Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: září 2013 Jazyk: čeština

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: září 2013 Jazyk: čeština"— Transkript prezentace:

1 OCHRANA a VÝZNAM ROSTLIN Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

2 Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: září 2013 Jazyk: čeština
Anotace: Soubor se skládá z prezentace, která obsahuje stručné body týkající se ochrany přírody a významu rostlin. Poslouží jako námět pro vyučujícího k vytvoření projektu s žáky, ve kterém mají možnost jednotlivé body zpracovat – rozšířit o informace, které znají, které našli za využití IT techniky. Doporučuji zadat různé okruhy jako skupinovou práci a tímto rozvíjet veškeré klíčové kompetence. Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: září 2013 Jazyk: čeština Vzdělávací oblast: člověk a příroda Obor: přírodopis Tematický okruh: biologie rostlin Učivo: význam rostlin a jejich ochrana Očekávaný výstup: odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí Speciální vzdělávací potřeby : žádné Klíčová slova: význam rostlin, ochrana rostlin Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák II.stupně Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělání – druhý stupeň – první období Typická věková skupina: 12 – 15 let

3 Rostliny jsou základním zdrojem organických látek v přírodě, jsou základem života na naší planetě. Zachování rozmanitosti a krásy rostlin na Zemi . Proto si zaslouží i tvoji pozornost.

4 Co potřebuje rostlina k životu?
Pokud je schované semeno pod povrchem země, tak potřebuje vlhko a přijímat vodu. Zárodek začne růst a vyvíjí se. Zásobní látky má zatím pro čerpání energie uložené v sobě. Buňky se začnou dělit a protahovat, začne růst kořen a roste dolů, stonek zase opačným směrem. Toto všechno závisí na zemské přitažlivosti. A PROČ?

5 Rostlina se také pohybuje
Pohybuje se, k tomu jí ale napřed musí začít fungovat dělivé pletivo na vrcholu stonku a kořenu – roste do délky. K tomu slouží zvláštní látky – růstové hormony, řídí růst celé rostliny a ovlivňují její pohyby. Když se stonek dostane nad povrch půdy, začne na něj působit světlo. Stonek roste za světlem vzhůru a listy se za ním také otáčejí. A PROČ? (př. slunečnice, svlačec..)

6 ROSTLINY mají také své vlastnosti
některé jsou citlivé na dotek jiné zase na střídání dne a noci některé mají rády teplo, jiné zimu, více vody nebo skoro žádnou léčí i zabíjejí potěší nás i obohatí o krásu mají různě dlouhý život některé žijí krátce jiné až několik tisíc let v určitém období života se začínají rozmnožovat slouží nám jako surovina k výrobě různých produktů PROČ NEVĚNOVAT PÉČI ZROVNA JIM?

7 Rostliny jejich zdraví.
Zdraví život rostliny závisí na podmínkách prostředí, především na množství světla, dostatku vody a živin. Živiny jsou pro rostliny minerální látky (sloučeniny dusíku fosforu a draslíku, přítomnost malého množství stopových prvků). Dodáváme hnůj, komposty, ale hlavně chemická hnojiva. S těmi chemickými ne vždy je vše v pořádku. A PROČ?

8 Onemocní jako lidé. Přítomnost škodlivých látek v ovzduší, ve vodě a v půdě snižuje jejich odolnost. V horších případech uhynutí. Cizopasné organismy jim také velmi znepříjemňují život. Změny prostředí a přímá činnost lidí výrazně ovlivňuje výskyt mnoha druhů rostlin v naší přírodě. JAKÉ ZMĚNY PROSTŘEDÍ, JAKÁ ČINNOST LIDÍ?

9 Rostliny mají také své zákony.
Také rostliny mají své zákony, tedy hlavně pokud se to týká zachování jejich druhů. My jako lidé upřednostňujeme právě rostliny, které nám poskytují potravu, nebo surovinu k výrobě léků, textilu, oleje, nafty …. Díky stále většímu počtu lidí, kteří na naší planetě žijí, chtějí se uživit, musí někde bydlet, potřebují stále více energie, dochází k ubývání prostoru pro život planých rostlin. Tímto se snižuje jejich druhová pestrost naší přírody. Jak je to možné?

10 Slouží jako palivo, a my je jeho používáním ničíme.
Energií získávanou při spalování fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) má za následek uvolňování oxidů síry a dusíku do ovzduší – kyselé deště. Toto vše, co vyprodukujeme pohlcuje země a vegetace a my ji tím poškozujeme ( příkladem jsou smrkové lesy v Krušných horách a Krkonoších, které vlivem spadu těchto škodlivin téměř zmizely. Nehledě na to, že při spalování vzniká i oxid uhličitý, což vede k zvýšení průměrné teploty na Zemi a vytváří se tím skleníkový efekt. Proto byl vytvořen zákon na ochranu přírody a krajiny, který má zajišťovat správu a využívání krajiny. Stálo to za námahu?

11 Překotné a vyčerpávající tempo a návrat k zdravějšímu životnímu stylu.
Stojí za zamyšlení, že lidé v dnešní době se stále více snaží o návrat ke zdravějšímu životnímu stylu, žít v kontaktu s přírodou. Ochranou přírody se dokonce zabývají různé organizace a hnutí.

12 Ochrana přírody není fráze.
Každý člověk by měl začít u sebe, právě maličkosti, o kterých si myslíme, že jsou nepodstatné dělají přírodě těžkou hlavu. Vyřezávat do kůry stromů, rozdělávat ohně, kácet stromy, trhat květiny a další devastační činnosti si opravdu můžeme odpustit. A PROČ?

13 Člověk a jeho závislost na přírodě.
Ochrana přírody v souladu s technickým pokrokem je ukázkou vyspělosti naší kultury. Bezohledná těžba dřeva a nerostných surovin nepřispívá k dotváření krás naší přírody. Vedle toho existují na naší Zemi území ojedinělé přírodní krásou, přirozené lesní porosty, rašeliniště, louky plné květin, stepní porosty se svým typickým rostlinným druhem. Tyto plochy jsou zákonem chráněné.

14 Zákonem chráněná území.
Národní parky Chráněné krajinné oblasti Národní přírodní památky Přírodní rezervace Přírodní památky Památný strom V těchto územích platí určitá pravidla a pokud tato území navštívíme musíme se jimi řídit. A PROČ?

15 Umělé ekosystémy jsou vytvořené lidmi.
Na světě existuje něco kolem 1000 botanických zahrad, jsou zde shromažďovány kolekce mizejících rostlin, mnoho vzácných druhů existuje dnes již pouze tam. A PROČ?

16 Doslov Na světě jako lidé jsme oproti rostlinám kratší dobu, nepřísluší nám je jakýmkoliv způsobem ničit ba dokonce vyhubit. Říká se, že příroda je mocná čarodějka, tak pozor aby ona nezničila nás.


Stáhnout ppt "Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: září 2013 Jazyk: čeština"

Podobné prezentace


Reklamy Google