Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KINEMATIKA 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KINEMATIKA 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,"— Transkript prezentace:

1 KINEMATIKA 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 8. září 2012VY_32_INOVACE_170104_Kinematika_3_DUM

2 Pohyb posuvný Pohyb otáčivý Pohyb složený

3 Při pohybu posuvném opisují všechny body tělesa stejně dlouhé dráhy. Trajektorie všech bodů tělesa jsou stejné dlouhé a mají tvar přímky nebo křivky. Body tělesa mají stejnou rychlost a zrychlení (velikost a směr). Pohyb posuvný Obr. 1

4 Těleso Tělesem v definici myslíme tzv. tuhé těleso, tj. těleso, které je absolutně nedeformovatelné. Při jakýchkoliv dějích se vzdálenost libovolných bodů tělesa nikdy nemění. Je tedy ideálním tělesem, protože jeho objem ani tvar se nemění.

5 Posuvný pohyb Uveď příklady těles, které se pohybují posuvným pohybem. Příklady posuvného pohybu

6 Pohyb lyží vůči podkladu. Pohyb křídy vůči tabuli. Obr. 2 Obr. 5 Příklady posuvných pohybů dále Otevírání a zavírání posuvných dveří auta. Obr. 4 Pohyb počítačové myši po podložce při práci s počítačem. Obr. 3

7 Pohyb otáčivý Při pohybu otáčivém (rotačním) body tělesa opisují různé dráhy. Trajektoriemi bodů jsou křivky – kružnice nebo jejich části. Středy kružnic leží na jedné přímce – ose otáčení. Osa otáčení prochází tělesem nebo leží mimo těleso. Obr. 6

8 Uveď příklady těles, která konají otáčivý pohyb. Pohyb otáčivý Příklady otáčivého pohybu

9 Otáčení gramofonové desky. Otáčení lodního šroubu. Obr. 8 Obr. 7 Příklady otáčivých pohybů Pohyb ručiček po ciferníku náramkových hodinek. Obr. 9 Otáčení ruského kola. Obr. 10 dále

10 Je složený z pohybu posuvného a otáčivého. Oba pohyby koná těleso současně. Pohyb složený Obr.11

11 Uveď příklady těles, které konají složený pohyb. Pohyb složený Příklady složeného pohybu

12 Pohyb bowlingové koule po odhozu. Pohyb planet kolem Slunce. Příklady složených pohybů Obr. 15 dále Obr. 14 Pohyb taktovky v ruce dirigenta při řízení orchestru. Obr. 12 Pohyb ojnice a pístu parní lokomotivy. Obr. 13

13 Rovnoměrný pohyb po kružnici 2. Úhlová dráha 3. Úhlová rychlost6. Dostředivé zrychlení 5. Frekvence, perioda4. Obvodová rychlost 1. Popis pohybu

14 Rovnoměrný pohyb HB po kružnici je nejjednodušší křivočarý pohyb, jehož trajektorií je kružnice. Velikost rychlosti je konstantní, ale její směr se neustále mění. Popis pohybu další pojem Zpět na seznam pojmů U tohoto pohybu rozlišujeme rychlost obvodovou (rychlost bodu po obvodu) a úhlovou rychlost. Obvodová rychlost HB má v každém bodě trajektorie směr tečny ke kružnici, po níž se HB pohybuje. Směr úhlové rychlosti se zachovává.

15 Úhlová dráha je definována jako podíl délky a poloměru kružnice. Značí se φ. Urazí-li HB dráhu s = 2 π r (celou kružnici), opíše jeho průvodič φ = 2 π rad = 360°. 1 rad ≈ 57° Úhlová dráha další pojem Zpět na seznam pojmů

16 Úhlová rychlost ω je vektorová veličina, která je určena jako podíl úhlové dráhy a času. Pokud koná těleso rovnoměrný pohyb, je jeho úhlová rychlost konstantní. Tato rychlost popisuje změnu středového úhlu. (u všech bodů tělesa se mění stejným způsobem). Jednotkou úhlové rychlosti je [rad·s -1 ] Při výpočtu používáme [s -1 ]. Úhlová rychlost další pojem Zpět na seznam pojmů

17 Obvodovou rychlostí rozumíme rychlost bodů na obvodu kružnice. Odvození: Při odvození vycházíme ze vztahu pro rychlost rovnoměrného pohybu. Za dráhu dosazujeme vztah s úhlovou dráhou. Jednotkou obvodové rychlosti je [m·s -1 ] Příkladem může být pohyb bodu na plášti jedoucího kola. Obvodová rychlost další pojem Zpět na seznam pojmů

18 Frekvence je dána počtem oběhů HB po kružnici za 1 s. Značí se f, její jednotka je [s -1 ] nebo též hertz [Hz]. Perioda je doba, za kterou opíše HB celou kružnici. Značí se T a její jednotkou je [s]. Mezi frekvencí a periodou je převrácený vztah. Frekvence i perioda mají u rovnoměrného pohybu stálé hodnoty. Pohyby se stálou periodou a frekvencí považujeme za pohyby periodické. Frekvence, perioda Dále Zpět na seznam pojmů

19 Důležitý je též vztah mezi úhlovou rychlostí a periodou nebo frekvencí. Dosadíme–li do vztahu za (celá kružnice) a za dostaneme, případně. Frekvence, perioda další pojem Zpět na seznam pojmů

20 U rovnoměrného pohybu po kružnici se mění směr rychlosti. Změna rychlosti za čas představuje zrychlení. Toto zrychlení vyvolává stálé zakřivení trajektorie, směřuje do středu, a proto se nazývá dostředivé zrychlení. Pro výpočty používáme vztahy: nebo Velikost dostředivého zrychlení roste s druhou mocninou obvodové nebo úhlové rychlosti. Dostředivé zrychlení Opakování pojmů Zpět na seznam pojmů

21 Opakování pojmů konec Zpět na seznam pojmů Úhlová dráha Obvodová rychlost Úhlová rychlost Vztah mezi úhlovou rychlostí a periodou Frekvence, perioda Dostředivé zrychlení Přiřaď správně vzorečky k pojmům. START

22 CITACE ZDROJŮ ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80- 7196-223-6. Obr. 1 KAMARTON. File:Pneumatic cylinder (animation).gif: - Wikimedia Commons [online]. 30 March 2008 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Pneumatic_cylinder_%28animation%29.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Pneumatic_cylinder_%28animation%29.gif Obr. 2 MILAN, Jean-Jacques. File:Craie1.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 11 November 2004 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Craie1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Craie1.jpg Obr. 3 RUSTAD, Karen. Fil:Computer mouse trap.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 18 October 2005 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Computer_mouse_trap.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Computer_mouse_trap.jpg Obr. 4 ARNAUD 25. File:Peugeot 1007 04.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 10 May 2007 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Peugeot_1007_04.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Peugeot_1007_04.jpg

23 CITACE ZDROJŮ Obr. 5 SYRCRO. Soubor:Virpi Kuitunen teamsprint final duesseldorf 2006.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 29 Octorber 2006 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod livencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Virpi_Kuitunen_teamsprint_final_duesseldor f_2006.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Virpi_Kuitunen_teamsprint_final_duesseldor f_2006.jpg Obr. 6 MARVEL. File:Rotating earth (large).gif: - Wikimedia Commons [online]. 18 December 2004 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Rotating_earth_%28large%29.gif Obr. 7 BRINKMANNN, Markus. Datei:Ferry-rudder-and-propeller.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 17. April 2007 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Ferry-rudder-and-propeller.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Ferry-rudder-and-propeller.jpg Obr. 8 SIENICKI, Tomasz. File:Gramofon 1 ubt.jpeg: - Wikimedia Commons [online]. 4 November 2004 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licenci Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Gramofon_1_ubt.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Gramofon_1_ubt.jpeg Obr. 9 OLTEN, Torsten. File:OMEGA-Speedmaster-Professional-Front.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/OMEGA-Speedmaster-Professional- Front.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/OMEGA-Speedmaster-Professional- Front.jpg

24 CITACE ZDROJŮ Obr. 10 MONNIAUX, David. File:London eye 501588 fh000038.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 7 January 2006 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/London_eye_501588_fh000038.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/London_eye_501588_fh000038.jpg Obr. 11 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radial_engine_large.gif hvezdicovy motor DUK. File:Radial engine large.gif: - Wikimedia Commons [online]. 10 November 2004 [cit. 2012-09- 08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Radial_engine_large.gif Obr.12 HAWS, Barbara. Fichier:Maazel 08.jpg: Wikimedia Commons [online]. 30 October 2006 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Maazel_08.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Maazel_08.jpg Obr.13 MILOSEVIC, Petar. File:Steam locomotive running gear.jpg: Wikimedia Commons [online]. 4 February 2012 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Steam_locomotive_running_gear.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Steam_locomotive_running_gear.jpg

25 CITACE ZDROJŮ Obr. 14 NASA. File:Solar sys.jpg: Wikimedia Commons [online]. 16 August 2005 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creatice Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Solar_sys.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Solar_sys.jpg Obr. 15 FIR0002. Fichier:Bowling - albury.jpg: Wikimedia Commons [online]. 18 June 2006 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Bowling_-_albury.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Bowling_-_albury.jpg Obr. 16 DILMEN, Newit. File:Lightness rotate 36f cw.gif: Wikimedia Commons [online]. 14 September 2011 [cit. 2012-09-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Lightness_rotate_36f_cw.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Lightness_rotate_36f_cw.gif Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

26 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "KINEMATIKA 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,"

Podobné prezentace


Reklamy Google