěných listů.

38 Projekty Projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka„ (Projekt byl zahájen 1. března 2006 a byl ukončen 29. 2. 2008) Projekt LEV Společnost SC-Bronco, a.s. se v současné době zabývá projektem Lesnicko-environmentálního vzdělávání žáků základních a středních škol Ústeckého kraje.

39 Činnost ekocentra Chodováček v Chodově ekosoutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic, pro dokrmování lesní zvěře, které jsou předávány Mysliveckému sdružení Lomy zastoupené p.Kociánem od dubna do října jsme provozujeme za podpory dotace Města Chodov a Karlovarského kraje i Minibotanickou zahradu s množstvím exponátů letniček, trvalek, s minigeologický parkem a kaktusáriem a lesní školkou, kterou navštěvují se svými vyučujícími více dětí ZŠ a MŠ, o které se starala a zahradou je prováděla a výukový program s pracovními listy zajistila Stáňa Volková Minibotanickou zahradu pořádáme krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list s doprovodným programem rukodělných činností, filcováním, drátkování, kresby na dřevo, pletení z pedigů….Zelená stezka - Zlatý list organizujeme oslavy ke Dni Země a celosvětové akce Ukliďme světDni Země Ukliďme svět Organizovali jsme i tradiční výpravu do Svatošských skal spojenou s úklidem naučné stezky a opékáním buřtů ve vodáckém kempu v Lokti. zúčastnujeme se celostátní akce Hledání jaraHledání jara Zachraňme studánky - otvírání a zavírání 5 studánek ve spolupráci s Lesy ČR spojené s jejich čištěním a úklidem prostoru kolem nich. Masopustní veselice - ve spolupráci s Hubertusem na Hřebenech se podílíme na připravě průvod masek, který se vydal vlakem do Luhu a z Luhu směrem na Josefov, Hřebeny obec a hrad a zpět dolů do údolí pěšmo. Zabalili jsme do koše s sebou masopustní koblihy, které napekla Marianova manželka. Mezi naše zastávky patřil i dům starosty Josefova p. Čížka. Hartenberské strašení – akce probíhá v říjnu proběhla další tradiční akce na Hřebenech při které pomáháme tamním organizátorům. Jednalo se o strašidelnou stezku v podhradí Hartenbergu. Naši MOPíci dělali na trase strašidla. Této večerní akci ovšem předcházelo pracovní odpoledne, kdy se z nádvoří hradu vyklízela drť, suť, kameny a cihly a chystal se tak prostor pro stánkaře a zázemí pro kulturní vystoupení při Mikulášské jízdě.

40 Činnost ekocentra Chodováček v Chodově Ekobesedy pro páté ročníky „Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás / Součástí besedy byla v roce 2008 i prohlídka fotografické výstavy, kterou připravilo ČSOP Chodov ve spolupráci s Lesy České republiky „Pohledy do přírody„ a výstava sdružení Arnika o projektu „Šetrné papírování“. Velmi příjemným zakončením těchto besed byla vlastní výroba dekorativních předmětů z odpadového materiálů – konkrétněji květiny z PET láhví. Celý cyklus přednášek byl podpořen i grantem města Chodov. Ceny pro děti a upomínkové předměty dodal i referát Životního prostředí Karlovarského krajského úřadu. To byl nosný motiv série přednášek pro žáky chodovských škol zaměřených na odpadové hospodářství/. Celý tento projekt přednášek byl koncipován v duchu environmetnální výchovy. Střídala se dataprojekce, besedy a povídání o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích a o principech domácí ekologie. Výstava „Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás“. Výstavu jsme pořádáme v Městské galerii v Chodově. Výstava má dvě expozice, v první části výstavy mohli její návštěvníci shlédnout panely z činnosti Českého svazu ochránců přírody, které je provázeno dataprojekcí fotografií z činnosti ČSOP. Druhá část výstavy je zaměřena na orůzná temata / dpadové hospodářství. Zde se prezentuje sdružení Arnika svoji výstavou Šetrné papírování.,společná výstavě fotografií Sdružení Mladých ochránců přírody, Lesů ČR a ministerstva školství - Pohledy do přírody, nebo letošní expozice Indiáni v Čechách sčítání kání – na pravidelné trase s ornitoložkou Mirkou Horákovou, zmapování nejen káňat ale i všeho živého co nám přes cestu přeběhne, přeskočí či přelétne Mikulášská jízda, tradiční akce mnoha subjektů, o té více na http://www.mikulasskajizda.websnadno.cz/Mikulášská jízda http://www.mikulasskajizda.websnadno.cz/ Ukliďme svět - uklízeli jsme lesopark od odpadků a park v Lesní ulici. Tradiční pochod do Svatošských skal - cesta podél řeky až do Lokte, spojená s úklidem naučné stezky.

41 Ekocentrum Jalovice u Horního hradu Okruh činnosti - spočívá totiž v samotném jednání s vlastníky lokalit. „Jelikož je v současné době naší prioritou okolí Horního hradu, omezila se v roce 2005 jednání pouze na majitele hradu pana Pavla Palackého. Na jeho podnět jsme již v roce 2004 přistoupili k některým zásahům při obnově zdejší krajiny. V roce 2005 tomu nebylo jinak a tak můžeme konstatovat, že zde začala fungovat velmi dobrá spolupráce vlastníka pozemků a pozemkového spolku, založená na přátelském vztahu a stejném postoji k využití této krásné krajiny.“

42 Občanské sdružení Ametyst Plzeň V Krušných horách se dlouhodobě věnujeme sledování stavu populace tetřívka obecného a spolu s Daphne ČR jsme zahájili projekt revitalizace krušnohorských rašelinišť, která jsou zde jeho původním biotopem.

43 Systém EVVO na VŠ Z konference Centra pro otázky ŽP z 23.9.2009 na téma Environmentální vzdělávání, fórum vysokoškolských učitelů: „Metody a možnosti výuky udržitelnosti na VŠ“

44 Odbor environmentálního vzdělávání, MŽP (Mgr. Miroslav Novák) Akční plán EVVO na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015

45 Strategický rámec pro EVVO a VUR v ČR Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŢP (§ 13 ) Strategie vzdělávání pro udrţitelný rozvoj ČR (2008-2015) Dokumenty z oblasti školství Krajské koncepce EVVO Státní program EVVO

46 VŠ v Akčním plánu EVVO na léta 2007-2009 Doporučení: Zohlednit EVVO a VUR v připravovaném profilu absolventa VŠ studijních programů pro přípravu pedagogických pracovníků.

47 VŠ v Akčním plánu EVVO na léta 2010-2012 Cílový stav: Studenti připravující se na profesi učitele (bez ohledu na aprobaci) mají možnost absolvovat předmět zaměřený na teorii a metodiku EVVO Cílový stav: Veřejné a státní VŠ začleňují environmentální principy do svého provozu a vzdělávacího procesu

48 VŠ ve Strategii VUR ČR Cíle: akreditace specializovaných (mezioborových, mezi-fakultních) studijních programů zaměřených na VUR vysoká prostupnost studia a mobilita studentů mezi obory VOŠ a fakultami VŠ příležitosti pro vytváření sítí spolupráce pracovišť zaměřených na různé aspekty VUR, a to jak ve výuce, tak i ve výzkumu spolupráce VOŠ a VŠ s praxí formou tzv. expertních center podpora nových přístupů a metod výuky souvisejících s VUR na pedagogických fakultách podpora managementu vysokoškolské výuky

49 Shrnutí Existuje solidní koncepční/legislativní rámec pro rozvoj EVVO a VUR Problematika VŠ je však ve strategických dokumentech zpravidla ve formě doporučení Akční plán EVVO na léta 2010-2012 se vztahuje k VŠ ve dvou rovinách: 1. pedagogické obory (EVVO součástí standardu uč. profese) 2. environmentálně šetrný provoz AP VUR je otevřen, možnost podávat podněty

50 VŠ Potřeba nových studijních oborů se zaměřením na VUR či EVVO.

51 Možnosti dalšího rozvoje studijních programů FŽP Ve spolupráci s ostatními fakultami UJEP, a to bakalářské studium v minulosti již připravovaný program - Environmentální management (spolupráce s FSE) a nově připravovaný program - Učitelství pro environmentální vzdělávání a tvorba ŠVP (spolupráce s PF a možná i s FSE)


Stáhnout ppt "EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta."

Podobné prezentace


Reklamy Google