Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rovnoměrně zrychlený pohyb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rovnoměrně zrychlený pohyb"— Transkript prezentace:

1 Rovnoměrně zrychlený pohyb
Aneb: „Co znamená, zrychlit z 0 na 100 za 3,7 vteřiny?“

2 http://www. ceskatelevize

3 z 0 na 100 = přírůstek rychlosti Δv
za ,7 s = časový interval Δt » » » » » akcelerace = zrychlení označení: a

4 Zrychlení: ... je fyzikální veličina, která udává změnu
okamžité rychlosti za jednotku času.

5 Při zrychleném pohybu tělesa:
...se s časem mění vektor rychlosti.

6 Rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa
zrychlení pohybu tělesa je konstantní, např.: - koná těleso tehdy, jestliže za každou sekundu naroste velikost rychlosti jeho pohybu o stejnou hodnotu.

7 Rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa
- graf závislosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 Velikost rychlosti narůstá přímoúměrně s časem. Rychlost je rostoucí lineární funkcí času.

8 Určete z grafu závislosti rychlosti na čase rovnoměrně zrychleného pohybu velikost zrychlení pohybu tělesa 3 6 9 12 15 2 4 8 10

9 Grafické závislosti rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu na čase
1) t0 = 0 s, v0 = 0 m.s-1 Grafem je část přímky procházející počátkem souřadnic. 2) t0 = 0 s, v0 ≠ 0 m.s-1 Grafem je část přímky, která protíná osu rychlosti v v bodě odpovídající počáteční rychlosti v0

10 Rovnoměrně zpomalený pohyb

11 Obsah trojúhelníku v grafu = dráze.
Rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa - graf závislosti rychlosti na čase 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 Obsah trojúhelníku v grafu = dráze.

12 Rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa
- dráha - pomocí grafu závislosti rychlosti na čase 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 Dráhu vypočteme tak, že součin zrychlení a druhé mocniny času dělíme dvěma.

13 Rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa
- graf závislosti dráhy na čase 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 Grafem je část křivky, která sa nazývá parabola.

14 Porovnejte z grafu závislosti rychlosti na čase rovno-
měrně zrychlené pohyby: 3 6 9 12 15 2 4 8 10 Z porovnání grafů pro pohyby vyplývá: - čím větší úhel svírá graf závislosti rychlosti na čase s časovou osou, tím je větší zrychlení pohybu.

15 Grafické závislosti dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu na čase
1) t0 = 0 s, v0 = 0 m.s-1 , s0 = 0 m Grafem je část paraboly procházející počátkem souřadnic. 2) t0 = 0 s, v0 ≠ 0 m.s-1 , s0 ≠ 0 m Grafem je část paraboly, která protíná osu dráhy s v bodě odpovídající počáteční dráze s0


Stáhnout ppt "Rovnoměrně zrychlený pohyb"

Podobné prezentace


Reklamy Google