Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh elektronických komunikací v ČR Aktuální témata regulace PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh elektronických komunikací v ČR Aktuální témata regulace PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ."— Transkript prezentace:

1 Trh elektronických komunikací v ČR Aktuální témata regulace PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

2 Agenda Trhy elektronických komunikací Aktuální témata regulace ČTÚ úkoly

3

4

5

6 The Volume of traffic of the company Telefónica O Traffic of TO2 in thousand real minutes Number of subscriber lines in th ousand

7

8

9 Number of subscriber lines number of subscriber lines Number of subscriber lines Residential linesBusiness lines

10 Penetrace v pevných sítích % Trend poklesu využití pevné sítě

11 Mobilní sítě

12

13 The Volume of calls in fixed lines of the company Telefónica O Volume of calls n Number of minutes of calls per one subscriber line

14 Number of active SIM cards Number of active SIM cards

15 Volume of voice calls and number of SMS SMS in thousand of minutes calls in thousand of minutes

16 ,000 Volume of voice calls and the number of SM S Number of minutes of calls per one SIM card Number of SMS per one SIM card

17 Mobilní sítě

18

19

20 Internet

21 TPP 2011 – Harmonogram

22

23

24

25

26

27 Základní údaje Ústřední orgán státní správy, národní regulátor pro sektor elektronických komunikací a orgán dohledu pro poštovní služby, vykonává státní kontrolu el.komunikací, vydává Telekomunikační věstník Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. Zákon o poštovních službách č.29/2000 Sb. Předseda Rady ČTÚ (z členů Rady), mandát na 3 roky Rada ČTÚ (5 členů), mandát na 5 let Tři sekce, 7 oblastních odborů, 447 pracovníků Příjmy: mil.Kč, Výdaje: 946 mil.Kč 2008 – Příjmy: mil.Kč, Výdaje: 768 mil. Kč 2009 – Příjmy: mil.Kč, Výdaje: 537 mil. Kč

28 Regulace elektronických komunikací Cíle a základní zásady regulace, § 4 Regulace je prováděna za účelem nahradit chybějící účinky hospodářské soutěže, vytvářet předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí.

29 Regulace elektronických komunikací Konzultace s dotčenými subjekty („veřejné“ vnitrostátní konzultace) Dotčený subjekt: obecný – kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny zvláštní – ÚOHS, RRTV, ÚOOÚ, MPO Povinnost ČTÚ před faktickým provedením úkonu – návrhy OOP, rozhodnutí o ceně – rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh – jiné úkony, pokud tak stanoví zákon – nevztahuje se na rozhodování sporů !!!

30 Regulace elektronických komunikací Principy regulace ex ante: Analýza relevantních trhů (18/ I.- 7/II.) Určení SMP-dominantního operátora Rozhodnutí o nápravných opatření Monitorování trhů, možnost zrušení nápravných opatření Cyklus analýz ( , )

31 Základní parametry činnosti Počet došlých dokumentů ( ) Počet vygenerovaných čj. – (94 032) Počet vypravených dok. – ( ) Náklady na poštovné – tis.Kč ( tis.) Činnost úřadu ovlivňuje 249 předpisů

32 Vývoj zah á jených př í padů RS v letech k Celkem př í padů v tis í c í ch Počet zaměstnanců

33 Hlavní témata II. kolo analýz relevantních trhů – dokončuje se ART 6 Monitoring TPP – 3 zprávy Příprava - Strategie správy spektra a Digitální dividenda Správní řízení – rozhodování sporů

34 Hlavní témata 2011 III. kolo analýz relevantních trhů Spolupráce na implementaci revize regulačního rámce Spolupráce na strategickém dokumentu Digitální Česko Příprava aukce dle Strategie správy spektra (implementace Digitální dividendy) Test DVB-T2 Efektivní výkon kompetencí

35 Digitální dividenda Témata diskuse DD: HDTV v DTT a aplikace DVB-T2 Transfer DVB-T na DVB-T2 EU Harmonizace využití 60 plus kanálů pro mobilní komunikační služby Regionální a lokální TV vysílání

36 Digitální dividenda Další témata: -Digitalizace rozhlasového vysílání -Digitální TV vysílání v III. pásmu -Role různých modelů vysílání FTA vs PAY TV -Regionální/lokální DTV -Mobilní DTV Princip: Další opatření až v návaznosti na reálné vypínání/vypnutí ATV

37 Digitální dividenda Pásmo 800 MHz Shoda na využití kmitočtů MHz Dle závěrů WRC 2007 od 2015 Závisí na realizaci ASO Specifická situace v ČR (kanály 60…) Rozhodnutí EK ze dne o harmonizovaných technických podmínkách využívání pásma MHz

38 Rozhodnutí EK Není stanoven závazný termín (2015?) Rozhodnutí v pravomoci národních regulátorů Povinnost dodržet harmonizované technické podmínky –FDD/TDD stanice musí splňovat limity výkonu –Přidělované bloky musí být násobky 5MHz –Pro FDD – MHz/downlink, MHz/ uplink Očekávání RSPP (konec roku 2010) – RSPG Technické studie zajišťuje CEPT

39 Harmonizace v pásmu 790 – 862 MHz - harmonizované podmínky pro mobilní broadband “Preferovaná harmonizace” FDD 2 x 30MHz Velikost bloků – násobky 5 MHz kanálů Reversed duplex Počet operátorů ?

40 Základní souvislosti Efektivní využití radiového spektra = základní kompetence ČTÚ Broadband – jeho role v digitálním světě Broadband – rozmanitost platforem a jejich rozvoj v čase 2 kola diskuse, iniciované ČTÚ k Digitální dividendě = využití RS i pro mobilní služby (2008, 2009) Veřejná diskuse materiálu Strategie Správy Spektra Digitální Česko – připravovaný koncepční dokument MPO

41 Základní souvislosti Evropské souvislosti –WAPECS/CEPT (liberalizace, harmonizace) –Rozhodnutí EK k pásmům 900/1800 MHz (implementační termín ) –Revize regulačního rámce (květen 2011) –Série Doporučení k digitální dividendě Nejdůležitější závěry: –Harmonizace využití na úrovni EU = základní předpoklad pro efektivní využití RS –ASO – , ukončení ATV (z , KOM (2009) 586)

42 Základní souvislosti Situace na trhu: Dramatický růst požadavků na mobilní data (mobilní BB) – obecně nutnost BB koncepcí a NGN sítí/NGA Nutnost technologických inovací = nové technologie (LTE, WiMax – FDD,TDD) Refarming kmitočtů, migrační strategie operátorů Rozevírající se nůžky mezi požadavky na mobilní data a stagnující příjmy MO Konsolidace trhu

43 Základní cíle ČTÚ Vytvoření podmínek pro posílení soutěže a pro technologickou inovaci Naplnění požadavků evropské harmonizace v dotčených pásmech Vstupní podklad k připravovanéu národní koncepci rozvoje vysokorychlostního internetu „Digitální Česko“.

44 Zájmová kmitočtová pásma Pásma použitelná pro BB sítě a služby Hlavní využitelná pásma: –800 MHz – Digitální dividenda, tendr 2011/12 –900 MHz – Refarming –1800 MHz – Refarming, potenciál pro 4. MO v 2010 –2100 MHz – UMTS –2600 MHz – Tendr v 2010 –3500 MHz – K harmonizaci, přeuspořádat

45 TPP 2011 – Harmonogram TEST DVB-T2

46 ATV Digitální TV Optimalizace sítí DTV Nové sítě DTV DVB-T TEST DVB-T Výběrová řízení DVB-TDVB-T2

47 Cíle testu DVB-T2 Ověření parametrů DVB-T2 v podmínkách ČR v dlouhodobém testu Získání praktických zkušeností k využití rozsáhlých jednofrekvenčních sítí Plánování kmitočtových přidělení pro vysílací sítě DVB-T2 D-Book DVB-T2

48 Vybrané regulační gordické uzly Regulace NGN/NGA Síťová neutralita Rozsah universální služby Digitální dividenda a Digitální dividenda II Harmonizace

49 Informační zdroje Webová stránka ČTÚ – Měsíční monitorovací zprávy Zprávy o vývoji trhu elektronických komunikací (2008,2009) Monitorovací zprávy k TPP (září, březen)

50 Děkuji za pozornost Otázky? PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ


Stáhnout ppt "Trh elektronických komunikací v ČR Aktuální témata regulace PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google