Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY SPOJENÉ SE ZMĚNOU SKUPENSTVÍ – SUBLIMACE Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY SPOJENÉ SE ZMĚNOU SKUPENSTVÍ – SUBLIMACE Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY SPOJENÉ SE ZMĚNOU SKUPENSTVÍ – SUBLIMACE Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1

2 OTÁZKA NA ÚVOD  otázka: Jaká znáte skupenství látek? Příroda II 2 2013

3 SKUPENSTVÍ LÁTEK  čtyři skupenství látek:  pevné  kapalné  plynné  plazma  změna skupenství – fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky Příroda II 3 2013

4 ZMĚNA SKUPENSTVÍ Příroda II 4 2013 PEVNÁ LÁTKAKAPALNÁ LÁTKAPLYNNÁ LÁTKA DESUBLIMACE TUHNUTÍKAPALNĚNÍ SUBLIMACE VYPAŘOVÁNÍ TÁNÍ

5 SUBLIMACE  skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn (bez průchodu kapalnou fází)  probíhá při jakékoliv teplotě  rychlost sublimace závisí na teplotě a tlaku (s rostoucí teplotou sublimují látky rychleji)  za normálního tlaku sublimují jód, pevný CO 2, led, sníh a všechny vonící a páchnoucí látky Příroda II 5 2013

6 DESUBLIMACE  skupenská přeměna, při které se plyn mění na pevnou látku bez kondenzace (zkapalnění)  probíhá při jakékoliv teplotě  rychlost desublimace závisí na teplotě a tlaku (s rostoucí teplotou desublimují látky rychleji) Příroda II 6 2013

7 VYUŽITÍ SUBLIMACE  jedna ze základních metod čištění a separování látek (dělení)  krystaly získané sublimací (a následnou desublimací) obsahují pouze malé množství nečistot, proto se tato metoda používá k získání velmi čistých chemických látek  sublimace naftalenu – tablety proti molům Příroda II 7 2013

8 PŘÍKLADY  sublimace – zmrzlé prádlo (krystalky ledu se mění ve vodní páru), v zimě na horáchv zimě na horách  desublimace – námraza, jinovatka, ledové květy na oknech Příroda II 8 2013

9 SUBLIMAČNÍ TISK  moderní grafická technologie  tvorba barevných fotografií  barvy se nanesou na fólii, ze které při zahřívání sublimují  na papíru pak páry desublimují Příroda II 9 2013

10 SKUPENSKÉ TEPLO SUBLIMACE  při sublimaci pevná látka příjme teplo  skupenské teplo sublimace L s – teplo, které přijme pevné těleso o hmotnosti m při sublimaci za dané teploty  jednotka: Joule Příroda II 10 2013

11 MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO SUBLIMACE  měrné skupenské teplo sublimace l s – množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě, při které pevná látka sublimuje  jednotka: J / kg Příroda II 11 2013

12 SUBLIMAČNÍ KŘIVKA  závislost tlaku syté páry na teplotě  body znázorňují rovnovážné stavy mezi pevnou látkou a její sytou párou Příroda II 12 2013

13 ÚKOL 1  Urči měrné skupenské teplo sublimační pro led při teplotě 0 °C. Potřebné konstanty vyhledej v tabulkách. Příroda II 13 2014

14 ÚKOL 2  Jednou z poměrně rychle sublimujících látek je jód, proto se přechovává v uzavřených nádobách. Proč přestane jódu v uzavřené nádobě po určité době ubývat? Příroda II 14 2014

15 SHRNUTÍ  Sublimace je změna skupenství z pevného na plynné. Příroda II 15 2014

16 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ  www.realisticky.cz: Kapalnění, sublimace, desublimace. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/06%20Zm%C4%9Bny%20sk upenstv%C3%AD/04%20Kapaln%C4%9Bn%C3%AD,%20sublimace,%20des ublimace.pdf http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/06%20Zm%C4%9Bny%20sk upenstv%C3%AD/04%20Kapaln%C4%9Bn%C3%AD,%20sublimace,%20des ublimace.pdf  Tvorba výukových materiálů do fyziky: Změny skupenství. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://www.fyzika2.wz.cz/Prezentace/2%20R/zmenyskupenstvi.ppt http://www.fyzika2.wz.cz/Prezentace/2%20R/zmenyskupenstvi.ppt  Sublimace a desublimace. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://www.zsnamesti.cz/dum/VY_32_INOVACE_20.pdf http://www.zsnamesti.cz/dum/VY_32_INOVACE_20.pdf Příroda II 16 2014

17 POUŽITÉ OBRÁZKY  veškeré použité zdroje obrázků [cit. 2014-08-20]. dostupné pod licencí Creative Commons na www:  http://www.entosphinx.cz/cs/desinfekcni-latky/346- naftalen-150-g-tablety-.html  http://pixabay.com/cs/zimn%C3%AD-jinovatka- mr%C3%A1z-169653/  http://www.factory-collection.cz/sluzby/sublimacni-tisk  http://www.zmeny- skupenstvi.euweb.cz/sublimace.html  http://1674.az.all.biz/cs/suchy-led-g2885 Příroda II 17 2014

18 18 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VŠEM HEZKÝ DEN Příroda II 2014


Stáhnout ppt "ZMĚNY SPOJENÉ SE ZMĚNOU SKUPENSTVÍ – SUBLIMACE Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google