Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODKLADOVÁ STUDIE K NÁRODNÍ STRATEGII DIGITALIZACE KULTURNÍHO OBSAHU Romana Křížová Cross Czech a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODKLADOVÁ STUDIE K NÁRODNÍ STRATEGII DIGITALIZACE KULTURNÍHO OBSAHU Romana Křížová Cross Czech a.s."— Transkript prezentace:

1 PODKLADOVÁ STUDIE K NÁRODNÍ STRATEGII DIGITALIZACE KULTURNÍHO OBSAHU Romana Křížová Cross Czech a.s.

2 Evropský kontext  Europeana – hlavní priorita i2010  Europeana - přístup, sdílení, znovu využití a ochrana digitálního obsahu muzeí, archivů, knihoven, držitelů audiovizuálního obsahu a dalších prostřednictvím společného přístupového bodu a prostoru  Financování Europeany : –Věda a výzkum – 7RP (9 miliard euro na IKT) –Implementace – eContentPlus, CIP –Digitalizace a národní řešení – strukturální fondy a finanční mechanismy EHP/Norska  EDL Foundation – koordinace práce při vývoji a implementaci Europeany  Princip mezirezortnosti (cross domain)  Prototyp byl oficiálně představen v listopadu 2008  Národní strategie digitalizace kulturního obsahu - strategický rámec pro implementaci Europeany v ČR  IOP – implementace Europeany v českém národním prostředí 6.4.20152Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

3 Athena APEnet STERNA BHL Europe EUScreen VideoActive European Film Gateway Europeana Local Europeana Travel MIMO Judaica Europeana CARARE EuropeanaConnect Europeana v.1.0 EuropeanaEUROPEANA 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 20093 Arrow IMPACT Presto Prime

4 Agregace kulturního obsahu 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 20094

5 Strategie digitalizace v zemích EU Všechny členské státy EU mají zájem na aktivní tvorbě Europeany a vytvářejí národní portály kulturního dědictví, které jsou kompatibilní s evropským informačním systémem; Ve svých programech finanční podpory vytvářejí možnosti pro podporu digitalizace, zpřístupnění a dlouhodobého uchovávání kulturního dědictví; Dalším finančním zdrojem jsou obvykle Strukturální fondy (komunitární programy EK obecně neposkytují finanční prostředky na digitalizaci); Většina členských států využívá výsledků evropského projektu NUMERIC pro získávání porovnatelných statistických dat digitalizace kulturního dědictví; Koordinační úlohu digitalizace kulturního dědictví plní ve všech zemích ministerstva kultury a to několika způsoby: –Tvorbou národních strategických dokumentů digitalizace kulturního dědictví (14 zemí), –Koordinací dílčích projektů jednotlivých paměťových institucí a jejich propojením do společných národních portálů, –Jmenováním specializovaných digitalizačních pracovišť, které mají ve své kompetenci koordinaci aktivit, tvorbu metodik a v některých případech i samotnou realizaci konverze analogového materiálu. 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 20095

6 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 20096 Strategie digitalizace v zemích EU Národní strategie digitalizace kulturního dědictví členských zemí EU: –Belgie, –Bulharsko, –Estonsko, –Finsko, –Francie, –Kypr, –Litva, Národní strategie digitalizace kulturního dědictví dalších evropských zemí: –Norsko, –Chorvatsko, –Srbsko –Lotyšsko, –Maďarsko, –Rumunsko, –Řecko, –Slovensko, –Slovinsko, –Španělsko

7 Základní informace o Národní strategii digitalizace kulturního obsahu v ČR

8 Základní informace o studii Cíle –vstupní materiál, který umožní následné zpracování Národní strategie digitalizace kulturního obsahu –návrh řešení a opatření nezbytných pro zajištění digitalizace českého kulturního dědictví a následné zpřístupnění digitálních kulturních objektů v souladu s vývojem Europeany a dalších evr. i svět. iniciativ a standardů Výstupy –„Podkladová studie k vytvoření Národní strategie digitalizace kulturního obsahu“, která poskytne vstupní materiál a umožní následné zpracování Národní strategie digitalizace v oblasti kultury; –Metodika pro vytvoření Národní strategie digitalizace kulturního obsahu včetně časového harmonogramu jednotlivých kroků; –Návrh struktury dokumentu Národní strategie digitalizace kulturního obsahu; Doba realizace: 1. 7. – 31. 12. 2009 Zpracovatel: Cross Czech a.s. 6.4.20158Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

9 Dílčí cíle studie  Analýza stávajícího prostředí v paměťových a fondových institucích v mezirezortním pojetí;  Identifikace požadavků a potřeb kulturních organizací do roku 2013;  Analýza priorit ES v oblasti kulturní politiky a rámce pro jejich implementaci v ČR;  Finanční analýza nákladů a návrh možnosti financování činností spojených s digitalizací kulturního materiálu;  Analýza platné legislativy týkající se problematiky digitalizace včetně otázky autorského práva;  Analýza terminologie a metodik EU v oblasti digitalizace kulturního dědictví (garance terminologické a metodologické kompatibility s požadavky orgánů EU zejména Evropské komise);  Návrh rozsahu, způsobu řešení a finanční náročnosti dalších kroků souvisejících s vytvořením strategie digitalizace;  Určení cílů, které se mají dosáhnout v kulturním sektoru  Definovat očekávané výsledky a jejich rozsah  Návrh opatření naplňující cíl kulturní politiky č. 3.6 „Digitalizace kulturního obsahu“ strategie Smart Administration na základě provedených analýz; 6.4.20159Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

10 Pozice podkladové studie 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200910

11 Struktura dokumentu ÚVODNÍ ČÁST Úvod (účel zpracování podkladové studie) Metodika postupu při zpracování analýzy Stručné shrnutí situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví v ČR Legislativa a strategické dokumenty Typy kulturních a digitálních objektů Typy digitalizovaných objektů 6.4.201511Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

12 Struktura dokumentu ANALYTICKÁ ČÁST Analýza stavu implementace evropských strategií a iniciativ Institucionální analýza Technologická analýza infrastruktury kulturního sektoru Přehled procesů v oblasti digitalizace kulturního obsahu Popis organizace, propojení, integrace a potřebných vlastností IS nezbytných pro jednotlivé typy digitalizovaných objektů Analýza informační bezpečnosti Finanční analýza Analýza specifických potřeb turistického ruchu, výzkumu, průmyslu a vzdělávání ve vztahu k využití výsledků digitalizace 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200912

13 Struktura dokumentu NÁVRHOVÁ ČÁST Popis navržených cílů Strategie digitalizace Návrh struktury dokumentu "Národní strategie digitalizace kulturního obsahu" Návrh kroků a opatření nezbytných ke zpracování "Strategie digitalizace" Harmonogram zpracování "Strategie digitalizace" 6.4.201513Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

14 Základní oblasti pokryté studií 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200914

15 Kulturní dědictví v ČR 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200915

16 Znalostní společnost v oblasti kultury 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200916

17 Kulturní a digitální objekt ve znalostním systému PI 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200917

18 Schéma agregátorů kulturního obsahu v ČR 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200918

19 Aktuální stav prací 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200919

20 Zdroje financování  Státní rozpočet  Strukturální fondy – IOP 1.1  Grantové mechanismy ČR  Finanční mechanismy EHP/Norska  Nutno vytvořit zásobník projektů  Nutno projednat rámcové finanční alokace na oblast kulturního dědictví  Komunitární programy  7 RP  CIP  Culture 2007  Central Europe 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200920

21 Předběžné závěry a doporučení pro Národní strategii digitalizace Zajistit účast českých subjektů v projektech EU – nutná návaznost vývoje v ČR s výsledky projektů Europeany Zpracovat průzkum projektů v národním prostředí – PS předloží návrh implementačních oblastí Zajistit digitalizaci kulturních objektů a stanovit cílový počet zdigitalizovaných kulturních objektů zpřístupněných prostřednictvím Národního agregátora a Europeany do roku 2015 - vybudovat digitalizační centra Vytvořit národní agregátor Vytvořit funkční systém vertikálních agregátorů Spolupracovat na harmonizaci evropského autorského práva a DRM Vytvořit mezirezortní systém jednoznačných identifikátorů Vytváření národních řízených slovníků a tezaurů ve spolupráci s Europeanou Vybudovat centrální datová úložiště Vybudovat deacidifikační středisko/a Zajistit komunikaci v mezirezortním měřítku - vytvořit mezirezortní pracovní skupinu Vytvořit odbor MK zabývající se digitalizací a zpřístupněním českého kulturního dědictví Vyčlenit finanční prostředky na aktivity definované podkladovou studií Vytvořit metodiky pro aktivity a oblasti definované podkladovou studií 6.4.2015Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 200921

22 Děkuji za pozornost Cross Czech a.s. Mgr. Romana Křížová romana.krizova@crossczech.cz +420 296 356 108, +420 602 764 247 Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1www.crossczech.cz Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009


Stáhnout ppt "PODKLADOVÁ STUDIE K NÁRODNÍ STRATEGII DIGITALIZACE KULTURNÍHO OBSAHU Romana Křížová Cross Czech a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google