Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FÁZOVÝ DIAGRAM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FÁZOVÝ DIAGRAM."— Transkript prezentace:

1 FÁZOVÝ DIAGRAM

2 Fázový diagram - je grafické znázornění závislosti teploty na tlaku,
- je graf, v němž každý bod roviny znázorňuje určitý stav látky při zvolené termodynamické teplotě T a tlaku p, graf, v němž jsou znázorněny křivky tání a syté páry a sublimační křivka.

3 Fázový diagram kSP - křivka syté páry kT - křivka tání
kS - křivka sublimace

4 Fázový diagram Každý bod roviny znázorňuje určitý stav látky.
Každý bod křivky tání určuje hodnoty teploty a tlaku rovnovážného stavu pevné a kapalné fáze.

5 Fázový diagram Každý bod roviny znázorňuje určitý stav látky.
Každý bod křivky syté páry určuje hodnoty teploty a tlaku rovnovážného stavu kapaliny a její syté páry.

6 Fázový diagram Každý bod roviny znázorňuje určitý stav látky.
Každý bod křivky sublimace určuje hodnoty teploty a tlaku rovnovážného stavu pevné látky a její syté páry.

7 Fázový diagram Každý bod roviny znázorňuje určitý stav látky.
A - trojný bod určuje hodnoty teploty a tlaku rovnovážného stavu pevné, kapalné a plynné fáze stejné látky.

8 Fázový diagram Každý bod roviny znázorňuje určitý stav látky.
Křivky kSP, kT a kS rozdělují rovinu fázového diagramu na tři oblasti - I., II. a III.

9 Fázový diagram Každý bod roviny znázorňuje určitý stav látky.
I. - body určují stav látky v pevném skupenství, II. - body určují stav látky v kapalném skupenství, III. - body určují stav látky v plynném skupenství.

10 Fázový diagram Přehřátá pára
Přehřátá pára je plynné skupenství látky s nižším tlakem a menší hustotou než sytá pára se stejnou teplotou.

11 Fázový diagram Přehřátá pára
Izotermické rozpínání Pod pístem je sytá pára bez přítomnosti kapaliny. Izotermickým rozpínáním se sníží její tlak a hustota při nezměněné teplotě - vznikne přehřátá pára.

12 Fázový diagram Plyn K - kritický bod
Plyn je plynné skupenství s teplotou vyšší, než je kritická teplota.

13 Fázový diagram Skupenské přeměny - zkapalňování plynů
Přechod z plynného do kapalného skupenství: - izobarickým ochlazováním plynu, - izotermickým stlačováním plynu o teplotě T<Tk.

14 Test 1 Každý bod roviny fázového diagramu znázorňuje:
a) určitý stav látky při zvolené termodynamické teplotě a tlaku, b) stav rovnováhy mezi různými stavy určité látky, c) přechod mezi různými stavy určité látky, d) fázi určitého skupenství látky. 1

15 Test 2 Trojný bod ve fázovém diagramu znázorňuje:
a) hodnoty termodynamické teploty a tlaku rovnováž- ného stavu pevné a kapalné fáze, b) hodnoty termodynamické teploty a tlaku rovnováž- ného stavu pevné, kapalné a plynné fáze, c) hodnoty termodynamické teploty a tlaku rovnováž- ného stavu pevné a plynné fáze, d) hodnoty termodynamické teploty a tlaku rovnováž- ného stavu kapalné a plynné fáze. 2

16 Test Přehřátá pára je: a) plynné skupenství látky s vyšší teplotou než sytá pára se stejným tlakem, b) plynné skupenství látky s nižší teplotou než sytá c) plynné skupenství látky s vyšším tlakem než sytá pára se stejnou teplotou, d) plynné skupenství látky s nižším tlakem než sytá pára se stejnou teplotou. 3

17 Test 4 Přechod z plynného do kapalného skupenství je možné realizovat:
a) izobarickým ochlazováním, b) izotermickým rozpínáním, c) izotermickým stlačováním, izobarickým zahříváním. 4


Stáhnout ppt "FÁZOVÝ DIAGRAM."

Podobné prezentace


Reklamy Google