Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technický plán přechodu A co dál? PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technický plán přechodu A co dál? PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ."— Transkript prezentace:

1 Technický plán přechodu A co dál? PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

2 Květen 2008Technický plán přechodu Vláda ČR dne 28. dubna 2008 schválila Technický plán přechodu s datem dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání k 11.11. 2011 Vyšlo jako č.161 v č.51/2008 Sb. dne 15.května 2008

3 Květen 2008Technický plán přechodu Vláda stanoví nařízením Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „Technický plán přechodu“) za účelem sestavení sítě elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby, dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání a jedné sítě umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání. TPP dle zákona č. 304/2007 Sb.

4 Květen 2008Technický plán přechodu Technický plán přechodu stanoví pravidla pro přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání tak, aby mimo případy, kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické překážky, při vypnutí zemského analogového televizního vysílání v rámci jedné územní oblasti nedošlo ke zmenšení území pokrytého signálem zemského televizního vysílání programů provozovatelů vysílání s licencí dotčených vypnutím v dané územní oblasti. TPP dle zákona č. 304/2007 Sb.

5 Květen 2008Technický plán přechodu Budoucí situace do ASO Standardní základní sítě Programy v období 2008– 11.11.2011 1 Síť pro ČT 2 NOVA 3 Prima, Z1, Óčko…. 4 C1, C2, C3, C4 …. ČT1, ČT2, ČT4, ČT24 Regionální TV A1, A2, A3 … Celkem využitelná kapacita sítí pro šíření digitálního Vysílání dle TPP Cca 16 programů v období 2008- ASO=2011

6 Květen 2008Technický plán přechodu Zásady TPP – územní oblasti

7 Květen 2008Technický plán přechodu Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV 9-10/(4-23)měsíců ASO1- Vypnutí základních vysílačů Navazující souběh ATV a DTV Cca 12-14 měsíců ASO v Ucelené oblasti = ASO CZ Celkový souběh – v průměru 22-29 měsíců

8 Květen 2008Technický plán přechodu Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Navazující souběh ATV a DTV ASO v Ucelené oblasti = ASO CZ • Dosažení srovnatelného Pokrytí • Informační kampaň • Vyřešení sekundární sítě • Postupné vypínání ATV

9 Květen 2008Technický plán přechodu TPP 2011 - Harmonogram

10 Květen 2008Technický plán přechodu Charakter TPP •TPP je „jízdním řádem“ ale „vše nevyřeší“, definuje nejbližší cíle z hlediska využití kmitočtů v území a čase dle GE06 •Jde o vyřešení přechodu analogového zemského televizního vysílání na digitální nikoli o optimalizaci a rozvoj DTV •Nutná spolupráce operátorů a provozovatelů (referenční nabídky, plány rozvoje sítí) – TPP řeší jen rozhodující vysílače, ostatní řeší operátoři sítí v dohodě s provozovateli vysílání

11 Květen 2008Technický plán přechodu A co dál? •Implementace TPP •Bezprostřední kroky ČTÚ •Kroky po rozhodnutí komerčních televizí (srpen 2008) o akceptaci TPP •Téma či buzzword „digitální dividenda“?

12 Květen 2008Technický plán přechodu Kroky ČTÚ po přijetí TPP •Síťový plán identifikátorů digitálního vysílání - vydán ČTÚ v dubnu 2008 •Vydal Vyhlášku o stanovení pokrytí (Vyhláška č.163/2008 Sb.) •Připraví implementaci vládního nařízení č. 162/2008 Sb. o poplatcích •Spolupracuje na novele zákona o elektronických komunikacích

13 Květen 2008Technický plán přechodu Kroky ČTÚ po přijetí TPP •Požádá operátory sítí o předložení Plánů rozvoje jednotlivých sítí (červen 2008) •Vyhodnocuje stávající ATV/DTV pokrytí (před rozhodnutím komerčních provozovatelů) •Vyhodnocuje výchozí parametry procesu digitalizace na straně populace - informovanost, penetraci zařízení, postoje obyvatel (výzkum cca 1800 obyvatel, reprezentativní výzkum, bude opakovat každého půl roku, nezávislý na komerčních průzkumech) •Připravuje postup pro stanovení pokrytí v nových DTV oblastech (koordinace s operátory, zajištění technických prostředků) •Vyhodnotí plánované pokrytí sítí na základě předložených plánů rozvoje

14 Květen 2008Technický plán přechodu Kroky ČTÚ po přijetí TPP •Koordinační jednání se sousedními státy •Připraví výběrové řízení na držitele přídělu pro mobilní TV •Bude zajišťovat systematický monitoring pokrytí vč. identifikace kritických situací a případného rušení •Spolupráce v rámci NKS na realizaci informační kampaně •Předloží k veřejné diskusi stanovisko ČTÚ k Strategii digitální dividendy v ČR

15 Květen 2008Technický plán přechodu Monitoring ČTÚ ČTÚ •Pokrytí ATV/DTV – postupně dle oblastí (modelový výpočet, měření = odhady počtů obyvatel/domácností) •Kontrola dodržení plánovaných parametrů •Kontrolní měření zdrojů rušení signálu •Vyhodnocování pokrytí – porovnání ATV a DTV, identifikace kritických míst •Explikace metodiky •Zveřejňování (dotčené subjekty, veřejná správa a samospráva, veřejnost – GIS) •Limit rozsahu měření – kapacity, náklady

16 Květen 2008Technický plán přechodu Start diskuse k digitální dividendě •Závažná témata – využití kmitočtů pro sestavení dalších sítí pro televizní vysílání, digitální rozhlas, technologická neutralita, municipální digitální televize …bezdrátový broadband •Evropský rámec (panevropské služby?) •Nutno i na úrovni parlamentu i v odborné veřejnosti •ČTÚ připravuje podklady - vstupní rámec pro diskusi

17 Květen 2008Technický plán přechodu Očekávané možnosti použití kmitočtů přidělených ČR novým plánem a)předpoklad pro pásmo VHF (kanály 5 — 12) –nejvýše lze očekávat možnost sestavení: •1 celoplošné sítě DVB-T •1 celoplošné sítě T-DAB •2 celoplošných sítí T-DAB s možností nezávislého programového vysílání až do úrovně VÚSC (po změně současného rastru na rastr 7 MHz) b)předpoklad pro pásmo UHF (kanály 21 — 69) –2-3 celoplošné sítě DVB-T s možností nezávislého programového vysílání až do úrovně VÚSC –další sítě rozsahem blízkým celoplošnému pokrytí území (max. 4 — 5, podle „kvality“ plánem obdržených přídělů)

18 Děkuji za pozornost PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ dvorakp@ctu.cz


Stáhnout ppt "Technický plán přechodu A co dál? PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google