Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ Postup v rámci bakalářského studia oboru Dějin křesťanského umění na KTF UK: INTERDISCIPLINÁRNÍ CVIČENÍ HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ SEMINÁŘ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ Postup v rámci bakalářského studia oboru Dějin křesťanského umění na KTF UK: INTERDISCIPLINÁRNÍ CVIČENÍ HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ SEMINÁŘ."— Transkript prezentace:

1 1 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ Postup v rámci bakalářského studia oboru Dějin křesťanského umění na KTF UK: INTERDISCIPLINÁRNÍ CVIČENÍ HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ SEMINÁŘ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HISTORICKÁ STŘEDOVĚKÁ ARCHEOLOGIE HISTORIOGRAFIE STAVEBNĚ HISTORICKÉ BÁDÁNÍ D Ě JINY UM Ě NÍ 1.ROČNÍK: 2. ROČNÍK: 3. ROČNÍK:

2 2 POSTAVENÍ TZV. HISTORICKÝCH DISCIPLÍN MEZI PŘÍRODNÝMI A SPOLEČENSKÝMI VĚDAMI Pozitivní metoda založená na kvantifikaci i analýze měřitelných dat, na následné tvorbě modelu, a konečně na potvrezení/vyvracení hypotézy pokusem -zabývají se širokým spektrem duchovní tvorby a chování člověka jakožto nepředvídatelně uvažujícího a jednacího tvora s jedinečnou schopností sebeuvědomování PŘÍRODNÍ VĚDY SPOLEČENSKÉ VĚDY Systém příbuzných historických disciplín Filosofie Sociologie psychologie Etnologie/ etnografie Archeologie Dějiny umění Antropologie studium člověka Historie Fyzika Biologie Chemie Geologie Geografie Archeologie Kulturní a sociální antropologie etnologie, etnografie Fyzická antropologie Biologická podstata člověka Model M. GOJDY : Experimentální archeologie Etnoarcheologie Výsledky jejich bádání se nedají na rozdíl od přírodních věd ověřit experimentálním způsobem, protože se jedná o neopakovatelná historická fakta Technika Stavebně historické bádání Stavebnictví Architektura resp. dějiny architektury Moderní památková péče ČVUT FFUK teologie Dějiny křesť- ansk.umění KTF

3 3 SYSTÉM PŘÍBUZNÝCH HISTORICKÝCH VĚD DEFINICE: vědecké poznání minulosti lidské společnosti ArcheologieHistorie Dějiny uměníAntropologie pokusí se pomocí přímých (historiografických) a nepřímých (archeo- logických) pramenů vytvořit a zformulovat rekonstrukci minulosti, která se ovšem už nedá vrátit, a tudíž ani ověřit Zkoumat lidskou tvůrčí, resp. uměleckou činnost v minulosti (architekturu a urbanismus, sochařství, malířství, kresbu, grafiku, umělecké řemeslo, umělecký průmysl a návrhářství) Rekonstrukce indivi- duálního a společenského života (i umrtí) člověka v minulosti na základě objevení/ odkrytí a zpracování autentických hmotných pramenů, které se sice již dávno vyčlenily z kontextu živé kultury, ale umožňují bezprostředné vnímání minulosti bez dalšího výkladu archeologa (na rozdíl od interpretace historiografických pramenů !) - z této podstaty originality a neopakovatelnosti arch. Pramenů vyplývá i povinnost ochrany archeologických památek (něm.: Bodendenkmäler) Velká skupina disciplín orientovaných na studium člověka, v užším smyslu na vývoj jeho biologické podstaty (fyzická antropologie)

4 4 Definice historické/středověké archeologie a stavebně historického bádání jako dílčí discipliny (umělecko)historických věd: Třídění podle objektů / podle období H I S T O R I C K É V Ě D Y ARCHEOLOGIEHISTORIOGRAFIEDĚJINY UMĚNÍ kostelní archeologie, resp. archeologie kostelních dvorů/hřbitovů klášterní archeologie městská archeologie, resp. archeologie městských jáder Archeologie raně středověkých pohřebišť Archeologie sídlišť Archeologie hradišť, opevněných sídel a hradů Archeologie krajiny Archeologie pravěku Klasická archeologie Raně středověká (slovanská) archeologie HISTORICKÁ ARCHEOLOGIE Archeologie středověku Archeologie novověku Stavebně historické bádání MEDIEVISTIKA Archeologie raného křesťanství

5 5 PERIODIZACE A TŘÍDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN PODLE ČASU Pravěká archeologie klasická archeologie raně středověká/slovanská arch. středověká archeologie předhistorické společnosti proto historické společnosti historické společnosti p r a v ě k é d ě j i n y r a n á d o b a d ě j i n n á raný středověk vrcholný středv. pozdní středv. Paleolit neolit eneolit doba bronzová doba železná doba římská doba stěhování starosl.období doba knížecí doby posledních Luxemburské a mezolit starší střední mladší pozdní starší mladší národů starší d. hradištní stř.d.hrad. ml.d.hrad. Přemyslovců období 6500 4000 2200 750 430 600 900 1200 1306 1500 1250 400 800 1000


Stáhnout ppt "1 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ Postup v rámci bakalářského studia oboru Dějin křesťanského umění na KTF UK: INTERDISCIPLINÁRNÍ CVIČENÍ HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ SEMINÁŘ."

Podobné prezentace


Reklamy Google