Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Primární prevence nemocí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Primární prevence nemocí"— Transkript prezentace:

1 Primární prevence nemocí

2 Prevence Primární, sekundární a terciální prevence, eliminace, eradikace nemoci. Cíle, principy a přístupy primární prevence. Uplatnění primární prevence v praxi. Významná zdravotní rizika. Prevence vybraných onemocnění. Prevence nádorových onemocnění. Prevence infekčních onemocnění. Očkování.

3 Prevence Činnost směřující Prevence k eradikaci nebo eliminaci nemoci
nebo alespoň k minimalizaci důsledků nemoci či poruch zdraví Prevence Primární (opatření, která snižují incidenci nemocí) Sekundární (zkracuje trvání nemoci – tím i prevalenci) Terciální (redukuje počet a důsledek komplikací u dlouhodobých nemocí a poruch zdraví

4 Eliminace, eradikace Eliminace – dlouhodobé přerušení procesu šíření nákazy, nevylučuje možnost výskytu sporadických zavlečených onemocnění preventivní protiepidemická opatření zůstávají v platnosti (příklad: ČR - polio, spalničky, vzteklina…) Eradikace – globální vymýcení patogenního agens, globální vymizení příslušného infekčního onemocnění (příklad: svět - variola)

5 Primární prevence Cíl: zabránění vzniku nemoci, ochrana zdraví
Snižuje incidenci nemoci nebo poruchy zdraví Přístupy: Očkování proti infekčním onemocněním Zlepšení výživového stavu populace Eliminace známých rizik Zajištění nezávadné pitné vody Odstraňování a likvidace odpadků

6 Významná zdravotní rizika
Nadváha, obezita Zvýšený krevní tlak Zvýšený cholesterol Nedostatečná pohybová aktivita Nevhodná výživa Kouření Nadměrná konzumace alkoholu Zneužívání drog Nadměrná expozice ultrafialovému záření Sexuální zneužívání a násilí Nadměrný stres …… Úrazy

7 Možnosti prevence u zdravotních rizik
Zdravotní výchova, edukace veřejnosti Důraz u rodinného výskytu Sledování rizikových faktorů Doporučené postupy v primární péči ….

8 Prevence vybraných onemocnění
Kardiovaskulární onemocnění Diabetes mellitus Osteoporóza Deprese a úzkost Sebevražedné chování Pravidelné prohlídky, screening, minimální intervence

9 Prevence nádorových onemocnění
Karcinom děložního čípku Nádory kůže Plicní karcinom Karcinom prostaty Karcinom prsu Kolorektální karcinom Prevence karcinomu dutiny břišní

10 Očkování Nejvýznamnější a nejúčinnější forma primární prevence vzniku infekčních onemocnění Očkování – podání vakcíny za účelem stimulace imunitního systému a vzniku následné ochranné imunitní odpovědi

11 Imunita specifická (získaná) podmíněna předchozím stykem s etiologickým agens
AKTIVNÍ PASIVNÍ Vrozená Získaná profylakticky při akutním ohrožení (VHA, vzteklina, tetanus) při oslabení (plané neštovice, CMV) Postinfekční (dočasná x trvalá) Postvakcinační Plod Matka Homologní séra Heterologní séra Imunita nespecifická (vrozená) – souhrn hostitelských mechanismů (fagocytóza, komplement systém, lysozym, zánětlivé pochody, interferon atd.)

12 Vakcína (očkovací látka)
Pro aktivní imunizaci osob nebo zvířat Obsahuje antigeny jednoho nebo více patogenních mikroorganismů (mono-, di-, tri- vakcína…) Po aplikaci vyvolá protilátkovou odezvu Navodí vznik aktivní imunity

13 Druhy vakcín podle způsobu získání antigenního materiálu a podle přípravy
Živé atenuované – BCG, polio, MMR, žlutá zimnice Usmrcené (inaktivované) – pertuse, chřipka, KE Toxoidy (anatoxiny) – difterie, tetanus Subjednotkové a štěpené (split) – chřipka Polysacharidové – meningokok., pneumokok., hemofil. Konjugované - meningokok., pneumokok., hemofil. Rekombinantní - VHB Chemické (syntetické) – prototypy: malárie, HIV Autovakcíny – léčba chronických infekcí

14 Zdroj: www.niaid.nih.gov

15 Legislativa k očkování
Vyhláška č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 443/2009 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem č. 65/2009 Sb. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

16 Členění očkování v ČR pravidelné očkování – tuberkulóza, záškrt, tetanus, pertuse, invazivní onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B, spalničky, zarděnky, příušnice, pneumokokové nákazy zvláštní očkování - virová hepatitida A, virová hepatitida B, vzteklina mimořádné očkování - očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony – tetanus, vzteklina očkování, provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka

17

18 Doporučená očkování v ČR
Chřipka Klíšťová encefalitida Lidské papilomaviry (HPV) Meningokokové nákazy Pneumokokové nákazy Rotavirové nákazy Tuberkulóza Virová hepatitida A Plané neštovice

19 Cestování do zahraničí – zásada 3R
Routine (rutinní) – zkontrolovat kompletnost a platnost tzv. pravidelného očkování Requested (povinné) – žlutá zimnice, meningokokové onem. Recommended (doporučené) – VHA, VHB, břišní tyfus, meningokoková meningitida, rabies, japonská encefalitida, cholera

20 Povinná očkování do zahraničí
Žlutá zimnice (febris flava, Yellow fever) při cestách do zemí Afriky a Střední a Jižní Ameriky Očkování: živá oslabená vakcína, účinnost za 10 dní po aplikaci, na 10 let Meningokoková meningitida při cestách do Saudské Arábie (pouť do Mekky – Hajj) Očkování: kvadrivalentní vakcína (A,C,Y,W-135)

21 Očkování do zahraničí: stanovení očkovacího plánu
navštívená oblast, cestovní program, délka pobytu pobyt ve městě nebo na venkově způsob cestování, stravování a ubytování roční období v cílové destinaci současný zdravotní stav (chronická onemocnění, alergie) a anamnéza s ohledem na předchozí imunizace kontraindikace očkování věk, pohlaví, případně těhotenství imunitní stav (s ohledem na prodělání infekčních onemocnění nebo předchozí  imunizace) čas do odjezdu

22 Dopady pravidelného očkování v ČR

23 očkování a přeočkování,
zavedení povinného očkování a přeočkování, ukončeno v roce 1980

24 1946 1958 Trivakcína DTP

25 1952 děti v kolektivech 1956 všechny děti

26 1952 děti v kol. 1958 DTP zemědělci celá populace I celá populace II

27

28

29 Salkova vacína 1957 Sabinova vakcína 1960
Pramen: „Slonim, D., Švandová, E.:Poliomyelitida v České republice MEDON, s.r.o., 2001, Praha,

30

31 1969 zahájení očkování 1975 zavedení druhé očkovací dávky

32 1982 dívky 1986 všechny děti

33 1987 1995 Trivakcina MMR

34 Zahájení pravidelného očkování
proti Hib

35


Stáhnout ppt "Primární prevence nemocí"

Podobné prezentace


Reklamy Google