Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30.11. - 1.12.2005Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 20051 CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) CRM = model vztahů mezi pojmy CRM = zobecnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30.11. - 1.12.2005Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 20051 CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) CRM = model vztahů mezi pojmy CRM = zobecnění."— Transkript prezentace:

1 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) CRM = model vztahů mezi pojmy CRM = zobecnění „chlívků“ z katalogizačních karet CRM = „kostra“ pro tvůrce SW pro dokumentaci sbírek CRM = „překladiště“ pro automatizované převody dat CRM = význam dat (smysl, souvislosti) zmíním i CCO (Cataloguing Cultural Objects) Zdeněk Lenhart, CITeM, Moravské zemské muzeum, Brno Se svolením autorů (Martin Doerr, Stephen Stead, CIDOC CRM SIG) je použita část jejich materiálu z konference CIDOC, Zagreb 2005.

2 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě CRM - co to je? CRM = Conceptual Reference Model model vztahů mezi pojmy (formální ontologie) CIDOC CRM = CRM pro muzejní dokumentaci … CIDOC CRM se nesnaží navrhovat, co mají kulturní instituce dokumentovat. Spíše vysvětluje logiku toho, co skutečně běžně dokumentují, a tím umožňuje (automatizovanou) výměnu a sdílení obsahu. Český překlad je under construction. CIDOC CRM = zdokonalený CIDOC Data model 1993

3 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

4 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Dokumentace sbírek datování osoby identifikační čísla

5 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě datování osoby identifikační čísla

6 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě datování osoby identifikační čísla

7 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Typy údajů Datování ( , před rokem 1925, doba bronzová, gotika) Osoby (autor, uživatel, kurátor, správce, badatel/publicista) Identifikační označení (č.přírůstkové, č.inventární, č.výpůjční smlouvy, místo v depozitáři, …) Místa (vznik, nález, uložení, výstava) Události (vznik, akvizice, měření, konzervace, obecně události - narození, úmrtí, vydání knihy, revoluce, výstava)...

8 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Třídy (entity, clases) Aktéři (osoby, skupiny, …) Místa Označení (identifikační čísla a názvy) Události … a další, v CIDOC CRM celkem 81

9 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě CIDOC Data Model 1993

10 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě CIDOC CRM 2004 účastní se Aktéři Pojmové objekty Fyzické výtvory Dočasné entity (události) ovlivňují / vztahují se Typy zpřesňují Označení odkazují / identifikují umístění v místě v době Místa Časové úseky

11 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě typ označení typ účastní se V.Myslbek / sochař sochař socha Sv.Václava tvorba V.Myslbek ovlivňuje zpřesňuje identifikuje umístění v místě v době Praha Sv.Václav identifikuje tvorba zpřesňuje socha zpřesňuje

12 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě pracovní postup účastní se A.Šumbera / restaurátor restaurátor socha Sv.Václava oprava A.Šumbera ovlivňuje zpřesňuje identifikuje umístění v místě v době Praha Sv.Václav identifikuje oprava zpřesňuje socha, pracovní postup zpřesňuje

13 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě účastní se Aktéři Typy Pojmové objekty Fyzické výtvory Dočasné entity (události) Označení ovlivňují / vztahují se zpřesňují odkazují / identifikují umístění v místě v době Místa Časové úseky

14 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě participate in E39 Actors E28 Conceptual Objects E18 Physical Stuff E2 Temporal Entities E41 Appellations affect or / refer to refer to / refine refer to / identifie location at within E53 Places CIDOC CRM 2004 E52 Time-Spans E55 Types

15 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Hierarchie tříd (část)

16 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Hierarchie tříd - dědičnost Třídy vznikly podle potřeb muzejní dokumentace, ne podle nějakého absolutního „řádu světa“ Podtřída vznikla, když bylo potřeba některé členy třídy odlišit od ostatních Podtřída „dědí“ všechny vlastnosti své „nadtřídy“ a má některé své specifické vlastnosti navíc Aktér Skupina (VyVolení, Devětsil, nomádi, Národní muzeum) Právnická osoba (registrovaná) Osoba ( Kolumbus )

17 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Hierarchie tříd... Výtvor Pojmový objekt...

18 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Hierarchie tříd (část)

19 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Popis třídy v CRM (E5 Událost) E5 Událost Je podtřídou k: E4 Období Je nadtřídou pro: E7 Akce E63 Počátek Existence E64 Konec Existence Popis:Tato třída zahrnuje změny stavu v kulturních, sociálních nebo fyzických systémech, bez ohledu na měřítko, navozených sérií nebo skupinou souvisejících fyzikálních, kulturních, technologických nebo právních jevů. Takové změny stavu ovlivní instance E77 Trvalá Položka nebo jejích podtříd. Rozdíl mezi E5 Událost a E4 Období je částečně otázkou podrobnosti zkoumání (scale of observation). Při hrubém pozorování se E5 Událost jeví jako 'okamžitá' změna stavu. Na jemné úrovni lze E5 Událost rozčlenit na její částečné jevy v nějakém prostorovém a časovém rámci, a jako takové je lze považovat za E4 Období. Opačně to však nemusí platit: ne všechny instance E4 Období způsobí vznik zaznamenatelné změny stavu. Příklady: * narození Kleopatry (E67) * zničení Lisabonu zemětřesením 1755 (E6) * druhá světová válka (E7) * stalingradská bitva (E7) * jaltská konference (E7) * oslava mých narozenin (E7) * pád tašky z mé střechy minulou neděli * Konference CIDOC 2003 (E7) Vlastnosti P1 je identifikována (identifikuje): E41 Označení P2 je typu (je typem): E55 Typ P11 měla účastníka (zúčastnil se): E39 Aktér P12 udála se za přítomnosti (byla přítomna): E77 Trvalá Položka P8 probíhalo na nebo v (byl dějištěm): E19 Fyzický Objekt (zkratka místo: E46 Určení Sekce) P7 probíhalo kde (bylo dějištěm): E53 Místo P4 má časový rozsah (je časovým rozsahem): E52 Časový Úsek P120 je časově před (je časově po): E2 Dočasná Entita P119 dotýká se časově s (dotýká se časově s): E2 Dočasná Entita P118 překrývá se časově s (je časově překryta): E2 Dočasná Entita P117 nastává v průběhu (zahrnuje): E2 Dočasná Entita P116 startuje (je odstartována): E2 Dočasná Entita P115 ukončuje (je ukončena): E2 Dočasná Entita P114 časově se shoduje s: E2 Dočasná Entita P10 spadá do (zahrnuje): E4 Období P9 skládá se z (představuje část z): E4 Období P132 překrývá se s: E4 Období P133 je odděleno od: E4 Období P3 má poznámku: E62 Řetězec (P3.1 má typ: E55 Typ) The entity is not referenced. Třída dědí odkazy: E36 Vizuální Položka: P138 reprezentuje (má reprezentaci) (P67.1 má typ: E55 Typ) (P138.1 způsob reprezentace: E55 Typ) E24 Fyzický Umělý Výtvor: P62 zobrazuje (je zobrazena) (P62.1 způsob zobrazení: E55 Typ) E31 Dokument: P70 dokumentuje (je dokumentována) (P67.1 má typ: E55 Typ) E73 Informační Objekt: P67 se vztahuje k (je odkazována z) (P67.1 má typ: E55 Typ) E7 Akce: P17 byla motivována (motivovala) E83 Založení Typu: P136 se opíralo o (byla oporou při) (P136.1 v taxonomické roli: E55 Typ) E55 Typ: P137 je doložen příkladem (dokládá) (zkratka místo: E83 Založení Typu) (P137.1 v taxonomické roli : E55 Typ) E73 Informační Objekt: P129 se týká (je předmětem) (P67.1 má typ: E55 Typ) E2 Dočasná Entita: P120 je časově před (je časově po) E2 Dočasná Entita: P119 dotýká se časově s (dotýká se časově s) E2 Dočasná Entita: P118 překrývá se časově s (je časově překryta) E2 Dočasná Entita: P117 nastává v průběhu (zahrnuje) E2 Dočasná Entita: P116 startuje (je odstartována) E2 Dočasná Entita: P115 ukončuje (je ukončena) E2 Dočasná Entita: P114 časově se shoduje s E4 Období: P10 spadá do (zahrnuje) E4 Období: P9 skládá se z (představuje část z) E4 Období: P132 překrývá se s E4 Období: P133 je odděleno od E7 Akce: P15 byla ovlivněna (ovlivnila) E17 Přiřazení Typu: P41 klasifikovalo (byla klasifikována) E13 Přiřazení Atributu: P140 přiřadilo atribut k (byla popsána) E13 Přiřazení Atributu: P141 přiřadilo (byla označena)

20 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Popis třídy v CRM (celkem 81 tříd) E5 Událost Je podtřídou k: E4 Období Je nadtřídou pro: E7 Akce E63 Počátek Existence E64 Konec Existence Popis:Tato třída zahrnuje změny stavu v kulturních, sociálních nebo fyzických systémech, bez ohledu na měřítko, navozených sérií nebo skupinou souvisejících fyzikálních, kulturních, technologických nebo právních jevů. Takové změny stavu ovlivní instance E77 Trvalá Položka nebo jejích podtříd. Rozdíl mezi E5 Událost a E4 Období je částečně otázkou podrobnosti zkoumání (scale of observation). Při hrubém pozorování se E5 Událost jeví jako 'okamžitá' změna stavu. Na jemné úrovni lze E5 Událost rozčlenit na její částečné jevy v nějakém prostorovém a časovém rámci, a jako takové je lze považovat za E4

21 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Popis třídy v CRM E5 Událost Je podtřídou k: E4 Období Je nadtřídou pro: E7 Akce E63 Počátek Existence E64 Konec Existence Popis:Tato třída zahrnuje změny stavu v kulturních, sociálních nebo fyzických systémech, bez ohledu na měřítko, navozených sérií nebo skupinou souvisejících fyzikálních, kulturních, technologických nebo právních jevů. Takové změny stavu ovlivní instance E77 Trvalá Položka nebo jejích podtříd. Rozdíl mezi E5 Událost a E4 Období je částečně otázkou podrobnosti zkoumání (scale of observation). Při hrubém pozorování se E5 Událost jeví jako 'okamžitá' změna stavu. Na jemné úrovni lze E5 Událost rozčlenit na její částečné jevy v nějakém prostorovém a časovém rámci, a jako takové je lze považovat za E4 Období. Opačně to však nemusí platit: ne všechny instance E4 Období způsobí vznik zaznamenatelné změny stavu. Příklady: * narození Kleopatry (E67) * zničení Lisabonu zemětřesením 1755 (E6) * druhá světová válka (E7) * stalingradská bitva (E7) * jaltská konference (E7) * oslava mých narozenin (E7) * pád tašky z mé střechy minulou neděli * Konference CIDOC 2003 (E7) Vlastnosti P1 je identifikována (identifikuje): E41 Označení P2 je typu (je typem): E55 Typ P11 měla účastníka (zúčastnil se): E39 Aktér P12 udála se za přítomnosti (byla přítomna): E77 Trvalá Položka P8 probíhalo na nebo v (byl dějištěm): E19 Fyzický Objekt (zkratka místo: E46 Určení Sekce) P7 probíhalo kde (bylo dějištěm): E53 Místo P4 má časový rozsah (je časovým rozsahem): E52 Časový Úsek P120 je časově před (je časově po): E2 Dočasná Entita P119 dotýká se časově s (dotýká se časově s): E2 Dočasná Entita P118 překrývá se časově s (je časově překryta): E2 Dočasná Entita P117 nastává v průběhu (zahrnuje): E2 Dočasná Entita P116 startuje (je odstartována): E2 Dočasná Entita P115 ukončuje (je ukončena): E2 Dočasná Entita P114 časově se shoduje s: E2 Dočasná Entita P10 spadá do (zahrnuje): E4 Období P9 skládá se z (představuje část z): E4 Období P132 překrývá se s: E4 Období P133 je odděleno od: E4 Období P3 má poznámku: E62 Řetězec (P3.1 má typ: E55 Typ) The entity is not referenced. Třída dědí odkazy: E36 Vizuální Položka: P138 reprezentuje (má reprezentaci) (P67.1 má typ: E55 Typ) (P138.1 způsob reprezentace: E55 Typ) E24 Fyzický Umělý Výtvor: P62 zobrazuje (je zobrazena) (P62.1 způsob zobrazení: E55 Typ) E31 Dokument: P70 dokumentuje (je dokumentována) (P67.1 má typ: E55 Typ) E73 Informační Objekt: P67 se vztahuje k (je odkazována z) (P67.1 má typ: E55 Typ) E7 Akce: P17 byla motivována (motivovala) E83 Založení Typu: P136 se opíralo o (byla oporou při) (P136.1 v taxonomické roli: E55 Typ) E55 Typ: P137 je doložen příkladem (dokládá) (zkratka místo: E83 Založení Typu) (P137.1 v taxonomické roli : E55 Typ) E73 Informační Objekt: P129 se týká (je předmětem) (P67.1 má typ: E55 Typ) E2 Dočasná Entita: P120 je časově před (je časově po) E2 Dočasná Entita: P119 dotýká se časově s (dotýká se časově s) E2 Dočasná Entita: P118 překrývá se časově s (je časově překryta) E2 Dočasná Entita: P117 nastává v průběhu (zahrnuje) E2 Dočasná Entita: P116 startuje (je odstartována) E2 Dočasná Entita: P115 ukončuje (je ukončena) E2 Dočasná Entita: P114 časově se shoduje s E4 Období: P10 spadá do (zahrnuje) E4 Období: P9 skládá se z (představuje část z) E4 Období: P132 překrývá se s E4 Období: P133 je odděleno od E7 Akce: P15 byla ovlivněna (ovlivnila) E17 Přiřazení Typu: P41 klasifikovalo (byla klasifikována) E13 Přiřazení Atributu: P140 přiřadilo atribut k (byla popsána) E13 Přiřazení Atributu: P141 přiřadilo (byla označena)

22 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Popis třídy v CRM E5 Událost … Příklady: * narození Kleopatry (E67) * zničení Lisabonu zemětřesením 1755 (E6) * druhá světová válka (E7) * stalingradská bitva (E7) * jaltská konference (E7) * oslava mých narozenin (E7) * pád tašky z mé střechy minulou neděli (E7) * Konference CIDOC 2003 (E7)...

23 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Popis třídy v CRM E5 Událost Je podtřídou k: E4 Období Je nadtřídou pro: E7 Akce E63 Počátek Existence E64 Konec Existence Popis:Tato třída zahrnuje změny stavu v kulturních, sociálních nebo fyzických systémech, bez ohledu na měřítko, navozených sérií nebo skupinou souvisejících fyzikálních, kulturních, technologických nebo právních jevů. Takové změny stavu ovlivní instance E77 Trvalá Položka nebo jejích podtříd. Rozdíl mezi E5 Událost a E4 Období je částečně otázkou podrobnosti zkoumání (scale of observation). Při hrubém pozorování se E5 Událost jeví jako 'okamžitá' změna stavu. Na jemné úrovni lze E5 Událost rozčlenit na její částečné jevy v nějakém prostorovém a časovém rámci, a jako takové je lze považovat za E4 Období. Opačně to však nemusí platit: ne všechny instance E4 Období způsobí vznik zaznamenatelné změny stavu. Příklady: * narození Kleopatry (E67) * zničení Lisabonu zemětřesením 1755 (E6) * druhá světová válka (E7) * stalingradská bitva (E7) * jaltská konference (E7) * oslava mých narozenin (E7) * pád tašky z mé střechy minulou neděli * Konference CIDOC 2003 (E7) Vlastnosti P1 je identifikována (identifikuje): E41 Označení P2 je typu (je typem): E55 Typ P11 měla účastníka (zúčastnil se): E39 Aktér P12 udála se za přítomnosti (byla přítomna): E77 Trvalá Položka P8 probíhalo na nebo v (byl dějištěm): E19 Fyzický Objekt (zkratka místo: E46 Určení Sekce) P7 probíhalo kde (bylo dějištěm): E53 Místo P4 má časový rozsah (je časovým rozsahem): E52 Časový Úsek P120 je časově před (je časově po): E2 Dočasná Entita P119 dotýká se časově s (dotýká se časově s): E2 Dočasná Entita P118 překrývá se časově s (je časově překryta): E2 Dočasná Entita P117 nastává v průběhu (zahrnuje): E2 Dočasná Entita P116 startuje (je odstartována): E2 Dočasná Entita P115 ukončuje (je ukončena): E2 Dočasná Entita P114 časově se shoduje s: E2 Dočasná Entita P10 spadá do (zahrnuje): E4 Období P9 skládá se z (představuje část z): E4 Období P132 překrývá se s: E4 Období P133 je odděleno od: E4 Období P3 má poznámku: E62 Řetězec (P3.1 má typ: E55 Typ) The entity is not referenced. Třída dědí odkazy: E36 Vizuální Položka: P138 reprezentuje (má reprezentaci) (P67.1 má typ: E55 Typ) (P138.1 způsob reprezentace: E55 Typ) E24 Fyzický Umělý Výtvor: P62 zobrazuje (je zobrazena) (P62.1 způsob zobrazení: E55 Typ) E31 Dokument: P70 dokumentuje (je dokumentována) (P67.1 má typ: E55 Typ) E73 Informační Objekt: P67 se vztahuje k (je odkazována z) (P67.1 má typ: E55 Typ) E7 Akce: P17 byla motivována (motivovala) E83 Založení Typu: P136 se opíralo o (byla oporou při) (P136.1 v taxonomické roli: E55 Typ) E55 Typ: P137 je doložen příkladem (dokládá) (zkratka místo: E83 Založení Typu) (P137.1 v taxonomické roli : E55 Typ) E73 Informační Objekt: P129 se týká (je předmětem) (P67.1 má typ: E55 Typ) E2 Dočasná Entita: P120 je časově před (je časově po) E2 Dočasná Entita: P119 dotýká se časově s (dotýká se časově s) E2 Dočasná Entita: P118 překrývá se časově s (je časově překryta) E2 Dočasná Entita: P117 nastává v průběhu (zahrnuje) E2 Dočasná Entita: P116 startuje (je odstartována) E2 Dočasná Entita: P115 ukončuje (je ukončena) E2 Dočasná Entita: P114 časově se shoduje s E4 Období: P10 spadá do (zahrnuje) E4 Období: P9 skládá se z (představuje část z) E4 Období: P132 překrývá se s E4 Období: P133 je odděleno od E7 Akce: P15 byla ovlivněna (ovlivnila) E17 Přiřazení Typu: P41 klasifikovalo (byla klasifikována) E13 Přiřazení Atributu: P140 přiřadilo atribut k (byla popsána) E13 Přiřazení Atributu: P141 přiřadilo (byla označena)

24 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Popis třídy v CRM E5 Událost … Vlastnosti P1 je identifikována (identifikuje): E41 Označení P2 je typu (je typem): E55 Typ P11 měla účastníka (zúčastnil se): E39 Aktér P12 udála se za přítomnosti (byla přítomna): E77 Trvalá Položka P8 probíhalo na nebo v (byl dějištěm): E19 Fyzický Objekt (zkratka místo: E46 Určení Sekce) P7 probíhalo kde (bylo dějištěm): E53 Místo P4 má časový rozsah (je časovým rozsahem): E52 Časový Úsek P120 je časově před (je časově po): E2 Dočasná Entita P119 dotýká se časově s (dotýká se časově s): E2 Dočasná Entita P118 překrývá se časově s (je časově překryta): E2 Dočasná Entita...

25 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Vlastnosti/vztahy (properties) Vlastnosti plní roli podobnou slovesu v gramatice s podmětem a předmětem Napoleon se zúčastnil bitva u Slavkova Aktér se zúčastnil Událost opačným směrem: Bitva u Slavkova měla účastníka Napoleon Událost měla účastníka Aktér obousměrný zápis: Událost měla účastníka (se zúčastnil) Aktér Definiční obor - vlastnost/vztah - obor hodnot třída (Událost) třída (Aktér) Kvantifikace (mnoho : mnoho, jedna : mnoho, …)

26 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Popis vlastnosti v CRM (celkem 132) P11 měla účastníka (zúčastnil se) Definiční obor:E5 Událost Obor hodnot:E39 Aktér Podvlastnost k:E5 Událost. P12 udála se za přítomnosti (byla přítomna) Nadvlastnost k:E7 Akce. P14 byla provedena (provedl) E67 Narození. P96 z matky (porodila) E68 Rozpuštění. P99 rozpustilo (byla rozpuštěna) Kvantifikace:mnoho k mnoha (0,n:0,n) Popis:Tato vlastnost popisuje aktivní nebo pasivní účast instancí E39 Aktér v instanci E5 Událost. Propojuje „životopis“ E39 Aktér s E53 Místo a E50 Datum uvedené události. Vlastnost udává, že Aktér byl účastníkem události, ale neznamená žádnou příčinnou souvislost. O portrétované osobě lze říci, že se zúčastnila tvorby portrétu. Příklady:* Napoleon (E21) se zúčastnil bitvy u Waterloo (E7) nebo* Marie (E21) s zúčastnila fotografování Marie (E7)

27 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Vlastnosti/vztahy 1,n 0,n E5 Událost E39 Aktér P11 měla účastníka (účastnil se) 1,n 0,n E5 Event E39 Actor P11 had participant (participated in)

28 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Vlastnosti/vztahy 0,n 1,n 0,n 1,n 0,n 1,n E7 Activity E11 Modification Event E18 Physical Stuff P31 has modified (was modified by) E39 Actor P14 carried out by (performed) P14.1 in the r ole of E55 Type P32 used general technique (was technique of) E24 Physical Man-Made Stuff E29 Design or Procedure P33 used specific technique (was used by) E57 Material P45 consists of (is incorporated in) P68 usually employs (is usually employed by) P126 employed (was employed by) 0,n

29 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Vlastnosti/vztahy 0,n E7 Activity E8 Acquisition Event E39 Actor E18 Physical Stuff P52 is current owner of (has current owner) P51 is former or current owner of (has former or current owner) P22 transferred title of (acquired title through) P24 transferred title of (changed ownership through) P23 transferred title from (surrendered title through) 1,n

30 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Vlastnosti/vztahy Pope Leo I Attila meeting Leo I P14 carried out by (performed) P14 carried out by (performed) Birth of Leo I Birth of Attila Death of Leo I Death of Attila * P4 has time-span (is time-span of) * P4 has time-span (is time-span of) P100 was death of (died in) P100 was death of (died in) P98 brought into life (was born) P98 brought into life (was born) * P4 has time-span (is time- span of) P82 at some time within AD453 AD461 AD452 before Deduction: before P11 had participant: P93 took o.o.existence: P92 brought i. existence: P82 at some time within

31 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Pro běžnou práci nemusíte o CRM vědět zhola nic. Inženýři programátoři musí zajistit, aby každý kus informace patřil do nějakého šuplíku v CRM modelu, tj. pro každé políčko na kartě určit do které třídy CRM patří. („namapování“ na CRM). Bude-li tak postaven každý dokumentační systém (Demus, Bach, …), tak si přes šuplíky CRM mohou vyměňovat či spojovat data. Útěcha

32 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Útěcha

33 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Proč CRM ? Knihovny řada různých systémů (TINLIB, Aleph, LANius, KpWin, …) jediný obecně používaný formát - MARC Muzea řada různých systémů (Demus, Bach, …) řada různých standardů (CIDOC, CDWA, VRA Core, Dublin Core, …) žádný obecně používaný formát Dosud jediné zobecnění - CRM CRM není ekvivalent MARC, CRM je daleko abstraktnější CRM je formálně popsaný „matematický“ model, lze jej strojově realizovat Pokud se povede namapovat muzejní systémy na CRM, umožní to převody dat beze ztráty smyslu, významu. CIDOC CRM se stává mezinárodní normou ISO

34 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Kam patří CRM ? Tři oblasti (etapy) standardizace: 1. Data structure (políčka) CIDOC Information Categories 1995 CDWA = Categories for the Description of Works of Art VRA Core Categories Dublin Core MARC = Machine-readable Cataloguing 2. Data values (výrazy, fráze, názvy) tezaury: AAT, ULAN, TGN, Data content (co kam, v jaké formě) AACR = Anglo-American Cataloguing Rules CCO = Cataloguing Cultural Objects Data meaning (obsahový význam, vztahy) je nad tím vším CIDOC CRM = Conceptual Reference Model

35 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě CCO = Cataloguing Cultural Objects

36 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě CCO = Cataloguing Cultural Objects CCO = „co kam psát“ týká se vizuálního umění, ne přírodních a technických věd VRA = Visual Resources Association vzniklo nezávisle na CIDOC nepopisuje strukturu, ale obsah (co kam a jak psát)

37 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Děkuji za pozornost cidoc.ics.forth.gr Zdeněk Lenhart CITeM (Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví) Moravské zemské muzeum, Brno /268


Stáhnout ppt "30.11. - 1.12.2005Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 20051 CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) CRM = model vztahů mezi pojmy CRM = zobecnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google