Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci"— Transkript prezentace:

1 Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci

2

3 Odevzdat do

4 Jak začít?

5 Věcná stránka práce Úvod Teoretická část Metodika Výsledky
Závěr a diskuze Použité zkratky Použitá literatura Přílohy

6 Úvod Definovat studovaný problém Cíl práce Hypotézy

7 Teoretická část Obrázky, mapy přímo v textu Citace
Obrázek 2: Nový Jičín (zdroj: archiv autora) Citace (příjmení, rok) [2]

8 Alespoň 2 knihy, ne pouze internet.
Pozor na wikipedii!!! Nastudovat, pochopit a zpracovat vlastními slovy.

9 Citace Příklady textu s citacemi:
Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín .digitální knihovna. za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Borgman (2003).

10 Metodika Postup práce Použitý materiál Jasná a reprodukovatelná

11 Výsledky Důležitá část
Co bylo zjištěno, vypočítáno, vyzkoumáno, prověřeno Bez hodnocení, bez komentáře Grafy, tabulky (očíslovat)

12 Příklad grafu

13 Příklad tabulky Tabulka 1: Pohyb obyvatelstva v zónách hlavního města Prahy v roce 1996 Zóna Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Celkový přírůstek a 681 1462 3216 4182 -1747 b 5028 10013 25447 25002 -4540 c 2477 2108 11378 10892 855 d 656 907 2840 2034 555 celkem 8842 14490 42881 42110 -4877 Zdroj: Statistický bulletin č. 1/97. Praha, Pražská statistická kancelář ČSÚ, 1997 Poznámka: zóna a = městské části Praha 1 a 2, b = městské části Troja a Praha 3 až Praha 10,

14 Závěr a diskuze Neuvádí se celé výsledky Odlišnosti od dosud známého
Zhodnocení s komentářem Porovnání se známými fakty Zdůraznit význam a realizaci výsledků Využití do budoucna

15 Použité zkratky aj. - a jiné atd. - a tak dále
CHKO – chráněná krajinná oblast č. j. - číslo jednací ČR - Česká republika km - kilometr

16 Použitá literatura Podle abecedy!!! Norma ČSN ISO 690
DEYL, M. - HÍSEK, K. Naše květiny. 2. vyd. Praha: Academia, ISBN X

17 Cite them right – electronic information.
URL: < [cit ]. SHEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <

18 Generátor citací

19 Přílohy Obrázky Příklad vyplněného dotazníku Zákon
Příloha není součástí minimálního rozsahu!!!

20 Jazyková stránka textu
Přesně Jasně Stručně

21 Šablona K dispozici v pdf. Čtvrtý ročník by ji měl dodržet.
Třetí ročník ji musí dodržet – viz výuka IKT!

22 Číslovat stránky až od úvodu (viz oddíly ve wordu).
Číslování končí seznamem příloh.

23 Formální stránka práce
Vyvarujte se pravopysných chib Vyavrjute se přelkepů

24 Formální stránka práce
Rozsah minimálně 10 stran Okraje – levý větší (4 cm a 3 cm) Normostrana – 1800 znaků na stránku Písmo Velikost 12 Nejlépe Times New Roman Řádkování – 1,5 Průběžné číslování stránek

25 Word umí automaticky číslovat tabulky a obrázky
Zarovnávat do bloku. Word umí automaticky číslovat tabulky a obrázky Výčet se píše malým písmenem a na konci čárka. Např: Rostlina se skládá z: kořen, stonek, list, kvet, plod.

26 Murphyho zákon V každé větší práci se vyskytuje alespoň jedna chyba.

27 Struktura práce

28 Celá práce by měla být napsaná v 1. osobě – nejčastěji „my“

29 Titulní strana Nahoře název školy Název práce uprostřed
Pod ním třída (obor) Název práce uprostřed Dole konzultant (vlevo) + autor (vpravo) Pod nimi uprostřed město + rok

30 Druhá strana Zadání práce - konzultant

31 Třetí strana Abstrakt – slov Klíčová slova

32 Čtvrtá strana Poděkování konzultantovi

33 Pátá strana Prohlášení
Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracovala samostatně s uvedením všech literárních pramenů, ze kterých jsem čerpala. Svoluji k tomu, aby má práce byla používána na SŠPřZe. V Novém Jičíně dne …………………

34 Obsah 1 Úvod 5 2 Teoretická část 7 2.1 Přírodní poměry 7
2.1.1 Vymezení oblasti 7 2.1.2 Charakteristika CHKO Beskydy 9 2.1.3 Klimatické a hydrologické poměry10 2.1.4 Geologické poměry 12 Jeskyně 13

35 Obsah generovat automaticky
Za číslem kapitoly se nepíše tečka!!!

36 Práce je napsána, už stačí ji jen dobře obhájit

37 Obhajoba Prezentace v Power Pointu
Seznámit s obsahem práce, s jejím cílem, postupem a výsledky řešení.

38 Obecné zásady úspěšné prezentace
Komunikace s posluchači Vhodný styl (formálnost x neformálnost) Vhodná gestikulace Sebeovládání

39 Technické prostředky Vidíme – věříme – rozumíme
Minimum informací na snímku Jednoduchost Výběr barev Poznámky

40 Typografie Bezpatkové písmo (Arial) x Patkové písmo (Times New Roman)

41 Barva Tmavá na světlém Světlá na tmavém NE: červená se zelenou
NE: červená s hnědou

42 Styl Pokaždé obrázek? Zapamatovatelné? Na každý smínek asi 2 minuty

43 Faradayovy zákony veřejného přednášení
Nikdy neopakuj větu. Nevracej se, aby ses opravil. Chybí-li ti slovo, počkej a ono přijde. Nezpochybňuj opravy z publika.

44 CHYBY Moc rychle, tiše, špatné vyslovování
Mumlání, pomocná slůvka (vlastně, jako) Čtení, nesledování publika Bez dynamiky a přestávek

45 Slovní doprovod Čas je vždy omezen Orientace na hlavní části příspěvku
Koordinace obrazové části a slovního doprovodu Úvod a závěr vždy zpaměti Zkouška Časová rezerva

46 Upoutání pozornosti

47 Strhující věty Zajímavý příklad – překvapující sdělení Srovnání nového se starým Odkaz na autoritu Otázka vzbuzující zvědavost Vlastní zkušenost

48

49 Hodně štěstí!


Stáhnout ppt "Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci"

Podobné prezentace


Reklamy Google