Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blue Panther Instruments

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blue Panther Instruments"— Transkript prezentace:

1 Blue Panther Instruments
Váš prodejce: Výhradní distributor: Blue Panther Instruments (Blue Panther, s. r. o.) Na Schůdkách 10 Praha 4 tel: 02/ , fax: 02/

2 Analyzátor kvality energie
BluePanther instruments Uživatelská příručka Fluke 43B Analyzátor kvality energie

3 BluePanther instruments
Příjem objednávek a technická podpora Blue Panther, s. r. o. Na Schůdkách 10, Praha 4 Tel: 02/ , Fax: 02/ Web:

4 BluePanther instruments
ZÁRUKA FLUKE 43B Analyzátor kvality energie Jméno zákazníka: Adresa: Telefon: Jméno prodejce/firma: Razítko: Záruční doba: měsíců od data nákupu Datum nákupu: Při relamaci okopírujte a pošlete svému prodejci či distributorovi !!! 41

5 BluePanther instruments
Opravy a kalibrace Pokud se zdá, že přístroj pracuje nesprávně, odešlete jej svému prodejci. Předtím se však ujistěte, že jste: Postupovali přesně podle příručky. Pečlivě zkontrolovali měřící kabely. Zkontrolovali stav baterií. Přístroj musí být vrácen se vším dodaným příslušenství v originálním obalu. Pro všechny testovací a měřící přístroje jsou nezbytné pravidelné kontroly. Pro občasné používání je výrobcem doporučován jednoletý kalibrační interval. Je-li přístroj používán nepřetržitě každý den, výrobce doporučuje šestiměsíční kalibrační interval. Pro kalibraci či opravy kontaktujte distributora: Blue Panther, s. r. o., tel.:02/ , , fax: 02/ Vysvětlivky zkratek AC……….střídavý proud DC……….stejnosměrný proud rms………efektivní hodnota 40

6 BluePanther instruments
Obsah Kapitola Název Strana Složení……………………………………………………………………………………………...3 Bezpečnostní informace: Čtěte nejdříve………………………………………………………..4 Proudové kleště……………………………………………………………………………….5 1 Úvod k přístroji Fluke 43B……………………………………………………….…………….6 Napájení……………………………………………………………………………………………6 Vstupy………………………………………………………………………………………………7 Hlavní nabídka……………………………………………………………………………………..8 Nastavení přístroje……………………………………………………………………………….12 Nastavení data………………………………………………………………………………..13 Nastavení času……………………………………………………………………………….13 Regulace kontrastu…………………………………………………………………………..14 Výběr kleští……………………………………………………………………………………14 Nastavení harmonické a výkonové funkce………………………………………………...15 Výběr jazyka…………………………………………………………………………………..17 Použití software FlukeView……………………………………………………………………...18 Použití tiskárny……………………………………………………………………………………18 Spojení s tiskárnou…………………………………………………………………………...18 Výběr typu tiskárny…………………………………………………………………………...19 Resetování přístroje……………………………………………………………………………...20 2 Údržba…………………………………………………………………………………………….21 Čištění a skladování……………………………………………………………………………..21 Čištění………………………………………………………………………………………...21 Skladování……………………………………………………………………………………21 Čištění proudových kleští………………………………………………………………...…21 Baterie…………………………………………………………………………………………….21 Nabíjení baterií……………………………………………………………………………....21 Prodloužení provozní doby baterií………………………………………………………...22 Výměna Ni-Cd bateriové sady……………………………………………………………..23 1

7 BluePanther instruments
Objednací kódy..……………………………………………………………………………..24 Náhradní díly…..…………………………………………………………………………24 Uživatelské příručky……………………………………………………………………..25 Hledání závady……………………………………………………………………………….26 Přístroj nejde spustit……………………………………………………………………..26 Displej je černý……………………………………………………………………………26 Baterie nevydrží ani 4 hodiny……………………………………………………………26 Program FlukeView nereaguje na přístroj……………………………………………..26 Tiskárna nefunguje……………………………………………………………………….26 3 Specifikace……………………………………………………………………………………27 Bezpečnostní specifikace…………………………………………………………………….27 Specifikace funkcí…………………………………………………………………………….28 Elektrické funkce……………………………………………………………………………...28 Rozsah…………………………………………………………………………………….30 Měření……………………………………………………………………………………..32 Záznam……………………………………………………………………………………33 Různé………………………………………………………………………………………….33 Proudové kleště………………………………………………………………………………34 Podmínky pro okolní prostředí………………………………………………………………35 Elektromagnetická odolnost…………………………………………………………………36 Prohlášení o shodě…………………………………………………………………………..38 Omezení záruky a povinností……………………………………………………………….39 Opravy a kalibrace……………………………………………………………………………40 Vysvětlivky zkratek…………………………………………………………………………...40 Záruka………………………………………………………………………………………….41 2

8 BluePanther instruments
Omezení záruky a povinností Firma Fluke garantuje u každého svého výrobku bezvadnost materiálu a provedení při správném používání a servisu. Záruční doba je 3 roky a začíná datem koupě. Na součástky, opravy výrobku a servis je záruka 90 dní. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupce nebo konečného zákazníka autorizovaného prodejce firmy Fluke, a neplatí pro pojistky, baterie na jedno použití nebo na jakýkoli výrobek, který byl, dle posouzení firmy Fluke nesprávně používán, upraven, zanedbán nebo poškozen nehodou či špatnými provozními podmínkami či manipulací. Fluke dále poskytuje 90denní záruku na to, že software bude pracovat v souladu s jeho funkčními specifikacemi a že bude správně zaznamenáno na vhodná média. Fluke nezaručuje bezchybnost software a provoz bez přerušení. Pokud není uvedeno jinak, záruka se vztahuje na výrobní závady a vadné součástky. Záruka se nevztahuje na poškození nebo zničení přístroje nevhodným skladováním. Dále se pak nevztahuje na nesprávné připojení přístroje k napájecímu zařízení, na mechanické poškození, nesprávné používání v rozporu s návodem k použití, přetížení přístroje nebo připojení na vyšší než dovolená napětí. Současně se nevztahuje na kalibraci prováděnou jinou osobou, než je výrobce nebo jím autorizovaná osoba. Výrobce a distributor nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nevhodně provedenou výměnou poškozených součástek v přístroji, ani za škody vzniklé nevhodným používáním přístroje. 39

9 přístroj Fluke 43B Analyzér kvality energie
BluePanther instruments Prohlášení o shodě pro přístroj Fluke 43B Analyzér kvality energie Výrobce: Fluke Industrial B. V. Lelyweg 1 7602 EA Almelo Nizozemí Distributor Blue Panther, s. r. o. ujišťuje uživatele, že bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22. 38

10 BluePanther instruments
Složení Sada Fluke 43B obsahuje následující komponenty: Obr. 1 Obsah kufříku 1 Fluke 43B Analyzátor kvality energie 2 BP120 Ni-Cd sada baterií (instalována) 3 Síťový napaječ/nabíječka baterií 4 TL24 Testovací kabely, červený a černý 5 TP1 Plochý testovací hrot, červený a černý 6 TP4 Čtyřmilimetrový testovací hrot, červený a černý 7 AC85A Širokoúchytná elektrická svorka pro banánky, červená a černá 8 AC20 Průmyslová elektrická svorka pro banánky, červená a černá 9 80i-500s Klešťový převodník střídavého proudu 10 BB120 Přechodka z banánku na BNC adaptér 11 Uživatelská příručka 12 PM9080 Opticky izolovaný adaptér/kabel RS 232 13 SW43W Software FlukeView pro analyzátor kvality energie 14 C120 Kufřík 3

11 BluePanther instruments
Bezpečnostní informace: Čtěte jako první Před použitím přístroje Fluke 43B si přečtěte bezpečnostní informace. Specifická varování a výstrahy a jejich užití najdete dále. VAROVÁNÍ znamená podmínky a činnosti, které představují nebezpečí pro uživatele. VÝSTRAHA znamená podmínky a činnosti, které by mohly poškodit přístroj. V níže uvedené tabulce můžete najít vysvětlení mezinárodních symbolů užívaných pro zařízení Fluke 43 B. Čtěte bezpečnostní informace Dvojitá izolace (ochranná třída) Země Equipotenciální vnitřně spojené vstupy V evropské shodě Nevhazujte do běžného odpadu Recyklační symboly Varování Elektrickému šoku předejdete používáním pouze napájecího zdroje Fluke, model PM8907 (síťový napaječ/nabíječka baterií). Jestliže je Fluke 43B zemním vstupem spojeno s více než 42 V (30 V rms*) špičkově, proveďte následující opatření, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo požáru : Používejte pouze testovací kabely nebo adaptéry k testovacím kabelům dodávané k přístroji Fluke 43B (nebo bezpečnostně navržené ekvivalenty uvedené v seznamu příslušenství, viz kapitola 2). Nepoužívejte běžně dostupný kovový banánek. Použijte pouze jedno zemní zapojení do přístroje Fluke 43 B. Odstraňte všechny testovací kabely, které právě nepoužíváte. Maximální dovolené elektrické napětí je 600 V. Použijte adaptéry testovacích kabelů s napětím 600 V a více. Při napájení přístroje Fluke 43B nejdříve připojte proudový adaptér do zásuvky a poté do přístroje. Nevkládejte žádné kovové předměty do konektoru proudového adaptéru přístroje. Při množství funkcí je možné vybrat vazbu střídavého proudu a pracovat ručně s rozsáhlou časovou základnou a amplitudou. V tomto případě naměřené výsledky zobrazené na displeji nemusí reprezentovat celkový signál. To může znamenat, že nemusí být odhalena přítomnost nebezpečného napětí vyššího než 42 V (30 V rms). Pro zajištění bezpečnosti uživatele nejprve změřte všechny signály při stejnosměrné vazbě. Zaručí změření plného signálu. * viz „Vysvětlivky zkratek“, str. 40 4

12 BluePanther instruments
Tabulka 2 Rušení menší než 1 % E = 3 V/m E = 10 V/m plné míry Frekvence: 10 kHz až 27 MHz 2 v/div V/div 10 v/div V/div Frekvence: 27 MHz až 200 MHz 500 mV/div V/div 2 V/div V/div Frekvence: 200 MHz - 1 GHz (-) 5 mV/div V/div (-) neviditelné rušení Tabulka 3 Rušení menší než 10 % E = 3 V/m E = 10 V/m Frekvence: 10 kHz až 27 MHz V/div V/div Frekvence: 27 MHz až 200 MHz mV/div V/div Frekvence: 200 MHz - 1 GHz (-) (-) Nespecifikovaný rozsah v tabulce 2 a 3 může mít větší rušení než 10 % plné míry. 37

13 BluePanther instruments
Během skladování: - 20 až 60 °C (- 4 až 140 °F)………………….…………………………………………..nekondenzovaná Nadmořská výška Během provozu……………………………………..……………………………….…….4.5 km ( stop) Do 2 km je max. vstupní a plovoucí napětí 600 V rms. Mezi 2 a 4.5 km výkon lineárně klesá z 600 V na 400 V rms. Během skladování…………………………………….…………………………………….12 km ( stop) Vibrace………………………………………………………………………………………………………max. 3 kg Šok………………………………………………………………………………………………………….max. 30 kg Elektromagnetická slučitelnost (EMC) Emise…………………………………….…………………………………………………...EN (1992): EN55022 a EN Odolnost……………………………….……………………………………………………..EN (1992): IEC , -3, -4, -5 viz tabulka 1 a 3 Ochrana krytu..………………………………………………………………………………...….IP51, ref: IEC529 Elektromagnetická odolnost Přístroj Fluke 43B obsahuje standardní příslušenství ve shodě se směrnicí EEC 89/336 pro EMC odolnost, jak je definováno v IEC s dodatkem v následujících tabulkách. Rušení testovacích kabelů TL24 nebo proudových kleští 80i-500s volty/ampéry/hertzy odpor, kapacitní odpor Výkon Harmonie Tabulka 1 Neviditelné rušení E = 3 V/m E = 10 V/m Frekvence 10 kHz - 27 MHz (-) (-) Frekvence 27 MHz - 16 GHz (-) (-) (-) neviditelné rušení Rušení testovacích kabelů TL24 ve funkci rozsahu V AC + DC (skutečná rms) 36

14 BluePanther instruments
Termín „izolovaný“ nebo „elektricky se měnící“ jsou v této příručce používány k indikaci takového měření, kde je přístroj Fluke 43 B COM (zem) je připojeno k odlišnému napětí, než je zemnění. Termín „uzemněný“ je v této příručce použit k indikaci takového měření, kde je zařízení Fluke 43 B COM připojen k zemnímu potenciálu. Zemní vstupy přístroje Fluke 43B (vstup 1 s červeným krytem, vstup 2 s šedým krytem) jsou vzájemně propojeny přes samoobnovující se elektrickou pojistku. Je to vyjádřeno symbolem Vstupní konektory nemají obnažený kov a jsou plně izolovány k ochraně proti elektrickému šoku. Černý 4milimetrový „jack“ COM banánku může být připojen k napětí kolem zemnění pro izolované (elektricky se měnící) měření nad 600 V rms zemního potenciálu. Když bezpečnostní upozornění zklamou Použití přístroje Fluke 43B jiným než specifikovaným způsobem může zhoršit ochranu, kterou je přístroj vybaven. Před použitím zajistěte testovací kabely proti mechanickému poškození a vyměňte vadné testovací kabely. Jestliže je zřejmé narušení bezpečnosti, vypněte zařízení a odpojte je od proudu. Problém svěřte odpovědné osobě. Bezpečnost může být zhoršena například, jestliže přístroj Fluke 43B zklame při provádění určitého měření nebo pokud vykazuje viditelné poškození. Proudové kleště Varování Dávejte velký pozor, když proudové kleště svíráte kolem neizolovaného vodiče nebo přípojnice. Nikdy proudové kleště nepoužívejte na obvody s napětím vyšším než 600 V v kategorii zvýšeného napětí III (CAT III) ČSN-EN Kleště vždy držte pouze za rukojeti. Nepoužívejte zničené nebo poškozené kleště či kleště s vadným kabelem. Ovázáním svěráku kleští k zabránění poškození se mohou stát nepoužitelnými. 5

15 BluePanther instruments
KAPITOLA 1 Úvod k přístroji Fluke 43B Napájení Napájení přístroje Fluke 43B ze standardní zásuvky se střídavým proudem je zobrazeno v bodech Napájení z baterií je uvedeno v kapitole 2. 1 Zapojte napájecí adaptér do zásuvky se střídavým proudem. 2 Připojte kabel napájecího adaptéru do přístroje Fluke 43B. Obr. 2 Napájení přístroje Fluke 43B 3 Zapněte přístroj. Poznámka: Jestliže nejde přístroj zapnout, může to být způsobeno vybitými bateriemi. Nechte zařízení zapojené 15 minut v zásuvce a opakujte znovu. 6

16 BluePanther instruments
10 až 20 Hz 1 až 300 A…………………………………………………………………………….…………..……... ± 5 % 300 až 400 A………………………………………………………………………….………..……… ± 15 % 400 až 500 A…………………………………………………………………………………..………. ± 25 % 20 až 45 Hz 1 až 500 A……………………………………………………………………………...……………….. ± 5 % 45 až 65 Hz 1 až 20 A………………………………………………………………………..…..± 5 % záznamu A 20 až 100 A………………………………………………………………………..……….. ± 5 % záznamu ± 3 % fázového posuvu 100 až 500 A……………………………………………………………………………….. ± 2 % záznamu ± 5 % fázového posuvu 65 Hz až 3 kHz 1 až 50 A……………………………………………………………………………..……... ± (5 % A) 50 až 500 A…………………………………………………………………………..………………... ± 5 % Vliv teploty na přesnost……………………………………………………………..< 0.15 % na 10 °C (18 °F) Nadmořská výška Během provozu…………………………………………………………………………..…2.0 km (6 560 stop) Během skladování………………………………………………………………………….12 km ( stop) Podmínky pro okolní prostředí Okolní prostředí………………………………………………..……………….MIL28800E, typ 3, třída III, styl B Teplota Během provozu………………………………………………………………..……..0 až 50 °C (32 až 122 °F) Během skladování……………………………………………………………….- 20 až 60 °C ( - 4 až 140 °F) Vlhkost Během provozu: 0 až 10 °C (32 až 50 °F)…………...……………………………………………………..nekondenzovaná 10 až 30 °C (50 až 86 °F)…………...…………………………………………………………..95 % ± 5 % 30 až 40 °C (86 až 104 °F)…………….……...………………………………………………...75 % ± 5 % 40 až 50 °C (104 až 122 °F)……………….…………………………………………………….45 % ± 5 % 35

17 BluePanther instruments
Paměť Počet záznamů na displeji……………………………………………………………………………………..20 Počet zaznamenaných přechodů (dočasný) ….……………………………………………………………..40 Mechanika V x Š x H……………………………………………………………..232 x 115 x 50 mm (9.1 x 4.5 x 2 palce) Váha (zahrnuta sada baterií)………………………………………………………………….1.1 kg (2,5 libry) Rozhraní Podporované tiskárny…………………………………...……HP Deskjet®, Laserjet ®, Postcript a Epson FX80 Používá HP PCL protokol, Postcript, Ekpson ESC/P protokol Sériově přes PM 9080 (opticky izolovaný adaptér/kabel RS232). Paralelně přes PAC91 (opticky izolovaný adaptér ke kabelu tiskárny, dobrovolný). PC……………………………………………………………………………...stahování dat a nastavení přístroje Sériově přes PM9080 (opticky izolovaný adaptér/kabel RS232). Za použití SW43W (software FlukeView ® Analyzér kvality energie) Proudové kleště Bezpečnostní informace Navrženo pro měření 600 V fms, kategorie III. Stupeň poničení 2, dvojití nebo vyztužená izolace v souladu s normami: ČSN-EN ANSI/ISA S82 CSA-C22.2 No UL1244 Elektrické specifikace Rozsah proudu…………………………………………………………………………………….1 A až 500 A rms AC nad limit………………………………………………………………………….…………………….700 A rms Max. 10 minut, následuje vyjmutí nosného vodiče proudu na 30 min. Výstupní signál……………………………………………………………………………..…………1mV AC/A AC Přesnost 5 až 10 Hz 1 AŽ 500 A…………………………………………………………………………….………..… typicky - 3 dB 34

18 BluePanther instruments
Obr. 3 Zobrazený dialog Dialog ukazuje, jaké testovací kabely či kleště bychom měli použít na vstupu. Vysvětlivky k obrázku: Měl byste použít testovací kabely pro změření napětí a proudové kleště 1mV/A pro změření proudu. Pokračujte. Vstupy Obr. 4 Měřící zapojení INPUT 1 (vstup 1): Na vstupu 1 použijte červený testovací kabel ( ). COM (zem): Na vstupu zemnění použijte černý testovací kabel ( COM). 7

19 BluePanther instruments
Tyto vstupy použijte u všech měření napětí a pro odporový test spojitosti, kapacity, odporu a diody a teplotní měření. Zemní vstupy přístroje Fluke 43B (vstup 1 červený kryt, vstup 2 šedý kryt, vstup zem černý kryt) jsou vnitřně spojeny. INPUT 2 (vstup 2): Na vstupu 2 použijte proudové kleště 80i-500 AC* ( ). Tento vstup se používá hlavně pro měření el. proudu. Pro spojení s proudovými kleštěmi použijte přechodku z banánku na BNC adaptér (BB120). Poznámka: Jestliže použijete jiné testovací kabely či kleště, změňte nastavení v menu přístroje („Selecting Probes“). Hlavní nabídka Všechny funkce můžete jednoduše vybrat z hlavní nabídky viz str. 9 1 Otevřete hlavní nabídku 2 (například)  NÁBĚHOVÝ PROUD OHMY/SPOJITOST/KAP. ODPOR TEPLOTA Měření náběhového Měření odporu, diody, Měření teploty pomocí proudu a času (motor spojitosti a kap. odporu teplotní sondy je spuštěn) (DDM) ROZSAH * viz „Vysvětlivky zkratek, str. 40 Dva kanály osciloscopu. Napětí na vstupu 1 a proud na vstupu 2. 8

20 BluePanther instruments
Teplota Rozsah (°C nebo °F)………………………………….….…… až °C nebo až °F ± (0.5 % + 5 dig.) Záznam Záznamový čas (volitelný)…………………………………………..…4 min až 8 dní, nekonečná smyčka (16 dní) Počet záznamů……………………………………………………………………………………...1 nebo 2 současně Přesnost kurzorových záznamů……………………………………………………..záznamová přesnost ± 2 pixely Záznam je možný pro funkce: volty/ampéry/hertzy výkon harmonie ohmy/spojitost/kapacitní odpor teplota rozsah Různé Displej Využitelný prostor displeje…………………………………….………………..72 x 72 mm (2.83 x 2.83 palce) Rozlišení……………………………………………………………..………………………… x 240 pixelů Podsvícení……………………………………………………………..…studená fluorescentní katoda (CCFL) Výkon Vnější Napájecí adaptér………………………………………………………...……….……………………….PM8907 Vstupní napětí……………………………………………………………...…………………… až 21 V DC Výkon……………………………………………………………………….………………………….typický 5 W Vnitřní Dobíjecí sada Ni-Cd baterií……………………………………………………………………...……….BP120 Rozsah napětí………………………………………………………………………………...…….4 až 6 V DC Provozní doba………………………………………………………………………………………………….4 h Doba nabíjení………………………………………………………………..………..4 h s vypnutým přístrojem 12 h se zapnutým přístrojem „Osvěžovací“ cyklus…………………………………………………………………………………..…… h 33

21 BluePanther instruments
Frekvence (Hz), šířka impulsu, pracovní cyklus (2.0 % - 98 %) 1 Hz až 1 MHz……………………………………………………………………………….…. ± (0,5 % + 2 dig.) 1 MHz až 10 MHz……………………………………………………………………………...… ± (1 % + 2 dig.) 10 MHz až 30 MHz…………………………………………………………………………….. ± (2,5 % + 2 dig.) Fáze (ze vstupu 1 na vstup 2) 1 Hz až 60 Hz……………………………………………………………………………………………… ± 2° 60 Hz až 400 Hz……………………………………………………………………………………………….. ± 5° Napětí na špičce Špička max., špička min…………………………………………………………………... ± 5 % plného rozsahu Špička-špička……………………………………………………………………………... ± 10 % plného rozsahu Vrchol Rozsah………………………………………………………………...…………………………………1.0 až 10.0 ± (5 % + 1 dig.) Měření Ohm Rozsah………………………………………………mmmm……………………500.0 Ω až Ω, M Ω ± (6 % + 5 dig.) Max. měření proudu………………………………………………………………………...…...………..…0.5 mA Měření napětí na otevřeném obvodu………………………………………………….……….…………….< 4 V Dioda Přesnost……………………………...……………………………………………………..……... ± (2 % + 5 dig.) Max. měření proudu……………………….………………………………………………………………..0.5 mA Měření napětí na otevřeném obvodu………...……………………………………………………………..< 4 V Spojitost Pípnutí………………………………………………………..………………………………………< 30 Ω (± 5 Ω) Měření proudu………………………………………………………….……………………………………0.5 mA Odhalení zkratů…………………………………………………………………..………………………….> 1 ms Kapacitní odpor Rozsah…………………………………………………………………………………..…… nF až μF ± (2 % + 10 dig.) Max. měření proudu………………………………………………………………………………………..0.5 mA 32

22 BluePanther instruments
VOLTY/AMPÉRY/HERTZY VÝKON HARMONCKÉ Poskytne rychlý přehled Zobrazuje všechny Měří až do o voltech, ampérech a složky výkonu na harmonické hertzech jedné obrazovce POKLESY A NÁRŮSTY PŘECHODY Zobrazuje poklesy a Zachycuje akumulaci nárůsty v jednom cyklu až 40 napěťových přechodů s časovým dodatkem Volty/Ampéry/Hertzy Tato funkce současně ukazuje napětí a proudový signál. Zároveň zobrazuje i činitele výkyvu. Tuto funkci použijte pro prvotní informaci o napětí a signálu proudu, než budete detailněji zkoušet signál pomocí jiných funkcí. Klávesou ENTER můžete přepínat mezi volty/ampéry/hertzy, výkonem a harmonickými funkcemi. Výkon Tato funkce měří a zobrazuje následující výkonové složky: aktivní výkon (W), zdánlivý výkon (VA), jalový výkon (VAR), faktor účinnosti (PF), odchylkou faktoru účinnosti (DPF nebo cos φ) a frekvenci. 9

23 BluePanther instruments
Přístroj Fluke 43B může provádět výkonová měření na vyváženém 3-fázovém, 3-vodičovém výkonovém systému. Zatížení musí být vyvážené harmonickými v zapojení do trojúhelníku nebo do hvězdy. To způsobí možnost měřit výkon fáze pomocí propojení jednotlivých fází. 3-fázový výkonový mód měří pouze základní výkon. Klávesou ENTER můžete přepínat mezi funkcemi výkonu, harmoniemi a volty/ampéry/hertzy. Harmonické Harmonické jsou pravidelnými zkresleními napětí, proudu nebo výkonu. Signál může být zastoupen kombinací různých sinusových složek s odlišnými frekvencemi. Podíl každého komponentu vůči celkovému signálu je znázorněn v dialogu. Vysoká čísla zastupují celkový signál, nízká čísla náleží vybrané harmonické složce. Klávesou ENTER můžete přepínat mezi harmonickými, volty/ampéry/hertzy a výkonovými funkcemi. Poklesy a nárůsty Poklesy a nárůsty měří rychlé odchylky (od jednoho cyklu až po několik sekund) od normálního signálu napětí a současně zobrazují proud. Výsledky jsou zobrazeny na displeji v podobě grafu. Grafu ukazuje minimální a maximální hodnoty každého bodu grafu. Funkce poklesů a nárůstů je částečně využitelná pro flicker. Přechodové jevy Přechody jsou rychlými „vrcholy“ napětí (nebo proudu) signálu. Vrcholy mohou obsahovat dost energie na to, aby zničily citlivé elektronické zařízení. Tato funkce odhalí špičky na napětí a uloží obrázek signálu do paměti. Přechody lze odhalit, když míjí obal kolem napěťové křivky. Šířka obalu musí být nastavena ručně. ODHALENY NEODHALENY ODHALENY 10

24 BluePanther instruments
Spouštěcí zdroj (AUTO, 1/2 AUTO, Ručně)………………………………………………………vstup 1 nebo vstup 2 Vertikál Rozsah napětí…………………………………………...……………………………………….5.0 mV/div až 500 V/div Přesnost kreslení ± (0.2 % + 2 pixely) Šířka frekvenčního pásma na vstupu (napětí) bez testovacích kabelů nebo kleští………………………………………….……………..DC do 20 MHh (- 3 dB) s testovacími kabely TL24……………………………………………………………...…….DC do 1 MHz (- 3 dB) s 10:1 kleštěmi VPS100-R (volitelné)……………………………………………………....DC do 20 MHz (- 3 dB) se stíněnými testovacími kabely STL120 (volitelné)…………………………..………..DC do 12.5 MHz (- 3 dB) DC do 20 MHz (- 3 dB) Nižší přechodní bod (vazby AC)……………………………………………………...……………….10 Hz (- 3 dB) Šířka frekvenčního pásma na vstupu 2 (proud) s banánkem na BNC adaptér……………………………………………...……………………...…DC do 15 kHz Nižší přechodní bod (vazby AC)………………..……………………..……………………………..10 Hz (- 3 dB) Rozsah záznamů Přesnost celého rozsahu záznamů je platná od 18°C do 28°C s relativní vlhkostí do 90 % po dobu 1 roku po kalibraci. Přidáním 0.1 x (specifikovaná přesnost) každému °C pod 18°C nebo nad 28°C. Na displeji musí být vidět více než jedna perioda křivky. V a A DC……………………………...………………………………………………………………. ± (0.5 % + 5 dig.) V AC a V AC/DC (skutečná rms) na vstupu 1 DC do 60 Hz…………..…………………………………………………………………………... ± (1 % + 10 dig.) 60 Hz až 20 kHz……………………………………………………………………………… ... ± (2.5 % + 15 dig.) 20 kHz až 1 MHz……………………………………………………………………………………± (5 % + 20 dig.) 1 MHz až 5 MHz………………………………………………………………………………… ± (10 % + 25 dig.) 5 MHz až 20 MHz……………………………...…………………………………………………. ±(30 % + 25 dig.) A CD a A AC/DC (skutečná rms) na vstupu 2 DC do 60 Hz………………………………….…………………………………………………….. ± (1 % + 10 dig.) 60 Hz až 15 kHz………………………………………………………………………………….. ± (30 % + 25 dig.) 31

25 BluePanther instruments
Referenční signál…………………………………………...……………………………..…………….………V rms, Hz Po STARTu jsou měřeny V v rms a frekvence signálu. Z těchto dat je vytvořena sinusoida. Kdy přechody překračují specifikovanou hranici napětí (volitelnou). Hranice napětí………………………………………….………20 %, 50 %, 100 %, 200 % referenčního signálu Počet zaznamenaných přechodů (dočasně)…………………………………….…………………………………….40 Záznamy kurzoru V špička min., V špička max. na kurzoru…………………………………………….. …………...± 5 % plné škály Náběhový proud Grafické zobrazení Proudový rozsah (volitelný)………………………………………….1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, A Náběhový čas (volitelný)…………………………………………………….…….1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min A špička max. na kurzoru 1……………………………………………………………. …………...± 5 % plné škály A špička max. na kurzoru 2…………………………………………………………….. …………...± 5 % plné škály Čas mezi kurzory………………………………………………………………. ……….………...± (0.2 % + 2 pixely) Rozsah Vstupní impendance Vstup 1………………………………………………………...….1 M // 12 pF (± 2 pF). S BB 120: 20 pF ± 3 pF Vstup 2…………………………………………………………... 1 M // 10 pF (± 2 pF). S BB 120: 18 pF ± 3 pF Horizontál Základní časové módy (volitelný)………………………………………Normální, jednorázový, nekonečná smyčka Rozsah (volitelný ve funkcích) Normální.…………………………………………………………………………………………..…5 s až 20 ns/div Jednorázově……………………………………………………………………………………..…..…5 s až 1s/div Nekonečná smyčka……………………………………………………………………………………60 s až 1 s/div Chyby základních časových módů………………………………………………………………..< ± (0.4 % + 1 pixel) Maximální podíl vzorků 10 ms až 60 s…………………………………………………………………………………………………..5 MS/s 20 ns až 10 ms………………………………………………………………………………………………..25 MS/s 30

26 BluePanther instruments
Náběhový proud Náběhový proud je nárůst proudu, který se objevuje například při spuštění velkého motoru. Tato funkce zobrazuje signál proudu v momentu nárůstu. Jestliže proud přesáhne specifikovanou hranici, signál se objevuje na displeji jako šedé pásmo ve formě špička-špička. Použijte funkci náběhový proud k vyhledání náběhových proudů nebo jiných narůstajících proudů. Měřte vrchol proudu a trvání nárůstu proudu. Časové rozlišení funkcí poklesů a nárůstů a záznamu Funkce poklesů a nárůstů a záznamu v podstatě provádějí stejné úkoly. V obou funkcích přístroj Fluke 43B vykresluje trendy více než dvou elektrických parametrů během trvání času. U funkce poklesy a nárůsty přístroj vykresluje pouze napětí a proud. Při funkci záznam přístroj vykresluje široké spektrum parametrů, závisejících na funkci, která se aktivuje stisknutím tlačítka Record. V obou případech přístroj vykresluje pravidelně parametry pomocí takzvaného kreslícího intervalu. V níže uvedené tabulce je uveden vztah mezi záznamovým časem a kreslícím intervalem. Vztah je založen na faktu, že horizontální šířka displeje je 240 bodů. Záznamový čas Kreslící interval Záznamový čas Kreslící interval 4 min s 8 h 2 min 8 min s 16 h 4 min 16 min s 24 h 6 min 30 min s 48 h 12 min 1 h 15 s 4 dny 24 min 2 h 30 s 8 dní 48 min 4 h 60 s neukončená sm min (16 dní) Přístroj Fluke 43B vždy měří rychleji než je kreslící interval: vždy bere v úvahu mnohonásobné měření za každý zakreslený bod. Ve zkratce, analyzér beze v úvahu všechna měření, která byla provedena během kreslícího intervalu a zaznamenává minimální, maximální a průměrné složky. Rozdíl mezi funkcí poklesy a nárůsty a funkcí záznam je v četnosti měření. Funkce poklesů a nárůstů je optimální pro měření krátce trvajících variací proudu a napětí. Je měřena efektivní hodnota proudu a napětí každé části cyklu. Na konci každého kreslícího intervalu je zaznamenána minimální (nejnižší samostatný cyklus), maximální (nejvyšší samostatný cyklus) a průměrná hodnota. Funkce záznamu trvá zhruba 250 milisekund. Zároveň během kreslícího intervalu zaznamenává minimální, maximální a průměrné hodnoty. 11

27 BluePanther instruments
Jak ve funkci poklesy a nárůsty tak i ve funkci záznamu může být záznamový čas nastaven na nekonečnou smyčku. To závisí na komprimační metodě, která je používána k vytváření grafů. Při nastavení nekonečné smyčky graf začne 4minutovými časovými rozestupy a zkrátí každý úsek, kdy jde křivka mimo displej. Na konci tohoto intervalu je graf zmenšen na polovinu displeje a časové rozestupy se zvětší na 8 minut. Přístroj to vytváří na základě sledování každého páru minimálních/maximálních hodnot a zaznamenává pouze nejvyšší/nejnižší hodnoty. Jsou spočítány průměrné hodnoty. Displej začíná 4minutovými rozestupy, pokračuje 8 a 16minutovými a končí 16 dny. Stále zaznamenává nejhorší případy nebo extrémní hodnoty každého kreslícího intervalu. Když nevíte, jak dlouho budete sledovat, tato funkce Vám zaručí nejlepší řešení. Proces končí po 16 dnech a je vysvětlen na obrázcích uvedených níže. Displej se 4minutovými Displej s 8minutovými Displej s 16minutovými rozestupy rozestupy rozestupy Nastavení přístroje Následující instrukce Vám poradí, jak změnit standardní nastavení přístroje a jak přístroj připravit pro provoz. Otevřete hlavní nabídku 2 12

28 BluePanther instruments
PF……………………………………………………………………………………………………0.00 až 1.00, ± 0,04 Rozsah frekvence…………………………………………………………………………………10.0 Hz až 15.0 kHz 40.0 až 70.0 Hz…………………………………………………………………………………. ± (0,5 % + 2 dig.) Harmonické složky Počet harmonických………………………………………………………………………….…DC..21, DC..33, DC..51 Záznamy/záznamy kurzoru V ef. hodnoty/ I ef. hodnoty……………………………………………………..…………...….zákl. ± (3 % + 2 dig.) 31. ± (5 % + 3 dig.), 51. (15 % + 5 dig.) Watty…………………………………………………………………………..………………..zákl. ± (5 % + 10 dig.) 31. ± (10 % + 10 dig.), 51. ± (30 % + 5 dig.) Frekvence základu…………………………………………………………………………………….. …...± 0.25 Hz Fáze………………………………………………………………………………………………zákl. ± 3° ± 15° K-faktor (v A a W)…………………………………………………………………………………………….... ± 10 % Poklesy a nárůsty Záznamový čas (volitelný)…………………………………………….………4 minuty až 8 dní, neukončený (16 dní) Záznam V aktuální rms, A aktuální rms (cyklus vypočtením cyklu)…………………………………….... ± (2 % + 10 dig.) V maximální rms, A maximální rms……………………………………………………………….. ± (2 % + 10 dig.) V minimální rms, A minimální rms………………………...………………………………………. ± (2 % + 10 dig.) Záznamy kurzoru V maximální rms, A maximální rms………………………………………………...……………. ± (2 % + 12 dig.) V průměrné rms, A průměrné rms……………………...…………………………………….……± (2 % + 10 dig.) V minimální rms, A minimální rms……...………………………...…...…………………………. ± (2 % + 12 dig.) Přechodové jevy Odhalení napěťových přechodů…………………………………………………………………………………. > 40 ns Použitelná šířka frekvenčního pásma na vstupu 1 (s testovacími kabely TL 24)…………………....DC do 1 MHz 29

29 BluePanther instruments
Maximální plovoucí napětí Z kteréhokoliv pólu na zem Hz…………………………………………………………...……………………………...…..600 V rms Specifikace funkcí Pro všechny specifikace, specifikace kleští musí mít dodatek. Elektrické funkce Specifikace jsou platné pro signály se základem mezi 40 a 70 Hz. Minimální vstupní napětí……………………………………..……………………………………….4 V špička-špička Minimální vstupní proud………………………………….……………………………….10 A špička-špička (1mV/A) Vstupní šířka frekvenčního pásma……...……………………....…..DC* do 15¨kHz (pokud není stanoveno jinak) Volty/Ampéry/Hertzy Záznamy………………………………………………………………………………………..V + A rms (AC/DC), Hz Rozsah napětí (auto)……………………………………………………………… V až V, 1250 V ± (1 % + 10 dig.) Rozsah proudu (auto)………………………………………………………………… A až 500 kA, 1250 kA Rozsah frekvence……………………………………………………………………..………...…10 Hz až 15 kHz 40.0 až 70.0 Hz…………………………………………………………………...……… ± (0,5 % + 2 dig.) CF Rozsah činitele výkyvu……………………………………………………..….…..1.0 až 10.0 ± (5 % + 1 dig.) Výkon (1 a 3 fáze, 3 vodivě vyrovnané kabely) Záznamy…………………………………………………….………………………..…Watty, VA, VAR, PF, DPF, Hz Rozsah wattů, VA, VAR (auto)……………………………………...….250 W až 250 MW, 625 MW, 1.56 GW když zvolíte: total (%r): ± (2 % + 6 dig.) když zvolíte: základ (%f): ± (4 % + 4 dig.) DPF……………………………………………………………………………………………...……….0.00 až 1.00 0.00 až 0.25…………………………………………………………………………………..…nespecifikováno 0.25 až 0.90……………………………………………………………………………………………..... ± 0,04 0.90 až 1.00…………………………………………………………………………………………...….. ± 0,03 * viz „Vysvětlivky zkratek“, str. 40 28

30 BluePanther instruments
Nastavení data 3 Nastavte měsíc (MM). 5 Pro den (DD) a rok (RR) zopakujte kroky 4 a 5. 6 Vyberte formát data. 7 Potvrďte nastavení data. Nastavení času Nastavte hodiny. Pro nastavení hodin a minut opakujte krok 4 a 5. Potvrďte nový čas. 13

31 BluePanther instruments
Nastavení kontrastu Otevřete hlavní nabídku. 2 3 4 Nastavte kontrast, až bude černý i šedý čtverec dobře viditelný. Potvrďte nový kontrast. Poznámka: Kontrast můžete nastavit též okamžitě po zapnutí přístroje pomocí šipky nahoru a dolů. Výběr kleští Pro standardní provoz použijte červený testovací kabel na vstupu , černý testovací kabel na COM a proudové kleště na vstupu Jestliže používáte jiné testovací kabely nebo kleště, musíte změnit podle toho nastavení kleští. 14

32 Obr. Maximální vstupní napětí vs. frekvence
BluePanther instruments KAPITOLA 3 Specifikace Bezpečnostní specifikace Bezpečnostní vlastnosti Navrženo a testováno pro měření na 600 V efektivní hodnoty CAT III, stupeň znečištění 2 v souladu s: ČSN-EN (1993) ANSI/ISA S CAN/CSA-C22.2 č (obsahující souhlas) UL (zahrnující souhlas) Instalační kategorie III se vztahuje k úrovni distribuce a k správně instalovaným obvodům v budově. Maximální vstupní napětí na vstupu 1 a 2 Přímo na vstupech nebo s testovacími kabely TL viz obrázek 8 kHz………………………………………………………………………………………… V rms > 66 kHz…………………………………………………………………….….…pokles výkonu na 5 V rms S přechodkou z banánku na BNC adaptér BB viz obrázek 8 kHz……………………………………………………………………………………….…300 V rms > 400 kHz………………………………………………………..………….……pokles výkonu na 5 V rms Obr. Maximální vstupní napětí vs. frekvence 27

33 BluePanther instruments
Servisní manuál Obj. kód Angličtina Dodatek k servisnímu manuálu Hledání závady Přístroj Fluke 43B nejde spustit Baterie mohou být vybité. Nejdříve nabijte baterie: nabijte přístroj Fluke 43B pomocí napájecího adaptéru, aniž byste je přístroj zapnuli. Přibližně po 15 minutách zkuste znovu zapnout přístroj. Displej je černý Přesvědčete se, že je přístroj Fluke 43B zapnut. Může to být způsobeno kontrastem. Vypněte a zapněte přístroj. Poté použijte tlačítka nahoru a dolů pro nastavení kontrastu. Baterie vydrží v provozu méně než 4 hodiny Baterie mohou být ve špatném stavu. Zkuste „osvěžení“, jak je popsáno ve 2. kapitole v „Prodloužení provozní doby baterií“. FlukeView nereaguje na přístroj Fluke 43B Přesvědčete se, že je přístroj Fluke 43B zapnutý. Přesvědčete se, že je propojovací kabel dobře zapojen k přístroji i k PC. Přesvědčete se, že je vybrán správný port COM (zem). Jestliže je to nezbytné, změňte nastavení portu COM nebo připojte propojovací kabel k jinému portu COM. Tiskárna nefunguje Přesvědčete se, že je propojovací kabel správně připojen k tiskárně i k přístroji Fluke 43B. Ověřte si, že jste vybrali správný typ tiskárny (viz kapitola 2: „Výběr typu tiskárny“) Přesvědčete se, že vybraná přenosová rychlost souhlasí s přenosovou rychlostí tiskárny. Jestliže nesouhlasí, zvolte jinou přenosovou rychlost (viz kapitola 1: „Výběr typu tiskárny“). Jestliže používáte PAC91, ověřte si, že je zapnutý. 26

34 BluePanther instruments
Vyberte typ kleští, které použijete na vstupu 1. Pro všechny aplikace uvedené v průvodci aplikacemi („Applications Guide“) musíte použít testovací kabely. 4 (například) Potvrďte nastavení kleští pro vstup 1. Dialog se zavře. Vyberte znovu kleště. Na vstupu 2 vyberte citlivost použitých proudových kleští. Pro aplikace v průvodci aplikacemi použijte proudové kleště 80i-500s a vyberte 1mV/A. 7 Přesuňte se na nastavení kleští pro vstup 2. 8 (pro proudové kleště 80i-500s) Potvrďte nastavení kleští pro vstup 2. Poznámka: Pokud použijete na vstupu 2 testovací kabely, vyberte 1V/A v režimu rozsah. 1 A je poté roven 1V. Nastavení harmonické a výkonové funkce Než nastavíte harmonickou a výkonovou funkci, nastavte přístroj Fluke 43B následujícím způsobem: Otevřete hlavní nabídku. 2 3 15

35 BluePanther instruments
(viz tabulka 1) %f Potvrďte nové nastavení Dialog se zavře. Vyberte volby funkcí („Function Preferences“) znovu. (viz tabulka 1) DC DC .. 51 Potvrďte nové nastavení Dialog se zavře. Vyberte volby funkcí znovu. (viz tabulka 1) FULL (plný) Potvrďte nové nastavení. Tabulka 1. Nastavení harmonií a výkonu Nastavení HARMONIÍ Nastavení VÝKONU %r FUNDAMENTAL Zobrazení harmonie jako procentní Používá pouze základního napětí a proudu podíl celkového harmonického napětí pro vyhotovení výpočtů. (celková V efektivní hodnota). %f FULL Zobrazuje harmonie jako procentní Používá napětí a proud plného spektra frekvence podíl základního napětí. pro výpočet výkonu. DC Zobrazuje podíl stejnosměrného Pro signály s harmoniemi a zaznamenaný výkon DC proudu signálu a 21, 33 nebo se zvoleným FULL, bude od záznamu o výkonu DC harmonií. odlišen záznam o výkonu se zvoleným FUNDA MENTAL. 16

36 BluePanther instruments
Sada dvou širokoúchytných elektrických svorek pro banánky AC85A (červená a černá) Sada průmyslových elektrických svorek pro banánky AC20 (červená a černá) Klešťový převodník střídavého proudu 80i-500s Přechodka z banánku na BNC adaptér BB120 Opticky izolovaný adaptér/kabel RS232 PM9080 Software FlukeView na CD-ROMu SW43W Kufřík C120 Uživatelské příručky Další příručky mohou být objednávány prostřednictvím servisního centra. Fluke 43B Obj. kód Uživatelské příručky a průvodci aplikacemi Angličtina Němčina Francouzština Španělština Italština Holandština Portugalština Dánština Norština Švédština Finština Korejština Japonština Čínština Uživatelské informace k FlukeView® Obj. kód Anglicky, Německy, Francouzsky + software FlukeView ® pro analyzér kvality energie na CD-ROMu 25

37 Obr. 7 Výměna sady baterií
BluePanther instruments Obr. 7 Výměna sady baterií Objednací kódy Následující tabulky obsahují seznam náhradních dílů k přístroji Fluke 43B. Další volitelná příslušenství můžete najít v rozšířeném seznamu (¨“ScopeMeter Accessories Booklet“). Náhradní díly i volitelná příslušenství si můžete objednat u Vašeho nejbližšího sevisního centra. Náhradní díly Položka Obj. kód Sada Ni-Cd baterií (instalována) BP120 Napájecí adaptér/Nabíječka baterií: Univerzální evropský 230 V, 50 Hz PM8907/801 Severní Amerika 120 V, 60 Hz PM8907/803 Velká Británie 240 V, 50 Hz PM8907/804 Japonsko 100 V, 60 Hz PM8907/806 Austrálie 240 V, 50 Hz PM8907/807 Univerzální 115 V/230 V PM8907/808 Sada dvou testovacích kabelů (červený a černý) TL24 Sada dvou plochých testovacích hrotů (červený a černý) TP1 Sada dvou 4mm testovacích hrotů (červený a černý) TP4 24

38 BluePanther instruments
Nastavení jazyka Můžete si vybrat angličtinu či jiný jazyk. Změna jazyka, například na španělštinu, je vysvětlena níže: Poznámka: Kombinace jazyků (jeden či více) závisí na objednané verzi. Otevřete hlavní nabídku. (například) Potvrďte nový jazyk. Text na displeji se okamžitě zobrazí v novém jazyce. 17

39 Obr. 3 Připojení k počítači Obr. 4 Připojení k odpovídající tiskárně
BluePanther instruments Používání software FlukeView Tato část vysvětluje, jak připojit přístroj Fluke 43B k PC, abychom mohli pracovat v programu FlukeView® Analyzér kvality energie nebo vytvářet reporty v MS-Word ®. Pro připojení přístroje Fluke 43B k PC použijte na optickém portu opticky izolovaný kabel RS232 (viz obrázek 3). Obr. 3 Připojení k počítači Poznámka: Informace o instalaci a používání software FlukeView si, prosím, přečtěte v uživatelské příručce FlukeView SW43W, která je dodávána na CD-ROMu. Vytváření reportu v MS-Wordu můžete najít ve „Vytváření reportů v 5. kapitole průvodce aplikacemi. Použití tiskárny Tato část Vám poradí, jak připojit tiskárnu a jak nastavit přístroj Fluke 43B pro připojení. Připojte přístroj Fluke 43B k odpovídající tiskárně, jak je zobrazeno na obrázku 6. Použijte propojovací kabel (PAC91, nepovinný). Obr. 4 Připojení k odpovídající tiskárně Některé tiskárny jsou navrženy pouze pro použití s Windows. Takové tiskárny nejsou s přístrojem Fluke 43B kompatibilní. 18

40 BluePanther instruments
Ujistěte se, že je přístroj Fluke 43B napájen z adaptéru. Stiskněte YES (ano) pro pokračování. Neodpojujte adaptér. „Osvěžovací“ cyklus by se přerušil! Poznámka: Po začátku „osvěžovacího“ cyklu bude displej prázdný. Podsvícení bude během tohoto cyklu zapnuto. Výměna sady Ni-Cd baterií Obvykle není nutné sadu baterií měnit. Jestliže ale chcete baterie vyměnit, řiďte se následujícími instrukcemi: Varování Abyste předešli elektrickému šoku, vyjměte testovací kabely a kleště ještě předtím, než otevřete ochranný kryt baterií. 1 Odpojte testovací kabely a kleště od zdroje a od přístroje Fluke 43B. 2 V zadní části najděte ochranný kryt baterií. Vyjměte šroubek pomocí plochého šroubováku. 3 Odejměte ochranný kryt baterií. 4 Vyndejte z vnitřku přístroje sadu baterií. 5 Odpojte bateriový banánek od konektoru. 6 Instalujte novou sadu baterií. Ujistěte se, že je sada baterií umístěna uvnitř přístroje stejně, jako je zobrazeno na obrázku 7. Používejte pouze sadu baterií Fluke BP120 Ni-Cd. 7 Dejte zpět ochranný kryt baterií a zajistěte jej šroubkem. Přístroj obsahuje niklo-kadmiové baterie. Nevyhazujte proto baterie mezi obvyklý odpad. Použité baterie by měly být zlikvidovány kvalifikovanou osobou, která se zabývá recyklací nebezpečného odpadu. Další informace můžete podle zákonů ČR získat u distributora Blue Panther. 23

41 BluePanther instruments
Obr. 6 Nabíjení baterií Poznámka: Přístroj se nepoškodí ani v případě, že jej necháte dlouho nabíjet, např. během víkendu. Prodloužení provozní doby baterií Nabíjení zcela nevybitých baterií způsobuje snižování výkonu baterií. Abyste udrželi baterie v optimálním stavu, následujte níže uvedená pravidla: Pracujte s přístrojem Fluke 43B, dokud se neobjeví ve vrchní části displeje symbol Ten znamená, že jsou baterie téměř vybité a je třeba je nabít. Pro prodloužení provozní doby baterií je můžete „osvěžit“. Během „osvěžování“ baterie budou vybity a poté úplně nabity. Celkový cyklus „osvěžování“ trvá 12 hodin a může se provádět čtyřikrát do roka. Tento cyklus je plně řízen S/W přístroje. Otevřete hlavní nabídku. 3 22

42 BluePanther instruments
Výběr typu tiskárny Než použijete tiskárnu, nastavte přístroj pro typ Vaší tiskárny a její rychlost. Otevřete hlavní nabídku. Vyberte rychlost Vaší tiskárny. Vyhledejte si v manuálu k Vaší tiskárně optimální rychlost přenosu dat. (požadováno pro PAC91) Potvrďte novou přenosovou rychlost. Dialog se zavře. Vyberte tiskárnu („Printer“) znovu. Vyberte typ tiskárny. Přesuňte se do pravého sloupce s typy tiskárny. (například) Potvrďte nastavení nové tiskárny. Nyní je vše připraveno k tisku Tisk začíná. Vše, co je zobrazeno na displeji bude vytištěno. 19

43 Obr. 5 Reset přístroje Fluke 43B
BluePanther instruments Reset přístroje Fluke 43B K navrácení původních nastavení a vrácení k základnímu dialogu přístroj Fluke 43B resetujte. Resetování nevymaže paměť displeje. Vypněte přístroj a proveďte následující níže uvedené kroky: Stiskněte a podržte. Stiskněte a uvolněte. Přístroj Fluke 43B se zapne a měl by dvakrát pípnout. Dvojité pípnutí znamená, že reset proběhl úspěšně. Obr. 5 Reset přístroje Fluke 43B (3) Uvolněte tlačítko HOLD. Na displeji se zobrazí dialog s původním nastavením. Pokračujte. 20

44 BluePanther instruments
KAPITOLA 2 Údržba Čištění a skladování přístroje Fluke 43B Čištění Čistěte přístroj vlhkým hadříkem s jemným mýdlem. Nepoužívejte tekuté písky, rozpouštědla nebo přípravky s obsahem alkoholu. Mohl by se poškodit text na přístroji. Skladování Při skladování přístroje, dokonce i po dlouho dobu, není nutné vyndávat sadu baterií. Nicméně baterie se zaručeně vybijí. Abyste udrželi baterie nabité, pravidelně je dobíjejte (jednou za měsíc). Čištění proudových kleští Pravidelně kufřík otírejte vlhkým hadříkem a čisticím prostředkem. Nepoužívejte tekuté písky, rozpouštědla nebo přípravky s obsahem alkoholu. Otevřete čelisti kleští a otřete čela magnetického obvodu kouskem lehce naolejovaného hadříku. Zabraňte vytváření rzi a koroze na konci magnetického jádra. Baterie Nabíjení baterií Dodávané Ni-Cd baterie musí být nabité. V tomto stavu by měly vydržet v provozu 4 hodiny. Jestliže je přístroj Fluke 43B napájen z baterií, ikonka baterie se objeví nahoře na displeji a informuje Vás o stavu baterií. Symboly baterie jsou následující: Symbol upozorňuje, že se baterie vybijí během pěti minut. K nabíjení baterií a napájení přístroje použijte nastavení uvedená na obrázku 6. K rychlejšímu nabíjení baterií vypněte přístroj Fluke 43B. 21


Stáhnout ppt "Blue Panther Instruments"

Podobné prezentace


Reklamy Google