Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu"— Transkript prezentace:

1 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu Romana Křížová Cross Czech a.s. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

2 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Evropský kontext Europeana – hlavní priorita i2010 Europeana - přístup, sdílení, znovu využití a ochrana digitálního obsahu muzeí, archivů, knihoven, držitelů audiovizuálního obsahu a dalších prostřednictvím společného přístupového bodu a prostoru Financování Europeany: Věda a výzkum – 7RP (9 miliard euro na IKT) Implementace – eContentPlus, CIP Digitalizace a národní řešení – strukturální fondy a finanční mechanismy EHP/Norska EDL Foundation – koordinace práce při vývoji a implementaci Europeany Princip mezirezortnosti (cross domain) Prototyp byl oficiálně představen v listopadu 2008 Národní strategie digitalizace kulturního obsahu - strategický rámec pro implementaci Europeany v ČR IOP – implementace Europeany v českém národním prostředí Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

3 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
EUROPEANA Presto Prime Athena APEnet STERNA BHL Europe EUScreen VideoActive European Film Gateway Europeana Local Europeana Travel MIMO Judaica Europeana CARARE EuropeanaConnect Europeana v.1.0 Europeana Arrow IMPACT Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

4 Agregace kulturního obsahu
Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu Agregace kulturního obsahu Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

5 Strategie digitalizace v zemích EU
Všechny členské státy EU mají zájem na aktivní tvorbě Europeany a vytvářejí národní portály kulturního dědictví, které jsou kompatibilní s evropským informačním systémem; Ve svých programech finanční podpory vytvářejí možnosti pro podporu digitalizace, zpřístupnění a dlouhodobého uchovávání kulturního dědictví; Dalším finančním zdrojem jsou obvykle Strukturální fondy (komunitární programy EK obecně neposkytují finanční prostředky na digitalizaci); Většina členských států využívá výsledků evropského projektu NUMERIC pro získávání porovnatelných statistických dat digitalizace kulturního dědictví; Koordinační úlohu digitalizace kulturního dědictví plní ve všech zemích ministerstva kultury a to několika způsoby: Tvorbou národních strategických dokumentů digitalizace kulturního dědictví (14 zemí), Koordinací dílčích projektů jednotlivých paměťových institucí a jejich propojením do společných národních portálů, Jmenováním specializovaných digitalizačních pracovišť, které mají ve své kompetenci koordinaci aktivit, tvorbu metodik a v některých případech i samotnou realizaci konverze analogového materiálu. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

6 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Strategie digitalizace v zemích EU Národní strategie digitalizace kulturního dědictví členských zemí EU: Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Kypr, Litva, Národní strategie digitalizace kulturního dědictví dalších evropských zemí: Norsko, Chorvatsko, Srbsko Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

7 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Základní informace o Národní strategii digitalizace kulturního obsahu v ČR Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

8 Základní informace o studii
Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu Základní informace o studii Cíle vstupní materiál, který umožní následné zpracování Národní strategie digitalizace kulturního obsahu návrh řešení a opatření nezbytných pro zajištění digitalizace českého kulturního dědictví a následné zpřístupnění digitálních kulturních objektů v souladu s vývojem Europeany a dalších evr. i svět. iniciativ a standardů Výstupy „Podkladová studie k vytvoření Národní strategie digitalizace kulturního obsahu“, která poskytne vstupní materiál a umožní následné zpracování Národní strategie digitalizace v oblasti kultury; Metodika pro vytvoření Národní strategie digitalizace kulturního obsahu včetně časového harmonogramu jednotlivých kroků; Návrh struktury dokumentu Národní strategie digitalizace kulturního obsahu; Doba realizace: – Zpracovatel: Cross Czech a.s. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

9 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Dílčí cíle studie Analýza stávajícího prostředí v paměťových a fondových institucích v mezirezortním pojetí; Identifikace požadavků a potřeb kulturních organizací do roku 2013; Analýza priorit ES v oblasti kulturní politiky a rámce pro jejich implementaci v ČR; Finanční analýza nákladů a návrh možnosti financování činností spojených s digitalizací kulturního materiálu; Analýza platné legislativy týkající se problematiky digitalizace včetně otázky autorského práva; Analýza terminologie a metodik EU v oblasti digitalizace kulturního dědictví (garance terminologické a metodologické kompatibility s požadavky orgánů EU zejména Evropské komise); Návrh rozsahu, způsobu řešení a finanční náročnosti dalších kroků souvisejících s vytvořením strategie digitalizace; Určení cílů, které se mají dosáhnout v kulturním sektoru Definovat očekávané výsledky a jejich rozsah Návrh opatření naplňující cíl kulturní politiky č. 3.6 „Digitalizace kulturního obsahu“ strategie Smart Administration na základě provedených analýz; Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

10 Pozice podkladové studie
Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu Pozice podkladové studie Evropská komise EUROPEANA i2010 Národní strategie digitalizace Podkladová studie Implementační rámec Č. 116 Vytvoření Národní digitální knihovny Národní knihovna ČR (706 mil.Kč) Č. 128 Vytvoření pracoviště pro digitalizaci sbírkových fondů a archivaci dat v návaznosti na vznik Národní digitalizační jednotky Technické muzeum v Brně (161,09 mil. Kč) Č. 115 Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály Institut umění - Divadelní ústav (239,323 mil. Kč) Projekt na digitalizaci zlatého filmového fondu Národní filmový archív Vytvoření Znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu NIPOS (23 mil. Kč) Č. 123 Zavedení integrovaného systému správy sbírek Moravské zemské muzeum (116 mil. Kč) Č.12 Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkový fondem České republiky (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy) Národní památkový ústav ČR (230 mil. Kč) Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

11 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Struktura dokumentu ÚVODNÍ ČÁST Úvod (účel zpracování podkladové studie) Metodika postupu při zpracování analýzy Stručné shrnutí situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví v ČR Legislativa a strategické dokumenty Typy kulturních a digitálních objektů Typy digitalizovaných objektů Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

12 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Struktura dokumentu ANALYTICKÁ ČÁST Analýza stavu implementace evropských strategií a iniciativ Institucionální analýza Technologická analýza infrastruktury kulturního sektoru Přehled procesů v oblasti digitalizace kulturního obsahu Popis organizace, propojení, integrace a potřebných vlastností IS nezbytných pro jednotlivé typy digitalizovaných objektů Analýza informační bezpečnosti Finanční analýza Analýza specifických potřeb turistického ruchu, výzkumu, průmyslu a vzdělávání ve vztahu k využití výsledků digitalizace Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

13 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Struktura dokumentu NÁVRHOVÁ ČÁST Popis navržených cílů Strategie digitalizace Návrh struktury dokumentu "Národní strategie digitalizace kulturního obsahu" Návrh kroků a opatření nezbytných ke zpracování "Strategie digitalizace" Harmonogram zpracování "Strategie digitalizace" Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

14 Základní oblasti pokryté studií
Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu Základní oblasti pokryté studií Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

15 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Kulturní dědictví v ČR Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

16 Znalostní společnost v oblasti kultury
Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu Znalostní společnost v oblasti kultury Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

17 Kulturní a digitální objekt ve znalostním systému PI
Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu Kulturní a digitální objekt ve znalostním systému PI Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

18 Schéma agregátorů kulturního obsahu v ČR
Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu Schéma agregátorů kulturního obsahu v ČR Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

19 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Aktuální stav prací Milník Měsíc Zahájení prací Červenec Vypracování dotazníku Červenec, srpen Workshop s PI k dotazníku Září Sběr dat Září - listopad Analýza dotazníků Listopad Zpracování analytické části PS Srpen-listopad Zpracování návrhové části PS Listopad, prosinec Odevzdání finální verze PS Prosinec Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

20 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Zdroje financování Státní rozpočet Strukturální fondy – IOP 1.1 Grantové mechanismy ČR Finanční mechanismy EHP/Norska Nutno vytvořit zásobník projektů Nutno projednat rámcové finanční alokace na oblast kulturního dědictví Komunitární programy 7 RP CIP Culture 2007 Central Europe Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

21 Předběžné závěry a doporučení pro Národní strategii digitalizace
Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu Předběžné závěry a doporučení pro Národní strategii digitalizace Zajistit účast českých subjektů v projektech EU – nutná návaznost vývoje v ČR s výsledky projektů Europeany Zpracovat průzkum projektů v národním prostředí – PS předloží návrh implementačních oblastí Zajistit digitalizaci kulturních objektů a stanovit cílový počet zdigitalizovaných kulturních objektů zpřístupněných prostřednictvím Národního agregátora a Europeany do roku vybudovat digitalizační centra Vytvořit národní agregátor Vytvořit funkční systém vertikálních agregátorů Spolupracovat na harmonizaci evropského autorského práva a DRM Vytvořit mezirezortní systém jednoznačných identifikátorů Vytváření národních řízených slovníků a tezaurů ve spolupráci s Europeanou Vybudovat centrální datová úložiště Vybudovat deacidifikační středisko/a Zajistit komunikaci v mezirezortním měřítku - vytvořit mezirezortní pracovní skupinu Vytvořit odbor MK zabývající se digitalizací a zpřístupněním českého kulturního dědictví Vyčlenit finanční prostředky na aktivity definované podkladovou studií Vytvořit metodiky pro aktivity a oblasti definované podkladovou studií Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

22 Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
Děkuji za pozornost Cross Czech a.s. Mgr. Romana Křížová , Růžová 1416/17, Praha 1 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009


Stáhnout ppt "Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu"

Podobné prezentace


Reklamy Google