Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ Postup v rámci bakalářského studia oboru Dějin křesťanského umění na KTF UK: INTERDISCIPLINÁRNÍ CVIČENÍ HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ SEMINÁŘ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ Postup v rámci bakalářského studia oboru Dějin křesťanského umění na KTF UK: INTERDISCIPLINÁRNÍ CVIČENÍ HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ SEMINÁŘ."— Transkript prezentace:

1 1 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ Postup v rámci bakalářského studia oboru Dějin křesťanského umění na KTF UK: INTERDISCIPLINÁRNÍ CVIČENÍ HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ SEMINÁŘ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HISTORICKÁ STŘEDOVĚKÁ ARCHEOLOGIE HISTORIOGRAFIE STAVEBNĚ HISTORICKÉ BÁDÁNÍ D Ě JINY UM Ě NÍ 1.ROČNÍK: 2. ROČNÍK: 3. ROČNÍK:

2 2 POSTAVENÍ TZV. HISTORICKÝCH DISCIPLÍN MEZI PŘÍRODNÝMI A SPOLEČENSKÝMI VĚDAMI Pozitivní metoda založená na kvantifikaci i analýze měřitelných dat, na následné tvorbě modelu, a konečně na potvrezení/vyvracení hypotézy pokusem -zabývají se širokým spektrem duchovní tvorby a chování člověka jakožto nepředvídatelně uvažujícího a jednacího tvora s jedinečnou schopností sebeuvědomování PŘÍRODNÍ VĚDY SPOLEČENSKÉ VĚDY Systém příbuzných historických disciplín Filosofie Sociologie psychologie Etnologie/ etnografie Archeologie Dějiny umění Antropologie studium člověka Historie Fyzika Biologie Chemie Geologie Geografie Archeologie Kulturní a sociální antropologie etnologie, etnografie Fyzická antropologie Biologická podstata člověka Model M. GOJDY : Experimentální archeologie Etnoarcheologie Výsledky jejich bádání se nedají na rozdíl od přírodních věd ověřit experimentálním způsobem, protože se jedná o neopakovatelná historická fakta Technika Stavebně historické bádání Stavebnictví Architektura resp. dějiny architektury Moderní památková péče ČVUT FFUK teologie Dějiny křesť- ansk.umění KTF

3 3 SYSTÉM PŘÍBUZNÝCH HISTORICKÝCH VĚD DEFINICE: vědecké poznání minulosti lidské společnosti ArcheologieHistorie Dějiny uměníAntropologie pokusí se pomocí přímých (historiografických) a nepřímých (archeo- logických) pramenů vytvořit a zformulovat rekonstrukci minulosti, která se ovšem už nedá vrátit, a tudíž ani ověřit Zkoumat lidskou tvůrčí, resp. uměleckou činnost v minulosti (architekturu a urbanismus, sochařství, malířství, kresbu, grafiku, umělecké řemeslo, umělecký průmysl a návrhářství) Rekonstrukce indivi- duálního a společenského života (i umrtí) člověka v minulosti na základě objevení/ odkrytí a zpracování autentických hmotných pramenů, které se sice již dávno vyčlenily z kontextu živé kultury, ale umožňují bezprostředné vnímání minulosti bez dalšího výkladu archeologa (na rozdíl od interpretace historiografických pramenů !) - z této podstaty originality a neopakovatelnosti arch. Pramenů vyplývá i povinnost ochrany archeologických památek (něm.: Bodendenkmäler) Velká skupina disciplín orientovaných na studium člověka, v užším smyslu na vývoj jeho biologické podstaty (fyzická antropologie)

4 4 Definice historické/středověké archeologie a stavebně historického bádání jako dílčí discipliny (umělecko)historických věd: Třídění podle objektů / podle období H I S T O R I C K É V Ě D Y ARCHEOLOGIEHISTORIOGRAFIEDĚJINY UMĚNÍ kostelní archeologie, resp. archeologie kostelních dvorů/hřbitovů klášterní archeologie městská archeologie, resp. archeologie městských jáder Archeologie raně středověkých pohřebišť Archeologie sídlišť Archeologie hradišť, opevněných sídel a hradů Archeologie krajiny Archeologie pravěku Klasická archeologie Raně středověká (slovanská) archeologie HISTORICKÁ ARCHEOLOGIE Archeologie středověku Archeologie novověku Stavebně historické bádání MEDIEVISTIKA Archeologie raného křesťanství

5 5 PERIODIZACE A TŘÍDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN PODLE ČASU Pravěká archeologie klasická archeologie raně středověká/slovanská arch. středověká archeologie předhistorické společnosti proto historické společnosti historické společnosti p r a v ě k é d ě j i n y r a n á d o b a d ě j i n n á raný středověk vrcholný středv. pozdní středv. Paleolit neolit eneolit doba bronzová doba železná doba římská doba stěhování starosl.období doba knížecí doby posledních Luxemburské a mezolit starší střední mladší pozdní starší mladší národů starší d. hradištní stř.d.hrad. ml.d.hrad. Přemyslovců období


Stáhnout ppt "1 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ Postup v rámci bakalářského studia oboru Dějin křesťanského umění na KTF UK: INTERDISCIPLINÁRNÍ CVIČENÍ HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ SEMINÁŘ."

Podobné prezentace


Reklamy Google