Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Autor Mgr. Radmila Vovková Číslo materiálu VY_22_INOVACE_ANJ_3S2N_VO_27_23 Název Second Conditional Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Předmět Anglický jazyk Ročník 3. roč. SŠ, 2. roč. nástavbového studia Tématický celek Gramatika Anotace Výkladová prezentace na 1 vyučovací hodinu seznamuje žáky s podmínkovými spojkami, s pravidly pro tvorbu druhého kondicionálu a se situacemi, ve kterých se tento podmiňovací způsob používá. Součástí jsou i tři cvičení, na kterých si získané teoretické znalosti procvičí. Prezentace obsahuje i klíč ke cvičením. Metodický pokyn Viz předposlední snímek prezentace Klíčová slova Second conditional, if, past simple, would, If I was/were Očekávaný výstup Žáci se naučí vyjadřovat o nereálných situacích (podmínkách) v přítomnosti, o nepravděpodobných nebo nemožných podmínkách v budoucnosti. Naučí se podmínkové spojky a osvojí si gramatická pravidla spojená s jejich užitím. Datum vytvoření 16.9.2013

2 Second Conditional If = kdyby Unless = ledaže, jestliže ne, pokud ne P rovided (that) = za předpokladu, že In case (that) = pro případ, že

3 SECOND Conditional It describes impossible, not real present situations. If we had more time, we wouldn´t eat fast food. (We don´t have much time.) We wouldn´t go to the south if we had warm summers here. (We don´t have warm summers.)

4 SECOND Conditional It describes unlikely, imagined or impossible situations in the future. If I won a lottery, I would travel around the world. (I don´t think I´ll win.) If I found a purse in the street, I would take it to the police. I won´t probably find a purse.) If + past, would (not) + infinitive

5 If I were … /If I was For personal advice we usually use If I were you, …. If I were you, I wouldn´t go there. I would take a taxi if I were you. The form „was“ is possible in spoken English. (However, it is considered incorrect.)

6 A bit of practice 1.If I sold my car, I ______________ (not/get) much money for it. 2.Ann gave me this book. She __________ (be) upset if I lost it. 3.Would Pet mind if I ___________ (borrow) her bike? 4.Mary _________________ (understand) it if you ___________ (explain) the situation to her. 5.If there ______ (be) more rain, the countryside _________ (be) much greener. 6.I ____________ (do) more exercises if I _______ (be) you. 7.If they ________ (move) to another country, they ____________ (think) about Australia. wouldn´t get would be borrowed would understand explained were would be would dowere moved would think

7 Complete the sentences with your own ideas 1.If we started now, … 2.If my parents didn´t have to go to work, …. 3.If pupils read more, …. 4.If she really needs our help, … 5.If my sister were more patient, …. 6.It wouldn´t surprise me if … 7.Who would you invite to a party if … 8.Sue would be happier if … 9.If it weren´t so late, … 10.If they offered us a discount, we …

8 Go on ! – for each situation think up a sentence with If 1. This book is very expensive. I won´t buy it. 2. We can´t go playing football because it´s raining heavily. 3. We won´t meet tomorrow, I have to work late. 4. Pet and Peter don´t go abroad, they can´t afford it. 5. I don´t want your advice, that´s why I´m not asking for it. If the book weren´t very expensive, I would buy it. We could go playing football if it weren´t raining heavily. We would meet if I didn´t have to work late. Pet and Peter would go abroad often if they could afford it. If I wanted your advice I would ask you for it.

9 Translate the following sentences 1.Byl by mnohem šťastnější, kdyby byla doma. 2.Nevím, co bych udělal, kdyby se to stalo mně. 3.Kdybych byl tebou, zkusil bych všechno, co mohu. 4.Kdybys více cvičil, neměl bys takové problémy. 5.Maminka by nebyla tak unavená, kdyby sis uklízel pokoj sám. 6.Kdybys použil ostřejší nůž, chléb by jsi ukrojil snadněji. 7.Kdyby sis najal více dělníků, dům by byl hotov dříve. 8.Kdybych sehnal to CD, poslouchala bys písně?

10 And now check 1.He would be much happier if she were at home. 2.I don´t know what I would do if it happened to me. 3.If I were you, I would try everything that I can. 4.If you did more exercises, you wouldn´t have such problems. 5.The mum wouldn´t be so tired if you tidied your room himself. 6.If you used/took a sharper knife, you would cut bread more easily. 7.If you hired more workers, the house would be ready/built sooner. 8.If I got the CD, would you listen to the songs?

11 Metodické pokyny k materiálu 1)Tento digitální učební materiál je zaměřen na osvojení si učiva týkajícího se schopnosti vyjádřit se o nemožných/nereálných podmínkách/situacích v přítomnosti a o nepravděpodobných situacích v budoucnosti. 2) Na první stranách se žáci seznámí se spojkami, které uvozují podmínkové věty a s pravidly tvoření druhého podmiňovacího způsobu a se situacemi, kdy tento podmiňovací způsob použijí. 3) Další snímek přináší specifika vazby If I were, If I was … 4) Druhá část prezentace je věnována procvičování – doplňování správných slovesných tvarů do vět, dokončování podmínkových souvětí dle vlastní fantazie, tvoření podmínkových vět pro konkrétní situace. Poslední cvičení je překladové, lze ho zadat jako domácí úkol s následnou kontrolou další hodinu. Klíč je na snímku č. 10. 5) Pokyny jsou uvedeny u každého cvičení. 6) Cvičení lze využít v papírové podobě nebo lze s nimi pracovat skupinově na interaktivní tabuli. 6.

12 Použité zdroje FOLEY, Mark; HALL, Diane. My Grammar Lab: Intermediate. Harlow: Pearson, 2013, ISBN 9781408299159. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, ISBN 0 52153289 2. PETERS, Sarah; GRÁF, Tomáš. Time to Practise. Praha: Polyglot, 2008, ISBN 978-80-86195-45-2. AUTOR NEUVEDEN. klipart [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google