Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540 Použité fotografie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540 Použité fotografie."— Transkript prezentace:

1 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540 Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru strojírenství a autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

2 Strojírenství strojírenství je technický obor, který je postaven na základech fyziky strojírenství se zabývá návrhem, výrobou a údr ž bou stroj ů a za ř ízení je to jedna z nejstarších a nejobsáhlejších technických disciplin

3 Stroja ř strojírenský technik konstruktér navrhuje sou č ástky a stroje, provádí kontrolní výpo č ty konstruuje sou č ásti a mechanismy stroj ů konstruuje nástroje, ná ř adí, m ěř idla ve strojírenské výrob ě

4 Stroja ř strojírenský technik technolog volí stroje, za ř ízení, ná ř adí, nástroje, m ěř idla a výrobní pom ů cky navrhuje prost ř edky a postupy údr ž by strojního za ř ízení

5 Stroja ř navrhuje technologický postup výroby jednotlivých sou č ástí výrobních celk ů navrhuje postupy práce p ř i montá ž i a demontá ž i vyu ž ívá podporu informa č ních a komunika č ních technologií

6 Stroja ř v dílnách si osvojí základy ru č ního a strojního zpracování kov ů a nekovových materiál ů

7 Stroja ř v laborato ř ích získají dovednosti spojené s m ěř ením technických veli č in a zkoušením materiál ů

8 Stroja ř v automobilovém pr ů myslu zabývá se vývojem automobilu a jeho jednotlivých mechanických č ástí m ěř í a prov ěř uje opot ř ebení jednotlivých komponent ů renovuje opot ř ebované díly

9 Kombinace IT a strojírenství Programátor CNC stroj ů Strojírenský technik projektant tvo ř í programy pro CNC stroje testuje programy na CNC stroje vyu ž ívá CAM systémy a 3 D modely zpracovává projek č ní podklady jednodušších sestav vede technickou dokumentaci kreslí v CAD systémech

10 Programátor CNC stroj ů tvo ř í programy pro CNC stroje testuje programy na CNC stroje vyu ž ívá CAM systémy a 3 D modely

11 Strojírenský technik projektant zpracovává projek č ní podklady jednodušších sestav vede technickou dokumentaci kreslí v CAD systémech

12 Typové pozice povolání stroja ř Samostatný strojírenský technik investic Samostatný strojírenský technik konstruktér Samostatný strojírenský technik projektant Samostatný strojírenský technik ř ízení jakosti Samostatný strojírenský technik technolog Samostatný strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník http://katalog.nsp.cz/ http://www.narodnikvalifikace.cz / http://www.narodnikvalifikace.cz /

13 Pracovní prost ř edí je závislé na konkrétní činnosti provozní podmínky ve firmách práce v továrnách, zkušebnách materiálů laboratoře pro přesná měření dílny pro opracování materiálů kanceláře s počítači

14 Pracovní prost ř edí Konstruktér práce s PC, kancelář Technolog práce s PC, kancelář a výrobní prostory Vedoucí výroby kontroly, servisu, údržby, dopravy Programátor CNC strojů práce s PC, kancelář a výrobní prostory

15 Pracovní prost ř edí

16 Pracovní nástroje Stroje pro obráb ě ní - soustruhy, frézky, vrta č ky, brusky, drátové ř eza č ky, hloubi č ky, lasery, vodní paprsek M ěř ící p ř ístroje Ru č ní ná ř adí – vrta č ky, brusky, šroubováky, klešt ě, klí č e …..

17 Pracovní nástroje robotizovaná výrobní linka CNS soustruhy a frézky soustruh

18 Pracovní nástroje

19 horizontální frézka sada mikrometr ů na m ěř ení otvor ů kontrola m ěř idla na kalibra č ním otvoru

20 Pot ř ebné vzd ě lání Strojař - obsluha strojů a zařízení Strojař minimálně 3 leté studium zakončené státní závěrečnou zkouškou s výučním listem 4 leté studium s maturitou Obor strojírenství Obor automatizace ve strojírenství Obor obsluha strojů a zařízení Obor strojírenská výroba

21 Pot ř ebné vzd ě lání Strojní inženýr Vhodné obory na SPŠ Ostrov po ukončení středoškolského vzdělání s maturitou vysokoškolské studium strojní inženýr – v délce minimálně 5 let zakončené státní závěrečnou zkouškou se získáním titulu Ing. Technické lyceum 78-42-M/01 Obor strojírenství 23-48- M/01 4 leté studium s maturitou

22 Uplatn ě ní stroja ř e v regionu WITTE Automotiv Nejdek, s.r.o. TRIMA EDM, s.r.o. Karlovy Vary Lincoln CZ, s.r.o. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Swisform Nejdek Kovovýroba DZ Nejdek Elektro v. d. Be č ov Elektrometall s. r. o. AMI AUTOINTEIER s. r. o. NSCZ. s. r. o.


Stáhnout ppt "Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540 Použité fotografie."

Podobné prezentace


Reklamy Google