Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Euro – 10 let poté Vladimír Dlouhý Euro – 10 let poté Vladimír Dlouhý mezinárodní poradce, Goldman Sachs příspěvek na konferenci Zájmy České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Euro – 10 let poté Vladimír Dlouhý Euro – 10 let poté Vladimír Dlouhý mezinárodní poradce, Goldman Sachs příspěvek na konferenci Zájmy České republiky."— Transkript prezentace:

1 Euro – 10 let poté Vladimír Dlouhý Euro – 10 let poté Vladimír Dlouhý mezinárodní poradce, Goldman Sachs příspěvek na konferenci Zájmy České republiky a přijetí společné měny 17.9.2008, Praha – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Zdroj dat: Goldman Sachs Economic Research

2 Euro a evropská integrace Poslední a zatím nejrazantnější etapa → Euro je součástí širšího projektu EU Evropský integrační proces – především politický projekt → rovněž Euro je svojí podstatou politický projekt

3 Hodnocení prvních deseti let Především – je příliš brzy –10 let krátká doba pro objektivní vyhodnocení tak ambiciózního projektu –Uplynulých 10 let - maximálně 1 hospodářský cyklus –„Klidné období“ (výjimkou krátká doba po 11.září 2001) –Skutečný test – posledních 14 měsíců a to, co nyní přijde

4 Tři roviny hodnocení (1) Euro jako součást projetu EU –Jak přispívá k dlouhodobému záměru, který vznik EU sledoval Euro jako projekt společné měny (EMU) –Institucionální důsledky: vznik ECB –Jednotná měnová politika, její cíle a její realizace –Očekávané ekonomické přínosy Obvyklé přínosy (nižší transakční náklady, odpadá hedging a další) Prohloubení intra-EU obchodu Euro jako mezinárodní měna

5 Tři roviny hodnocení (2) Defenzivní hodnocení –Vlastně se zdá, že v současné diskuzi převažuje –Argumentace typu „Euro nevedlo ke katastrofě“

6 Euro jako součást EU projektu Obecná kriteria – makro i mikro –Nehodnotím, jde v podstatě o nekončící diskusi o evropské integraci Často se zdůrazňuje solidní ekonomický výkon EMU v mezinárodním srovnání –Růst HDP na obyvatele –Inflace, úrok Nevypovídá mnoho o projektu EMU

7 Eurozóna vs. US, UK, J

8 Defenzivní argumentace Efektivní fungování EMU – pružné trhy, mobilita faktorů, omezený výskyt asymetrických šoků, … –Eurozóna nesplňuje Riziko: společná měnová politika → jeden nominální úrok, ale různé cenové hladiny → různé reálné úrokové míry → různý dopad na agregátní poptávku → divergence makroekonomických charakteristik –V extrémním případě: konec projektu Korekční mechanismy (automatické stabilizátory), přesto jde o reálné riziko

9 Rozptyl: růst a inflace srovnání mezi oblastmi

10 Hodnocení Rozptyl není hluboký, růstové míry konvergují, inflace méně –Hlubší rozdíly v posledních měsících Příčiny: –Standardní problémy EU –Možný asymetrický šok: různá citlivost na změny cen energie v různých zemí Eurozóny

11 Prohloubení vzájemného obchodu, dopady na hospodářský růst Jádro problému: Euro v rámci evropské integrace politickým projektem, ale očekává se, že ze společné měny bude především těžit vzájemný obchod a hospodářský růst a výnosy převáží nad náklady, plynoucí z jednotného nominálního úroku Optimistická i střízlivá očekávání Neoddiskutovatelný efekt prohloubení obchodu na ekonomický růst

12 Realita (1) Obtížné hodnocení, problém odlišení efektu EMU o ostatních faktorů Srovnání čase (hodnocení z časových řad): v období 1997-2007 intra-EMU vzrostl (14 → 17% HDP), což –není rychleji než v předcházejícím desetiletí (před vznikem EMU) –je pomaleji než růst světového obchodu

13 Realita (2) Srovnání v čase a mezi různými zeměmi –Efekt EMU ještě méně průkazný, intra- obchod vzrostl i růstové míry konvergovaly ve všech oblastech světa –„Gravity model“: prokazuje silnější intra- EMU obchod po roce 1999, ale parametry málo statisticky významné a růst vzájemného obchodu je nižší než v předcházejícím desetiletí

14 Více obchodu?

15 Proč neprůkazný vliv EMU? Další skutečnosti, významnější než EMU –Růst obchodu s BRICs –Obchod byl podpořen již ERM (viz. další snímek) –Většina obchodních barier odstraněna po roce 1987 (Single European Act)

16 ERM – stabilita měn

17 Euro jako mezinárodní měna USD zůstává hlavní mezinárodní měnou, avšak Eura má předpoklady konkurovat: –Eurozóna je oblast s největším obratem obchodu –Velikost a likvidita finančních trhů Eurozóny je srovnatelná s trhy US –Klesá význam USD jako oficiální rezervní měny (1998 - 68.8% → 2007 63.9%)

18 Stále významnější pozice Eura Zúčtovací měna v mezinárodním obchodě Měnová kotva, resp. intervenční měna v případě třetích zemí Statky, denominované v Euru, stále více drženy jako rezervy soukromých investorů nebo vlád

19 Zúčtovací měna Počáteční úspěch, obecně se však očekával rychlejší růst

20 Euro a komoditní trh, Euro jako rezervní měna

21 Závěr Euro úspěšně „přežilo“ vlastní narození Roste jeho mezinárodní význam Pozitivní role ECB Převáží pozitivní efekty z obchodu a následného růstu nad náklady, plynoucími z jednotné úrokové míry? –Příliš brzy hodnotit –Data zatím neprůkazná –Náklady jsou umocněny již „tradičními“ neduhy EU

22 ČR?


Stáhnout ppt "Euro – 10 let poté Vladimír Dlouhý Euro – 10 let poté Vladimír Dlouhý mezinárodní poradce, Goldman Sachs příspěvek na konferenci Zájmy České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google