Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunologie, očkování Školení - MEDEA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunologie, očkování Školení - MEDEA."— Transkript prezentace:

1 Imunologie, očkování Školení - MEDEA

2 Imunologie Studium struktury, organizace, funkce a významu imunitního systému Oblasti: - alergologie - klinická imunologie - imunogenetika - imunochemie - imunopatologie - imunofarmakologie - nádorová imunologie - transplantační imunologie

3 Imunitní systém Obrana proti infekce
Udržení stálosti vnitřního prostředí Funkce: rozpoznání cizího od vlastního Reaktivita na cizí látky Imunologická pamě‘t Imunologická tolerance k vlastním tkáňovým antigenům Ztráta tolerance – autoprotilátky Imunita: vlastnosti a funkce hostitele proti vnějším činitelům

4 Imunitní odpověď Imunogen = antigen: cizorodá látka
Lymfoidní buňky: lymfocyty, polymorfonukleární bb., monocyty Lymfocyty: lymfoidní orgány(uzliny, slezina, thymus, GIT) T lymfocyty – v thymu, dřeň sleziny , kůra lym.uzlin, podporují a řídí tvorbu protilátek B lymfocyty: kostní dřeň, GIT, syntetizují protilátky Makrofágy: pohlcují mikroby z krve – monocyty, ve tkáních histiocyty

5 Imunitní odpověď Imunogen = antigen (Ag)
Vlastnosti: imunogenita, antigenita, haptény, epitopy na Ag Šíření Ag: krev, kůže, DC, GIT T bb - cytokiny – protilátky z B bb.

6 Vrozená imunita Nespecifická:
přirozené obranné mechanizmy: a) fyzikální (kůže, sliznice) b) fagocytoza (bílé krvinky) c) komplementový systém (C1q, C3, C4) – komplement = enzymy d)proteiny akutní fáze C e) NK buňky (lymfocyty, aktivují se interferony

7 Získaná imunita Specifická Imunologická paměť
A) humorální produkce P proti Ag = protiinfekční, protinádorová, transplantační, B lymfocyty z kostní dřeně B) celulární, T lymfocyty Aktivní a pasivní imunita: Pasivní – hotové protilátky, krátkodobá, transplacentární, mateřským mlékem

8 Humorální imunita tvorba protilátek jako odpověď na imunogeny (infekce, očkování) Protilátky: sérové glykoproteiny = imunoglobulíny IgG, IgA, IgM, IgD, IgE IgM, IgG – v plazmě IgA – plazma, sekrety IgD – neobjasněno IgE – alergie, paraziti Fáze vývoje: - primární - IgM - sekundární – IgG Vývoj imunitního systému do puberty, boj proti infekci

9 Imunologické laboratorní metody
Detekce P nebo Ag Kvantitativní nebo kvalitativní Diagnosa Léčba Reakce Ag s P: Imunodifuze – precipizace Elektroforeza – odlišení proteinů-elektroimunodifuze Aglutinace Vazba komplementu (KF), hemolytická aktivita, virové infekce Radioimunoassay (RIA) ELISA – určení P nebo Ag, navázána na pevné bázi Imunofluorescenční testy (IF)

10 Buněčná imunita Buňkami zprostředkovaná T lymfocyty Produkce cytokinů
Aktivace makrofágů Cytotoxická aktivita 1. lymfokiny – vysílají fygocyty i agens 2. aktivace makrofágů 3. ničí místo replikace virů i nádorů

11 Přecitlivělost pozdního typu
Lokalizovaná, kde se netvoří P, kožní testy (tuberkulínový) Pozitivní u imnunních osob za h po i.d. podaném Ag – erytém, indurace, aktivace makrofágů

12 Cytotoxicita a odhojení transplantátu
T lymfocyty Obrana proto nádorovým bb.

13 Klinická imunologie Obrana proti nebo v součinnosti, když chybí nebo je porušena = IMUNODEFICIENCE= Vrozená Získaná (léčba antimikrobiální, imunoterapie, HIV virům, bakteriím, mykotickým, protozoálním a dalším onemocněním Protilátková a buněčná imunita, fagocytoza, komplement Pracují samostatně nebo ne

14 Alergie Zánětlivé změny ve tkáních vyvolané imunitní odezvou na Ag
Alergeny: odpověď na P nebo buněčná - časné - opožděné - pozdní Dg: - anyfylaktický šok - sérová nemoc - Atopické choroby (rýma, astma, kožní)

15 Autoimunita Porušení tolerance vůči vlastním Ag
Reuma, myastenia gravis

16 Modulace imunitní odpovědi
Imunosuprese (kortikoidy, cytostatika, ozáření) Očkování Imunomadulátory (cytokiny, interferony, inrterleukiny, monoklonální protilátky

17 Očkování Předpisy: Zákon č. 258/2000 Sb.
Vyhlášky č.: 537/2006 Sb., 65/2009 Sb. Provádějí: zdravotnická zařízení Očkuje lékař Záznam do očkovacího kalendáře Způsobilost k očkování Registrované očkovací látky Správná distribuce, skladování, manipulace, aplikace

18 Očkování Výhody pro očkovaného: - prevence vzniku IO
- nižší výskyt komplikací IO - prevence vzniku infekce v souvislosti s cestováním - možnost prevence vzniku rakoviny - eliminace rizika chronického průběhu nemoci - pokles užívání antibiotik

19 Očkování Výhody očkování pro společnost:
- přerušení cirkulace původců infekcí v populaci - eliminace vybraných infekcí - kolektivní imunita (ochrana těch, kteří nejsou očkovaní) - snížení smrtnosti na IO - snížení zátěže zdr.systému - Pokles nákladů na léčbu nemocí - Kontrola výskytu infekcí

20 Očkování imunita: - protilátková – celulární 1. specifická – získaná
a) přirozená (pasivní – mateřské P, aktivní – postinfekční b) umělá: pasivní – hotové P heterologní(zvířecí), homologní – lidské 2. nespecifická

21 Očkování Pasivní imunizace: - obsahují specifické protilátky
- z lidské nebo zvířecí plazmy - profylaxe či terapie infekcí A) heterologní globulíny: hyperimunizací zvířat (koně, krávy, ovce)), purifikace, koncentrace, účinnost krátkodobá 1-2 týdny, odbourávání, cizorodé, aplikace frakcionovaně, lokální reakce, šok B) Homológní: z lidské plazmy, pomalejší, 6-8 týdnů, pracné, nákladné, výběr dárců, inaktivace, kontrola, reakce mírné a přechodné

22 Očkování Způsoby a postupy při očkování: - individuální přístup
Kontraindikace Správná technika Dodržování odstupů – inaktivované 2 týdny, živé 4 týdny, kožní testy 1 týden, imunostimulace 7-10 dnů - zacházení s očkovací látkou Po očkování 30 min. v klidu, inaktivovaná 46h bez fyzické námahy, živá – 14 dnů

23 Očkování Příznaky po očkování:
- fyziologické očekávané (lokální v místě vpichu, horečka, erytém) - nefyziologické = nežádoucí: Celkové – anafylaktický šok, generalizovaná urtika, neurologické – křeče, encefalitidy, encefalomyelitidy Ohlášení SÚKL Očkovací kalendář

24 Očkování Pasivní imunizace: Aplikace hotových protilátek
1. imunní séra – heterologní (tetanus, vzteklina, anaerobní myonekrozy, botulismus, antistafylokokový globulín 2. imunoglobulíny – homologní (HBV, tetanus, vzteklina)

25 Očkování Povinné, pravidelné, po úrazech, poranění, nehojící rány, před některými léčebnými výkony TBC, Záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská obrna, H.influenzae typu b, HBV – hexavakcina (4 dávky) Spalničky, příušnice, zarděnky (2dávky) Přeočkování

26 Očkování Nepovinná, doporučená Chřipka Klíšťová encefalitida
Meningokok invazivní HBV, HAV Lidský papilomavirus Pneumokok Rotavirové Při cestách do zahraničí (žlutá zimnice, HAV, HBV, antimalarika, japonská encefalitida, meningokok, vzteklina, tetanus, dětská obrna, záškrt

27 Očkování Typy očkovacích látek Živé atenuované
Neživé inaktivované, usmrcené, celobuněčné Štěpené Subjednotkové Na bázi toxoidů Polysacharidové Kunjugované Rekombinantní

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Imunologie, očkování Školení - MEDEA."

Podobné prezentace


Reklamy Google