Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KINEMATIKA 3 8. září 2012 VY_32_INOVACE_170104_Kinematika_3_DUM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KINEMATIKA 3 8. září 2012 VY_32_INOVACE_170104_Kinematika_3_DUM"— Transkript prezentace:

1 KINEMATIKA 3 8. září 2012 VY_32_INOVACE_170104_Kinematika_3_DUM
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Pohyb posuvný Pohyb otáčivý Pohyb složený

3 Pohyb posuvný Při pohybu posuvném opisují všechny body tělesa stejně dlouhé dráhy. Trajektorie všech bodů tělesa jsou stejné dlouhé a mají tvar přímky nebo křivky. Body tělesa mají stejnou rychlost a zrychlení (velikost a směr). Obr. 1

4 Těleso Tělesem v definici myslíme tzv. tuhé těleso, tj. těleso, které je absolutně nedeformovatelné. Při jakýchkoliv dějích se vzdálenost libovolných bodů tělesa nikdy nemění. Je tedy ideálním tělesem, protože jeho objem ani tvar se nemění.

5 Příklady posuvného pohybu
Posuvný pohyb Uveď příklady těles, které se pohybují posuvným pohybem. Příklady posuvného pohybu

6 Příklady posuvných pohybů
Obr. 2 Obr. 4 Otevírání a zavírání posuvných dveří auta. Pohyb křídy vůči tabuli. Obr. 3 Obr. 5 Pohyb lyží vůči podkladu. Pohyb počítačové myši po podložce při práci s počítačem. dále

7 Pohyb otáčivý Při pohybu otáčivém (rotačním) body tělesa opisují různé dráhy. Trajektoriemi bodů jsou křivky – kružnice nebo jejich části. Středy kružnic leží na jedné přímce – ose otáčení. Osa otáčení prochází tělesem nebo leží mimo těleso. Obr. 6

8 Pohyb otáčivý Uveď příklady těles, která konají otáčivý pohyb.
Příklady otáčivého pohybu

9 Příklady otáčivých pohybů
Obr. 7 Obr. 9 Pohyb ručiček po ciferníku náramkových hodinek. Otáčení lodního šroubu. Obr. 8 Obr. 10 Otáčení ruského kola. Otáčení gramofonové desky. dále

10 Pohyb složený Je složený z pohybu posuvného a otáčivého.
Oba pohyby koná těleso současně. Obr.11

11 Pohyb složený Uveď příklady těles, které konají složený pohyb.
Příklady složeného pohybu

12 Příklady složených pohybů
Obr. 12 Obr. 14 Pohyb planet kolem Slunce. Pohyb taktovky v ruce dirigenta při řízení orchestru. Obr. 13 Obr. 15 Pohyb bowlingové koule po odhozu. Pohyb ojnice a pístu parní lokomotivy. dále

13 Rovnoměrný pohyb po kružnici
1. Popis pohybu 2. Úhlová dráha 6. Dostředivé zrychlení 3. Úhlová rychlost 5. Frekvence, perioda 4. Obvodová rychlost

14 Popis pohybu Rovnoměrný pohyb HB po kružnici je nejjednodušší křivočarý pohyb, jehož trajektorií je kružnice. Velikost rychlosti je konstantní, ale její směr se neustále mění. U tohoto pohybu rozlišujeme rychlost obvodovou (rychlost bodu po obvodu) a úhlovou rychlost. Obvodová rychlost HB má v každém bodě trajektorie směr tečny ke kružnici, po níž se HB pohybuje. Směr úhlové rychlosti se zachovává. Zpět na seznam pojmů další pojem

15 Úhlová dráha Úhlová dráha je definována jako podíl délky a poloměru kružnice. Značí se φ. Urazí-li HB dráhu s = 2 π r (celou kružnici), opíše jeho průvodič φ = 2 π rad = 360°. 1 rad ≈ 57° Zpět na seznam pojmů další pojem

16 Úhlová rychlost Úhlová rychlost ω je vektorová veličina, která je určena jako podíl úhlové dráhy a času. Pokud koná těleso rovnoměrný pohyb, je jeho úhlová rychlost konstantní. Tato rychlost popisuje změnu středového úhlu. (u všech bodů tělesa se mění stejným způsobem). Jednotkou úhlové rychlosti je [rad·s-1] Při výpočtu používáme [s-1] . Zpět na seznam pojmů další pojem

17 Obvodová rychlost Obvodovou rychlostí rozumíme rychlost bodů na obvodu kružnice. Odvození: Při odvození vycházíme ze vztahu pro rychlost rovnoměrného pohybu. Za dráhu dosazujeme vztah s úhlovou dráhou. Jednotkou obvodové rychlosti je [m·s-1] Příkladem může být pohyb bodu na plášti jedoucího kola. Zpět na seznam pojmů další pojem

18 Frekvence, perioda Frekvence je dána počtem oběhů HB po kružnici za 1 s. Značí se f, její jednotka je [s-1] nebo též hertz [Hz]. Perioda je doba, za kterou opíše HB celou kružnici. Značí se T a její jednotkou je [s]. Mezi frekvencí a periodou je převrácený vztah. Frekvence i perioda mají u rovnoměrného pohybu stálé hodnoty. Pohyby se stálou periodou a frekvencí považujeme za pohyby periodické. Zpět na seznam pojmů Dále

19 Frekvence, perioda Důležitý je též vztah mezi úhlovou rychlostí a periodou nebo frekvencí. Dosadíme–li do vztahu za (celá kružnice) a za dostaneme , případně Zpět na seznam pojmů další pojem

20 Dostředivé zrychlení U rovnoměrného pohybu po kružnici se mění směr rychlosti. Změna rychlosti za čas představuje zrychlení. Toto zrychlení vyvolává stálé zakřivení trajektorie, směřuje do středu, a proto se nazývá dostředivé zrychlení. Pro výpočty používáme vztahy: nebo Velikost dostředivého zrychlení roste s druhou mocninou obvodové nebo úhlové rychlosti. Zpět na seznam pojmů Opakování pojmů

21 Opakování pojmů Přiřaď správně vzorečky k pojmům. Úhlová dráha
Frekvence, perioda Přiřaď správně vzorečky k pojmům. START Úhlová rychlost Vztah mezi úhlovou rychlostí a periodou Obvodová rychlost Dostředivé zrychlení Zpět na seznam pojmů konec

22 CITACE ZDROJŮ ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, ISBN Obr. 1 KAMARTON. File:Pneumatic cylinder (animation).gif: - Wikimedia Commons [online]. 30 March 2008 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 2 MILAN, Jean-Jacques. File:Craie1.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 11 November 2004 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 3 RUSTAD, Karen. Fil:Computer mouse trap.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 18 October 2005 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 4 ARNAUD 25. File:Peugeot jpg: - Wikimedia Commons [online]. 10 May 2007 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

23 CITACE ZDROJŮ Obr. 5 SYRCRO. Soubor:Virpi Kuitunen teamsprint final duesseldorf 2006.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 29 Octorber 2006 [cit ]. Dostupné pod livencí Creative Commons z: Obr. 6 MARVEL. File:Rotating earth (large).gif: - Wikimedia Commons [online]. 18 December 2004 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 7 BRINKMANNN, Markus. Datei:Ferry-rudder-and-propeller.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 17. April 2007 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 8 SIENICKI, Tomasz. File:Gramofon 1 ubt.jpeg: - Wikimedia Commons [online]. 4 November 2004 [cit ]. Dostupné pod licenci Creative Commons z: Obr. 9 OLTEN, Torsten. File:OMEGA-Speedmaster-Professional-Front.jpg: - Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

24 CITACE ZDROJŮ Obr. 10 MONNIAUX, David. File:London eye fh jpg: - Wikimedia Commons [online]. 7 January 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr hvezdicovy motor DUK. File:Radial engine large.gif: - Wikimedia Commons [online]. 10 November 2004 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr .12 HAWS, Barbara. Fichier:Maazel 08.jpg: Wikimedia Commons [online]. 30 October 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr .13 MILOSEVIC, Petar. File:Steam locomotive running gear.jpg: Wikimedia Commons [online]. 4 February 2012 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

25 CITACE ZDROJŮ Obr. 14 NASA. File:Solar sys.jpg: Wikimedia Commons [online]. 16 August 2005 [cit ]. Dostupné pod licencí Creatice Commons z: Obr. 15 FIR0002. Fichier:Bowling - albury.jpg: Wikimedia Commons [online]. 18 June 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 16 DILMEN, Newit. File:Lightness rotate 36f cw.gif: Wikimedia Commons [online]. 14 September 2011 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

26 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "KINEMATIKA 3 8. září 2012 VY_32_INOVACE_170104_Kinematika_3_DUM"

Podobné prezentace


Reklamy Google