Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum nových strategií muzejní prezentace = C E N S Vypracoval Martin Vaněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum nových strategií muzejní prezentace = C E N S Vypracoval Martin Vaněk."— Transkript prezentace:

1 Centrum nových strategií muzejní prezentace = C E N S Vypracoval Martin Vaněk

2 CENS je metodické centrum zaměřené na výzkum a vývoj „nových“ přístupů k prezentaci uměleckých děl v muzeu a galerii

3 Síť metodických center: CES (Ministerstvo kultury) Metodické centrum konzervace (Technické muzeum v Brně) Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (Národní galerie v Praze) Centrum pro informační technologie v muzejnictví (Moravské zemské muzeum) Metodické centrum muzejní pedagogiky (Moravské zemské muzeum) Centrum pro prezentaci kulturního dědictví (Národní muzeum)

4 Síť metodických center: CES (Ministerstvo kultury) Metodické centrum konzervace (Technické muzeum v Brně) Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (Národní galerie v Praze) Centrum pro informační technologie v muzejnictví (Moravské zemské muzeum) Metodické centrum muzejní pedagogiky (Moravské zemské muzeum) Centrum pro prezentaci kulturního dědictví (Národní muzeum)

5 Síť metodických center: CES (Ministerstvo kultury) Metodické centrum konzervace (Technické muzeum v Brně) Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (Národní galerie v Praze) Centrum pro informační technologie v muzejnictví (Moravské zemské muzeum) Metodické centrum muzejní pedagogiky (Moravské zemské muzeum) Centrum pro prezentaci kulturního dědictví (Národní muzeum)

6 Síť metodických center: CES (Ministerstvo kultury) Metodické centrum konzervace (Technické muzeum v Brně) Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (Národní galerie v Praze) Centrum pro informační technologie v muzejnictví (Moravské zemské muzeum) Metodické centrum muzejní pedagogiky (Moravské zemské muzeum) Centrum pro prezentaci kulturního dědictví (Národní muzeum)

7 Síť metodických center: CES (Ministerstvo kultury) Metodické centrum konzervace (Technické muzeum v Brně) Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (Národní galerie v Praze) Centrum pro informační technologie v muzejnictví (Moravské zemské muzeum) Metodické centrum muzejní pedagogiky (Moravské zemské muzeum) Centrum pro prezentaci kulturního dědictví (Národní muzeum)

8 Síť metodických center: CES (Ministerstvo kultury) Metodické centrum konzervace (Technické muzeum v Brně) Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (Národní galerie v Praze) Centrum pro informační technologie v muzejnictví (Moravské zemské muzeum) Metodické centrum muzejní pedagogiky (Moravské zemské muzeum) Centrum pro prezentaci kulturního dědictví (Národní muzeum)

9 Thomas Rentmeister, Bez názvu, 2003, objekt instalován v muzeum Kolumba (Kolín nad Rýnem), 2010

10 Petra Herotová, z cyklu Pohlednice z Blanska, 2008 - 2009

11 Cens je jediným metodickým centrem v rámci České republiky, které má za úkol rozšířit muzejní a galerijní praxi o dnes často diskutované „nové“ přístupy k prezentaci uměleckých děl v galerijním a muzejním kontextu. „Nový přístup“ = použití takových prvků a postupů při prezentaci uměleckých děl, které posunují vnímání role výtvarného umění a galerie, vybízí diváka k aktivnímu prožitku a nejen k pasivnímu přijímání „daných“ faktů. Je to mimo jiné přístup založený na vědomí, že dějiny umění procházejí (někde již dávno prošly) krizí identity. Spíše než o dějinách výtvarného umění se dnes často mluví o dějinách „vizuální kultury“. Toto označení naší disciplíny dovoluje rozšířit úhel pohledu. Samotná reflexe této skutečnosti má při tvorbě výstavy za důsledek kýženou novou strategii prezentace.

12 TRADIČNÍ STRATEGIE NOVÉ STRATEGIE Dějiny vizuální kultury Dějiny umění+ sociologie Historieenvironment Archeologieurbanismus Pedagogika PROSTOR architektura Filozofiemedicína …psychologie jazykověda mediální studia... REKONSTRUKCE= interdisciplinarita LINEARITA DEKONSTRUKCE NELINEARITA recepceSEBEREFLEXE Divák nalézá to, co zná, nebo se domnívá, že zná. Přehledné uspořádání, zařazení díla do předem daného příběhu.Vyžadují aktivní spoluúčast diváka. Obsahují momenty překvapení. Cíl: redefinovat pojem uměleckého díla, galerie. Tradiční kamenná muzeaKolumba založená na tradičním pojetí dějin uměníTate Modern jako přehledu vývoje stylů a forem.MoMA UMĚLECKÉ DÍLO DIVÁK

13 Základní strategie prezentace VU založené na: 1/ chronologii 2/ analogii 3/ kontradikci 4/ ikonografii a ikonologii 5/ historii 6/ recepci 7/ diachronnosti 8/ synchronnosti 9/ ahistorismu

14 Volba správné strategie = základ úspěchu

15 Vystavení uměleckého díla je formou jeho interpretace. Prezentace umění není založena výlučně na vystavení souboru uměleckých děl, ale je také sumou vztahů a významů, které je spojují do výstavního celku a které musí muzeum umění umět předložit tak, aby je mohl divák následně dešifrovat. Muzeum (umění)/galerie je prostředníkem mezi uměním a divákem, a tedy výstava dekóduje či konstruuje možný význam uměleckých děl.

16 Výstupy „dovnitř“: - participace při přípravách výstavních projektů (již ve fázi zpracování Passportu) - kooperace se všemi složkami, které se podílí na tvorbě výstav a trvalé udržovaní diskuse o jejich možných podobách + „brainstorming“ - dokumentace předchozích i současných projektů Moravské galerie a jiných institucí jak v ČR, tak i v zahraničí a jejich zhodnocení z hlediska „nových strategií“ - prohloubení již zažité praxe - vytváření metodik - vytvoření specializované knihovny a badatelského centra Výstupy „navenek“ - příprava a realizace specifických výstavních projektů - workshopy - přednášky - kulaté stoly - publikační činnost (Bulletin MG + jiná média, prezentace výsledků na internetových stránkách MG)

17 sídlo CENS

18 Kontakt cens@moravska-galerie.cz +420532169322 Ondřej Chrobák ondrej.chrobak@moravska-galerie.cz mobil: +420 724 757 631 Martin Vaněk martin.vanek@moravska-galerie.cz mobil: +420 724 757 631


Stáhnout ppt "Centrum nových strategií muzejní prezentace = C E N S Vypracoval Martin Vaněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google