Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Mgr. Michal Oblouk

2 MÉDIUM masmédia = hromadné sdělovací prostředky
prostředek komunikace, sdělovací prostředek, nejčastěji technické zařízení umožňující komunikaci masmédia = hromadné sdělovací prostředky dělení: horká - intenzivněji působí na emoce člověka a obvykle na více jeho smyslů, spolupůsobí nejenom mluvené slovo a obraz, ale i zvuky a hudba, např. televize, rozhlas, kino, telefon, dealer aj. chladná - přinášejí více informací, jsou zpravidla uchovatelná, např. noviny a časopisy, billboardy, výkladní skříně, obaly, prospekty, dárkové propagační předměty aj. elektronická - televize, rozhlas, video, počítač (internet, on-line) klasická – noviny

3 MASMÉDIA rozhlas, televize, tiskoviny, internet
veřejné sdělovací prostředky s velkým počtem oslovených příjemců rozhlas, televize, tiskoviny, internet funkce: a) orientační a informační → jsou zdrojem informací × dezinformací; určují priority, o kterých se mluví b) interpretační → vykládají souvztažnosti a formují veřejné mínění × manipulují s veřejným míněním; nutí lidem, jak mají informace chápat c) veřejná kontrola moci pomocí médií → významný nástroj formování společenských a politických postojů lidí d) socializační → předávají informace dalším kulturám a pokolením × výběrem toho, co reprodukují, ovlivňují kulturu někdy negativně e) zábavná a oddechová → nabízejí běžnému člověku zábavu × snižují úroveň zábavy, kultura se v nich stává předmětem komerce

4 NOVINY pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně nebo nejméně týdně přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost tisknou se ve velkém formátu na novinovém papíře a místo vazby se skládají prodávají se na stáncích a v automatech nebo doručují předplatitelům mají svoji charakteristickou grafickou úpravu, jejich obsah se dělí na rubriky a často se doplňuje vkládanou týdenní přílohou, důležitou částí je také reklama hrají v moderní společnosti důležitou společenskou roli 1605 Johann Carolus začal vydávat ve Štrasburku první tištěné noviny Relation aller fürnemmen und gedenckwürdigen Historien Česko – Aha! Blesk, Deník, Hospodářské noviny, Lidové noviny, METRO, Mladá fronta DNES, Právo, Sport, Haló noviny Česká tisková kancelář - zpravodajská agentura

5 zahraničí - The New York Times, The Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, International Herald Tribune, Le Monde, Le Figaro, Libération, Frankfurter Zeitung, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung rozlišují se typickou grafickou úpravou a záhlavím - na první stránce bývají hlavní zprávy, úvodník a stručný přehled důležitých článků uvnitř obsah lze rozdělit na zpravodajství, publicistiku (úvahy, komentáře), další rubriky a reklamu, která je z velké části financuje tematicky se obsah dělí na rubriky, které se buď vyskytují v každém čísle (politika, hospodářství, počasí, kultura, sport), anebo jednou týdně, případně jako zvláštní příloha (typicky věda a technika, školství, hobby, motorismus, hodnocení výrobků a podobně) v poslední době se do novin velmi často vkládají tematické přílohy, často barevné a tištěné na lepším papíře, téměř každé větší noviny mívají týdenní přílohu s programy televize a čtením na víkend obsah vzniká v redakci, řízené šéfredaktorem, a to obvykle pod vedením redaktora čísla - jednotlivé redakce a redaktoři píší články na základě zpráv zpravodajských agentur, vlastní četby, rozhovorů a šetření atd., reportáže a rozhovory dělají často externí spolupracovníci novin zpravodajské redakce pracují pod značným časovým tlakem, kdežto jiné rubriky si činnost mohou rozvrhovat na delší dobu dopředu

6 ČASOPIS opakovaně vycházející tiskovina určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů od novin se odlišují cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů, vycházejí méně často, zpravidla vyšší cenou, menším formátem s větším počtem stran a lepší grafickou úpravou vycházejí většinou týdně, po čtrnácti dnech, měsíčně, dvouměsíčně, čtvrtletně nebo nepravidelně členění: školní časopisy časopisy pro děti časopisy pro mládež časopisy pro ženy časopisy pro muže časopisy o počítačích erotické a pornografické časopisy sportovní časopisy motoristické časopisy společenské časopisy lifestylové časopisy inzertní a promo časopisy hobby časopisy literární časopisy sci-fi a fantasy časopisy zpravodajské časopisy vědecké časopisy filmové časopisy časopisy o kultuře časopisy o turistice

7 SERIÓZNÍ MÉDIUM označení sdělovacího prostředku, kde klíčovou roli hraje objektivita, analýza a kontext, a obecné informace, jejichž význam roste s časovou vzdáleností od popisované události úkolem prestižního média je vybírat důležitá témata a přirozeným jazykem s přiměřeným zjednodušením je komentovat a analyzovat a tím umožnit vytváření kvalifikovaného veřejného mínění pracuje s významnými tématy, dlouhodobě sleduje společenské procesy a jevy, oslovuje odborníky, umožňuje polemiku a diskusi, případně provozuje investigativní žurnalistiku hlavním formátovým obsahem je komentář a analýza, v článcích udržuje časovou linku, používá přesnou terminologii, kontext události, pohled odborníka, pracuje s ověřenými informacemi, zpravidla má definovaný svůj etický kodex klíčovou roli hraje neutralita, odkazování na reference a jejich ověřování, vnímají rozdíl mezi privátní a veřejným český deník seriózního typu na trhu vinou procesu bulvarizace chybí - pohybují se na úrovni pop-novin např. Der Standard, Die Presse, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Die Welt, Le Figaro, Le Monde, Liberation, Corierre dela Sera, La Stampa, La Republika, The Guardian, Daily Telegraph

8 BULVÁRNÍ MÉDIUM označení masového sdělovacího prostředku, v němž hrají klíčovou roli emoce (krev, sex) a aktualita, jejíž význam postupem času klesá vyznačuje se pětkrát až desetkrát vyšším nákladem než seriózní média jejich obsah je charakterizován provinčností, navozováním paniky, skandalizací, personalizací, populismem, povrchností, negativismem, jednoduchostí, jasností, vytvářením celebrit a prací s nimi, předstírání autoritativnosti a blízkosti konzumentovi, provádí interpretaci jevů na základě zákulisních informací a drbů obsahují velké titulky a obrázky, zkrácené články, jazyk může být vulgární, výrazně pracuje s emotivními slabikami a výkřiky, jednoduchou větnou skladbou, omezeným slovníkem finančně žije z inzerce velkých řetězců a statisícových nákladů pohybuje se na hranici nebo za hranicí etických pravidel zaměstnává fotografy paparazzi - pro nákladnost český bulvár zprávy raději falšuje, finguje nebo konstruuje společně s jejich celebritami např. Aha, Blesk, Šíp, Spy, Bravo, Bravo Girl, Super.cz, Bleskove.cz, rakouský Kronen-Zeitung, německý Bild nebo britský The Sun

9 ROZHLAS telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku přenášený zvuk je tvořen signály různých (akustických) frekvencí, které jsou nejprve převáděny na elektrické signály - modulují se na kmitočty vyšších frekvencí, které se potom převádějí na elektromagnetické vlny pomocí vysílačů - používají se dva základní druhy modulace: frekvenční (FM) a amplitudová (AM) území, na kterém má být možnost vysílání přijímat, je pokryto signálem, vysílaným rozhlasovými vysílači - na shodném území obvykle současně vysílá více rozhlasových stanic, je tedy nutné jednotlivým vysíláním přidělit různé kmitočty (frekvence) nosných vln – Český telekomunikační úřad v České republice je ze zákona šířeno rozhlasové vysílání především formou veřejnoprávní služby - zajišťuje Český rozhlas v Česku vysílá velká řada (v převážné míře soukromých) rozhlasových stanic resp. malých rádií, naprostá většina z nich však působí pouze regionálně - několik soukromých stanic má přidělenu licenci na celoplošné vysílání (např. Rádio Impuls, Frekvence 1 či Evropa 2) Heinrich Rudolf Hertz poprvé dokázal existenci elektromagnetických vln a zkonstruoval předchůdce dnešní dipólové antény první rozhlasový přenos z Metropolitní opery v New Yorku ve Kbelích dne 18. května začíná vysílat český rozhlas „Radiojournal“

10 ČESKÝ ROZHLAS český veřejnoprávní rozhlasový subjekt zřízený zákonem signál je šířen prostřednictvím pozemních vysílačů analogového rozhlasového vysílání, prostřednictvím DVB-T, dále jsou jeho stanice šířeny v kabelových televizích (DVB-C), prostřednictvím IPTV, nekódovaně na satelitu Astra 3A (DVB-S), na internetu a v DAB+ začal pravidelně vysílat 18. května 1923 ve hod. ze stanu u letiště v Kbelích, byl zřízen zákonem České národní rady 484/1991 z po anglickém je druhý nejstarší v Evropě v čele stojí generální ředitel, který je volen Radou ČRo na funkční období šesti let většinu příjmů tvoří rozhlasové poplatky (45 Kč) - domácnosti platí jeden poplatek bez ohledu na počet přijímačů, podnikatelé hradí poplatek za každý jeden přijímač - zbylých několik procent příjmů tvoří výnosy z vlastní obchodní činnosti, např. limitovaný prodej reklamního času, výnosy ze sponzoringu nebo licencování nahrávek celoplošné analogové stanice - Radiožurnál (moderní informační rádio), Dvojka (generační rozhlasová stanice), Vltava (stanice zaměřená na kulturu), Plus (stanice mluveného slova) studia zajišťující regionální vysílání Českého rozhlasu - Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Regina, Region/Středočeský kraj, Region/Vysočina, Sever stanice vysílající digitálně a přes internet - Rádio Junior (pro dětské posluchače), ČRo Radio Wave (pro mladé s alternativní hudbou), ČRo D-dur (vysílá nepřetržitě vážnou hudbu), ČRo Jazz (jazzové rádio s akcentem na evropskou tvorbu), ČRo Sport (přímé reportáže ze sportovních akcí) internetové streamy - Rádio Junior/Písničky (doplňkový stream Rádia Junior, ve kterém není mluvené slovo), Rádio Retro (příležitostný stream k významným událostem, např. 90 let pravidelného rozhlasového vysílání, 45. výročí okupace Československa apod.) vysílání do zahraničí - ČRo /Radio Praha (v češtině, angličtině, němčině, ruštině, francouzštině a španělštině)

11 TELEVIZE jednosměrný dálkový telekomunikační systém vysílání a přijímání televizního signálu – obrazu a zvuku do televizoru komerčně se začala využívat od 30. let 20. století, dostala se i do domácností a stala se důležitým komunikačním zdrojem a zdrojem zábavy, výrazně přispívá k celkové socializaci společnosti takřka po celém světě 22. března 1935 v Berlíně proběhlo vůbec první pravidelné vysílání - vysílalo 90 minut, třikrát týdně 2. listopadu 1936 začíná pravidelně vysílat BBC 1. května 1953 začíná první pravidelné zkušební veřejné vysílání v Československu - studia jsou v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě v roce 1966 je zahájeno první televizní reklamní vysílání, 1970 začíná vysílat druhý program, 1973 je spuštěno barevné vysílání v současnosti je na celém území České republiky provozováno digitální televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – ústřední orgán, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání

12 ČESKÁ TELEVIZE podle zákona ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi poskytovatel veřejné služby v oblasti televizního vysílání jediná česká veřejnoprávní televizní společnost poskytující své vysílání celoplošně na území Česka a může být zrušena pouze změnou zákona společenská instituce, která je právnickou osobou, jenž hospodaří s vlastním majetkem byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 jako samostatný podnikatelský subjekt nezávislý na státním rozpočtu, od jí zůstaly dva okruhy - ČT1 a ČT2 dne 2. května 2005 bylo spuštěno vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a 10. února 2006 začal vysílat sportovní kanál ČT4 Sport, dne 31. srpna 2013 byl spuštěn dětský a vzdělávací kanál ČT :D a kulturní kanál ČT art posláním je naplňovat tzv. veřejnou službu, ne tedy konkurovat soukromým televizním kanálům, ale doplňovat jejich nabídku o projekty, které nejsou ziskové, ale veřejně prospěšné organizace se skládá z České televize v Praze, Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava je financována z koncesionářských poplatků (135 Kč), jejichž výši určuje zákon, a z vlastní podnikatelské činnosti, mj. z prodeje reklamního času nebo z prodeje vysílacích práv na pořady, které dříve vyrobila a nyní o ně projevily zájem jiné české či zahraniční televize hlavou je generální ředitel volený Radou ČT na šestileté období kromě výroby vlastních pořadů také podporuje českou kinematografii je jedním ze zakladatelů humanitární organizace Člověk v tísni, rovněž spolupracuje s Nadací rozvoje občanské společnosti na projektu Pomozte dětem

13 INTERNET celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí , ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a (elektronická pošta) volně propojené počítačové sítě, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly - uzlem může být počítač, ale i specializované zařízení (např. router) každý počítač připojený k Internetu má v rámci rodiny protokolů TCP/IP svoji IP adresu - pro snadnější zapamatování se místo IP adres používají doménová jména, např.: první vizi počítačové sítě nalezneme v povídce z roku 1946, v únoru 1958 byla založena agentura ARPA, která měla po úspěšném vypuštění Sputniku v SSSR zajistit v období studené války obnovení vedoucího technologického postavení USA, dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA v rámci Internetu mohou uživatelé využívat mnoho služeb - jsou zajišťovány počítačovými programy a programy navzájem komunikují pomocí protokolů

14 INTERNET mezi základní služby Internetu patří: WWW – systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče (běžně používá protokol HTTP) – elektronická pošta Instant messaging – online (přímá, živá) komunikace mezi uživateli VoIP – telefonování pomocí Internetu FTP – přenos souborů DNS – domény (systém jmen počítačů pro snadnější zapamatování) sdílení souborů připojení ke vzdálenému počítači služební protokoly další služby a protokoly (např. online hry) existuje několik možností pro připojení počítače k Internetu: telefonní linka (majitelem linky je telefonní operátor) - využívá se modem kabelová přípojka bezdrátová datová síť satelitní síť mobilní telefonní síť Wi-Fi v tehdejší ČSFR došlo k oficiálnímu spuštění internetu připojením ČVUT v Praze dne 13. února 1992

15 REKLAMA placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná využívají ji především obchodní společnosti, ale i neziskové organizace a profesní či sociální organizace cíle: má informovat, přesvědčovat, nebo připomínat - zvýšení nebo udržení obratu, zisku a tržního podílu, zavedení nového či inovovaného produktu či služby, zlepšení image značky, produktu nebo služby, snaha o větší známost značky či produktu, zlepšení a upevnění pověsti firmy základní druhy: ATL reklama – mediální reklama - televizní reklama, tisková reklama (inzerát, akční leták), rozhlasové spoty, spoty v kinech, internetová reklama, OOH (out of home) reklama (plakáty a billboardy, reklama na dopravních prostředcích, atypické reklamní plochy) BTL reklama – nemediální reklama - spotřebitelské soutěže, direct mail, telemarketing, propagační předměty, product placement

16 noviny - lze zaujmout širokou vrstvu populace, menší finanční náklady, možnost přesného zaměření na cílové skupiny, patří na první místo v žebříčcích důvěryhodnosti reklamních sdělení, čtenář si může reklamu přečíst opakovaně časopisy - delší životnost než u novin, větší kreativita inzerce než u novin, směrovány na cílovou skupinu, delší redakční uzávěrky rozhlas - jedna z nejlevnějších reklam, zaměření se přímo na cílovou skupinu, přenos pouze pomocí zvuku, kulisovost, omezená životnost televize - masové pokrytí, kombinace sluchových i vizuálních prostředků, působení na psychiku televizního diváka, kreativní možnosti, vysoké náklady na tvorbu reklamy a jejího vysílání, krátký čas na oslovení, přepínání reklam na jiný program internet - přesné zasáhnutí cílové skupiny na specializovaných webových stránkách, zpětná vazba s návštěvníkem stránky, zákazník si ihned může zakoupit nabízený produkt či službu, není vhodná k oslovení určitých skupin spotřebitelů – například seniorů, cena se může napříč webovými stránkami velmi lišit, rozporuplný pohled na efektivitu – reklamy jsou často blokovány venkovní reklama - možnost vystavení ve veřejném prostoru, může oslovit téměř kohokoliv, krátký čas na prostudování celého sdělení, dlouhý čas na zadání a umístění Nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zákonem zakázané.

17 KOMUNIKACE sdělování informací, myšlenek, názorů, a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů hlavním dorozumívacím prostředkem člověka je jazyk a řeč kromě mluvené řeči a písma se používají i další systémy (notový záznam hudby, chemické a matematické značky, dopravní značky, vlajková a prstová abeceda, Morseova abeceda ap.) dělení: a) podle prostředku komunikace verbální komunikace – slovní komunikace, tedy komunikace slovem či písmem neverbální komunikace – dorozumívání beze slov (mimika, haptika, gestikulace, proxemika, posturika) vizuální komunikace – komunikace prostřednictvím vizuálních médií (tiskoviny, Internet, reklamní poutače, orientační tabule, dopravní značení, tištěné ovládací prvky…) zejména v oblasti grafického a informačního designu b) podle charakteristiky intrapersonální komunikace – vnitřní komunikace jednoho člověka v myšlenkách interpersonální komunikace – vzájemná komunikace mezi dvěma a více lidmi skupinová komunikace – specifický případ interpersonální komunikace v sociální skupině (specifickým kanálem je internet) masová komunikace – jednosměrná komunikace k většímu počtu osob (např. televize, rozhlas či tisk)

18 ZDROJE https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia#Televize


Stáhnout ppt "MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google