Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace a citování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace a citování"— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace a citování
Definice, zásady, norma, skladba citací, příklady

2 Definice citace Bibliografická citace = stručný dokumentační záznam, který odkazuje na jinou práci, která byla použita pro vlastní psaní práce.

3 Proč citovat Dokázat vlastní znalost tématu
Odkázat čtenáře na další literaturu Dodržovat citační etiku a Autorský zákon (č. 121/2000 Sb. Oddíl 3: Bezúplatné zákonné licence. §31 Citace.) a na něj navazující novela č. 156/2013 Sb.

4 Citační etika - zásady Uvést všechny použité prameny.
Neuvádět prameny, které při práci nebyly použity. Necitovat své vlastní publikace, pokud nemají s danou prací nic společného. Citovat tak, aby bylo z uvedených údajů možné identifikovat a získat citovaný pramen.

5 ČSN ISO 690: 2010 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů vyšla v březnu 2011; v platnosti je od je českou verzí mezinárodní normy ISO 690: 2010 publikované 15. června 2010 (3. vyd. mezinárodní normy ISO 690) nahrazuje normy ČSN ISO 690 ( ) z prosince 1996 a ČSN ISO ( ) z ledna 2000.

6 Obecné zásady - Zdroje údajů pro tvorbu bibliografické citace
Titulní strana nebo její ekvivalent jako je úvodní obrazovka, domácí webová stránka, etiketa na disku, lícová strana mapy Rub titulní stránky, hlavička stránky atd. Obálka, deska vazby nebo etiketa trvale spojená s citovanou jednotkou, včetně titulků na grafických dokumentech, záhlaví mikrofiše atd. Obal Doprovodná dokumentace, např. výkladový, vysvětlující leták nebo manuál

7 Obecné zásady Zdrojem údajů potřebných pro citaci je citovaný pramen
Údaje, které se nevyskytují v citovaném informačním zdroji, ale jsou přidány tvůrcem citace, by měly být uzavřeny v hranatých závorkách Jakýkoliv prvek, který není v latince, se transliteruje nebo romanizuje v souladu s příslušnou mezinárodní normou. ČSN ISO 9 – Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky ČSN ISO 843 – Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky

8 Obecné zásady Pořadí údajů v bibliografické citaci je následující:
a) jméno (jména) tvůrce (tvůrců) dokumentu b) název c) v případě potřeby typ nosiče d) vydání e) nakladatelské informace (místo, vydavatel a datum) f ) název edice (pokud je k dispozici) g) číslování v rámci popisované jednotky h) identifikátory (ISBN, ISSN, DOI, ...) i) dostupnost, přístup nebo umístění informací j) dodatečné všeobecné informace

9 Prvky bibliografické citace
Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání. Edice. ISBN.

10 Pravidla a prvky bibliografické citace – autor (tvůrce)
jeden tvůrce STEEL, Alfred. dva nebo tři tvůrci MURET, Pierre a Philippe SAGNAC. čtyři a více tvůrců BATESON, Gregory et al.

11 Pravidla a prvky bibliografické citace – autor (tvůrce)
tvůrcem díla je organizace nebo skupina lidí – ACADEMIA SCIENTIARUM FENNICA autor není uveden (anonymní dílo) – místo jména uvedeme Anon.

12 Pravidla a prvky bibliografické citace – autor (tvůrce)
encyklopedie, sborníky z konference (bez možnosti identifikace tvůrce) Encyclopaedia Britannica International Conference on Scientific Information. vedlejší tvůrce KUNDERA, M. Immortality. Translated from the Czech by Peter KUSSI. dílo vydávané pod pseudonymem BACHMAN, Richard [pseud. Stephena KINGA].

13 Pravidla a prvky bibliografické citace – název
měl by být uveden v takové formě, v jaké se nachází v preferovaném prameni popisu (titulní strana, rub titulní strany, hlavička strany, obálka, deska vazby, obal) píšeme jej kurzívou i s případnými chybami a překlepy. Je – li více než jeden název, uvádíme nejvýraznější, při stejně výrazných zapisujeme první.

14 Pravidla a prvky bibliografické citace – název
původní název přeloženého informačního zdroje nebo překlad názvu se uvádí hned za původním názvem v hranatých závorkách Strom a květina – součást života [The tree and flower – a part of life]. podnázev se uvádí, pokud je důležitý kvůli identifikaci dokumentu. Podnázev oddělujeme od názvu dvojtečkou a zapisujeme přesně podle citovaného dokumentu On the margins of inclusion: changing labour markets and social exclusion in.

15 Pravidla a prvky bibliografické citace – vydání
mělo by být uvedeno včetně symbolů tak, jak se objevuje v preferovaném prameni citovaného dokumentu (titulní strana, rub titulní strany, hlavička strany, obálka, deska vazby, obal) 3. vyd. 2. doplň. vyd. 4. přeprac. vyd. 2nd ed.

16 Pravidla a prvky bibliografické citace – nakladatelské údaje
Místo vydání London [London] London (Ontario) ([s.l.] = sine loco; [b.m.] = bez místa)

17 Pravidla a prvky bibliografické citace – nakladatelské údaje
Nakladatel nebo jeho náhrada vydavatel (nakladatel) distributor nebo vydavatelská společnost tiskárna nebo výrobce sponzorská korporace ([s.n.] = sine nomine; [b.j.] = bez jména)

18 Pravidla a prvky bibliografické citace – nakladatelské údaje
Datum vydání 2008 2001 [tj. 2010] [cca. 1840] nebo [19. století] [s.a.] = sine anno; [b.r.] = bez roku 2008- 

19 Pravidla a prvky bibliografické citace - číslování, stránkování
2010, 6(3), 25-30 2010, roč. 6, č. 3, s

20 Pravidla a prvky bibliografické citace – názvy a čísla edic
Oceanographic report series, 99-12 Developments in clay science, 1 Nová knihovna moderních detektivních románů; sv. 10

21 Pravidla a prvky bibliografické citace - identifikátory
ISBN ISSN ISMN ISBN publikace vyd. v roce 2006 a dříve = 10-ti místné ISBN publikace vyd. v roce 2007 a později = 13-ti místné ISBN

22 Citace tištěné monografie
Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, počet stran. Edice. ISBN. Poznámky. PLOBERGER, Karl. Zahrada pro inteligentní lenochy II v 7 krocích: trochu jiná kniha o zahradě. Vydání v češtině 1. Praha: Brázda, ISBN

23 Citace tištěné monografie
Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, počet stran. Edice. ISBN. Poznámky. ANDĚRA, Miloš a Jan HOŠEK. Zvířata v horách. Vydání první. Praha: Aventinum, 2000, 223 s. ISBN

24 Citace příspěvků v tištěných monografických publikacích
Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah stran. Edice. ISBN. Poznámky. BLAŽEK, Jan a Václav KNEIFL. Pěstujeme slivoně. Vydání 1. Praha: Brázda, 2005, s ISBN

25 Citace příspěvků v tištěných monografických publikacích
Tvůrce odpovědný za příspěvek. Název díla: podnázev. In: Tvůrce odpovědný za zdrojový dokument. Název zdrojového dokumentu. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah stran. ISBN. VANĚK, Jiří. Špilberk v době baroka. In: SVOBODOVÁ, Jana, ed. Baroko: příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009, s ISBN

26 Citace příspěvků v tištěných monografických publikacích
Tvůrce odpovědný za příspěvek. Název díla: podnázev. In: Tvůrce odpovědný za zdrojový dokument. Název zdrojového dokumentu. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah stran. ISBN. MAZÍN, Václav. Jak motivovat lidi k ochraně krajiny? In: HÁJEK, Tomáš a Karel JECH. Kulturní krajina - Téma pro 21. století: (aneb proč ji chránit). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2000, s ISBN

27 Citace elektronické knihy
Tvůrce. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání [datum citace]. ISBN. Přístup ke zdroji. WALTERS, Dale, Adrian NEWTON and Gary LYON, eds. Induced resistance for plant defence: a sustainable approach to crop protection [online]. [Oxford]: Blackwell, 2007 [ vid ]. eISBN Dostupné z: typ média = online (disk, počítačový program, online databáze) vid. = „viewed“, česky „viděno“. Dříve se psalo cit.

28 Citace elektronické knihy
Tvůrce. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání [datum citace]. ISBN. Přístup ke zdroji. WOODWARD, Guy,ed. Advances in Ecological Research [online]. Saint Louis, MO, USA: Academic Press, 2011 [vid ]. eISBN: Dostupné z:

29 Citace kapitoly elektronické knihy
Tvůrce. Název kapitoly. In: Jméno tvůrce díla. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah kapitoly [datum citace]. ISBN. Přístup ke zdroji. LYON, Gary. Chapter 2. Agents that can elicit induced resistance. In: WALTERS, Dale, Adrian NEWTON and Gary LYON, eds. Induced resistance for plant defence: a sustainable approach to crop protection [online]. [Oxford]: Blackwell, 2007, s [ vid ]. eISBN Dostupné z : /pdf

30 Citace kapitoly elektronické knihy
Tvůrce. Název kapitoly. In: Jméno tvůrce díla. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah kapitoly [datum citace]. ISBN. Přístup ke zdroji. FRIBERG, Nikolai et al. Examining the foundations. In: WOODWARD, Guy,ed. Advances in Ecological Research [online]. Saint Louis, MO, USA: Academic Press, 2011, s [vid ]. eISBN: Dostupné z:

31 Citace příspěvků v tištěných seriálových publikacích
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název periodika. Vydání. Místo vydání : Název nakladateství, rok vydání, ročník (číslo), rozsah stran. Lokace. Poznámky. FOTYMA, Mariusz a Irena DUER. Implementation of Nitrate Directive to Poland. Acta agriculturae Slovenica. 2006, 87(1), ISSN

32 Citace příspěvků v tištěných seriálových publikacích
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název periodika. Vydání. Místo vydání : Název nakladateství, rok vydání, ročník (číslo), rozsah stran. Lokace. Poznámky. FERRANDINO, Francis J. The Explicit Dependence of Quadrat Variance of the Ratio of Clump Size to Quadrat Size. Phytopathology. 2005, 95 (5), ISSN X.

33 Citace příspěvků v ONLINE seriálových publikacích:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla. Název seriálu [druh média]. Vydání. Datum publikovní, Číslování [datum citace]. Standardní číslo ISSN - pokud ho má seriál přidělené. Přístup ke zdroji. Lokace. Poznámky. FOTYMA, Mariusz a Irena DUER. Implementation of Nitrate Directive to Poland. Acta agriculturae Slovenica [online]. 2006, 87(1), [vid ]. eISSN ISSN Dostupné z:

34 Citace příspěvků v ONLINE seriálových publikacích:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla. Název seriálu [druh média]. Vydání. Datum publikovní, Číslování [datum citace]. Standardní číslo ISSN - pokud ho má seriál přidělené. Přístup ke zdroji. Lokace. Poznámky FERRANDINO, Francis J. The Explicit Dependence of Quadrat Variance of the Ratio of Clump Size to Quadrat Size. Phytopathology [online]. 2005, 95 (5), [vid ]. eISSN ISSN X. Dostupné z:

35 Citace webového sídla, webového portálu
Jméno tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [vid ]. Dostupné z:

36 Citace konkrétních příspěvků nebo části webové stránky
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace. Poznámky. KULOVANÁ, Eliška. Obsah mastných omega-3 kyselin v drůbežích výrobcích. In: Agroweb: internetový zemědělský portál [online] [vid ]. Dostupné z:

37 Citace konkrétních příspěvků nebo části webové stránky
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace. Poznámky. ŠIBÍČKOVÁ, Jitka a Miroslava MENŠÍKOVÁ. Prof. Ing. František Chmelař. In: Encyklopedie dějin města Brna [online] [vid ]. Dostupné z:

38 Bibliografické citace specifických dokumentů
 Služby pro studenty a zaměstnance  Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK)  Informační výchova  Různé

39 Metody citování - Harvardský systém
Harvardský systém (forma jméno-datum) Odkaz v textu Vývoj krajiny je ovlivňován přírodními a socioekonomickými pochody (Křístek, 2002, s. 313). Například Kolář (2012) uvádí, že rysy moderní průmyslové krajiny, která začíná vznikat cca od poloviny 19. století, jsou zejména úbytek lidí v krajině…..

40 Metody citování - Harvardský systém
Bibliografické citace KOLÁŘ, Filip et al., Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán. ISBN KŘÍSTEK, Jaroslav a kol., Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická. ISBN

41 Metody citování – Forma číselného odkazu
Odkaz v textu Vývoj krajiny je ovlivňován přírodními a socioekonomickými pochody8. Například Kolář15 uvádí, že rysy moderní průmyslové krajiny, která začíná vznikat cca od poloviny 19. století, jsou zejména úbytek lidí v krajině…..

42 Metody citování – Forma číselného odkazu
Bibliografické citace KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, ISBN KŘÍSTEK, Jaroslav a kol. Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická, ISBN

43 Metody citování – Průběžné poznámky
Odkaz v textu Vývoj krajiny je ovlivňován přírodními a socioekonomickými pochody11. Například Kolář12 uvádí, že rysy moderní průmyslové krajiny, která začíná vznikat cca od poloviny 19. století, jsou zejména úbytek lidí v krajině….. _____________________________________________ 11  KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2012, s ISBN

44 Metody citování – Průběžné poznámky
Bibliografické citace KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, ISBN KŘÍSTEK, Jaroslav a kol. Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická, ISBN …… 18. KŘÍSTEK, Jaroslav a kol., ref.12, s. 82

45 Citační manažery Citace PRO http://www.citacepro.com/
Citace.com EndNote Web Zotero RefWorks

46 Závěr další styly citací, dle nichž lze tvořit citace
bližší informace k citacím a formální úprava závěrečné práce

47 Použité zdroje BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1. dubna Brno, s. Dostupné z: BOLDIŠ, Petr. Citace a citování. Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, Tento materiál je dostupný i na stránkách KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2 vyd. Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN X

48 Použité zdroje ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GŘEŠÁKOVÁ. Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Brno: e:Citace, Dostupné z:

49 Děkuji za pozornost Vlasta Zatloukalová


Stáhnout ppt "Bibliografické citace a citování"

Podobné prezentace


Reklamy Google