Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H O R N I N Y Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H O R N I N Y Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 H O R N I N Y Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 HORNINY pevné, neústrojné (anorganické), nestejnorodé látky směs minerálů nelze chemicky vyjádřit jedním vzorcem křemen: SiO2-100.00% žula: SiO 2 -72,04%, Al 2 O 3 -14,42%, K 2 O-4,12%, Na 2 O-3,69%… tvoří zemskou kůru petrografie (petrologie) věda zabývající se studiem hornin Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 MINERÁLY -pevné, neústrojné a stejnorodé látky -tvořeny pouze jedním prvkem nebo sloučeninou – tzn. lze je vyjádřit chemickým vzorcem X HORNINY -pevné, neústrojné a nestejnorodé látky -tvořeny více minerály – tzn. nelze je vyjádřit chemickým vzorcem Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 DĚLENÍ HORNIN PODLE VZNIKU 1. Vyvřelé (magmatické) horniny 2. Usazené horniny (usazeniny, sedimenty) 3. Přeměněné (metamorfované) horniny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 1. Vyvřelé horniny vznikají vychladnutím magmatu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

6 MAGMA žhavá tekutá tavenina vytváří se pod litosférou obsahuje roztavené křemičitany a oxidy občas se dostane na zemský povrch (při sopečné činnosti) – na zemském povrchu se nazývá láva Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

7 1.1. HLUBINNÉ VYVŘELINY vznikly utuhnutím magmatu pod zemským povrchem (v hloubce – 30 km) tuhly velmi pomalu obsahují velká zrna minerálů hrubozrnité, střednězrnité Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

8 nejrozšířenější šedobílá barva obsahuje: křemen, živec a tmavou slídu (biotit) má kvádrovitou odlučnost užití: dlažební kostky, náhrobní kameny, obklady stěn Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ŽULA Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 4 5

10 GABRO vzácnější než žula černošedá barva užití: náhrobní kameny, leštěné obklady Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6

11 1.2. VÝLEVNÉ VYVŘELINY vznikly utuhnutím lávy na zemském povrchu nebo těsně pod ním tuhly rychle obsahují malá zrna minerálů obsahují dutinky nebo póry – po úniku sopečných plynů jemnozrnné (zrna nelze rozpoznat okem!!!) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 ČEDIČ tmavá barva sloupcovitá odlučnost – šestiboké čedičové sloupce – kamenné varhany (připomínají píšťaly varhan) užití: stavební kámen při budování silnic a železnic Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7

13 PANSKÁ SKÁLA Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 SKOTSKO kamenné varhany 9 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 2. Usazené horniny vznikají usazováním (sedimentací) různých látek na dně moří, jezer, na březích řek, na souši (vítr, ledovce) tím, že se usazené horniny usazují různou rychlostí, vzniká tzv. vrstevnatost Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 VRSTEVNATOST HORNIN horniny jsou složeny z vrstev – mají různou tloušťku (= mocnost) více vrstev = souvrství každá vrstva podloží (vrstvy ležící níže) nadloží (vrstvy ležící výše) vrstvy ležící níže jsou starší než vrstvy ležící výše!!!! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 VZNIK USAZENÝCH HORNIN zpočátku je usazená hornina nezpevněná => časem dochází ke zpevnění vlivem tlaku výše vrstev => vzniká při tom tmel spojující jednotlivé částice tmel chemické látky – uhličitan vápenatý, oxid křemičitý jílové minerály Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 2.1. ÚLOMKOVITÉ USAZENINY tvoří se usazováním úlomků minerálů nebo hornin úlomky mají podobu ohlazených, zaoblených zrnek nebo valounů na místo usazení – přineseny vodou nebo větrem zaoblení způsobeno pohybem v řekách nebo mořích Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 ŠTĚRK, SLEPENEC ve stavebnictví (beton) zpevněním štěrku vzniká slepenec Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1011 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 PÍSEK, PÍSKOVEC koryta řek, jezera, pouště, moře stavebnictví, slévárenství => výroba skla, sochařství zpevněním písku vzniká pískovec Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1213 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 SPRAŠ sypká usazenina navátá větrem žlutohnědá barva tvořen drobnými částicemi křemene, uhličitanu vápenatého a jílovitých minerálů výroba cihel, úrodné půdy Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 14 15 16 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 JÍL nezpevněná, mazlavá usazenina dolní toky řek, jezera, moře cihlářství, keramika, přidává se do cementu zpevněním = jílovec dokonalé zpevnění = jílová břidlice (dříve jako střešní krytina) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

23 19 18 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

24 2.2. ORGANOGENNÍ USAZENINY vznikají z rostlinných a živočišných zbytků schránky a kostry živočichů, kmeny stromů vyskytují se v nich zkameněliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

25 VÁPENEC vzniká usazováním vápnitých schránek a koster mořských živočichů (prvoci, koráli, houby) => dnes můžeme pozorovat na korálových útesech Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26 VÁPENEC čistý vápenec – obsahuje pouze kalcit (bílý) většinou ale příměsi např. jílu (proto šedý až černý) výroba vápna, cementu, stavebnictví vlivem vody a oxidu uhličitého = chemická koroze (tzv. krasovatění) – vznikají při tom krasové jevy tj. krápníkové jeskyně a propasti (Český a Moravský kras) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

27 2122 23 24 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

28 UHLÍ hořlavá usazenina obsahuje především uhlík, ale také vodu a síru zdrojem energie vzniklo z odumřelých těl rostlin v bažinách za nepřístupu kyslíku Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

29 UHLÍ černé uhlí prvohory velká výhřevnost hnědé uhlí třetihory malá výhřevnost Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 25 26 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

30 RAŠELINA vzniká ze zbytků rostlin v bažinách dříve se s ní topilo, dnes hlavně v zahradnictví a při lázeňské léčbě rašeliniště u nás: Šumava, okolí Třeboně, Hrubý Jeseník Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

31 2728 29 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

32 PŘÍRODNÍ UHLOVODÍKY zemní plyn, ropa, asfalt tvoří se rozkladem měkkých těl mořských mikroorganismů za nepřístupu vzduchu jsou to organické sloučeniny energetický zdroj, chemický průmysl Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

33 31 30 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

34 2.3. CHEMICKÉ USAZENINY tvoří se srážením různých chemických látek rozpuštěných ve vodě odpařováním vody, činností mikroorganismů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

35 TRAVERTIN tvořen kalcitem bílá, žlutohnědá barva využití obkladový kámen Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3233 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

36 3. Přeměněné horniny = METAMORFOVANÉ vznikají za vysokého tlaku a teploty mění se struktura horniny přeměně mohou podléhat všechny druhy hornin Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

37 FYLIT z jílových usazenin křemen + slída (hedvábný lesk) + živce střešní krytina, dekorační kámen Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 34 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

38 SVOR z jílových usazenin křemen + slída (stříbrný lesk) + granát měkký Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 35 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

39 RULA z jílových usazenin, pískovců, žul křemen + slída + živce páskovaná stavba stavební kámen Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 36 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

40 KRYSTALICKÝ VÁPENEC = mramor z vápence kalcit stavební + dekorační kámen Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 38 37 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

41 1.osmý minerál ve stupnici tvrdosti. - 5 písmeno 2.zpevněním štěrku vzniká? – 3. písmeno 3.krystalický vápenec= - 4. písmeno 4.horniny usazené, vyvřelé a ……… - 5 písmeno 5.přeměna = …………….- 3. písmeno 6.sedmý minerál ve stupnici tvrdosti. – 2. písmeno 7.hornina patřící mezi výlevné vyvřeliny. – 2. písmeno 8.nejměkčí minerál – 3. písmeno 9.ruda olova – 4. písmeno 10.minerál organického původu. – 3. písmeno 11.zpevněním písku vzniká? - 2. písmeno TAJENKA………………………………………………………… Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

42 1.TOPAZ 2.SLEPENEC 3.MRAMOR 4.PŘEMĚNĚNÉ 5.METAMORFOZA 6.KŘEMEN 7.ČEDIČ 8.MASTEK 9.GALENIT 10. JANTAR 11. PÍSKOVEC TAJENKA: ZEMĚTŘESENÍ Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

43 Použité obrázky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villarrica_lava_fountain.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villarrica_lava_fountain.jpg obr. č. 1 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villarrica_lava_fountain.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villarrica_lava_fountain.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic obr. č. 2 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 3 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 4 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granit-village-communist-monument.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granit-village-communist-monument.jpg?uselang=cs obr. č. 5 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granit-village-communist-monument.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granit-village-communist-monument.jpg?uselang=cs Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported autor: Spiritia obr. č. 6 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 7 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panska_skala.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panska_skala.jpg obr. č. 8 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panska_skala.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panska_skala.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giants-causeway-in-ireland.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giants-causeway-in-ireland.jpg obr. č. 9 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giants-causeway-in-ireland.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giants-causeway-in-ireland.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr. č. 10 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 11– vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 12 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nov%C3%A1_p%C3%ADse%C4%8Dn%C3%A1_pl%C3%A1%C5%BE_ v_Machicu.JPG volné dílo Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

44 Použité obrázky: obr.č 13- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LoessVicksburg.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LoessVicksburg.jpg obr.č 14- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LoessVicksburg.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:LoessVicksburg.jpg volné dílo http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stapel_bakstenen_- _Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stapel_bakstenen_- _Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpg obr.č 15- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stapel_bakstenen_- _Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stapel_bakstenen_- _Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpg Creative Commons Attribution 1.0 Generic http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_mor%C3%A9_cave.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_mor%C3%A9_cave.jpg obr.č 15- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_mor%C3%A9_cave.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_mor%C3%A9_cave.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg obr.č 16- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 17- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clay-ss-2005.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clay-ss-2005.jpg obr.č 18- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clay-ss-2005.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clay-ss-2005.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPG obr.č 19- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPG Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1penec.PNG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1penec.PNG obr.č 20- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1penec.PNGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1penec.PNG volné dílo http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pamukkale00.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pamukkale00.JPG obr.č 21- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pamukkale00.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pamukkale00.JPG Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

45 Použité obrázky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undewater_formations_Baar.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undewater_formations_Baar.jpg obr.č 22- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undewater_formations_Baar.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undewater_formations_Baar.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 23- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 24- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A1chymka_(jeskyn%C4%9B).jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A1chymka_(jeskyn%C4%9B).jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 25- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 26- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 27- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalupsk%C3%A1_sla%C5%A5_1_(10).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalupsk%C3%A1_sla%C5%A5_1_(10).jpg obr.č 28- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalupsk%C3%A1_sla%C5%A5_1_(10).jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalupsk%C3%A1_sla%C5%A5_1_(10).jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferme_tourbe_glaumb%C3%A6r_face.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferme_tourbe_glaumb%C3%A6r_face.jpg obr.č 29- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferme_tourbe_glaumb%C3%A6r_face.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferme_tourbe_glaumb%C3%A6r_face.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported http://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpg obr.č 30- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpg volné dílo http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_well.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_well.jpg obr.č 31- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_well.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_well.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported http://ommons.wikimedia.org/wiki/File:Calc%C3%A1reo_Travertino1.jpg http://ommons.wikimedia.org/wiki/File:Calc%C3%A1reo_Travertino1.jpg obr.č 32- http://ommons.wikimedia.org/wiki/File:Calc%C3%A1reo_Travertino1.jpghttp://ommons.wikimedia.org/wiki/File:Calc%C3%A1reo_Travertino1.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

46 Použité obrázky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum-2003-07-09.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum-2003-07-09.jpg obr.č 33- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum-2003-07-09.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum-2003-07-09.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 34- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 35- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 36- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitoline_Aphrodite_Louvre_Ma_571.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitoline_Aphrodite_Louvre_Ma_571.jpg obr.č 37- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitoline_Aphrodite_Louvre_Ma_571.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitoline_Aphrodite_Louvre_Ma_571.jpg volné dílo http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_in_Geopark_on_Albertov_(2).JPG?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_in_Geopark_on_Albertov_(2).JPG?uselang=cs obr.č 38- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_in_Geopark_on_Albertov_(2).JPG?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_in_Geopark_on_Albertov_(2).JPG?uselang=cs Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported autor: Chmee2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

47 Použitá literatura: ČABRADOVÁ, VĚRA. HASCH, FRANTIŠEK. SEJPKA, JAROSLAV. VANĚČKOVÁ, IVANA. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 807238211X. str. 35 – 79. JURČÁK, JAROSLAV. FRONĚK, JIŘÍ. Přírodopis 6. 2. vydání Olomouc: Nakladatelství PRODOS, 2004. ISBN 8072301365. str. 25 – 36. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "H O R N I N Y Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google