Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oborové informační brány Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR CPVŠK, Hradec Králové, 19.-20.11.2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oborové informační brány Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR CPVŠK, Hradec Králové, 19.-20.11.2003."— Transkript prezentace:

1 Oborové informační brány Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR bohdana.stoklasova@nkp.cz CPVŠK, Hradec Králové, 19.-20.11.2003

2 Obsah Co rozumíme pod pojmem oborové informační brány Proč jsou oborové informační brány potřebné Co je nutné pro tvorbu oborových informačních bran Analýza zahraničních zkušeností a doporučení z ní plynoucí Současný stav a perspektivy oborových informačních bran v Česku Co máme Co potřebujeme Scénář 1 (granty ano) Scénář 2 (granty ne) Scénář 2 (granty ne) – co lze a je třeba dělat

3 Co rozumíme pod pojmem oborové informační brány Webové nástroje zajišťující přístup ke sbírce kvalitních, odborně vybraných a zhodnocených informačních zdrojů pro podporu výzkumu v určitém oboru [Debbie Campbell] Internetové služby založené na aplikaci kvalitativního hodnocení s cílem podporovat systematickou práci s informačními zdroji … tato služba je založena na popisu zdrojů [Traugott Koch]

4 Proč jsou oborové informační brány potřebné Heterogenní zdroje, rostoucí počet elektronických zdrojů přístupných prostřednictvím sítí, stále obtížnější orientace Oborové informační brány: systematická práce s informačními zdroji na základě výběru kvalitních zdrojů, vysoké úrovně jejich popisu podle mezinárodních standardů a prověřování dostupnosti Zásadní význam pro zkvalitnění informační infrastruktury VaV

5 The relationship between subject gateways and national bibliographies in international context Bohdana Stoklasová Marie Balíková Ludmila Celbová National Library of the Czech Republic

6 Michael Gorman, IFLA 2001 The great irony of our present situation is that we have reached near- perfection in bibliographic control of “traditional” library materials at the same time as the advent of electronic resources is seen by some as threatening the very existence of library services – including bibliographic control.

7

8 Co je nutné pro tvorbu oborových informačních bran – úvod Stanovení jednotných kriterií pro výběr zdrojů Stanovení jednotných kriterií pro popis zdrojů Stanovení jasných oborových gescí (eliminace překrývání a bílých míst) Kooperace Trvalá správa Kvalitní programové nástroje pro tvorbu oborových informačních bran a hlavně pro jejich zpřístupnění uživatelům

9 Co je nutné pro tvorbu oborových informačních bran – další informace Výběr zdrojů. Výběr informačních zdrojů na internetu. Nelze provádět automaticky, intelektuální vklad je nezbytný. Nutná jasná, písemně zdokumentovaná kriteria výběru. Správa elektronické sbírky. Systematická a pravidelná práce spojená s údržbou a rozvojem elektronické sbírky založená na předem definovaných kriteriích. Správa klasické sbírky (fondu). Žádoucí napojení na kvalitní klasické fondy v daném oboru. Zejména důležité u oborů, kde je (a bude) význam klasických fondů pro výzkum a studium rozhodující. Popis zdrojů. Jednotnost. Mezinárodní standardy. Tematická klasifikace. Jednotná klasifikace. Kooperace při tvorbě předmětových hesel, řízené slovníky – návaznost, hledání kompromisů. Správa systému. Dříve velký podíl vývoje, dnes spíše správa systémů již vyvinutých a ověřených.

10 Kdo se podílí na tvorbě oborových informačních bran Knihovny Vědecká a výzkumná pracoviště příslušných oborů Tvůrci a distributoři programového vybavení vhodného pro tvorbu a provoz oborových informačních bran (a optimálně jejich zastřešení v rámci hierarchického integrovaného systému)

11 Analýza zahraničních zkušeností - zdroje Literatura Internet (průzkum, testování) Průzkum mezi členy Stálé komise Bibliografické sekce IFLA Workshop na kongresu IFLA 2003

12 Analýza zahraničních zkušeností - závěry Různá úroveň Obtížné propojování existujících oborových bran vytvářených bez koordinace a nerespektujících standardy na národní i mezinárodní úrovni Překrývání X bílá místa Různé systémy – obtížná údržba a propojování Kooperace pouze na úrovni zpřístupnění (prohledávání), nikoli sdílení a přebírání záznamů

13 Doporučení zkušených zahraničních kolegů Snažte se o kooperaci a koordinaci na národní úrovni (s přihlédnutím k zapojení do mezinárodního kontextu) optimálně od počátku. Používejte mezinárodní standardy a zasahujte do nich pouze minimálně v případě nevyhnutelnosti. Místo vývoje systému zvolte pro tvorbu a především zpřístupnění hotový systém obsahující potřebnou funkcionalitu. Pokrytí celého universa od počátku není reálné – začněte vytvářet oborové brány pouze tam, kde existuje dobré odborné zázemí a nadšení pro věc.

14 Doporučení zkušených zahraničních kolegů Snažte se vytvořit podmínky nejen pro zahájení tvorby oborových informačních bran, ale i pro jejich přežití. Počítejte s tím, že prokazování efektivity a fundraising se stanou nedílnou součástí vaší práce. !!!Nezapomínejte na ty, pro které oborové informační brány vytváříte. Buďte se svými uživateli v trvalém kontaktu, nepodceňujte potřebu zpětné vazby!!!

15 Současný stav a perspektivy oborových informačních bran v Česku První vlaštovky Počátky koordinace Jednotná metodika k dispozici JIB jako kandidát na zastřešení (knížka) Soubor společných projektů Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu + volněji navazující další projekty připravované v rámci Programu 1N: Informační infrastruktura výzkumu (buď velký posun vpřed nebo přinejmenším vědomí o nutnosti kooperace a navázané kontakty)

16 Co máme MetaLib – možnost strukturování podle oborů Konspekt – ověřená metodika, překlad (knížka) Jmenné a věcné autority Kriteria výběru internetových elektronických zdrojů (formální) pro oborové informační brány Metodika popisu elektronických informačních zdrojů pro oborové informační brány Instituce ochotné garantovat tvorbu oborových bran

17

18

19 Co potřebujeme Potlačit centrální vstup (jen z uživatelského hlediska, centrální metodika a standardizace naopak OK), z uživatelského hlediska dominantní oborový vstup Zachovat koordinaci s ohledem na možnost zastřešení a zajištění centrálního vstupu v případě potřeby Oborově diferencované přidané služby Kapacity na výběr, hodnocení a popis zdrojů „Zmapování“ fondů českých knihoven podle metody Konspektu

20

21

22 Scénář 1 – granty ano Dostupnost placených elektronických zdrojů z různých oborů Kapacity na výběr, hodnocení a popis zdrojů z různých oborů Kvalitní uživatelské rozhraní a zpřístupnění zdrojů na oborové úrovni Jednotné programové zabezpečení a metodika – mezioborová koordinace umožňující integraci, zastřešení a centrální vstup v případě potřeby Kvalitní informační zabezpečení VaV

23 Scénář 2 – granty ne Omezená dostupnost placených elektronických zdrojů z různých oborů Malé kapacity na výběr, hodnocení a popis zdrojů z různých oborů Méně kvalitní uživatelské rozhraní a zpřístupnění zdrojů na oborové úrovni Absence jednotného programového zabezpečení a metodiky – problematická mezioborová koordinace umožňující v budoucnu integraci, zastřešení a centrální vstup v případě potřeby, roztříštěné aktivity, obtížné propojení, neefektivní – ztráty datové i finanční Nedostatečné informační zabezpečení VaV

24 Scénář 2 – granty ne (co lze a je třeba dělat) Nabídka volně dostupných zdrojů (větší aktivita odborných pracovníků - výběr, hodnocení) Popis – sdílená katalogizace klasických zdrojů uvolní rezervy V omezené míře udržet stávající nástroje a integrační tendence – nedopustit vývoj mnoha „levnějších“ individuálních programových řešení a ústup od standardů Nedostatečné informační zabezpečení VaV x možnost vylepšení v případě příznivějších podmínek bez větších ztrát

25 Děkuji za pozornost Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR bohdana.stoklasova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Oborové informační brány Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR CPVŠK, Hradec Králové, 19.-20.11.2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google