Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVBA KOSTI n epifýza (apofýza) n fýza (růstová zóna) n metafýza n diafýza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVBA KOSTI n epifýza (apofýza) n fýza (růstová zóna) n metafýza n diafýza."— Transkript prezentace:

1 STAVBA KOSTI n epifýza (apofýza) n fýza (růstová zóna) n metafýza n diafýza

2 UZÁVĚR RŮSTOVÝCH ZÓN n RENTGENOLOGICKÝ –TABULKY –PROXIMÁLNĚJI = POZDĚJI n MORFOLOGICKÝ –(2-3 M POZDĚJI) uzávěr růst. zón (měs) n spěnková kost (6-9) n metakarpus (9 - 12) n olekranon (24 - 30) n radius dist. (24 - 30) n hrbol patní (20) n distální tibie (22 - 26) n femur dist. (24 - 30)

3 CELKOVÁ ONEMOCNĚNÍ SKELETU n KONGENITÁLNÍ n VÝVOJOVÉ ANOMÁLIE n ZÁNĚTLIVÁ n METABOLICKÁ n NOVOTVARY

4 VÝVOJOVÉ ANOMÁLIE SKELETU n OSTEOCHONDRÓZA –kostní –kloubní n ANGULÁRNÍ DEFORMITY n PHYSITIDY n (FLEXNÍ DEFORMITY)

5 ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCĚNÍ KOSTÍ n OSTITIDA A PERIOSTITIDA n OSTEOMYELITIDA n HYPERTROFICKÁ OSTEOPATIE

6 METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ n (OSTEOCHONDRÓZA) n SEKUNDÁRNÍ HYPERPARATHYREOIDISMUS

7 NOVOTVARY KOSTÍ n BENIGNÍ n MALIGNÍ

8 ANGULÁRNÍ DEFORMITY vrozená nebo získaná vývojová anomálie vyznačující se deviací osy končetiny při pohledu zpředu buď vně (valgus), nebo dovnitř (varus) ETIOLOGIE A PATOGENEZE: –nezralost kostry –laxita kloubních vazů –trauma (defektní osifikace epifýz, kuboidních kostí a diafýz) –fyzitida

9 ANGULÁRNÍ DEFORMITY PŘÍZNAKY: –carpus, tarsus valgus („X“) –carpus, tarsus varus („O“) DIAGNOSTIKA –deviace osy končetiny (°) –rtg - stupeň osifikace, průsečík os dlouhých kostí

10 ANGULÁRNÍ DEFORMITY TERAPIE: –spontánní korekce –fixační obvaz (R-J) –periostotomie (konkávní strana) –přemostění fýzy (konvexní strana) –korekční klínovitá ostektomie

11 FYZITIDA Fyzitida je nezánětlivé zduření oblasti růstové zóny dlouhých kostí n FYZITIDA n EPIPHYSITIS n DYSPLAZIE RŮSTOVÉ ZÓNY

12 FYZITIDA ETIOLOGIE: –trauma růstové zóny –překrmování bílkovinami –nevyvážená minerální výživa –genetická dispozice

13 FYZITIDA PATOGENEZE: –porucha enchondrální osifikace –Salter V a VI –etiologický faktor: Wobblerův syndrom angulární deformity flexní deformity

14 FYZITIDA PŘÍZNAKY: –zduření fýzy (metafýzy) –kulhání +/- –lokální bolestivost jen v počátku –ztrnulost chůze –rtg (stíny osteosklerotické tkáně v okolí fýzy, asymetrické rozšíření stínu metafýzy) –AP, Ca/P - 1:1

15 FYZITIDA TERAPIE (PREVENCE): –úprava výživy –omezení pohybu –individuální péče –self-limiting –pohybové problémy v dospělosti

16 OSTITIDA A PERIOSTITIDA aseptický (osifikující) zánět kosti a okostice PŘÍZNAKY –bolestivé tuhé zduření –temperace DIAGNOSTIKA –klinické příznaky –rtg –punkce, biopsie

17 OSTITIDA A PERIOSTITIDA PATOGENEZE –hematom - gramulom - periostitida/ostitida - osteofyty - hyperostóza TERAPIE –studené, tlakové obklady –fixační obvazy –kortikoidy –FT: magnetoterapie, USG, laser –resorbencia, embrokace

18 OSTEOMYELITIDA Osteomyelitida je zánětem kosti a její dřeně způsobená pyogenními organismy, cizími tělesy, plísněmi nebo viry.

19 OSTEOMYELITIDA ETIOLOGIE –bakteriální infekce (Staphylococcus aureus, Streptococcus, E. coli, Pasteurella, Pseudomonas) –mykózní infekce (Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus) –aktinomykóza (Actinomyces bovis, Nocardia asteroides) –neinfekční (implantáty)

20 OSTEOMYELITIDA PATOGENEZE –hematogenní (u mladých nezralých jedinců, subchondrálně u dospělých zvířat) osteoartritida (typ S, E, T, P) –exogenní kontaminace (otevřené zlomeniny, operace) –ischémie kosti (poškození výživy kosti) –implantační (koroze, alergie, cizí těleso)

21 OSTEOMYELITIDA PŘÍZNAKY –akutní osteomyelitida inkubace 5 dní až 3 týdny bolestivost, lokální otok, hyperémie horečka, deprese, aneorexie dehiscence a secernace rány abscedace

22 OSTEOMYELITIDA PŘÍZNAKY –chronická osteomyelitida dlouhodobá opakující se infekce kosti selhání předchozí léčby píštěle bolestivost kulhání

23 OSTEOMYELITIDA DIAGNOSTIKA: –klinický obraz –rtg difúzní zastínění měkkých tkání, ztráta kontur sval. skupin projasnění osteolytických změn stíny periostální rekace, volné stíny sekvestrů stíny osteosklerotických změn –scintigrafie –kultivace - punkční biopsie, hemokultivace –(hematologie)

24 OSTEOMYELITIDA DIFERENCIÁLNÍ DIGNOSTIKA –periostální rakce na trauma –instabilita a uvolnění implantátů –neoplazma

25 OSTEOMYELITIDA LÉČBA –akutní osteomyelitida cílená antibiotická léčba chirurgická léčba (po 3 dnech) –incize, drenáž –dekomprese dřeňové dutiny –debridement –stabilita úlomků –rtg kontrola á 14 dnů

26 OSTEOMYELITIDA LÉČBA –chronická osteomyelitida prověrka antibiotické léčby chirurgická revize (sekvestrace, nekróza, mrtvý prostor) lokální antibiotická léčba kostní štěpy změna způsobu fixace (zevní místo vnitřní)

27 OSTEOMYELITIDA PREVENCE stabilní a aseptická osteosyntéza volba způsobu fixace preventivní antibiotická léčba rtg kontrola procesu hojení včasné vyjmutí implantátů

28 OSTEOPATIE DORZÁLNÍHO METAKARPU periostóza, periostitida stresové fraktury dorzální kortikalis ETIOLOGIE –profesionální choroba mladých plnokrevníků (2-3 roky) –střižné síly závěsného aparátu prstu –přestavba struktury mtc na zátěž

29 OSTEOPATIE DORZÁLNÍHO METAKARPU KLINICKÉ PŘÍZNAKY –snížení výkonnosti –toporná, bolestivá chůze –silná palpační bolestivost –zduření, temperace –kulhání DIAGNOSTIKA –klinické příznaky –rtg kortikální fisury (miskovitého tvaru) hladká periostální reakce perimetafyzární stíny

30 OSTEOPATIE DORZÁLNÍHO METAKARPU TERAPIE konzervativní –snížení zátěže –protizánětlivá léčba chirurgická –fenestrace kortikalis –intrakortikální komprese PROGNÓZA –periostóza - příznivá –stressové fraktury - příznivá až dubiozní

31 NEOPLAZIE KOSTÍ VZ BENIGNÍ NEOPLAZIE –kostní cysty –exostózy, hyperostózy, osteochondrómy MALIGNÍ KOSTNÍ TUMORY –u VZ ???

32 Zlomeniny kostí velkých zvířat 1. Úvod n zlomenina  utracení koně/telete n velký pokrok v posledním desetiletí –primární hojení/hojení pod štěrbinou –AO/ASIF - stabilní osteosyntéza n zlepšené vybavení: ploténky, šrouby… –SYNTHES, AESCULAP, BEZNOSKA (POLDI) n cíl: možnosti léčby zlomenin u VZ

33 2. Vyšetření pacienta se zlomeninou n Pečlivé prohlédnutí je velmi důležité n Otevřené a uzavřené zlomeniny n Kompletní a nekompletní zlomeniny

34 3. Léčba nebo eutanazie Nepřijímat unáhlená rozhodnutí Zvážit pozdější revizi

35 4. Ošetření pacienta se zlomeninou n a. Sedace a anagezie n b. Stabilizace zlomeniny n c. Další opatření a medikamentózní léčba n d. Optimální transport

36 a. Sedace a analgezie n Sedativa usnadňují vyšetření a první pomoc n Analgetika používat jen individuálně

37 b. Stabilizace zlomeniny Redukovat stres a strach Zabránit komplikacím

38

39 c. Další opatření n Toaleta rány n Antibiotika n Infuze

40 d. Transport koně

41 5. Předpoklady úspěšného ošetření zlomenin dlouhých kostí

42 Klidný kůň

43 Uzavřená zlomenina

44 Jednoduchá zlomenina

45 Moderní vybavení

46 Zkušený operační tým

47 6. Možnosti léčby zlomenin u koní

48 Klid v boxu

49 Zevní fixace obvazem Robert/Jonesova bandáž (RJB) Kast (cast)

50 Speciální podkovy Zámková podkova

51 Drátěná cerkláž Čelisti, zuby

52 Šrouby tažné (lag screw) 4.5, 5.5 mm kortikální 6.5 mm spongiozní

53 Ploténky DCP - dynamic compresion plate n 4.5 mm (3,5 mm) DCP n DCS, DHS (dynamic condylar/hip srew) n (LC/low contact-DCP, PC Fix/point contact)

54 Zajištěné hřebování

55 Zevní fixace Zevní fixátor Transfixační kast Bezhřebový fixátor

56 7. Přehled jednotlivých kostí a ošetření jejich zlomenin

57 Hlava n Drátěná cerkláž - velmi dobrá n Ojediněle také ploténky

58 Obratle n Tělo obratle n Obratlové výběžky

59 Pánev S postižením kloubu Bez postižení kloubu

60 Lopatka Spina scapulae T. supraglenoidalis

61 Humerus a femur Hříbata: možná vnitřní fixace Dospělí: možná eventuální konzervativní léčba

62 Ulna n Tažná ligatura n 4.5 mm ploténka n U hříbat pozor na růstovou zónu radiu

63 Radius a tibie n zakřivení radiu n pákové síly na tibii n ideální osteosyntéza

64 Karpální zlomeniny Artroskopická fixace Artrodéze

65 Zlomeniny bodcových kostí Resekce Fixace malou ploténkou

66 Zlomeniny mtc/mtt n Diafýza - často roztříštěné zlomeniny n Kondylární zlomeniny n Kominutivní zlomeniny mtt

67 Fraktury sezamských kostí Malé fragmenty proximálně a distálně Zlomeniny těla

68 Zlomeniny spěnkové kosti n Fisury - dobrá prognóza n Roztříštěné zlomeniny - nepříznivá prognóza

69 Zlomeniny korunkové kosti n Roztříštěné zlomeniny n Nutná artrodéze korunkového kloubu

70 Zlomeniny kopytní kosti n Zámková podkova n Tažný šroub

71 Zlomeniny střelkové kosti Zámková podkova s podpatkem Tažný šroub


Stáhnout ppt "STAVBA KOSTI n epifýza (apofýza) n fýza (růstová zóna) n metafýza n diafýza."

Podobné prezentace


Reklamy Google