Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice, zásady, norma, skladba citací, příklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice, zásady, norma, skladba citací, příklady."— Transkript prezentace:

1 Definice, zásady, norma, skladba citací, příklady

2 Definice citace Bibliografická citace = stručný dokumentační záznam, který odkazuje na jinou práci, která byla použita pro vlastní psaní práce.

3 Proč citovat Dokázat vlastní znalost tématu Odkázat čtenáře na další literaturu Dodržovat citační etiku a Autorský zákon (č. 121/2000 Sb. Oddíl 3: Bezúplatné zákonné licence. §31 Citace.) a na něj navazující novela č. 156/2013 Sb.

4 Citační etika - zásady Uvést všechny použité prameny. Neuvádět prameny, které při práci nebyly použity. Necitovat své vlastní publikace, pokud nemají s danou prací nic společného. Citovat tak, aby bylo z uvedených údajů možné identifikovat a získat citovaný pramen.

5 ČSN ISO 690: 2010 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů vyšla v březnu 2011; v platnosti je od 1. 4. 2011 je českou verzí mezinárodní normy ISO 690: 2010 publikované 15. června 2010 (3. vyd. mezinárodní normy ISO 690) nahrazuje normy ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) z ledna 2000.

6 Obecné zásady - Zdroje údajů pro tvorbu bibliografické citace Titulní strana nebo její ekvivalent jako je úvodní obrazovka, domácí webová stránka, etiketa na disku, lícová strana mapy Rub titulní stránky, hlavička stránky atd. Obálka, deska vazby nebo etiketa trvale spojená s citovanou jednotkou, včetně titulků na grafických dokumentech, záhlaví mikrofiše atd. Obal Doprovodná dokumentace, např. výkladový, vysvětlující leták nebo manuál

7 Obecné zásady Zdrojem údajů potřebných pro citaci je citovaný pramen Údaje, které se nevyskytují v citovaném informačním zdroji, ale jsou přidány tvůrcem citace, by měly být uzavřeny v hranatých závorkách Jakýkoliv prvek, který není v latince, se transliteruje nebo romanizuje v souladu s příslušnou mezinárodní normou. ČSN ISO 9 – Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky ČSN ISO 843 – Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky

8 Obecné zásady Pořadí údajů v bibliografické citaci je následující: a) jméno (jména) tvůrce (tvůrců) dokumentu b) název c) v případě potřeby typ nosiče d) vydání e) nakladatelské informace (místo, vydavatel a datum) f ) název edice (pokud je k dispozici) g) číslování v rámci popisované jednotky h) identifikátory (ISBN, ISSN, DOI,...) i) dostupnost, přístup nebo umístění informací j) dodatečné všeobecné informace

9 Prvky bibliografické citace Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání. Edice. ISBN.

10 Pravidla a prvky bibliografické citace – autor (tvůrce) jeden tvůrce STEEL, Alfred. dva nebo tři tvůrci MURET, Pierre a Philippe SAGNAC. čtyři a více tvůrců BATESON, Gregory et al.

11 Pravidla a prvky bibliografické citace – autor (tvůrce) tvůrcem díla je organizace nebo skupina lidí – ACADEMIA SCIENTIARUM FENNICA autor není uveden (anonymní dílo) – místo jména uvedeme Anon.

12 Pravidla a prvky bibliografické citace – autor (tvůrce) encyklopedie, sborníky z konference (bez možnosti identifikace tvůrce) Encyclopaedia Britannica International Conference on Scientific Information. vedlejší tvůrce KUNDERA, M. Immortality. Translated from the Czech by Peter KUSSI. dílo vydávané pod pseudonymem BACHMAN, Richard [pseud. Stephena KINGA].

13 Pravidla a prvky bibliografické citace – název měl by být uveden v takové formě, v jaké se nachází v preferovaném prameni popisu (titulní strana, rub titulní strany, hlavička strany, obálka, deska vazby, obal) píšeme jej kurzívou i s případnými chybami a překlepy. Je – li více než jeden název, uvádíme nejvýraznější, při stejně výrazných zapisujeme první.

14 Pravidla a prvky bibliografické citace – název původní název přeloženého informačního zdroje nebo překlad názvu se uvádí hned za původním názvem v hranatých závorkách Strom a květina – součást života [The tree and flower – a part of life]. podnázev se uvádí, pokud je důležitý kvůli identifikaci dokumentu. Podnázev oddělujeme od názvu dvojtečkou a zapisujeme přesně podle citovaného dokumentu On the margins of inclusion: changing labour markets and social exclusion in.

15 Pravidla a prvky bibliografické citace – vydání mělo by být uvedeno včetně symbolů tak, jak se objevuje v preferovaném prameni citovaného dokumentu (titulní strana, rub titulní strany, hlavička strany, obálka, deska vazby, obal) 3. vyd. 2. doplň. vyd. 4. přeprac. vyd. 2nd ed.

16 Pravidla a prvky bibliografické citace – nakladatelské údaje Místo vydání London [London] London (Ontario) ( [s.l.] = sine loco; [b.m.] = bez místa)

17 Pravidla a prvky bibliografické citace – nakladatelské údaje Nakladatel nebo jeho náhrada vydavatel (nakladatel) distributor nebo vydavatelská společnost tiskárna nebo výrobce sponzorská korporace ([s.n.] = sine nomine; [b.j.] = bez jména)

18 Pravidla a prvky bibliografické citace – nakladatelské údaje Datum vydání 2008 2001 [tj. 2010] [cca. 1840] nebo [19. století] [s.a.] = sine anno; [b.r.] = bez roku 1990-2000 2008-

19 Pravidla a prvky bibliografické citace - číslování, stránkování s. 25-45 71 s. [71 s.] 2010, 6(3), 25-30 2010, roč. 6, č. 3, s. 25-30

20 Pravidla a prvky bibliografické citace – názvy a čísla edic Oceanographic report series, 99-12 Developments in clay science, 1 Nová knihovna moderních detektivních románů; sv. 10

21 Pravidla a prvky bibliografické citace - identifikátory ISBN 80-204-0105-9 ISSN 0016-7568 ISMN 979-0-2600-0043-8 ISBN publikace vyd. v roce 2006 a dříve = 10-ti místné ISBN publikace vyd. v roce 2007 a později = 13-ti místné ISBN

22 Citace tištěné monografie Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, počet stran. Edice. ISBN. Poznámky. PLOBERGER, Karl. Zahrada pro inteligentní lenochy II v 7 krocích: trochu jiná kniha o zahradě. Vydání v češtině 1. Praha: Brázda, 2007. ISBN 978-80-209-0357-0.

23 Citace tištěné monografie Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, počet stran. Edice. ISBN. Poznámky. ANDĚRA, Miloš a Jan HOŠEK. Zvířata v horách. Vydání první. Praha: Aventinum, 2000, 223 s. ISBN 80-7151- 127-7.

24 Citace příspěvků v tištěných monografických publikacích Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah stran. Edice. ISBN. Poznámky. BLAŽEK, Jan a Václav KNEIFL. Pěstujeme slivoně. Vydání 1. Praha: Brázda, 2005, s. 100-103. ISBN 80- 209-0336-4.

25 Citace příspěvků v tištěných monografických publikacích Tvůrce odpovědný za příspěvek. Název díla: podnázev. In: Tvůrce odpovědný za zdrojový dokument. Název zdrojového dokumentu. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah stran. ISBN. VANĚK, Jiří. Špilberk v době baroka. In: SVOBODOVÁ, Jana, ed. Baroko: příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009, s. 78-89. ISBN 978-80- 786549-60-6.

26 Citace příspěvků v tištěných monografických publikacích Tvůrce odpovědný za příspěvek. Název díla: podnázev. In: Tvůrce odpovědný za zdrojový dokument. Název zdrojového dokumentu. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah stran. ISBN. MAZÍN, Václav. Jak motivovat lidi k ochraně krajiny? In: HÁJEK, Tomáš a Karel JECH. Kulturní krajina - Téma pro 21. století: (aneb proč ji chránit). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2000, s. 142-148. ISBN 80-7212-134- 0.

27 Citace elektronické knihy Tvůrce. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání [datum citace]. ISBN. Přístup ke zdroji. WALTERS, Dale, Adrian NEWTON and Gary LYON, eds. Induced resistance for plant defence: a sustainable approach to crop protection [online]. [Oxford]: Blackwell, 2007 [ vid. 2011-04-20]. eISBN 9780470995983. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1002/9780470995983. typ média = online (disk, počítačový program, online databáze) vid. = „viewed“, česky „viděno“. Dříve se psalo cit.

28 Citace elektronické knihy Tvůrce. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání [datum citace]. ISBN. Přístup ke zdroji. WOODWARD, Guy,ed. Advances in Ecological Research [online]. Saint Louis, MO, USA: Academic Press, 2011 [vid. 2012-12-19]. eISBN: 9780080888347. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/docDetail.action?docI D=10481910&p00=law

29 Citace kapitoly elektronické knihy Tvůrce. Název kapitoly. In: Jméno tvůrce díla. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah kapitoly [datum citace]. ISBN. Přístup ke zdroji. LYON, Gary. Chapter 2. Agents that can elicit induced resistance. In: WALTERS, Dale, Adrian NEWTON and Gary LYON, eds. Induced resistance for plant defence: a sustainable approach to crop protection [online]. [Oxford]: Blackwell, 2007, s. 9-29 [ vid. 2011-04- 20]. eISBN 9780470995983. Dostupné z : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470995983.ch2 /pdf

30 Citace kapitoly elektronické knihy Tvůrce. Název kapitoly. In: Jméno tvůrce díla. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah kapitoly [datum citace]. ISBN. Přístup ke zdroji. FRIBERG, Nikolai et al. Examining the foundations. In: WOODWARD, Guy,ed. Advances in Ecological Research [online]. Saint Louis, MO, USA: Academic Press, 2011, s. 26-29 [vid. 2012-12-19]. eISBN: 9780080888347. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/docDetail.action

31 Citace příspěvků v tištěných seriálových publikacích PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název periodika. Vydání. Místo vydání : Název nakladateství, rok vydání, ročník (číslo), rozsah stran. Lokace. Poznámky. FOTYMA, Mariusz a Irena DUER. Implementation of Nitrate Directive to Poland. Acta agriculturae Slovenica. 2006, 87(1), 51-58. ISSN 1581-9175.

32 Citace příspěvků v tištěných seriálových publikacích PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název periodika. Vydání. Místo vydání : Název nakladateství, rok vydání, ročník (číslo), rozsah stran. Lokace. Poznámky. FERRANDINO, Francis J. The Explicit Dependence of Quadrat Variance of the Ratio of Clump Size to Quadrat Size. Phytopathology. 2005, 95 (5), 452-462. ISSN 0031- 949X.

33 Citace příspěvků v ONLINE seriálových publikacích: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla. Název seriálu [druh média]. Vydání. Datum publikovní, Číslování [datum citace]. Standardní číslo ISSN - pokud ho má seriál přidělené. Přístup ke zdroji. Lokace. Poznámky. FOTYMA, Mariusz a Irena DUER. Implementation of Nitrate Directive to Poland. Acta agriculturae Slovenica [online]. 2006, 87(1), 51-58 [vid. 2011-04-20]. eISSN 1854-1941. ISSN 1581-9175. Dostupné z: http://aas.bf.uni-lj.si/april2006/05fotyma.pdf.

34 Citace příspěvků v ONLINE seriálových publikacích: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla. Název seriálu [druh média]. Vydání. Datum publikovní, Číslování [datum citace]. Standardní číslo ISSN - pokud ho má seriál přidělené. Přístup ke zdroji. Lokace. Poznámky FERRANDINO, Francis J. The Explicit Dependence of Quadrat Variance of the Ratio of Clump Size to Quadrat Size. Phytopathology [online]. 2005, 95 (5), 452-462 [vid. 2012-11-21]. eISSN 1943-7684. ISSN 0031-949X. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/231174203/fulltextP DF/13A887A9E0357458306/3?accountid=28016

35 Citace webového sídla, webového portálu Jméno tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [vid. 2010-08-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/

36 Citace konkrétních příspěvků nebo části webové stránky Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace. Poznámky. KULOVANÁ, Eliška. Obsah mastných omega-3 kyselin v drůbežích výrobcích. In: Agroweb: internetový zemědělský portál [online]. 19. 3. 2002 [vid. 2011-04-20]. Dostupné z: http://www.agroweb.cz/Obsah-mastnych- omega-3-kyselin-v-drubezich-vyrobcich__s45x8608.html

37 Citace konkrétních příspěvků nebo části webové stránky Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace. Poznámky. ŠIBÍČKOVÁ, Jitka a Miroslava MENŠÍKOVÁ. Prof. Ing. František Chmelař. In: Encyklopedie dějin města Brna [online]. 10.7. 2011 [vid. 2012-12-19]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home- mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2801

38 Bibliografické citace specifických dokumentů www.mendelu.cz  Služby pro studenty a zaměstnance  Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK)  Informační výchova  Různé

39 Metody citování - Harvardský systém Harvardský systém (forma jméno-datum) Odkaz v textu Vývoj krajiny je ovlivňován přírodními a socioekonomickými pochody (Křístek, 2002, s. 313). Například Kolář (2012) uvádí, že rysy moderní průmyslové krajiny, která začíná vznikat cca od poloviny 19. století, jsou zejména úbytek lidí v krajině…..

40 Metody citování - Harvardský systém Bibliografické citace 1. KOLÁŘ, Filip et al., 2012. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán. ISBN 978-80-7363- 414-8 2. KŘÍSTEK, Jaroslav a kol., 2002. Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická. ISBN 80- 86271-08-0.

41 Metody citování – Forma číselného odkazu Forma číselného odkazu Odkaz v textu Vývoj krajiny je ovlivňován přírodními a socioekonomickými pochody 8. Například Kolář 15 uvádí, že rysy moderní průmyslové krajiny, která začíná vznikat cca od poloviny 19. století, jsou zejména úbytek lidí v krajině…..

42 Metody citování – Forma číselného odkazu Bibliografické citace 8. KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2012. ISBN 978-80-7363-414- 8 15. KŘÍSTEK, Jaroslav a kol. Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická, 2002. ISBN 80- 86271-08-0.

43 Metody citování – Průběžné poznámky Průběžné poznámky Odkaz v textu Vývoj krajiny je ovlivňován přírodními a socioekonomickými pochody 11. Například Kolář 12 uvádí, že rysy moderní průmyslové krajiny, která začíná vznikat cca od poloviny 19. století, jsou zejména úbytek lidí v krajině….. _____________________________________________ 11 KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2012, s. 313. ISBN 978-80-7363-414-8

44 Metody citování – Průběžné poznámky Bibliografické citace 11. KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2012. ISBN 978-80-7363-414-8 12. KŘÍSTEK, Jaroslav a kol. Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická, 2002. ISBN 80-86271-08-0. …… 18. KŘÍSTEK, Jaroslav a kol., ref.12, s. 82

45 Citační manažery Citace PRO http://www.citacepro.com/ Citace.com http://www.citace.com/ EndNote Web http://www.endote.com Zotero http://www.zotero.org/ RefWorks http://www.refworks.com/

46 Závěr další styly citací, dle nichž lze tvořit citace bližší informace k citacím a formální úprava závěrečné práce

47 Použité zdroje BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2011. 27 s. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690- interpretace.pdf BOLDIŠ, Petr. Citace a citování. Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, 2004. Tento materiál je dostupný i na stránkách http://www.sic.czu.czhttp://www.sic.czu.cz KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2 vyd. Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011.

48 Použité zdroje ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GŘEŠÁKOVÁ. Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Brno: e:Citace, 2012. Dostupné z:http://e.citace.com/wp-content/uploads/2012/06/Metodicky_material_2.pdf https://www.facebook.com/pages/E-Citace/234158816646277

49 Děkuji za pozornost Vlasta Zatloukalová zatlouka@mendelu.cz


Stáhnout ppt "Definice, zásady, norma, skladba citací, příklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google