Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistky Zkrat Zkrat – je zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče. V elektrickém obvodu prochází proud přímo od jednoho pólu zdroje k druhému. Může.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistky Zkrat Zkrat – je zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče. V elektrickém obvodu prochází proud přímo od jednoho pólu zdroje k druhému. Může."— Transkript prezentace:

1 Pojistky Zkrat Zkrat – je zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče. V elektrickém obvodu prochází proud přímo od jednoho pólu zdroje k druhému. Může vzniknout též poškozením izolace vodičů a jejich následným dotykem - vodiče v obvodu se zahřívají - dochází ke zničení elektrického zdroje, spotřebiče - zkrat může být příčinou požáru Obr. 131/3.19a,b Pojistky chrání před zkratem. Hlavní součástí pojistky je tavný drátek, který se při zkratu přepálí a obvod se rozpojí. Obr. 131/3.20 a,b,c

2 +

3 Před zkratem nás dále chrání jističe

4 Rozvětvený elektrický obvod
Elektrický obvod dvou a více spotřebičů může být sestaven jako sériový (za sebou) - nerozvětvený, nebo paralelní – rozvětvený (vedle sebe) Sériový obvod - nerozvětvený 1 2 I U nerozvětveného obvodu jsou spotřebiče řazeny za sebou (sériově) I I I + - Ve všech místech nerozvětveného elektrického obvodu je stejný elektrický proud

5 I>I1 I>I2 Paralelní obvod - rozvětvený Větve Uzel
Spotřebiče jsou řazeny vedle sebe na jinou větev. V uzlech A a B dochází k rozvětvení obvodu. 2 A B I2 I I + - V nerozvětveném elektrickém obvodu prochází kteroukoli větví menší elektrický proud než nerozvětvenou částí elektrického obvodu I>I1 I>I2

6 Bezpečné zacházení s elektrickým zařízením
Lidské tělo je elektrický vodič => člověk se nesmí dotýkat neizolovaných částí elektrického obvodu. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo smrti. Pravidla pro dodržování bezpečnosti: Nedotýkat se vlhkou rukou vypínačů Nedotýkat se vypínačů, el. spotřebičů zapojených v síti, jsme-li ve vodě Připojujeme-li el. spotřebič, dbáme na to aby byl jeho vypínač vypnutý. Nedotýkat se jednou rukou elektrické šňůry a druhou rukou vodovodního kohoutku, nebo radiátoru, které jsou vodivě spojeny se zemí. Nedotýkat se přetrhaných drátů venkovního elektrického vedení Při výměně žárovky nevypínáme pouze vypínač osvětlení, ale také jistič, nebo spotřebiči vytáhneme el. šňůru ze zásuvky. (tuto práci necháme pro dospělé) Nepřibližujeme se k zadní stěně televizoru, je-li zapnutý. Nestrkáme předměty do elektrické zásuvky. Nikdy nepoužíváme spotřebiče s vadnou elektrickou šňůrou. Nikdy nevyměňujeme vadné vložky tavných pojistek.

7 První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Při úrazu elektrickým proudem je třeba postiženému okamžitě poskytnout pomoc: Vyprostit postiženého z elektrického obvodu (pomocí nějakého izolantu např. plastovou tyčí, suchým dřevem) Nikdy se postiženého, pokud jím prochází el .proud, nedotýkáme rukou. Nedýchá-li, ihned zavést umělé dýchání Přivolat lékaře

8 Magnetické pole elektrického proudu
Kolem vodiče, ve kterém prochází elektrický proud vzniká magnetické pole Obr. 133/3.21 Cívka – smotaný vodič do několika závitů. Magnetické pole cívky s proudem je podobné magnetickému poli tyčového magnetu. Magnetické pole je nejen vně cívky, ale i uvnitř cívky, kterou prochází elektrický proud. Na jednom konci cívky s proudem je severní a na druhém konci jižní pól. Vyměníme-li svorky zdroje elektrického napětí v elektrickém obvodu, vymění se magnetické póly cívky.

9 Galvanometr Galvanometrem zjišťujeme, zda elektrickým obvodem prochází nebo neprochází elektrický proud. Čím je větší výchylka ručky galvanometru od nulové čárky, tím větší proud prochází elektrickým obvodem. Z výchylky galvanometru lze také zjistit, v jakém směru prochází elektrický proud obvodem. Obr 136/ 3.24 a,b

10 Užití elektromagnetu Elektromagnet vzniká vložením magneticky měkké oceli dovnitř cívky s elektrickým proudem. Čím větší je proud procházející cívkou, tím silnější je i magnetické pole elektromagnetu. Trvalý magnet Elektromagnet Kdy je kolem magnetu magnetické pole? Stále Jen pokud cívkou prochází elektrický proud 2. Můžeme měnit póly magnetu? Ne, jsou stálé Ano, vyměníme-li svorky zdroje napětí 3. Můžeme zesílit nebo zeslabit účinky magnetického pole? Ne Ano, změnou proudu procházejícího cívkou elektromagnetu

11 Příklad pro užití elektromagnetu – elektrický zvonek
palička elektromagnet Jádro cívky kotva pružinka Po sepnutí obvodu začne obvodem procházet proud. Z cívky s jádrem se stane elektromagnet, který k sobě přitáhne kotvu s paličkou. Palička praští do zvonku. Po přitažení se obvod rozpojí mezi šroubkem a kotvou. Přestane účinkovat elektromagnet. + šroubek Pružinka vrací kotvu do původní polohy. Tento děj se opakuje.


Stáhnout ppt "Pojistky Zkrat Zkrat – je zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče. V elektrickém obvodu prochází proud přímo od jednoho pólu zdroje k druhému. Může."

Podobné prezentace


Reklamy Google