Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta"— Transkript prezentace:

1 EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

2 Co vychovává? Prostředí Rodina

3 Krušné hory mají ohromný přírodní potenciál!
Například:

4 Krušné hory Jedná se o horskou oblast s přirozenou kumulací vod.
V minulosti s velmi zkoušeným lesním pokryvem, s horskými loukami, jež jsou plné chráněných i léčivých rostlin. Krušné hory jsou zajímavé i zoologicky, asi nejvíce známým druhem je tetřívek. Území, kde jsou významná rašeliniště středoevropského významu. Navíc Krušné hory je území, kde probíhala intenzivní těžba rud a je zde mnoho starých důlních děl. V některých částech Krušných hor se zachovala i lidová architektura.

5 Tyto kvality jsou ekovýchovně využívány
především díky samotným chráněným územím, která jsou často dobře popsána na informačních tabulích a také díky systému naučných stezek, které svým počtem převládají v části Krušných hor Karlovarského kraje.

6 Horská krajina – drsná, která výrazně ovlivňuje především své obyvatele, ale i návštěvníky. Vysoký potenciál: přírodovědný kulturní a estetický.

7 Jedná se tady o výchovu prostředím. (www.Krušné-hory.eu)
Abertamy

8 K diskusi Takže je možné velmi opatrně konstatovat, že lidé z menších obcí mají k přírodě blíže a žijí ve větším souladu s ní. Kvalitní horské prostředí utváří názory svých obyvatel a pozvolna dochází k uvědomění „nových“ obyvatel ke svému prostředí. Stávají se z nich postupně zdraví patrioti. V Krušných horách po II. Světové válce v souvislosti s odsunem německých obyvatel došlo k výměně obyvatel, ale s výrazně menším počtem lidí.

9 Děti a mládež, které vyrůstají v prostředí přírody
mají jistě lepší předpoklady vážit si svého kvalitního prostředí, protože přírodu na každém kroku poznávají od dětství a učí se s ní žít v souladu.

10 Rodinná výchova v této oblasti hraje jistě významnou roli:
Děti a mládež vyrůstají od dětství v přírodě bližším prostředí - se musí často podílet na drobných pracích u domů, v zahradách, žijí s domácími zvířaty a podílejí se na jejich péči apod. a tím se utváří i jejich postoj k prostředí. U dětí a mládeže, které žijí v prostředí betonových a asfaltových sídlišť ve větších městech je vztah k prostředí slabší a často i virtuální, v takovém prostředí nemohou děti řádně rozvinout všechny své smysly.

11 V tomto smyslu je život „na venkově“ pestřejší, i když je z hlediska životních podmínek tvrdší a náročnější. To však jistě může vést k lepší připravenosti na život, překonávání překážek je také jedním z významných faktorů při výchově a vzdělávání.

12 Státní program EVVO a s tím i příslušný Akční plán.
Česká republika má řadu dokumentů k podpoře environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – Státní program EVVO a s tím i příslušný Akční plán.

13 Totéž platí o Ústeckém kraji,
kde se podařilo vypracovat a posléze odsouhlasit v orgánech kraje Krajskou koncepci EVVO. Bohužel strategické materiály ČR ani Ústeckého kraje se problematikou EVVO v horských oblastech nebo v místech s velkým procentem vysídleného obyvatelstva nezabývají je to jistě téma, které by se mělo rozpracovat a EVVO v tak složitých podmínkách více podpořit. S tím asi souvisí ta skutečnost, že existuje v současné době pouze 1 ekocentrum přímo v území Krušných hor.

14 Ekocentra – Ekologická střediska
Ostatní EC jsou zpravidla na okraji daného území. Přičemž řada programů těchto ekocenter vychází z místních podmínek a také z přírody Krušných hor.

15 Systém EVVO v ČR dvojího typu:
Školní: mateřské, základní, střední, a vysoké školy Mimoškolní:

16 V území Krušných hor existuje řada obcí, kde je mateřská a základní škola.
Všechny školy se řídí Metodickým pokynem MŠMT k EVVO, který kromě jiného zavádí pro všechny školy koordinátora EVVO. V těchto zařízeních je EVVO řešena především tím, že problematika EVVO je řešena v předmětech souvisejích např. přírodopis, zeměpis, občanská nauka apod. V praxi se na školách jedná především o vkládání prvků ekologické výchovy do jednotlivých předmětů. Některé školy pořádají i tématické exkurze a např. ZŠ v Krupce pořádá i ekologický kurz. Střední školy v horské oblasti se zaměřením na problematiku životního prostředí již neexistují. Jediná střední škola, která se přímo problematikou ŽP zabývá je na úpatí Krušných hor je Schola Humanitas v Litvínově. Ostatní školy např. zemědělské či gymnázia prvky EVVO využívají a často podporují i zajímavé školní projekty z oblasti životního prostředí. Vysoké školy se problematikou Krušných hor zabývají v menším rozsahu – výjimkou je ČZU Praha prof. RNDr.Vladimír Bejček, CSc. – problematika tetřívka a FŽP UJEP – provádí řadu aktivit právě v Krušných horách.

17 SOU lesnické (zahradní)
Počet Výuka Eko. Výchovy Obec Základní školy (ZUŠ) Střední školy Akademie Konzervatoř Gymnázium Učiliště; SOU Vysoké školy Abertamy 1 - Blatno Boží dar Brandov Bystřice Cínovec Č. Jiřetín Černovice České Hamry Dolní Jiřetín Dubí 5 Fláje Hamr Hora sv. Kateřiny Hora sv. Šebest. Horní Jiřetín Horní Krupka Chabařovice 2 Chlumec Chomutov 19 3 ano Jáchymov Janov Jeníkov Jirkov 6 Kalek Klášterec Klíny Košťany Kovářská Kraslice 4 Krupka 9 Kryštofovy Hamry Křimov Akademie Gymnázium Konzervatoř SOŠ lesnická SOU lesnické (zahradní) SOU technické (elektro, strojírenské , stavební, mechanické, atd.) SOU textilní SOU; OU ostatní (kuchař, číšník, krejčí) SPŠ; SOŠ (chemické, mechanik elektronic, atd.) SŠ ostatní (OA, humanitní vědy, hudební, atd.) SŠ ostatní + SPŠ; SOŠ (nelze rozlišit) SŠ sociální + VOŠ SŠ zdravotnická UJEP - pobočky VŠ ostatní (bankovní institut, …)

18 SOU lesnické (zahradní)
Počet Výuka Eko. Výchovy Obec Základní školy (ZUŠ) Střední školy Akademie Konzervatoř Gymnázium Učiliště; SOU Vysoké školy Litvínov 8 3 - 1 Lom Loučná Louka u L. Měděnec Meziboří 10 Mikulov Místo Mníšek Modlany Moldava Mstišov N. Ves v Horách Nejdek 4 Nové Hamry Novosedlice Osek Pernink Perštejn Petrovice Potůčky Proboštov Rusová Telnice Teplice 21 7 2 Vejprty Výsluní Akademie Gymnázium Konzervatoř SOŠ lesnická SOU lesnické (zahradní) SOU technické (elektro, strojírenské , stavební, mechanické, atd.) SOU textilní SOU; OU ostatní (kuchař, číšník, krejčí) SPŠ; SOŠ (chemické, mechanik elektronic, atd.) SŠ ostatní (OA, humanitní vědy, hudební, atd.) SŠ ostatní + SPŠ; SOŠ (nelze rozlišit) SŠ sociální + VOŠ SŠ zdravotnická UJEP - pobočky VŠ ostatní (bankovní institut, …)

19 Školská zařízení Jediné školské zařízení pro zájmové vzdělávání – Dům dětí a mládeže, v srdci Krušných hor, které bylo ve Vejprtech, bylo bez náhrady zrušeno. Na okraji Krušných hor je několik obdobných zařízení např. v Oseku a Krupce. Tato zařízení mají vždy i přírodovědně a ekologicky zaměřené kroužky. Zpravidla také pořádají řadu environmentálních aktivit např. Den Země apod. Další zařízení tohoto typu jsou v Ústí nad Labem, Teplicích, Bílině, Duchově, v Mostě, Chomutově, Ostrově a v Karlových Varech. Všechna tato školská zařízení se zabývají přírodovědou a životním prostředím.

20 Mimoškolní výuka EVVO

21 Lesní ekopedagogika Motto lesního pedagoga: O lese učit v lese.
Lesy ČR, které obhospodařují většinu lesních porostů v Krušných horách vytvořili ve spolupráci s environmentálně zaměřenými NNO zajímavé programy pro veřejnost tak, aby lidé navštěvovali les a vytvářeli si k němu kladný vztah. např. Program 2000 nebo Vstupte... Další úspěšnou akcí pro veřejnost jsou Dny s Lesy České republiky v Krušných horách je pořádá např. LS Litvínov v Karlovarském kraji - Krajská knihovna Karlovy Vary. Dalším zajímavým projektem v lesích je projekt Les ve škole - škola v lese – jehož koordinátorem je o.s. Tereza Praha - účastní se ho školy Chodov, Sokolov, Krupka, G - Teplice, Vejprty,Bílina, Most, Chomutov. Jedním z ekovýchovných programů LČR a ekocenter bylo vytvoření standardů, jak má vypadat výukový program v lese – tzv lesní pedagogika.

22 NNO (NGO) Oblast Krušných hor je na environmentálně zaměřené neziskové organizace skutečně velmi chudá. Přímo v centru dění působí ZO ČSOP Klíny, které provozuje jediné ekocentrum přímo v Krušných horách.

23 Dalšími NGO jsou: Nadační fond Obnova Krušnohoří, o.s. Jde o Nejdek,
o.s. Abertamy, o.s. Spolek přátel města Kraslice o.s., Sdružení přátel kostela Sv. Petra a Pavla ve Volyni, Občané pro kvalitu života v Krušných horách, ZO ČSOP Fergunna – spolek pro ochranu krajiny a přírody Krušných hor, o.s. za udržitelný rozvoj Horní Blatné, Projekt Cínovec, Krušnohorský spolek Grun, O.s. na ochranu přírody Krušných hor v

24 Ostatní NGO se nacházejí na hranici nebo v těsné blízkosti Krušných hor a pořádají řadu aktivit, které mají zlepšit prostředí i v Krušných horách. Např. zmiňovaný Český svaz ochránců přírody rozvíjí prostřednictvím svých ZO např. Klíny, Fergana, Tilia, Chodov apod řadu aktivit přímo v Krušných horách – budování přehrázek a obnova rašelinišť, biodiverzita rostlin i živočichů, zakládání pozemkových spolků i osvěta veřejnosti. V daném území působí i Hnutí Brontosaurus a další ekologická NNO. Z těch vzdálenějších je aktivní např. Ametyst z Plzně, který má některé projekty přímo cílené na problematiku Krušných hor.

25 Ekocentra Jediné ekocentrum, které sídlí přímo v Krušných horách je v Klínech a zřizuje je ZO ČSOP. Ostatní ekocentra jsou buď na okraji Krušných hor nebo velmi blízko a řadu aktivit k problematice Krušných hor propagují i řeší. Ekocentrum Jalovice u Horního hradu. Ekocentrum Chodovaček, v Chodově zřízené ZO ČSOP, Ekocentrum v Ostrově, které je součástí DDM Ostrov a bylo postavené z prostředků EU – z programu ŽP, Ekocentrum Stepník v Kadani, EC při ZOOparku v Chomutově, EC v Bílině, EC Šťovík v Teplicích, EC Tilia v Ústí nad Labem apod.

26 Ekocentra na území Ústeckého kraje
Středisko ekologické výchovy SEVER, Litoměřice Koordinátor: Ing. Ivana Poláčková, Mgr. Veronika Svobodová tel: , Český svaz ochránců přírody, TILIA, Ústí nad Labem Koordinátor: PaedDr. Jan Eichler, Aleš Novotný tel: , , Ekocentrum města Děčín Magistrát města Děčín 175/5, Děčín 4 Koordinátor: Petra Ludwigová tel.: Ekocentrum TERA NATURA Bílina (objekt městské radnice infocentrum Pod věží) Břežánská 50/1, Bílina Koordinátor: Blažena Říhová tel.:

27 Ekocentra na území Ústeckého kraje
Ekodomov - Ekologické centrum Žatec Jiráskova 151, Žatec Koordinátor: Ing. Přemysl Hautke tel.: , Ekocentrum ŠŤOVÍK , o.s., Teplice objekt ZŠ Koperníkova 2592, Teplice Koordinátor: Jan Kotěra, Jana Hora tel: , , Ekocentrum Meluzína Regionální Centrum Asociace Brontosaura Koordinátor: Radek Bartůněk, tel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov Koordinátor: Jaroslav Hamerský tel.: Ekocentrum Dymnivka (při DDM Postoloprty) Koordinátor: Petr Křivan, tel: Ekocentrum Stepník při Gymnáziu Kadaň Koordinátor: Hana Kaufmanová tel: ,

28 Ekocentrum Šťovík Sídlo: objekt ŽŠ Koperníkova 2592, Teplice 41501
spojení do ekocentra: z centra Teplic trolejbus č. 5, 12, 13. Zastávka Šanov II škola Kontaktní údaje: pan Kotěra Telefon: tel: 775  Adresa pro poštovní korespondenci : Ekocentrum Šťovík Koperníkova , Teplice

29 Praktická ukázka konkrétní přeshraniční spolupráce v Krušných horách:

30 Grüne Liga Osterzgebirge
O víkendu dubna 2010 nám můžete pomoci se sázením stromů na německé straně Krušných hor. Výsadba stromků souvisí s projektem sdružení Grüne Liga Osterzgebirge probíhajícím již od roku 2001, jehož cílem je přeměna lesních porostů v okolí Bärensteinu. Hlavní náplní brigády je především péče o dosud vysazené listnáče a jedle bělokoré, přičemž další malé jedle budou dále vysazovány. Pomocníci jsou vítáni v sobotu 10. dubna, a to od 10 hodin na Sachsenhöhe, který se nachází mezi Bärensteinem a oborou v Hartmannmühle. Na neděli je potom naplánováno putování za poznáváním hlasů ptáků. V případě, že se budete chtít zúčastnit, napiště nám na naši mailovou adresu

31 Projekty Napsal uživatel Administrator    Sobota, 24 Leden :53 O.S.Šťovík Teplice v současné době spolupracuje s německou partnerskou organizací Grüne Liga Osterzgebirge na společnem projektu "Společně o přírodu pečovat a přírody si užívat", který je zaměřen na praktickou ochranu a péči o přírodu a krajinu na obou stranách hranice. Jde o následujici čtyři společná víkendová setkání s německymi a českými účastníky, jejichž cílem je nejen ochrana přírody a krajiny, ale rovněž vzájemné předávání zkušeností a poznávání: 18./19. července - "Heulager" v Bielatalu u Bärensteinu 29./30. srpna - "Nachmäh-Wochenende" v Bielatalu u Bärensteinu 19./20. září - víkendová brigáda pod Lipskou horou v Českém středohoří 3./4. října - sklizeň jablek u Glashütte a v Oseku

32 Grüne Liga Osterzgebirge – regionální ekologická organizace
Začalo to v roce 1991. Studenti tharandtské lesnické akademie a další dobrovolníci uklízeli těžké pneumatiky a další odpadky z lesa u Obercunnersdorfu, aby uvolnili místo vzácným rostlinám. O několik týdnů později blokovaly dva tucty aktivistů hraniční přechod na Cínovci s transparentem „Zboží na železnici!“ Mnoho (volného) času zabralo také vyjadřování ke všem novým plánům výstavby ve východním Krušnohoří. Na počátku 90.let proběhly první přírodovědné exkurze a výukové programy pro děti. Dnes je mnohem větší jak počet dobrovolníků, tak i oblast, v níž Grüne Liga působí, těžiště práce však zůstává stejné: 

33 Grüne Liga Osterzgebirge – regionální ekologická organizace
Praktická ochrana přírody: kosení horských luk; vysazování listnáčů v jehličnatých monokulturách; zakládání třecích rybníčků; konkrétní opatření v druhové ochraně; ochranářské akce s účastí mnoha dobrovolných pomocníků. Odborné ochranářské projekty: obnova biokoridorů, projekty druhové ochrany, odborná příprava nových chráněných území, aj. Ekologická politika: boj proti devastaci přírody (např. při stavbách předimenzovaných silnic, ničení přirozených koryt vodních toků, těžbě dřeva v chráněných územích). Práce s veřejností a ekologická výchova: přírodovědné exkurze a přednášky; naučná hra „Výr Ulli poznává východní Krušnohoří“.

34 Síla ekologické organizace
spočívá především ve velkém množství sympatizantů a dobrovolných přispěvatelů. Při ochranářských akcích Grüne Liga se ročně schází více než stovka lidí a téměř stejný počet dárců umožňuje organizaci začínat s novými projekty. Občanské iniciativy se angažují v protestech proti ničení krajiny, odborníci dávají své znalosti do služeb ochrany přírody, studenti absolvují ekologická praktika, dobrovolní pomocníci umožňují od roku 1995 existenci časopisu  „Grünes Blätt’l“ – a je ještě mnoho dalších možností, jak se v Krušných horách podílet na ochraně přírody.

35 Pět způsobů, jak chránit přírodu společně s Grüne Liga Osterzgebirge:
Každoročně v červenci probíhá dvoutýdenní tábor spojený s kosením horských luk v Bielatalu u Bärensteinu; dále mnoho víkendových akcí v průběhu roku. Ochranářská praktika (každoročně v srpnu v Schellerhau), diplomové práce, dobrovolnický rok v ekologické organizaci. Přírodovědné exkruze a přednášky pro dospělé a výukové programy pro děti. Finanční příspěvek na konto: BLZ: Dresdner Volks- und Raiffeisenbank Členství v Grüne Liga Osterzgebirge e.V

36 Grüne Liga Osterzgebirge – regionální ekologická organizace
Große Wassergasse 19, Dippoldiswalde Tel

37 Grünes Blätt'l Aktuální informace o přírodě ve východních Krušných horách a její ochraně nabízí jednou měsíčně časopis Grünes Blätt’l. Funguje především díky příspěvkům dobrovolných dárců a svými texty do něj přispívají přírodovědci z regionu. Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16 hodin jsou v kanceláři Grüne Liga Osterzgebirge v Dippoldiswalde vítáni pomocníci s přehýbáním a sešíváním čerstvě vytištěných listů.

38 Projekty Projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka„ (Projekt byl zahájen 1. března 2006 a byl ukončen ) Projekt LEV Společnost SC-Bronco, a.s. se v současné době zabývá projektem Lesnicko-environmentálního vzdělávání žáků základních a středních škol Ústeckého kraje.

39 Činnost ekocentra Chodováček v Chodově
ekosoutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic, pro dokrmování lesní zvěře, které jsou předávány Mysliveckému sdružení Lomy zastoupené p.Kociánem  od dubna do října jsme provozujeme za podpory dotace Města Chodov a Karlovarského kraje i Minibotanickou zahradu s množstvím exponátů letniček, trvalek, s minigeologický parkem a kaktusáriem a lesní školkou, kterou navštěvují se svými vyučujícími více dětí ZŠ a MŠ, o které se starala a zahradou je prováděla a výukový program s pracovními listy zajistila Stáňa Volková pořádáme krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list s doprovodným programem rukodělných činností, filcováním, drátkování, kresby na dřevo, pletení z pedigů…. organizujeme oslavy ke Dni Země  a celosvětové akce Ukliďme svět Organizovali jsme i tradiční výpravu do Svatošských skal spojenou s úklidem naučné stezky a opékáním buřtů ve vodáckém kempu v Lokti. zúčastnujeme se celostátní akce  Hledání jara Zachraňme studánky - otvírání a zavírání 5 studánek ve spolupráci s Lesy ČR spojené s jejich čištěním a úklidem prostoru kolem nich. Masopustní veselice - ve spolupráci s Hubertusem na Hřebenech se podílíme na  připravě průvod masek, který se vydal vlakem do Luhu a z Luhu směrem na Josefov, Hřebeny obec a hrad a zpět dolů do údolí pěšmo. Zabalili jsme do koše s sebou masopustní koblihy, které napekla Marianova manželka. Mezi naše zastávky patřil i dům starosty Josefova p. Čížka. Hartenberské strašení – akce probíhá v říjnu proběhla další tradiční akce na Hřebenech při které pomáháme tamním organizátorům. Jednalo se o strašidelnou stezku v podhradí Hartenbergu. Naši MOPíci dělali na trase strašidla. Této večerní akci ovšem předcházelo pracovní odpoledne, kdy se z nádvoří hradu vyklízela drť, suť, kameny a cihly a chystal se tak prostor pro stánkaře a  zázemí pro kulturní vystoupení při Mikulášské jízdě.

40 Činnost ekocentra Chodováček v Chodově
Ekobesedy pro páté ročníky „Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás / Součástí besedy byla v roce 2008 i prohlídka fotografické výstavy, kterou připravilo ČSOP Chodov ve spolupráci s Lesy České republiky „Pohledy do přírody„ a výstava sdružení Arnika o projektu „Šetrné papírování“. Velmi příjemným zakončením těchto besed byla vlastní výroba dekorativních předmětů z odpadového materiálů – konkrétněji květiny z PET láhví. Celý cyklus přednášek byl podpořen i grantem města Chodov. Ceny pro děti a upomínkové předměty dodal i referát Životního prostředí Karlovarského krajského úřadu.  To byl nosný motiv série přednášek pro žáky chodovských škol zaměřených na  odpadové hospodářství/. Celý tento projekt přednášek byl koncipován v duchu environmetnální výchovy. Střídala se dataprojekce, besedy a povídání o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích a o principech domácí ekologie. Výstava „Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás“. Výstavu jsme pořádáme v Městské galerii v Chodově . Výstava má dvě expozice, v první části výstavy mohli její návštěvníci shlédnout panely z činnosti Českého svazu ochránců přírody, které je provázeno dataprojekcí fotografií z činnosti ČSOP . Druhá část výstavy je zaměřena na orůzná temata / dpadové hospodářství. Zde se prezentuje sdružení Arnika svoji výstavou Šetrné papírování. ,společná výstavě fotografií Sdružení Mladých ochránců přírody, Lesů ČR a ministerstva  školství - Pohledy do přírody, nebo letošní expozice  Indiáni v Čechách   sčítání kání – na pravidelné trase s ornitoložkou Mirkou Horákovou, zmapování nejen káňat ale i všeho živého co nám přes cestu přeběhne, přeskočí či přelétne Mikulášská jízda , tradiční akce mnoha subjektů , o té více na Ukliďme svět - uklízeli jsme lesopark od odpadků a park v Lesní ulici. Tradiční pochod do Svatošských skal - cesta podél řeky až do Lokte, spojená s úklidem naučné stezky.

41 Ekocentrum Jalovice u Horního hradu
Okruh činnosti - spočívá totiž v samotném jednání s vlastníky lokalit. „Jelikož je v současné době naší prioritou okolí Horního hradu, omezila se v roce 2005 jednání pouze na majitele hradu pana Pavla Palackého. Na jeho podnět jsme již v roce 2004 přistoupili k některým zásahům při obnově zdejší krajiny. V roce 2005 tomu nebylo jinak a tak můžeme konstatovat, že zde začala fungovat velmi dobrá spolupráce vlastníka pozemků a pozemkového spolku, založená na přátelském vztahu a stejném postoji k využití této krásné krajiny.“

42 Občanské sdružení Ametyst Plzeň
V Krušných horách se dlouhodobě věnujeme sledování stavu populace tetřívka obecného a spolu s Daphne ČR jsme zahájili projekt revitalizace krušnohorských rašelinišť, která jsou zde jeho původním biotopem.

43 Systém EVVO na VŠ Z konference Centra pro otázky ŽP
z na téma Environmentální vzdělávání, fórum vysokoškolských učitelů: „Metody a možnosti výuky udržitelnosti na VŠ“

44 Odbor environmentálního vzdělávání, MŽP (Mgr. Miroslav Novák)
Akční plán EVVO na léta s výhledem do roku 2015

45 Strategický rámec pro EVVO a VUR v ČR
• Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŢP (§ 13 ) • Strategie vzdělávání pro udrţitelný rozvoj ČR ( ) Dokumenty z oblasti školství Krajské koncepce EVVO Státní program EVVO

46 VŠ v Akčním plánu EVVO na léta 2007-2009
• Doporučení: Zohlednit EVVO a VUR v připravovaném profilu absolventa VŠ studijních programů pro přípravu pedagogických pracovníků.

47 VŠ v Akčním plánu EVVO na léta 2010-2012
Cílový stav: Studenti připravující se na profesi učitele (bez ohledu na aprobaci) mají možnost absolvovat předmět zaměřený na teorii a metodiku EVVO Veřejné a státní VŠ začleňují environmentální principy do svého provozu a vzdělávacího procesu

48 VŠ ve Strategii VUR ČR studijních programů zaměřených na VUR
Cíle: akreditace specializovaných (mezioborových, mezi-fakultních) studijních programů zaměřených na VUR vysoká prostupnost studia a mobilita studentů mezi obory VOŠ a fakultami VŠ příležitosti pro vytváření sítí spolupráce pracovišť zaměřených na různé aspekty VUR, a to jak ve výuce, tak i ve výzkumu spolupráce VOŠ a VŠ s praxí formou tzv. expertních center podpora nových přístupů a metod výuky souvisejících s VUR na pedagogických fakultách podpora managementu vysokoškolské výuky

49 Shrnutí Existuje solidní koncepční/legislativní rámec
pro rozvoj EVVO a VUR • Problematika VŠ je však ve strategických dokumentech zpravidla ve formě doporučení • Akční plán EVVO na léta se vztahuje k VŠ ve dvou rovinách: • 1. pedagogické obory (EVVO součástí standardu uč. profese) • 2. environmentálně šetrný provoz • AP VUR je otevřen, možnost podávat podněty

50 Potřeba nových studijních oborů se zaměřením na VUR či EVVO.

51 Možnosti dalšího rozvoje studijních programů FŽP
Ve spolupráci s ostatními fakultami UJEP, a to bakalářské studium v minulosti již připravovaný program - Environmentální management (spolupráce s FSE) a nově připravovaný program - Učitelství pro environmentální vzdělávání a tvorba ŠVP (spolupráce s PF a možná i s FSE)


Stáhnout ppt "EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta"

Podobné prezentace


Reklamy Google