Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7. Téma : Středověká vzdělanost Autor : Mgr. Monika Konečná

2 - středisky vzdělanosti byly nejprve kláštery, později městské školy a univerzity Klášter - církevní stavba, kterou obývají mniši nebo řeholnice různých řádů (benediktýni, františkáni…) - přísný řád (modlitba, celibát, skromnost, odříkání…) Jak se nazývá klášter v nedalekém jihomoravském městě? (viz. obrázek) Jak se nazývá klášter v nedalekém jihomoravském městě? (viz. obrázek) H _ _ _ _ _ _ O 1) 2)

3 - r. 993 byl v českých zemích zřízen první mužský benediktinský klášter v Břevnově (Praha) - další významné kláštery: Sázava, Hradisko u Olomouce Spoj pojem s jeho správným významem. opat abatyše miniatura letopis kronika knižní malba, podle používané červené barvy (lat.minium) žena stojící v čele ženského kláštera stručné záznamy událostí podle let muž stojící v čele mužského kláštera literárně zpracované vyprávění o událostech

4 Mniši museli být poslušní, museli jíst střídmě, nesměli vlastnit žádný majetek a museli dodržovat celibát. Nedodržení řádu se trestalo uvězněním, pokáním a často i bičováním. Zdraví mniši se v mnohých řeholích mohli koupat jen 3krát do roka (před vánočními, velikonočními a svatodušními svátky). Také holení bylo v mnoha klášterech přísně zakázáno. 3) 4)

5 - v klášterech vznikaly první záznamy o historických událostech doby (letopisy, kroniky, kodexy…), psány latinsky - až do objevu knihtisku (1450 Jan Gutenberg) byly všechny knihy ve formě rukopisu 5) 6) Iniciála = ozdobné, velké první písmeno textu Iluminace = ilustrace středověkých rukopisů (iluminátor = člověk vytvářející iluminace)

6 Vylušti křížovku. Vylušti křížovku. 1) Umělecký sloh 12. – 14. století. 5) Druh školy poskytující nejvyšší možné vzdělání. 9) Středisko středověké vzdělanosti. 6) Nekřesťané. 7) Literárně zpracované vyprávění o událostech. 4) Řeholník. 2) Ten, kdo ukončí nějakou školu. 3) Knižní malba. 8) Ozdobné a velké první písmeno textu.

7 Městské školy - základní znalosti čtení, psaní a počítání (řemeslníci, obchodníci, úředníci…) Univerzity (vysoké školy) - první v Itálii (1119 Bologna), dále ve Francii (Sorbona), v Anglii (Oxford), v českých zemích (1348 Karlova univerzita) 7) 8) 9)

8 Najděte podle mapky sídla některých univerzit (12. – 14. století). Najděte podle mapky sídla některých univerzit (12. – 14. století). 11)

9 Doplň text a zapiš do sešitu. Doplň text a zapiš do sešitu. 10) Každá univerzita byla rozdělena na čtyři ___________. ____________ (poskytovala přípravné vzdělání), lékařská, právnická a ___________. V čele univerzity stál ___________ a v čele fakulty __________. Vyučovalo se v ___________ jazyce. latinském, fakulty, teologická, artistická, děkan, rektor 10)

10 Přehled latinských výroků. De iure - podle práva. Littera scripta manet. - Co je psáno, to je dáno. Memento mori - Nezapomeň že zemřeš Nullo modo - Ani náhodou. Repetitio est mater studiorum - Opakování je matkou moudrosti. Temporis ars medicina fere est - Čas všechno hojí. Odi et amo - Nenávidím a miluji. Veni, vidi, vici – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Urbi et Orbi. - Městu a světu Pozn: - pravidelné velikonoční a vánoční žehnání papeže světu.

11 Použité zdroje: Literatura: MANDELOVÁ, H. – KUNSTOVÁ, E. – PAŘÍZKOVÁ, I. Dějiny středověku a počátků novověku. 1. vydání. Liberec: Dialog, 2002. 180 s. ISBN 80-86218-82-1. ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J. Dějepis I: Člověk a společnost pracovní sešit. 1. vydání. Praha: Scientia, 2008. 79 s. ISBN 978-80-86960-43-2. Obrázky: 1) URL: [cit. 18. října 2010] 2) URL: [cit. 18. října 2010] 3) URL: [cit. 18. října 2010]URL:< 4) URL: [cit. 18. října 2010] 5) URL: [cit. 18. října 2010] 6) URL: [cit. 18. října 2010] 7) URL: [cit. 18. října 2010] 8) URL: [cit. 18. října 2010] 9) URL: [cit. 18. října 2010] 10) URL: [cit. 18. října 2010] 11) ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J. Dějepis I: Člověk a společnost pracovní sešit. 1. vydání. Praha: Scientia, 2008. 79 s. ISBN 978-80-86960-43-2.


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google