Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populace. Populace - vymezení Genofond Tok genů Genetický drift Ekologická a evoluční jednotka Organismy Unitární Modulární Klon (geneta) Kormus Polykormon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populace. Populace - vymezení Genofond Tok genů Genetický drift Ekologická a evoluční jednotka Organismy Unitární Modulární Klon (geneta) Kormus Polykormon."— Transkript prezentace:

1 Populace

2 Populace - vymezení Genofond Tok genů Genetický drift Ekologická a evoluční jednotka Organismy Unitární Modulární Klon (geneta) Kormus Polykormon

3 Velikost populace Abundance (početnost) - absolutní - relativní Denzita (hustota) - hrubá - ekologická Metody zjišťování početnosti Metody odchytu

4 Velikost populace Biomasa - živí jedinci - sušina - nějaká látka - energie - nadzemní, podzemní Pokryvnost Braun-Blanquetova stupnice r – velmi vzácný, velmi malá pokryvnost + – vzácný, malá pokryvnost 1 – početný, pokryvnost do 5 % 2 – 5-25 % 3 – 25-50 % 4 – 50-75 % 5 – 75-100 % Alleeho princip

5 Struktura populace Prostorová struktura - disperze jedinců PravidelnáNáhodnáShloučená

6 Zastoupení pohlaví Sexuální index Poměr pohlaví - primární - sekundární - terciární Struktura populace Jednodomé rostliny Hermafrodité Partenogenetické druhy

7 Věková (velikostní) struktura Jedinci - juvenilní - adultní - postreproduktivní Struktura populace Unitární organismy - věková struktura - kohorta Modulární organismy - ontogenetická - druhy monokarpické - druhy polykarpické - velikostní - hmotnostní Roční období

8 Struktura populace Sociální struktura Živočichové Society - rozmnožování - potrava - migrace - klidové stavy Society - anonymní - neanonymní - otevřené - uzavřené Kasty

9 Vztahy uvnitř populace Vztahy pozitivní × negativní Předávání informací, signály - chemické - optické - akustické - přímý kontakt Feromony Stridulace, skřehotání Teritorální chování - teritorium - domovský okrsek Vnitrodruhová konkurence - exploatační - interferenční - nosná kapacita prostředí

10 Dynamika populace Natalita × mortalita Fyziologická × ekologická (realizovaná)

11 Typy růstu populace Růstové křivky - exponenciální - sigmoidální Nosná kapacita prostředí

12 Populační strategie Přežití druhu v daném prostředí r-stratégové (rychlost růstu) K-stratégové (kapacita prostředí) R-stratégové (ruderální stratégové) S-stratégové (stres snášející stratégové) C-stratégové (konkurenční stratégové)

13 Populační cykly  Oscilace – během jedné generace nebo sezóny  Fluktuace – dlouhodobé  Gradace  Vlivy abiotických faktorů  Následky vztahů k ostatním populacím  Vliv interakcí uvnitř populace

14 Vztahy mezi populacemi Neutrální nebo prospěšné - neutralismus - komensalismus - protokooperace, mutualismus Antagonistické - amensalismus, alelopatie - predace, herbivorie, mycetofágie, bakteriofágie, parazitismus, patogenie - konkurence

15 Potravní vztahy Organismy - autotrofní (foto-, chemo-) - heterotrofní (mixotrofní) biofágové saprofágové bakteriofágové mycetofágové fytofágové zoofágové nekrofágové koprofágové herbivoři fytoparazité predátoři zooparazité

16 Využití znalostí o populacích  integrovaná ochrana rostlin  biologická ochrana rostlin  biopreparáty (biopesticidy)


Stáhnout ppt "Populace. Populace - vymezení Genofond Tok genů Genetický drift Ekologická a evoluční jednotka Organismy Unitární Modulární Klon (geneta) Kormus Polykormon."

Podobné prezentace


Reklamy Google