Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodopis 9. třída Autor: Mgr. Hana Makovičková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodopis 9. třída Autor: Mgr. Hana Makovičková"— Transkript prezentace:

1 Přírodopis 9. třída Autor: Mgr. Hana Makovičková
GEOLOGICKÉ DĚJE POJMY Přírodopis 9. třída Autor: Mgr. Hana Makovičková

2 Poruchy a pohyby litosférických desek
přesmyk

3 VRÁSY Esovitě prohnutý útvar, vzniká, pokud jsou vrstvy hornin dlouhodobě stlačovány

4

5 ZLOMY Prasklina vzniklá pokud jsou vrstvy hornin roztahovány

6 ANTIKLINÁLA Horské sedlo

7 SYNKLINÁLA Horské koryto

8 PŘESMYK Vzniká, pokud se jedna kra přesunuje přes druhou

9 POKLES Vzniká, pokud kra klesá podél zlomu

10 POSUN Kry se oddalují od místa zlomu

11 KERNÉ POHOŘÍ Kra je vyzdvižena nad své okolí

12 PŘÍKOPOVÁ PROPADLINA Kra vzhledem ke svému okolí poklesla

13 PŘÍKROV Přesun hornin z oceánského dna na pevninu

14 ZEMĚTŘESENÍ OHNISKO (hypocentrum) = Místo, kde vzniká zemětřesení
EPICENTRUM - Místo největších pohybů na zemském povrchu

15 SEISMOGRAF Přístroj na měření otřesů půdy

16 RICHTEROVA STUPNICE Stupnice pro měření síly a účinků zemětřesení
1, 2 = Není cítit, lze pouze měřit přístroji 3 = Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození 4 = Slabé zemětřesení 5 = Slabé poškození budov blízko epicentra 6 = Vážné poškození špatně postavených budov 7 = Velké poškození budov 8 = Téměř úplné zničení

17 VULKANISMUS Sopečná činnost

18 TSUNAMI Ničivé mořské vlny vznikající poruchami mořského dna (podmořské zemětřesení )

19 STROMBOLI Sopka v Itálii

20 KOMORNÍ HŮRKA Místo sopečného původu v ČR

21 KRÁTER Otvor na povrchu sopky Otisk meteoritu na zemském povrchu

22 SOPOUCH Sopečný komín- přívodní dráha magmatu

23 KYSELKA Minerální voda s rozpuštěným oxidem uhličitým

24 VŘÍDLA Vývěry minerálních pramenů

25 ŠARATICE Místo u Brna, kde vyvěrá minerální voda
Na palouku zvaném "Kalužiny" se čerpá hořká voda "Šaratica", která obsahuje hlavně sírany hořečnatý a sodný.Užívá se proti zácpě, porušenému zažívání, při žloutence,návalech krve do hlavy, dně atd. Náležela doktoru Františku Veselému z Brna.

26 STŘEDOOCEÁNSKÝ HŘBET Protáhlé pohoří uprostřed oceánu vzniklé vzdalováním litosférických desek

27 HIMÁLAJ Pohoří vzniklé při srážce Indie a Eurasie

28 KARPATY Pohoří vzniklé srážkou Eurasie a Afriky

29 EROZE Rozrušování a odnos hornin zemského povrchu (větrem nebo vodou)

30 SKALNÍ MÍSA Miskovité prohlubně vyplněné dešťovou vodou

31 VIKLAN Obrovský balvan, který lze rozkývat pouhou silou člověka

32 HUMUS Nejvrchnější úrodná vrstva půd

33 SKALNÍ MĚSTO Soustava skalních útvarů, např. v pískovcích

34 MEANDRY Zákruty řeky (ve střední části toku)

35 ŠKRAPY Ostrohranné skalní výčnělky vzniklé korozí vápencového povrchu

36 PROPAST Prolomení jeskynního stropu

37 STALAKTITY Krápníky rostoucí dolů

38 STALAGMITY Krápníky rostoucí nahoru

39 STALAGNÁTY Spojené krápníky

40 SINTR Tenký povlak uhličitanu vápenatého na stěnách jeskyně

41 MACOCHA Propast v Punkevních jeskyních

42 TORNÁDO Mohutná smršť vyskytující se v jv. části Severní. Ameriky

43 HURIKÁN Prudká ničivá vichřice

44 MORÉNY Protáhlé valy vzniklé působením ledovce

45 BLUDNÉ BALVANY Osamocené balvany, které zůstaly po odtátí ledovce

46 PLESO Ledovcové jezero

47 KAR Vysoko položená kotlovitá prohlubeň, kterou obklopují strmé skalnaté srázy a kde se tvoří horské ledovce

48 KORÁLOVÝ ÚTES Vápencový útvar vzniklý z odumřelých kolonií láčkovců


Stáhnout ppt "Přírodopis 9. třída Autor: Mgr. Hana Makovičková"

Podobné prezentace


Reklamy Google