Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5th European CAF User’s event v Oslu – sebehodnocení jako inspirace pro inovace 9. Národní konference kvality ve veřejné správě – Brno Statutární město.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5th European CAF User’s event v Oslu – sebehodnocení jako inspirace pro inovace 9. Národní konference kvality ve veřejné správě – Brno Statutární město."— Transkript prezentace:

1 5th European CAF User’s event v Oslu – sebehodnocení jako inspirace pro inovace 9. Národní konference kvality ve veřejné správě – Brno Statutární město Děčín

2 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Setkání se uskutečnilo 27.9.-28.9.2012 v historické budově v Oslu – Gamle Logen Organizátorem EIPA CAF Resource Centre ve spolupráci se sítí národních korespondentů CAF Hostitelská země Norsko – spoluorganizátor norská organizace DIFI (Agentura pro veřejnou správu a eGovernment)

3 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Podobné akce organizovány již od r. 2003 – cílem vytvořit prostor pro setkávání uživatelů CAF, hledání inspirace 5. setkání zaměřeno na CAF jako nástroj pro hledání inovativních řešení 175 účastníků z celkem 20 evropských zemí vč. jednoho zástupce z Dominikánské republiky Nejpočetnější národnostní skupinu tvořili Italové a zástupci hostující země Norska Prostor pro prezentaci zkušeností s CAF dostalo celkem 18 organizací veřejné správy Za ČR 3 zástupci organizací veřejné správy

4 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Dvoudenní setkání rozděleno celkem na 4 plenární zasedání, která se zaměřila na nastavení kultury pro tvorbu inovací uvnitř organizací veřejné správy prostřednictvím charakteristických znaků CAF a na 9 paralelních sekcí Představení poslední verze modelu CAF 2013

5 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Plenární zasedání - CAF a jeho charakteristické znaky: ◦ Přístup „bottom – up“ ◦ Budování znalostí ◦ Holistický přístup ◦ Zapojení okolního prostředí

6 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu CAF – příležitost/inspirace pro inovace; vytváření nových znalostí v kombinaci se současnými znalostmi, zdroji, zařízeními a interakcí s okolím – využití novým, jiným způsobem Prezentovány metody, praxe vedoucí ke hmatatelným výsledkům ve vztahu k: ◦ občanům/zákazníkům ◦ zaměstnancům ◦ klíčových výkonům Příspěvky z různých oblastí veřejné správy: ◦ školství, vězeňská služba, policie, knihovny, orgány zdravotní péče, obchodní komora, orgány sociálního zabezpečení,územní správa, orgány vlády

7 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Úvodní příspěvky hostitelského země: Reakce vlády na teroristický útok v červenci 2011 Poničení vládních budov – úřad předsedy vlády, ministerstva – riziko koncentrace v jedné čtvrti Osla – ochromení státní správy

8 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Průzkum „Inovace ve veřejných službách“ Dynamika inovací ve veřejném sektoru Příklady inovačních projektů ve veřejných službách v Oslu: ◦ Systém služeb pro seniory ve správním obvodu Osla ◦ Flexus – elektronický systém jízdenek ve veřejné dopravě ◦ Trvale udržitelný systém dopravy – elektromobily v Oslu

9 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Inovace s dopadem na občany/ zákazníky CAF jako inspirace k posílení místních sítí – správa okresu Rohrbach, Rakousko ◦ Vytvoření one-stop-shopu, pořádání zákaz-nického fóra, vydávání vlastních novin „BH aktuell“ Přihlášky k vyššímu vzdělávání přes webový přístup – Ministerstvo školství, církevních záležitostí, kultury a sportu, Řecko ◦ Přihlášky ke studiu na univerzitách a technologických vzdělávacích institutech přes e-formulář na webu ministerstva

10 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Zvyšování kvality služeb pro zákazníky Agentury Evropského sociálního fondu – ESFA, Litva ◦ Zřízení univerzálního projektového manažera (projekty, finance, VZ), vytvoření standardu služeb a stálé pracovní skupiny pro zlepšování zákaznického servisu Vytvoření Help centra na Inspektorátu práce – Inspektorát práce, Lucembursko ◦ poskytování rychlého a snadného přístupu k informacím v oblasti pracovního práva, poskytování služeb přes web, telefonicky, e-mailem, FAQ

11 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Jak CAF podporuje inovace v sektoru zdravotnictví v Estonsku – Fond estonského zdravotního pojištění, Estonsko ◦ IS zdravotní péče - elektronické předepisování léků, propojený systém pacient-lékař-lékárna-dodavatel; elektronické „neschopenky“ Zviditelnění a zvýšení transparentnosti aktivit vězeňské služby – Věznice Slobozia, Rumunsko ◦ CAF implementován do 16 věznic; zlepšení komunikace využitím webu věznice, např. služba rezervace návštěv přes web

12 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Inovace s dopadem na zaměstnance orgánů veřejné správy Adaptační program pro nové zaměstnance a zaměstnance vracející se z mateřské/rodičovské dovolené nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti – statutární město Děčín, ČR Od kvality k excelenci: jak zvýšit zapojení zaměstnanců – Komora obchodu, průmyslu, řemesel a zemědělství v Crotone, Itálie ◦ Vytvoření mise organizace – vnitřní strana (zaměstnanecké fórum, stanovený žebříček hodnot, specifické vzdělávání) a vnější strana (spokojenost zákazníků, přístupnost, dostupnost)

13 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Stanovení vyšších priorit ve věcech vzdělávání zapojením učitelů – Střední lyžařská škola, Norsko ◦ změna kultury organizace, lepší komunikační strategie mezi vedením a učiteli, týmová práce, vzdělávací projekty, management stanovil vyšší priority pro vzdělávání (nad administrativní rutinu) Cesta školy od „muset“ k „chtít“, protože „můžeme“ – Bilingvní gymnázium Milana Hodži, Sučany, Slovensko ◦ Inovace – projekty „free idea“ – jednoduchý formulář pro předkládání návrhů/vlastních nápadů (úspora času, peněz, ochrana před stresem, vyšší spokojenost)

14 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu „CompromISS“: závazek k excelenci – Institut pro sociální zabezpečení, Portugalsko ◦ Projekt sebehodnocení dle CAF, externí hodnocení (21 sebehodnotících týmů = 21 zpráv, souhrnná zpráva a plán zlepšování – navrženy 3 aktivity pro každou službu) Využití CAFu u Finské policie – Ministerstvo vnitra a policie, Finsko ◦ Implementace CAF do všech 29 jednotek, reforma v oblastech vedení a koordinace činností

15 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Inovace související s klíčovými výkony, výstupy a dopady Zlepšování rozvoje koherentní politiky pomocí společných hodnotících panelů – odbor sociálních věcí, veřejného zdraví a rodiny a odbor veřejné správy Vlámské vlády, Belgie ◦ Nástroj vyhodnocení účinnosti cílů = scoreboardy – měření dopadů politiky, strategie pomocí nadefinovaných indikátorů, SW pro měření cílů, vyhodnocování, sledování trendů. Jasná odpovědnost, transparentnost. Jak výsledky CAFu ovlivnily tvorbu nové strategie – KRIPOS, Národní kriminální vyšetřovací služba, Norsko ◦ Strategie 2011 – 2015 - posílení vzdělávání zaměstnanců, rozvoj expertních forézních služeb pomocí moderních technologií, využití ICT, nová doporučení po teroristickém útoku.

16 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Management kvality pro knihovny: vývoj ocenění kvality „Excelentní knihovna“ – Univerzita médií Stutgart, Německo ◦ Otázky o funkci knihoven – hledání nástroje managementu kvality vhodného pro knihovny, adaptace modelu CAF na knihovny (např. úprava indikátorů, ocenění Excelentní knihovna) Zvyšování kvality veřejných služeb, implementace modelu CAF v Dominikánské republice – Ministerstvo pro veřejnou správu, Dominikánská republika ◦ Kvalita zakotvena ve vládním právním rámci – model CAF, vytvořen monitorovací systém veřejné správy, sebehodno-cení v období 2005 – 2012 v celkem 117 institucích

17 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Domácí monitoring – jak poskytovat vysoce speciali- zovanou péči po transplantaci jater – Středozemní institut pro transplantace a vysoce specializovanou péči, Palermo, Itálie ◦ Projekt umožňující domácí rekonvalescenci, monitoring pacientů z jejich domova, sběr biometrických dat, řízení léčby a schůzky s lékaři přes videokonference Lepší výsledky výkonnosti v Úřadu předsedy vlády – Úřad předsedy vlády, Litva ◦ Sebehodnocení – implementace Plánu zlepšení výkonnosti – 14 projektů zlepšování, vyhodnocení vlivu provedených změn a plánování aktivit pro rok 2013

18 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu Prezentace zveřejněny na: www.difi.no/cafevent2012 Informace o CAF 2013: www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=102

19 5. setkání evropských uživatelů modelu CAF v Oslu

20 Děkuji za pozornost Ing. Helena Tomášková Magistrát města Děčín tel: 412 593 312 e-mail: helena.tomaskova@mmdecin.cz


Stáhnout ppt "5th European CAF User’s event v Oslu – sebehodnocení jako inspirace pro inovace 9. Národní konference kvality ve veřejné správě – Brno Statutární město."

Podobné prezentace


Reklamy Google