Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technický plán přechodu A co dál?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technický plán přechodu A co dál?"— Transkript prezentace:

1 Technický plán přechodu A co dál?
PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

2 Technický plán přechodu
Vláda ČR dne 28. dubna 2008 schválila Technický plán přechodu s datem dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání k Vyšlo jako č.161 v č.51/2008 Sb. dne 15.května 2008 Technický plán přechodu Květen 2008

3 Technický plán přechodu
TPP dle zákona č. 304/2007 Sb. Vláda stanoví nařízením Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „Technický plán přechodu“) za účelem sestavení sítě elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby, dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání a jedné sítě umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání. Technický plán přechodu Květen 2008

4 Technický plán přechodu
TPP dle zákona č. 304/2007 Sb. Technický plán přechodu stanoví pravidla pro přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání tak, aby mimo případy, kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické překážky, při vypnutí zemského analogového televizního vysílání v rámci jedné územní oblasti nedošlo ke zmenšení území pokrytého signálem zemského televizního vysílání programů provozovatelů vysílání s licencí dotčených vypnutím v dané územní oblasti. Technický plán přechodu Květen 2008

5 Budoucí situace do ASO Standardní základní sítě Programy v období
2008– 1 Síť pro ČT 2 NOVA 3 Prima, Z1, Óčko…. 4 C1, C2, C3, C4 …. Celkem využitelná kapacita sítí pro šíření digitálního Vysílání dle TPP Cca 16 programů v období ASO=2011 ČT1, ČT2, ČT4, ČT24 A1, A2, A3 … Regionální TV Technický plán přechodu Květen 2008

6 Zásady TPP – územní oblasti
Technický plán přechodu Květen 2008

7 Postup v územní oblasti
ASO1- Vypnutí základních vysílačů Základní souběh ATV a DTV Navazující souběh ATV a DTV 9-10/(4-23)měsíců ASO v Ucelené oblasti = ASO CZ Cca měsíců Celkový souběh – v průměru měsíců Technický plán přechodu Květen 2008

8 Postup v územní oblasti
Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Navazující souběh ATV a DTV Dosažení srovnatelného Pokrytí Informační kampaň Vyřešení sekundární sítě Postupné vypínání ATV ASO v Ucelené oblasti = ASO CZ Technický plán přechodu Květen 2008

9 Technický plán přechodu
TPP Harmonogram Technický plán přechodu Květen 2008

10 Technický plán přechodu
Charakter TPP TPP je „jízdním řádem“ ale „vše nevyřeší“, definuje nejbližší cíle z hlediska využití kmitočtů v území a čase dle GE06 Jde o vyřešení přechodu analogového zemského televizního vysílání na digitální nikoli o optimalizaci a rozvoj DTV Nutná spolupráce operátorů a provozovatelů (referenční nabídky, plány rozvoje sítí) – TPP řeší jen rozhodující vysílače, ostatní řeší operátoři sítí v dohodě s provozovateli vysílání Technický plán přechodu Květen 2008

11 Technický plán přechodu
A co dál? Implementace TPP Bezprostřední kroky ČTÚ Kroky po rozhodnutí komerčních televizí (srpen 2008) o akceptaci TPP Téma či buzzword „digitální dividenda“? Technický plán přechodu Květen 2008

12 Kroky ČTÚ po přijetí TPP
Síťový plán identifikátorů digitálního vysílání - vydán ČTÚ v dubnu 2008 Vydal Vyhlášku o stanovení pokrytí (Vyhláška č.163/2008 Sb.) Připraví implementaci vládního nařízení č. 162/2008 Sb. o poplatcích Spolupracuje na novele zákona o elektronických komunikacích Technický plán přechodu Květen 2008

13 Kroky ČTÚ po přijetí TPP
Požádá operátory sítí o předložení Plánů rozvoje jednotlivých sítí (červen 2008) Vyhodnocuje stávající ATV/DTV pokrytí (před rozhodnutím komerčních provozovatelů) Vyhodnocuje výchozí parametry procesu digitalizace na straně populace - informovanost, penetraci zařízení, postoje obyvatel (výzkum cca 1800 obyvatel, reprezentativní výzkum, bude opakovat každého půl roku, nezávislý na komerčních průzkumech) Připravuje postup pro stanovení pokrytí v nových DTV oblastech (koordinace s operátory, zajištění technických prostředků) Vyhodnotí plánované pokrytí sítí na základě předložených plánů rozvoje Technický plán přechodu Květen 2008

14 Kroky ČTÚ po přijetí TPP
Koordinační jednání se sousedními státy Připraví výběrové řízení na držitele přídělu pro mobilní TV Bude zajišťovat systematický monitoring pokrytí vč. identifikace kritických situací a případného rušení Spolupráce v rámci NKS na realizaci informační kampaně Předloží k veřejné diskusi stanovisko ČTÚ k Strategii digitální dividendy v ČR Technický plán přechodu Květen 2008

15 Technický plán přechodu
Monitoring ČTÚ ČTÚ Pokrytí ATV/DTV – postupně dle oblastí (modelový výpočet, měření = odhady počtů obyvatel/domácností) Kontrola dodržení plánovaných parametrů Kontrolní měření zdrojů rušení signálu Vyhodnocování pokrytí – porovnání ATV a DTV, identifikace kritických míst Explikace metodiky Zveřejňování (dotčené subjekty, veřejná správa a samospráva, veřejnost – GIS) Limit rozsahu měření – kapacity, náklady Technický plán přechodu Květen 2008

16 Start diskuse k digitální dividendě
Závažná témata – využití kmitočtů pro sestavení dalších sítí pro televizní vysílání, digitální rozhlas, technologická neutralita, municipální digitální televize …bezdrátový broadband Evropský rámec (panevropské služby?) Nutno i na úrovni parlamentu i v odborné veřejnosti ČTÚ připravuje podklady - vstupní rámec pro diskusi Technický plán přechodu Květen 2008

17 Očekávané možnosti použití kmitočtů přidělených ČR novým plánem
předpoklad pro pásmo VHF (kanály 5 — 12) nejvýše lze očekávat možnost sestavení: 1 celoplošné sítě DVB-T 1 celoplošné sítě T-DAB 2 celoplošných sítí T-DAB s možností nezávislého programového vysílání až do úrovně VÚSC (po změně současného rastru na rastr 7 MHz) předpoklad pro pásmo UHF (kanály 21 — 69) 2-3 celoplošné sítě DVB-T s možností nezávislého programového vysílání až do úrovně VÚSC další sítě rozsahem blízkým celoplošnému pokrytí území (max. 4 — 5, podle „kvality“ plánem obdržených přídělů) Technický plán přechodu Květen 2008

18 Děkuji za pozornost PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ


Stáhnout ppt "Technický plán přechodu A co dál?"

Podobné prezentace


Reklamy Google