Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H O R N I N Y Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H O R N I N Y Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním."— Transkript prezentace:

1 H O R N I N Y Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 HORNINY pevné, neústrojné (anorganické), nestejnorodé látky
směs minerálů nelze chemicky vyjádřit jedním vzorcem křemen: SiO % žula: SiO2-72,04%, Al2O3-14,42%, K2O-4,12%, Na2O-3,69%… tvoří zemskou kůru petrografie (petrologie) věda zabývající se studiem hornin Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 pevné, neústrojné a stejnorodé látky
MINERÁLY pevné, neústrojné a stejnorodé látky tvořeny pouze jedním prvkem nebo sloučeninou – tzn. lze je vyjádřit chemickým vzorcem X HORNINY pevné, neústrojné a nestejnorodé látky tvořeny více minerály – tzn. nelze je vyjádřit chemickým vzorcem Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 DĚLENÍ HORNIN PODLE VZNIKU
1. Vyvřelé (magmatické) horniny 2. Usazené horniny (usazeniny, sedimenty) 3. Přeměněné (metamorfované) horniny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 1. Vyvřelé horniny vznikají vychladnutím magmatu 1
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 MAGMA žhavá tekutá tavenina vytváří se pod litosférou
obsahuje roztavené křemičitany a oxidy občas se dostane na zemský povrch (při sopečné činnosti) – na zemském povrchu se nazývá láva 2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 1.1. HLUBINNÉ VYVŘELINY vznikly utuhnutím magmatu
pod zemským povrchem (v hloubce – 30 km) tuhly velmi pomalu obsahují velká zrna minerálů hrubozrnité, střednězrnité 3 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 ŽULA nejrozšířenější šedobílá barva
obsahuje: křemen, živec a tmavou slídu (biotit) má kvádrovitou odlučnost užití: dlažební kostky, náhrobní kameny, obklady stěn Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 4 5 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 GABRO vzácnější než žula černošedá barva
užití: náhrobní kameny, leštěné obklady 6 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 1.2. VÝLEVNÉ VYVŘELINY vznikly utuhnutím lávy na zemském povrchu nebo těsně pod ním tuhly rychle obsahují malá zrna minerálů obsahují dutinky nebo póry – po úniku sopečných plynů jemnozrnné (zrna nelze rozpoznat okem!!!) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 ČEDIČ tmavá barva sloupcovitá odlučnost – šestiboké čedičové sloupce – kamenné varhany (připomínají píšťaly varhan) užití: stavební kámen při budování silnic a železnic 7 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 SKOTSKO kamenné varhany PANSKÁ SKÁLA
8 9 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 2. Usazené horniny vznikají usazováním (sedimentací) různých látek na dně moří, jezer, na březích řek, na souši (vítr, ledovce) tím, že se usazené horniny usazují různou rychlostí, vzniká tzv. vrstevnatost Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 VRSTEVNATOST HORNIN horniny jsou složeny z vrstev – mají různou tloušťku (= mocnost) více vrstev = souvrství každá vrstva podloží (vrstvy ležící níže) nadloží (vrstvy ležící výše) vrstvy ležící níže jsou starší než vrstvy ležící výše!!!! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 VZNIK USAZENÝCH HORNIN
zpočátku je usazená hornina nezpevněná => časem dochází ke zpevnění vlivem tlaku výše vrstev => vzniká při tom tmel spojující jednotlivé částice tmel chemické látky – uhličitan vápenatý, oxid křemičitý jílové minerály Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 2.1. ÚLOMKOVITÉ USAZENINY tvoří se usazováním úlomků minerálů nebo hornin úlomky mají podobu ohlazených, zaoblených zrnek nebo valounů na místo usazení – přineseny vodou nebo větrem zaoblení způsobeno pohybem v řekách nebo mořích Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 ŠTĚRK, SLEPENEC ve stavebnictví (beton)
zpevněním štěrku vzniká slepenec 10 11 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 PÍSEK, PÍSKOVEC koryta řek, jezera, pouště, moře
stavebnictví, slévárenství => výroba skla, sochařství zpevněním písku vzniká pískovec 12 13 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 SPRAŠ sypká usazenina navátá větrem žlutohnědá barva
tvořen drobnými částicemi křemene, uhličitanu vápenatého a jílovitých minerálů výroba cihel, úrodné půdy Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 15 14 16 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 JÍL nezpevněná, mazlavá usazenina dolní toky řek, jezera, moře
cihlářství, keramika, přidává se do cementu zpevněním = jílovec dokonalé zpevnění = jílová břidlice (dříve jako střešní krytina) 17 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

23 18 19 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

24 2.2. ORGANOGENNÍ USAZENINY
vznikají z rostlinných a živočišných zbytků schránky a kostry živočichů, kmeny stromů vyskytují se v nich zkameněliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

25 VÁPENEC vzniká usazováním vápnitých schránek a koster mořských živočichů (prvoci, koráli, houby) => dnes můžeme pozorovat na korálových útesech 20 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26 VÁPENEC čistý vápenec – obsahuje pouze kalcit (bílý)
většinou ale příměsi např. jílu (proto šedý až černý) výroba vápna, cementu, stavebnictví vlivem vody a oxidu uhličitého = chemická koroze (tzv. krasovatění) – vznikají při tom krasové jevy tj. krápníkové jeskyně a propasti (Český a Moravský kras) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

27 21 22 23 24 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

28 UHLÍ hořlavá usazenina obsahuje především uhlík, ale také vodu a síru
zdrojem energie vzniklo z odumřelých těl rostlin v bažinách za nepřístupu kyslíku Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

29 UHLÍ černé uhlí prvohory velká výhřevnost hnědé uhlí třetihory
25 černé uhlí prvohory velká výhřevnost hnědé uhlí třetihory malá výhřevnost 26 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

30 RAŠELINA vzniká ze zbytků rostlin v bažinách
dříve se s ní topilo, dnes hlavně v zahradnictví a při lázeňské léčbě rašeliniště u nás: Šumava, okolí Třeboně, Hrubý Jeseník Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

31 27 28 29 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

32 PŘÍRODNÍ UHLOVODÍKY zemní plyn, ropa, asfalt
tvoří se rozkladem měkkých těl mořských mikroorganismů za nepřístupu vzduchu jsou to organické sloučeniny energetický zdroj, chemický průmysl Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

33 30 31 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

34 2.3. CHEMICKÉ USAZENINY tvoří se srážením různých chemických látek rozpuštěných ve vodě odpařováním vody, činností mikroorganismů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

35 TRAVERTIN tvořen kalcitem bílá, žlutohnědá barva
využití obkladový kámen 32 33 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

36 3. Přeměněné horniny = METAMORFOVANÉ
vznikají za vysokého tlaku a teploty mění se struktura horniny přeměně mohou podléhat všechny druhy hornin Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

37 FYLIT z jílových usazenin křemen + slída (hedvábný lesk) + živce
střešní krytina, dekorační kámen 34 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

38 SVOR z jílových usazenin křemen + slída (stříbrný lesk) + granát měkký
35 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

39 RULA z jílových usazenin, pískovců, žul křemen + slída + živce
páskovaná stavba stavební kámen 36 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

40 KRYSTALICKÝ VÁPENEC = mramor z vápence kalcit
37 = mramor z vápence kalcit stavební + dekorační kámen 38 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

41 osmý minerál ve stupnici tvrdosti. - 5 písmeno
zpevněním štěrku vzniká? – 3. písmeno krystalický vápenec= - 4. písmeno horniny usazené, vyvřelé a ……… - 5 písmeno přeměna = …………….- 3. písmeno sedmý minerál ve stupnici tvrdosti. – 2. písmeno hornina patřící mezi výlevné vyvřeliny. – 2. písmeno nejměkčí minerál – 3. písmeno ruda olova – 4. písmeno minerál organického původu. – 3. písmeno zpevněním písku vzniká? - 2. písmeno TAJENKA………………………………………………………… Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

42 TAJENKA: ZEMĚTŘESENÍ TOPAZ SLEPENEC MRAMOR PŘEMĚNĚNÉ METAMORFOZA
KŘEMEN ČEDIČ MASTEK GALENIT JANTAR PÍSKOVEC TAJENKA: ZEMĚTŘESENÍ Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

43 Použité obrázky: obr. č. 1 – Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic obr. č. 2 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 3 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 4 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 5 – Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported autor: Spiritia obr. č. 6 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 7 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 8 – Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr. č. 9 – Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr. č. 10 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 11– vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 12 - volné dílo Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

44 Použité obrázky: obr.č 13- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)
volné dílo obr.č 15- Creative Commons Attribution 1.0 Generic obr.č 15- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 16- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 17- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 18- obr.č 19- obr.č 20- obr.č 21- Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

45 Použité obrázky: obr.č 22- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 23- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 24- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 25- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 26- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 27- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 28- obr.č 29- obr.č 30- volné dílo obr.č 31- obr.č 32- Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

46 Použité obrázky: obr.č 33- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 34- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 35- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 36- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 37- volné dílo obr.č 38- Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported autor: Chmee2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

47 Použitá literatura: ČABRADOVÁ, VĚRA. HASCH, FRANTIŠEK. SEJPKA,
JAROSLAV. VANĚČKOVÁ, IVANA. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, ISBN X. str. 35 – 79. JURČÁK, JAROSLAV. FRONĚK, JIŘÍ. Přírodopis 6. 2. vydání Olomouc: Nakladatelství PRODOS, ISBN str. 25 – 36. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "H O R N I N Y Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním."

Podobné prezentace


Reklamy Google