Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populace."— Transkript prezentace:

1 Populace

2 Populace - vymezení Genofond Tok genů Genetický drift
Ekologická a evoluční jednotka Klon (geneta) Kormus Polykormon Organismy Unitární Modulární

3 Velikost populace Abundance (početnost) - absolutní - relativní
Denzita (hustota) - hrubá - ekologická Metody zjišťování početnosti Metody odchytu

4 Velikost populace Biomasa - živí jedinci - sušina - nějaká látka
- energie - nadzemní, podzemní Pokryvnost Braun-Blanquetova stupnice r – velmi vzácný, velmi malá pokryvnost + – vzácný, malá pokryvnost 1 – početný, pokryvnost do 5 % 2 – 5-25 % 3 – % 4 – % 5 – % Alleeho princip

5 Prostorová struktura - disperze jedinců
Struktura populace Prostorová struktura - disperze jedinců Pravidelná Náhodná Shloučená

6 Struktura populace Zastoupení pohlaví Sexuální index Poměr pohlaví
- primární - sekundární - terciární Jednodomé rostliny Hermafrodité Partenogenetické druhy

7 Věková (velikostní) struktura
Struktura populace Věková (velikostní) struktura Unitární organismy věková struktura kohorta Modulární organismy ontogenetická druhy monokarpické druhy polykarpické velikostní hmotnostní Jedinci - juvenilní - adultní - postreproduktivní Roční období

8 Struktura populace Sociální struktura Živočichové Society Society
rozmnožování potrava migrace klidové stavy Society anonymní neanonymní otevřené uzavřené Kasty

9 Vztahy uvnitř populace
Vztahy pozitivní × negativní Předávání informací, signály chemické optické akustické přímý kontakt Feromony Stridulace, skřehotání Vnitrodruhová konkurence exploatační interferenční - nosná kapacita prostředí Teritorální chování teritorium domovský okrsek

10 Dynamika populace Natalita × mortalita
Fyziologická × ekologická (realizovaná)

11 Typy růstu populace Růstové křivky - exponenciální sigmoidální
Nosná kapacita prostředí

12 Populační strategie Přežití druhu v daném prostředí
r-stratégové (rychlost růstu) K-stratégové (kapacita prostředí) R-stratégové (ruderální stratégové) S-stratégové (stres snášející stratégové) C-stratégové (konkurenční stratégové)

13 Populační cykly Oscilace – během jedné generace nebo sezóny
Fluktuace – dlouhodobé Gradace Vlivy abiotických faktorů Následky vztahů k ostatním populacím Vliv interakcí uvnitř populace

14 Vztahy mezi populacemi
Neutrální nebo prospěšné neutralismus komensalismus protokooperace, mutualismus Antagonistické amensalismus, alelopatie predace, herbivorie, mycetofágie, bakteriofágie, parazitismus, patogenie konkurence

15 Potravní vztahy Organismy autotrofní (foto-, chemo-)
heterotrofní (mixotrofní) bakteriofágové mycetofágové fytofágové zoofágové nekrofágové koprofágové herbivoři fytoparazité predátoři zooparazité biofágové saprofágové

16 Využití znalostí o populacích
integrovaná ochrana rostlin biologická ochrana rostlin biopreparáty (biopesticidy)


Stáhnout ppt "Populace."

Podobné prezentace


Reklamy Google