Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM1 CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) CRM = model vztahů mezi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM1 CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) CRM = model vztahů mezi."— Transkript prezentace:

1 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM1 CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) CRM = model vztahů mezi pojmy CRM = zobecnění „chlívků“ z katalogizačních karet CRM = „kostra“ pro tvůrce SW pro dokumentaci sbírek CRM = „překladiště“ pro automatizované převody dat CRM = „směrovky“ pro strojové vyhledávání podle souvislostí CRM = první ISO norma určená primárně muzeím Zdeněk Lenhart, CITeM, Moravské zemské muzeum, Brno Se svolením autorů (Martin Doerr, Stephen Stead, CIDOC CRM SIG) je použita část jejich materiálu z konference CIDOC, Zagreb 2005.

2 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM2 CRM - co to je? CRM = Conceptual Reference Model model vztahů mezi pojmy (formální ontologie) CIDOC CRM = CRM pro muzejní dokumentaci … CIDOC CRM se nesnaží navrhovat, co mají kulturní instituce dokumentovat. Spíše vysvětluje logiku toho, co skutečně běžně dokumentují, a tím umožňuje (automatizovanou) výměnu, sdílení, prohledávání obsahu s ohledem na jeho smysl. CIDOC CRM = zdokonalený CIDOC Data model 1993 CIDOC CRM = oficiální norma ISO 21127:2006 CITeM má vlastní neoficiální český překlad.

3 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM3 http://cidoc.ics.forth.gr/

4 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM4 Dokumentace sbírek datování osoby identifikační čísla místa

5 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM5 datování osoby identifikační čísla místa

6 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM6 datování osoby identifikační čísla místa

7 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM7 Příklad Skupina: Název: Autor: Datum vzniku: Lokace: Restauroval: sochy Svatý Václav V.Myslbek 1893-1913 Praha A.Šumbera datování identifikační údaje osoby místa Inventární číslo: A123 Místo vzniku: Praha Dat.restaurování:2004-2005

8 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM8 Typy údajů Datování (vznik, nález, akvizice, určení, ošetření, výpůjčka,... např. doba bronzová, gotika, před rokem 1925, 25.3.1895) Osoby (autor, zobrazená osoba, uživatel, kurátor, správce, badatel,...) Identifikační označení (č.přírůstkové, č.inventární, č.výpůjční smlouvy, místo v depozitáři, …) Místa (vznik, nález, uložení, výstava) Události (vznik, akvizice, měření, konzervace, obecně události - narození, úmrtí, vydání knihy, revoluce, výstava)...

9 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM9 Třídy (entity, classes) Aktéři (osoby, skupiny, …) Místa Události Označení (identifikační čísla, názvy, jména) Fyzické výtvory Pojmové objekty (ideje, práva,...) … a další, v CIDOC CRM celkem 81

10 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM10 Vlastnosti/vztahy (properties) Vztahy jsou lepidlem k propojení tříd navzájem Vztahy plní roli podobnou slovesu v gramatice s podmětem a předmětem Napoleon se zúčastnil bitva u Slavkova Aktér se zúčastnil Událost třída vztah třída

11 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM11 CIDOC CRM 2004 účastní se Aktéři Pojmové objekty Fyzické výtvory Dočasné entity (události) ovlivňují / vztahují se Typy zpřesňují Označení odkazují / identifikují umístění v místě v době Místa Časové úseky

12 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM12 typ označení typ účastní se V.Myslbek / sochař sochař socha Sv.Václava A123 tvorba V.Myslbek ovlivňuje zpřesňuje identifikuje umístění v místě v době Praha 1893-1913 Sv.Václav identifikuje tvorba zpřesňuje socha zpřesňuje A123

13 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM13 účastní se A.Šumbera / restaurátor restaurátor socha Sv.Václava A123 oprava A.Šumbera ovlivňuje zpřesňuje identifikuje umístění v místě v době Praha 2004-2005 Sv.Václav identifikuje oprava zpřesňuje socha zpřesňuje pracovní postup socha, pracovní postup A123

14 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM14 účastní se Aktéři Typy Pojmové objekty Fyzické výtvory Dočasné entity (události) Označení ovlivňují / vztahují se zpřesňují odkazují / identifikují umístění v místě v době Místa Časové úseky

15 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM15 participate in E39 Actors E28 Conceptual Objects E18 Physical Stuff E2 Temporal Entities E41 Appellations affect or / refer to refer to / refine refer to / identifie location at within E53 Places CIDOC CRM 2004 E52 Time-Spans E55 Types

16 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM16 aktér sochař fyzický výtvor událost tvorba socha 1893-1913 Praha Sv.Václav V.Myslbek označuje probíhá v době označuje účastní seovlivňuje místo je umístěn je typu doba probíhá v místě je typu místo Praha označuje je typu A123 označuje

17 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM17 Příklad Skupina: Název: Autor: Datum vzniku: Lokace: Restauroval: sochy Svatý Václav V.Myslbek 1893-1913 Praha A.Šumbera Inventární číslo: A123 Místo vzniku: Praha Dat.restaurování:2004-2005

18 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM18 aktér sochař fyzický výtvor událost tvorba socha 1893-1913 Praha Sv.Václav V.Myslbek označuje probíhá v době označuje účastní seovlivňuje místo je umístěn je typu doba probíhá v místě je typu místo Praha označuje je typu A123 označuje

19 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM19 označuje aktér V.Myslbek aktér událost účastní se fyzický výtvor událost ovlivňuje A123 fyzický výtvor označuje

20 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM20 Hierarchie tříd - dědičnost Aktér Skupina (VyVolení, Devětsil, nomádi, Národní muzeum) Právnická osoba (registrovaná) Osoba ( Kolumbus ) Třídy vznikly podle potřeb muzejní dokumentace, ne podle nějakého absolutního „řádu světa“ Podtřída vznikla, když bylo potřeba některé členy třídy odlišit od ostatních Podtřída „dědí“ všechny vlastnosti své „nadtřídy“ a má některé své specifické vlastnosti navíc

21 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM21 Hierarchie tříd (část)

22 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM22 Kurátoři pro běžnou práci nemusí o CIDOC CRM vědět zhola nic. Inženýři programátoři musí zajistit, aby každý kus informace patřil do nějakého šuplíku v CRM modelu, tj. pro každé políčko na kartě určit ke které třídě CRM patří a v jaké je vazbě na další třídy. („namapování“ na CRM). Bude-li tak namapován každý dokumentační systém (Demus, Bach, ESMUS, …), tak si přes šuplíky CRM mohou navzájem rozumět svým datům, vyměňovat je, spojovat, prohledávat,... Jak a co s tím?

23 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM23

24 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM24 Proč CIDOC CRM ? Knihovny řada různých systémů (TINLIB, Aleph, LANius, KpWin, …) jediný obecně používaný formát - MARC Muzea řada různých systémů (Demus, Bach, …) řada různých standardů (CIDOC, CDWA, VRA Core, Dublin Core, …) žádný obecně používaný formát Dosud jediné zobecnění - CIDOC CRM CRM není ekvivalent MARC, CRM je daleko abstraktnější CRM je formálně popsaný „matematický“ model, lze jej strojově realizovat. Pokud se povede namapovat muzejní systémy na CRM, umožní to převody dat beze ztráty smyslu, významu. Snadné bude strojové vyhledávání s ohledem na smysl, význam. CIDOC CRM je mezinárodní normou ISO.

25 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM25 Kam patří CIDOC CRM ? Tři oblasti (etapy) standardizace: 1. Data structure (políčka) CIDOC Information Categories 1995 CDWA = Categories for the Description of Works of Art VRA Core Categories Dublin Core MARC = Machine-readable Cataloguing 2. Data values (výrazy, fráze, názvy) číselníky, hesláře, slovníky, autority, tezaury: AAT, ULAN, TGN,... 3. Data content (co kam, v jaké formě) AACR = Anglo-American Cataloguing Rules CCO = Cataloguing Cultural Objects Data meaning (obsahový význam, vztahy) je nad tím vším CIDOC CRM = Conceptual Reference Model

26 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM26 A co já s tím? Ať vymyslíte strukturu formulářů a tabulek jakkoliv, velmi brzy se ukáže nutnost ji změnit, a za chvíli zase a zase. O problémech při výměně dat či jejich převodu do jiného systému už ani nemluvě. A to nemusí jít o muzejní sbírky, ale třeba o příruční knihovnu nebo fotky z dovolených.

27 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM27 Demus - struktura tabulek (část)

28 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM28 Takových jako Vy, jako my, jsou desítky, stovky, tisíce, a celkový objem marné práce je strašlivý. CIDOC CRM je ukázkou toho, jak se velká intelektuální investice do obecného a kvalitního “frameworku” projeví “učesáním” dosud nepřehledné džungle a následně úsporami u každého z tisíců uživatelů. Nedělejte věci na koleně, opravdu to neumíte nejlíp, ale tlačte na odborníky, aby jejich produkty byly kompatibilní s CIDOC CRM, a jen takové si pořizujte. Radiopřijímač si také nevyrábíte sami, ačkoliv v počátcích to bylo docela běžné. Teď jen požadujete, aby to jelo na standardních 220V, standardní baterie, standardní frekvence, standardní sluchátka.

29 5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM29 Děkuji za pozornost www.citem.cz cidoc.ics.forth.gr Zdeněk Lenhart CITeM (Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví) Moravské zemské muzeum, Brno zlenhart@mzm.cz 542 321 205/268


Stáhnout ppt "5. - 6.12.2006Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, Mgr.Zdeněk Lenhart, CITeM1 CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) CRM = model vztahů mezi."

Podobné prezentace


Reklamy Google