Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z realizace projektů ESF JPD 3 - Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z realizace projektů ESF JPD 3 - Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z realizace projektů ESF JPD 3 - Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanostiÚPP 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Opatření 2.2 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostíMHMP Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzděláváníMHMP 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti ÚPP + MPSV Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchuMHMP zaměstnavatelé, podniky ÚPP+MPSV Sladění rodinného a pracovního života ÚPP+MPSV Integrace specif. skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzíMHMP vzdělávací instituce instituce výzkumu a vývoje MHMP – Magistrát hl. m. Prahy, ÚPP = Úřad práce hl. m. Prahy Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovacíMPSV JPD 3 – Grantová schémata

3 3 Project Cycle Management Programování (rámec 2004 - 2006/8) Konzultace záměrů (veřejný zájem, adresnost...) Posouzení (hodnotitelé, výběrová komise, panel..) Realizace projektu (administrace,financování, monitorování, kontroly..) Vyhodnocení efektu projektu... Programování (rámec 2007-2013) Administrace projektů

4 4 Věcné hodnocení žádostí3

5 5 6.1 Vazba na území JPD2 (koncentrace) podpora cílových skupin z území JPD2 (obvody1,8,9,12,14,15,19,20,21) max. 8 bodůmax. 8 bodů 6.2 Vazba na projekt JPD2 (synergie) návaznost investice do „lidských zdrojů“ na projekt JPD 2 (investice do infrastruktury) max. 2 bodymax. 2 body Kritéria 6 – Vazba na JPD2

6 6 Území JPD 2 – „strukturální potíže“ Cíl 2

7 7 Subkritérium 7.1 „Partnerství“ - nadstandardní komunikace, participace a zpětná vazba řešitelů na organizace odlišných typů s odlišnými rolemi a zájmy v procesu VaV a inovací. max. 2 body Subkritérium 7.2 „Přenos zkušeností“ - přenos nejlepších tuzemských nebo zahraničních zkušeností podpory inovací a spolupráce, detailní analýza situace cílových skupin, indikátory porovnání stavu inovací v ČR s nejvyspělejšími zeměmi (benchmarking) max. 3 body Kritéria 7 – Specifické požadavky

8 8 Kvantifikované cíle GS 4.2 (VSTUPY cca 370 mil. Kč + 40 na „zasobník“) VÝSTUPY (podpořené aktivity v projektu) Počet podpořených osob – klientů služeb 4090 Počet podpořených organizací 1360 VÝSLEDKY (měřitelné efekty aktivit po projektu) Počet nových / inovovaných produktů 540 DOPADY (dlouhodobé efekty) Udržitelnost pozitivních výsledků podpory lidí 50%

9 9 Avizované vystupy/výsledky (VSTUPY cca 370 mil. Kč + 40 na „zasobník“) VÝSTUPY (podpořené aktivity v projektu) Počet podpořených osob – klientů služeb 50 000 Počet podpořených organizací 2500 VÝSLEDKY (měřitelné efekty aktivit po projektu) Počet nových / inovovaných produktů 540 DOPADY (dlouhodobé efekty) Udržitelnost pozitivních výsledků podpory lidí ?

10 10 1.Systém znalostí zaměstnavatelů a zaměstnanců pro zavádění nových technologií, 2. Systém znalostí studentům, doktorandům pro zakládání nových technologicky orientovaných firem; 3. systém podniků a profesních organizací, procesu; 3. systém vzdělávání vedoucích pracovníků podniků a profesních organizací, pro řízení inovačního procesu; Opatření 4.2 – Specifické cíle

11 11 4. informační systém pro zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe; 5. společné inovační programy vysokých škol, výzkumných pracovišť a podnikatelské sféry, včetně mechanismů transferu technologií, know-how i odborníků; 6. fungující systém školicích a poradenských center a podnikatelských inkubátorů, které přispějí k naplnění výše zmíněných cílů 6. fungující systém školicích a poradenských center a podnikatelských inkubátorů, které přispějí k naplnění výše zmíněných cílů. Opatření 4.2 – Specifické cíle

12 12 Kvalifikační programy, vzdělávací aktivity podniku, státní správy a samosprávy, (zavádění inovací, technologických postupů a metod řízení)Kvalifikační programy, vzdělávací aktivity podniku, státní správy a samosprávy, (zavádění inovací, technologických postupů a metod řízení) školení pracovníků ze sektoru nových technologií (IT, BIO) školení pracovníků ze sektoru nových technologií (IT, BIO) národní a mezinárodní školicí programy pro MSP národní a mezinárodní školicí programy pro MSP komplexní podpora (spin-off) komplexní podpora výchovy k podnikání (spin-off) informační systém nabídky a poptávky informační systém nabídky a poptávky nová místa a nové technologie ve vztahu k MSP v regionu. nová místa a nové technologie ve vztahu k MSP v regionu. konzultační firmy pro využívání výsledků VaV a IPR konzultační firmy pro využívání výsledků VaV a IPR stáže a příprava proinovačního chování. komplexní programy partnerství VaV a podniků konferencí, seminářů a workshopů, studijních pobytů GS 4.2 – Činnosti – příklady

13 13 8 DYNEX – diagnostika (nemocnice, policie školy, NNO..) 8 DYNEX – diagnostika (nemocnice, policie školy, NNO..) 13 MEDTEL – eHealth (demonstrator, e-Learn, kursy..) 13 MEDTEL – eHealth (demonstrator, e-Learn, kursy..) 22 LASAK – dentální implantologie (metody, materiály..) 22 LASAK – dentální implantologie (metody, materiály..) 25 VIRTUÁLNÍ OFTALMOCHIRURGIE (tréning, centrum) 25 VIRTUÁLNÍ OFTALMOCHIRURGIE (tréning, centrum) 29 ACRO – klinické testování léků, etika testů, NNO! 29 ACRO – klinické testování léků, etika testů, NNO! 51 TNsP – Medicínská a klidnická data (terapie, výuka..) 51 TNsP – Medicínská a klidnická data (terapie, výuka..) …… řada dalších VIDIA, VŠCHT PACI, ČVUT TRIPOD….. 34 ÚEM - „příběh“ RLZ a managementu v podnikání s vědou - od snadné vize k tvrdé realitě (byrokracii) – krizové řízení – synergie s JPD2 – udržitelnost – přenositelnost …. 34 ÚEM - „příběh“ RLZ a managementu v podnikání s vědou - od snadné vize k tvrdé realitě (byrokracii) – krizové řízení – synergie s JPD2 – udržitelnost – přenositelnost …. GS 4.2 – Příklady BIO MED projektů

14 14 NVF, tým Adaptabilita Ing. Ondřej Velek 224 500 586, velek@nvf.cz Ing. Lenka Schrecková 224 500 541, schreckova@nvf.cz Ing. Karel Svoboda 224 500 587, svoboda@nvf.cz www.nvf.cz/esf/INOVACE.htm GS 4.2.01 – Administrace a konzultace


Stáhnout ppt "Zkušenosti z realizace projektů ESF JPD 3 - Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací."

Podobné prezentace


Reklamy Google