Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Autor Mgr. Radmila Vovková Číslo materiálu VY_22_INOVACE_ANJ_3S2N_VO_27_26 Název Time Clauses Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Předmět Anglický jazyk Ročník 3. roč. SŠ, 2. roč. nástavbového studia Tématický celek Gramatika Anotace Výkladová prezentace seznamuje žáky se spojkami, které uvozují vedlejší věty časové a s gramatickými pravidly, která platí po těchto spojkách. Prezentace obsahuje cvičení, na kterých si získané znalosti osvojí. Součástí je klíč ke cvičením. Metodický pokyn Viz předposlední snímek prezentace Klíčová slova Time clauses, when, after, as soon as, till, until, while, before, present simple Očekávaný výstup Žáci si osvojí časové spojky a gramatická pravidla související s užitím těchto spojek. Prakticky si procvičí vyjadřování různých budoucích situací, kdy jeden děj skončí dříve, než začne jiný. Datum vytvoření 27.11.2013

2 Time Clauses

3 Time Clauses are introduced with: WHEN - až, když AFTER – až potom WHILE - zatímco BEFORE – dříve než AS SOON AS – jakmile AS LONG AS – pokud, tak dlouho AS FAR AS – dokud NEXT TIME – příště až TILL, UNTILL – dokud ne

4 After these words for expressing the future we use Present Simple. When I arrive at home, I will call you. We will give a farewell party before they leave. Children won´t go out until they do their HW. What will you do after you pass your driving test?

5 If we want to emphasize the fact that one activity will be finished before others begin, we use Present Perfect. As soon as I have finished this school, I will find a job. She will tell us after she has found something interesting on.

6 Remember Spojka when také může uvozovat vedlejší větu předmětnou, potom po ní následuje budoucí čas. Our parents will phone us when they will come. WHEN X TILL až, potom když dokud ne, až ptáme se kdy? ptáme se dokdy? I will tell him when (kdy?) he comes. Řeknu mu, až přijde. I will wait till (dokdy?) he comes. Počkám, až přijde.

7 And now practise ! Fill in the correct forms of verbs in the brackets I _ _____ _ (give) you a ring when I _______ (come back) home on Saturday. Before they ____ (visit) us, they ______ (write) a letter. Next time you _____ (ask) me for some money, I ________ (not lend) you any. Pupils ___ (be) very nervous until they ______ (know) the results of their exams. will givecome back visit will write ask won´t lend are will know

8 Finish the sentences with your own ideas As far as you look after your pet well … The monitor won´t get dusty… As soon as he wakes up … While I am in France … Until she responds to this letter … We will feel nervous before … Be very careful while …

9 Make a chain of sentences Always use the preceeding sentence. Use while, when, after, before, as soon as. Example: When I pass (have passed) my driving test, I will buy a car. Before I buy a car, I will work abroad. While ……..

10 Translate Až tatínek přijde domů, bude hodně unavený. Jestli budeš častěji cvičit, zhubneš. Uvěříme tomu, až to uvidíme na vlastní oči. Zavolám tátovi, zatímco budeš pracovat venku. Budeme pokračovat, jakmile přestane ten hluk. Autobus neodjede, dokud nepřijdou všichni lidé. Až navštívíš tetu Mary, můžeš jí vrátit tuto knihu?

11 Metodické pokyny k materiálu 1) Tento digitální učební materiál je zaměřen na osvojení si učiva týkajícího se tvorby vedlejších vět časových. 2) Na první stranách se žáci seznámí s časovými spojkami a s gramatickými pravidly, která platí po těchto spojkách. 3) Další část materiálu je zaměřena na procvičení získaných teoretických znalostí – doplňování správných tvarů sloves, vytváření větného řetězce. Poslední cvičení je překladové, lze ho zadat jako domácí úkol s následnou kontrolou na začátku příští hodiny. 4) Metodické pokyny jsou uvedeny u cvičení. 5) Cvičení lze využít v papírové podobě nebo s nimi lze pracovat skupinově na interaktivní tabuli.

12 Použité zdroje PETERS, Sarah; GRÁF, Tomáš. Time to Practise. Praha: Polyglot, 2008, ISBN 978-80-86195-45-2. AUTOR NEUVEDEN. klipart [online]. [cit. 27.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com Cvičení – vlastní tvorba


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google