Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální informatika Interdisciplinární vědní obor spojující informatiku a sociální vědy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální informatika Interdisciplinární vědní obor spojující informatiku a sociální vědy."— Transkript prezentace:

1 Sociální informatika Interdisciplinární vědní obor spojující informatiku a sociální vědy

2 Úvod. Historická exkurze – vývoj společnosti.
Komunikace jako sociální interakce. Verbální a non-verbální komunikace. Jazyk. Metody a cíle počítačového zpracování jazyka a řeči. Dialog. Kooperativní dialog, Griceovy principy. Dialog člověk-počítač. Expertní a dialogové systémy. Sítě a Internet. Komunikace na Internetu a mobilních sítích. Technologie Internetu. Design a optimalizace IT v institucionálním a kulturním kontextu. Vyhledávání informací a znalostí na Internetu. Komunikace na Internetu a její sociální impakt. Podobnostní vyhledávání na Internetu. Kultura a etika Internetu.

3 Sémantický web. Ontologie a inference znalostí. Sociální web
Sémantický web. Ontologie a inference znalostí. Sociální web. Virtuální společnosti. Sociální aspekty. Elektronické publikování a digitální knihovny. IT orientované na člověka (Human-Centered IT). Emoce a jejich modelování. Modelování uživatele a modely osobnosti. Počítačová psychologie a počítačové zpracování emocí (Affective Computing). IT a simulování chování a vývoje společnost. Spolupráce a soupeření v kontextu sociálního vývoje. Strategické hry a Vězňovo dilema. Počítačové simulace a modelování kooperace a sociálního vývoje. Asistivní technologie. Počítačová podpora stárnoucí populace a hendikepovaných. IT pro zlepšení kvality života. Počítačová podpora spolupráce.

4 IT a kultura ve společnosti
IT a kultura ve společnosti. Estetické principy umění a komputerizace hudby a výtvarného umění. Estetika a komunikace v informatickém a kulturním kontextu. Filosofické a etické aspekty vývoje informatiky a IT. Hilbertův program, Goedelova věta o neúplnosti a její důsledky. Etika, morálka a modelování kooperace. Kybernetický prostor a společnosti v kybernetickém prostoru. Nové přístupy , očekávání a limity v oblasti umělé inteligence. Ekonomické aspekty, paradox produktivity a očekávání dalšího vývoje. Vliv IT na další oblasti společnosti. Společnost, její očekávání a limity komputerizace Nové přístupy, očekávání a limity v oblasti umělé inteligence.Vize sociální informatiky a IT v dohledné budoucnosti.

5 Související obory - informatika
HCI Dialogové systémy Asistivní technologie Modelování a simulace Webové aplikace Digitální umění Internet, Web, sítě Teorie kooperace Affective computing Teorie sociálního kontraktu

6 Související obory – sociální vědy
Sociologie Psychologie Politologie Ekonomika Lingvistika Historie Etika

7 Aplikace HCI Design SW a operačních systémů Návrh nových technologií
SW pro státní správu Studium a modely sociálního chování a sociálních a ekonomických nestabilit Studium a modelování sociálních jevů (např. chování a motivace teroristů) Asitivní technologie Affective computing Digital art …

8 Příklady aplikací iPhone Sexy Interfaces
The iPhone is a wonderfully designed device, sporting sleek curves and oozing minimalism. Fortunately, the great design doesn’t need to stop there. Ever since the App Store went live, we’ve seen some incredibly attractive software released for the platform. (David Appleyard,2009)

9 Robert Axelrod (*1943) University of Michigan
National Academy of Sciences Award for Behavioral Research Relevant to the Prevention of Nuclear War. Mezinárodní bezpečnost

10 Sociální sítě Social tempering
Strategické a politické využití soc. sítí

11 Literatura, odkazy - S. Sawyer, Social Informatics: Overview, Principles and Opportunities. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 31, No. 5, - R.W. Piccard: Affective Computing. MIT Press, 1997 MIT. - K. Binmore: Playing Fair. Game Theory and the Social Contract. MIT Press, 1994. -

12 Literatura, odkazy (pokr.)
Making IT Better. Expanding Information technology Research to Meet Society’s Needs. (Committee on Information Techology Research in a Competitive World). National Academy Press, Washington 2000. - S. Kiesler: The Culture of Internet. Mahwah, NJ. Lawrence Erlbaum Associates, 1997

13 Cíle předmětu Seznámit se s problematikou sociální informatiky a prostředky, které informatika nabízí pro řešení komplexních problémů sociální informatiky. Model Predikce Metodologie vědy

14 Exkurze do historie vývoje společnosti
Pro studium jevů, zákonitostí a modelů, které souvisí se sociální informatikou je užitečné studovat strukturu společnosti historii jejího vývoje. Sociální informatika a její metody vytváří podmínky pro porozumění tomuto vývoji.

15 60 Ma – počátek vývoje primátů
(Plesiadapis)

16

17 Doba kamenná ( bc ‒ 2000 bc) Starší doba kamenná, paleolit ( 8000 bc) Střední doba kamenná, mezolit ( bc) Mladší doba kamenná, neolit ( př. n. l.) Pozdní doba kamenná, eneolit, chalkolit či doba měděná (4000 ‒ 2000)

18 Společnosti doby kamenné
Starší doba kamenná - společnost lovců a sberačů plodin Neolit – tzv. neolitická revoluce, přechod k zemědělskému způsobu života, změna struktury společnosti, počátky vytváření písma (cca b.c)

19 Staré Zámky - Líšeň Hradiště, osídleno – mladší doba kamenná
keltská osada Meliodunon (Ptolemaios) Veligrad osídleno až do 12. stol. Příčnými valy bylo rozděleno na dvě předhradí a akropoli.

20 Doba bronzová (2200 př. n. l. ‒ 750 př. n. l.)
Starší doba bronzová (2200 ‒ 1600 bc) Střední doba bronzová (1600 ‒ 1250 bc) Mladší doba bronzová (1250 bc ‒ 750 bc)

21 Hradiště u Obřan Doba bronzová

22 Doba železná (750 ‒ 0 ba) Doba římská (0 ‒ 400 ad) Doba stěhování národů (5. století ‒ 6. století n. l.)

23 6-7 stol. Příchod Slovanů

24 Vývoj společnosti Starší doba kamenná Skupiny sběračů a lovců (25–100 osob) Střední doba kamenná Kmeny a skupiny Neolit – kmeny, náčelnící Doba železná – říše – stratifikovaná společnost

25 Otrokářská společnost
4. a 3. tisíciletí bc. v Mezopotámii a Egyptě, vrcholné formy dosáhla otrokářská společnost v Řecku a Římě Otrokáři, otroci, svobodní řemeslníci a rolníci. Zvýšení produktivity práce v takové míře, aby nadvýrobek znamenal významný přínos pro otrokáře.

26 Filosofie, věda - Platón, Sokrates
Filosofická díla psaná formou dialogu Cca 400 BC

27 Středověk pád Západořímské říše v roce 476 až objevení Ameriky roku 1492 Feudální společnost Románská, gotická kultura Renesance a humanismus

28 Cyril a Metoděj 863 n.l.

29 Novověk Přechod od středověkého modelu zemědělské výroby k ekonomickým modelům kapitalismu. Vznik parlamentarismu, ústavnosti, pluralismu, ekonomický růst, zvyšování úrovně vzdělání a kultury. racionalismus

30 Galileo Galilei 1564-1642 Model sluneční soustavy

31

32 Thomas Hobbes (1588-1679) - studium společnosti a jejího chování
- příčiny konfliktů a válek - motivace pro mír “any account of human action, including morality, must be consistent with the fact that we are all self-serving”. - fundamental Law of Nature: To seek peace and follow it;

33 1683 – bitva u Vídně

34 Vznik moderní matematiky a fyziky G.Leibniz, L.Euler, B. Taylor

35 Matematické abstrakce
G. Berkeley: “V poslední době se spekulace o nekonečnech rozmohla tou měrou a dospěla k tak podivným názorům, že to způsobilo značné pochybnosti a spory …”

36 Umění založené na porozumění principům J. S. Bach
* Eisenach Koethen 1723- +1750 Leipzig 1738 Matoušovy pašije 1747 členem Mizlerovi hudební společnosti

37 Vynálezy, pokusy o algoritmizaci Wolfgang von Kempelen
(Kempelen Farkas, Ján Vlk Kempelen) ( ) Turek hrající šachy První mechanický řečový syntetizér

38 von Kempelen 1791

39

40 Šachový hrací stroj

41 18-19 století – počátky sociálních věd
Denis Diderot - Encyclopedia, Jean Jacques Rousseau Charles Fourier Auguste Comte

42 Bernard Placidus Johann Nepomuk Bolzano
*1781 Praha +1848 Praha Paradoxy nekonečna Bolzanova věta Bolzanova funkce

43 Georg Cantor *1845 Petrohrad +1918 Halle

44 Nové nekonečno! 1873 – korespondence s Dedekindem
Přirozenými čísly nelze očíslovat všechna reálná čísla: X(1) = x(1,1)x(1,2)x(1,3) … X(2) = x(2,1)x(2,2)x(2,3) … X(3) = x(3,1)x(3,2)x(3,3) … Y = (x(1,1)+1)(x(1,2)+1)(x(1,3)+1) …

45 Zrod teorie množin Mohutnost oborů Spočetný obor
Ordinální čísla, , kardinální čísla Množiny Kronecker: Humbug Gutlebert: Bůh zaručuje existenci Cantorových nekonečných čísel Paradoxy, Russelův paradox

46 David Hilbert 1861-1943 Hilbertův program: Axiomy + inferenční systém
Bezespornost a úplnost

47 Kurt Gödel *28.4 1906 Brno +14.2. 1978 Princeton Vídeň
1931 Věta o neúplnosti 1935 konsistence AC 1940 USA, CH 1963 Cohen AC

48 Věta o neúplnosti (první)
V každá konsistentní axiomatické teorii zahrnující teorii čísel existují tvrzení, které jsou platná, ale není je možno dokázat. “This is a pearl.” D. R. Hofstadter Goedel K. [1931] Ueber formal unentscheidbare Saetze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. "Monatshefte fuer Mathematik und Physik", 1931, Vol. 38, pp

49 Alan Turing Zakladatel infromatiky Turingův stroj 1936

50 ENIAC

51 Sociální informatika University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Slovenia University of Oslo 1996, concept of Social Informatics, University of Indiana

52 Informatics Research Centre, University of Reading, UK
Social Informatics Group, Massey University, New Zealand Institut für Sozialinformatik, Bielefeld, Germany Social Informatics Research Group, Technologie-ZentrumInformatikund Informationstechnik, Universit... Social Informatics Lab (SILab), Newcastle University, UK Social Informatics Cluster, University of Edinburgh, UK Edelstein center for Social Research Berkman Center for Internet & Society Carl Couch Center for Social and Internet Research (CCCSIR) Center for Advanced Studies and Research inInformationandCommunication Technologies & Society


Stáhnout ppt "Sociální informatika Interdisciplinární vědní obor spojující informatiku a sociální vědy."

Podobné prezentace


Reklamy Google