Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost zemské TV v ČR – standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost zemské TV v ČR – standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost zemské TV v ČR – standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

2 Pitomosti, které jsme včera viděli analogově, dnes sledujeme jen digitálně

3 Aktuální situace a budoucnost zemské digitální televize v souvislostech správy spektra - Role standardu DVB-T2 - Scénáře vývoje - Digitální dividenda 2

4 Předpoklad pro digitalizaci - mezin á rodn í dohody Pl á n Stockholm 61 (1961) - z á kladn í dokument pro analogov é vys í l á n í Chester 97 (1997) - Dohoda na z á kladě konference CEPT umožňuj í c í zav á děn í digit á ln í ho vys í l á n í v Evropě v analogov é m prostřed í. Pro výhradně digit á ln í vys í l á n í bylo třeba zcela nov é rozdělen í disponibiln í ch kmitočtů. Ženeva 06 (2006) - Region á ln í radiokomunikačn í konference ITU pro přehodnocen í st á vaj í c í ch mezin á rodn í ch dohod.

5 Hlavn í výsledky konference Stanoven í data ukončen í přechodn é ho obdob í ITU, od kter é ho bude platit pouze nový digit á ln í pl á n (2015) Proběhla revize Dohody ST-61 Přijata nová mezinárodní dohoda GE-06 k zemskému digitálnímu vysílání, tj. nový kmitočtový plán (nabyl účinnosti v červenci 2007) Start přechodného období dle ITU

6 Milníky české digitalizace 2000 – zahájení experimentálního vysílání v Praze 2000 červen – „Koncepce přechodu na digitální vysílání“ – RRTV – národní skupina pro digitalizaci 2001 červenec – MDS + MK „ Koncepce přechodu na digitální vysílání v ČR“ 2003 – MI – aktualizace této koncepce 2004 – výběrové řízení na licence – RRTV 2004 červenec – ČTÚ vydal řádná oprávnění pro vysílací sítě A, B, C 2004 – Faktický start digitalizace 2006 – „Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR“ – MI

7 Milníky české digitalizace Právní rámec TPP Usnesení vlády ČR č. 1189 ze dne 14.9.2005 Zákon č. 235/2006, Sb., (Čl. IV Přechodná ustanovení) TPP jako opatření obecné povahy Zákon 304/2007 Sb., (Čl. II Přechodná ustanovení) TPP jako nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

8 Milníky procesu přechodu v návaznosti na TPP 2006/11-2007/8 – Experiment Domažlice 2007/ 7 – Pilotní projekt DVB-T – Ústí n/L. 2008/5 - Přijetí TPP – vládní nařízení 2008/8 – Souhlas CSB s TPP 2008/9 – Zahájení procesu přechodu 2011/11 – Ukončení procesu přechodu pro PSB 2012/3(6) – Ukončení procesu přechodu pro CSB 2015 – Pouze digitální vysílání v celé EU

9 Informační web – http://dtv.ctu.cz spuštěn na podzim roku 2008http://dtv.ctu.cz

10 Výsledky procesu realizace TPP Diváci mají nyní dostupné všechny celoplošné programy PSB i CSB Síť 1 zajišťuje pokrytí pro 99,9% obyvatel, síť 2 pro 99,8% obyvatel, síť 3 pro 96,3% a síť 4 pro téměř 90% obyvatel Všichni diváci mají dostupné další celoplošné programy, které nebylo možno dosud realizovat v rámci zemské platformy TV vysílání Podstatně „omládly“ TV přijímače - z průměrného stáří téměř 6-7 let na 5 a čtvrt roku, 38% obrazovek je HD nebo HDTV ready, LCD a plazmové TV tvoří již polovinu televizorů (oproti 1/5 v roce 2008) Domácnosti využívají více platforem TV než jen DTT

11 Pokrytí a vysílače ČT 1522 34 99,6 % 488 ČT 2399 26 90,8 % 373 NOVA579 20 97,7 % 559 Prima217 19 73,0 % 198 Síť 199 27 99,9 % 72 Síť 269 23 95,1 % 46 Síť 324 17 91,5 % 7 Síť 44 3 22,7 % 1

12 Výsledky procesu realizace TPP Prakticky bezproblémové a plánovité překlopení existujících celoplošných PSB a CSB z platformy ATV na DTV Úspora kmitočtů – odhad nižší potřeby kmitočtů cca 1/6 – 1/7 Snížen počet potřebných vysílačů, s tím související úspora elektrické energie Zatímco v ATV síti jeden vysílač připadal na 20-30 tis. diváků, v DTV síti pak připadá na 100-120 tis. diváků

13 Budoucnost? Digitální dividenda 2 ? Zemské vysílání HD ? DVB-T2 (tržní přechod nebo řízený přechod s cílem zajistit DD2?) Dostatek obsahu (PAY TV)? Zemské vysílání – ekonomika? Vysokorychlostní služby pro každého!

14 Jaká bude budoucnost DVB-T? Rozhodující faktory a souvislosti : Realizace DD 1. – aukce kmitočtů a zahájení budování sítí mobilního broadbandu (rušení ?!) RSPP Evropská politika rádiového spektra WRC 12 – WRC 15 – očekávání DD 2. Optimalizace existujících sítí DVB-T (refarming kmitočtů sítí)

15 Jaká bude budoucnost DVB-T? Rozhodující faktory a souvislosti : Realizace lokálních, municipálních a regionálních TV Vyhodnocení TPP – závěry a doporučení Vyhodnocení experimentů DVB-T2 Rozvoj alternativních platforem šíření TV signálu (satelit, NGN, mobilní broadband…)

16 Standard DVB-T2 Očekávané výhody využití DVB-T2 Efektivní využití kmitočtů Kapacita zemské platformy TV (místo 4/5 SD TV, možnost 18/20 SD TV či 5 HD TV) Další inovace TV (pTV, Mobilní TV, VoD…) služeb Inovativní rozvoj platformy DTT

17 Standard DVB-T2 Očekávané nevýhody využití DVB-T2 Praktická i když dočasná absence dostupných přijímačů (D-Book) Nutno provést znovu koordinace sad kmitočtů (CE prac.skupiny) Přechod na DVB-T2 není možno realizovat obdobně jako v případě přechodu ATV na DTV formou TPP (jednorázový nástroj) Nejistota ad rušení LTE/T-T2 Omezení regionalizace (jiný typ SFN)

18 SCÉNÁŘ 2012 – 2013 Experimenty DVB-T2 – cíle, podmínky, přijetí D-Booku DVB-T2 2015 pouze digitální vysílání DVB-T WRC 15 – rozhodne o časovém rámci a rozsahu DD 2 (kanály 49-60 pro mobilní broadband) Nutno analyzovat (2014-2015 )– vliv rozšíření mobilního broadbandu na DTT (vyhodnocení dopadů)

19 DD I DD II. DD I = -17% DD II = - 22 %

20 Kmitočtové plánování – TPP / GE-06 Praha 37,42,46,47,54,57 64 Středočeský53,41,59,4423,51, 66 Jihočeský 49,39,22,25 32,50 65 Plzeňský34,48,5224,3163,68 Karlovarský36,35,60,4526,38 61 Ústecký33,58,5521,50 62,69 Liberecký43,52,6026,28,31 65 Královéhradecký40,28,60,4522 61,67 Pardubický32,39,3421,24,27 69 Vysočina33,35,30,4228,57 63 Jihomoravský29,40,59,4626,47 64 Olomoucký36,53,51,4431,50 65 Moravskoslezský54,37,4827,28,45 63 Zlínský33,49,25,4222,41 67 DD 1 2012/2015

21 Praha 37,42,46,47,54,57 64 Středočeský53,41,59,4423,51, 66 Jihočeský 49,39,22,25 32,50 65 Plzeňský34,48,5224,3163,68 Karlovarský36,35,60,4526,38 61 Ústecký33,58,5521,50 62,69 Liberecký43,52,6026,28,31 65 Královéhradecký40,28,60,4522 61,67 Pardubický32,39,3421,24,27 69 Vysočina33,35,30,4228,57 63 Jihomoravský29,40,59,4626,47 64 Olomoucký36,53,51,4431,50 65 Moravskoslezský54,37,4827,28,45 63 Zlínský33,49,25,4222,41 67 Kmitočtové plánování – TPP / GE-06 DD 1 2012/2015 Digitální dividenda 2 1. Nutný refarming S cílem zajištění přídělů 2. Regionální příděly jen na 5 let (cca 2017)

22 Praha 37,42,46,47,54,57 64 Středočeský53,41,59,4423,51, 66 Jihočeský 49,39,22,25 32,50 65 Plzeňský34,48,5224,3163,68 Karlovarský36,35,60,4526,38 61 Ústecký33,58,5521,50 62,69 Liberecký43,52,6026,28,31 65 Královéhradecký40,28,60,4522 61,67 Pardubický32,39,3421,24,27 69 Vysočina33,35,30,4228,57 63 Jihomoravský29,40,59,4626,47 64 Olomoucký36,53,51,4431,50 65 Moravskoslezský54,37,4827,28,45 63 Zlínský33,49,25,4222,41 67 Kmitočtové plánování – TPP / GE-06 DD 1 2012/2015 Digitální dividenda 2

23 Digitální dividenda 2 + DVB-T2 Praha 37,42,46,47,54,57 64 Středočeský53,41,59,4423,51, 66 Jihočeský 49,39,22,25 32,50 65 Plzeňský34,48,5224,3163,68 Karlovarský36,35,60,4526,38 61 Ústecký33,58,5521,50 62,69 Liberecký43,52,6026,28,31 65 Královéhradecký40,28,60,4522 61,67 Pardubický32,39,3421,24,27 69 Vysočina33,35,30,4228,57 63 Jihomoravský29,40,59,4626,47 64 Olomoucký36,53,51,4431,50 65 Moravskoslezský54,37,4827,28,45 63 Zlínský33,49,25,4222,41 67 Workshop DVB-T2, Praha, duben 2012

24 Digitální dividenda 2 + DVB-T2 Praha 37,42,46,47,54,57 64 Středočeský53,41,59,4423,51, 66 Jihočeský 49,39,22,25 32,50 65 Plzeňský34,48,5224,3163,68 Karlovarský36,35,60,4526,38 61 Ústecký33,58,5521,50 62,69 Liberecký43,52,6026,28,31 65 Královéhradecký40,28,60,4522 61,67 Pardubický32,39,3421,24,27 69 Vysočina33,35,30,4228,57 63 Jihomoravský29,40,59,4626,47 64 Olomoucký36,53,51,4431,50 65 Moravskoslezský54,37,4827,28,45 63 Zlínský33,49,25,4222,41 67 Workshop DVB-T2, Praha, duben 2012

25 Experiment DVB-T2 Cíle pouze technické, ne komerční, Jen na dočasných kmitočtech, Specifikované technické cíle a obsah testů, veřejná publikace výsledků testu dle plánu, Jasně definovaný způsob ukončení experimentu vůči divákům (tj. ČTÚ nemůže zaručit pokračování vysílání a diváci nemohou býti rukojmí při přídělech kmitočtů), Omezení – vysílání jen v pracovní době, jen 1 oblast velkoměst, více experimentů

26 Otevřené otázky Kolik DVB-T2 je možno aktuálně sestavit? Kolik DVB-T2 sítí je možno získat na základě dalších koordinačních jednání? Kolik DVB-T2 sítí je možno dále sestavit po ukončení vysílání sítí DVB-T? Ovlivní transpozici standardu využití kmitočtů III. pásma? Primárně se transpozice bude věnovat celoplošným TV sítím nebo i ostatním? Jak je možno provést transpozici regionálně členěných sítí na sítě DVB-T2? Jaké to bude mít dopady? Je možné odhadnout náklady jednotlivých stran na proces transpozice standardu?

27 Potřebné kroky Veřejná diskuse s odbornou veřejností Aktualizace strategie správy spektra (2012/8) Aktivní zapojení do práce CE prac.skupiny 2012 – 2015 Systematický refarming existujících sítí DVB-T s cílem připravit bezproblémový přechod na DD 2. 2013 – 2015 Testy kompatibility LTE sítí a DVB-T, DVB-T2 (zadání ČTÚ)

28 Limity správy spektra Role platformy zemské TV Potřeba sítí DVB-T2 – rozsah, časový rámec, kapacita Podnikatelské modely – FTA, payTV, ppTV apod. Obměna přijímačů – 5/6 letý cyklus ? Aktuálně 1 typ.

29 Postup 2012 – přijetí jetí D-Booku (DVB-T2) 2013 - 2015 – zahájení koordinace se sousedními státy, příprava WRC15, revize GE06 2013/14 – testy kompatibility LTE/DVB-T2 Zajištění přídělů stávajících celoplošných přídělů po dobu platnosti 2015 a dále ??? – příděly kmitočtů

30 Děkuji za pozornost PhDr. Pavel Dvořák, CSc. dvorakp@ctu.cz


Stáhnout ppt "Budoucnost zemské TV v ČR – standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google