Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma financování VaV – implikace pro rozpočet FŽP a mzdy akademických pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma financování VaV – implikace pro rozpočet FŽP a mzdy akademických pracovníků."— Transkript prezentace:

1 Reforma financování VaV – implikace pro rozpočet FŽP a mzdy akademických pracovníků

2 Obsah Úvod – proč potřebujeme VaV Reforma VaV Reforma financování VaV Hodnocení VaV Implikace pro FŽP – finance, platy, možnosti zlepšení

3 Proč potřebujeme v ě du a výzkum? Věda a výzkum jako zdroj financí: – Přímé dotace na projekty – Institucionální podpora fakulty – Podpora specifického výzkumu Prokazování způsobilosti (fakulty i jednotlivců) Bez VaV nelze získat akreditaci→bez akreditace nemůže fakulta existovat Jediným způsobem prokazování způsobilosti akademického pracovníka je publikační činnost v časopisech s IF!

4 Projekty VaV:  Programové projekty: Naplňování cílů programu, např. projekty pro MZe, …  Cíle jsou dány  Grantové projekty: Cíle si stanovuje řešitel, projekty GAČR, spíše základní výzkum

5 Reforma VaV Probíhá průběžně od roku 2008 Hlavní cíle (volně dle www.vyzkum.cz): –Sjednotit poskytovatele podpory –Zvýšit podporu aplikovaného výzkumu –Zvýšit podíl neveřejných zdrojů ve VaV –Zvýšit podporu excelence –Změnit institucionální financování –Zvýšit mezinárodní spolupráci –Zvýšit konkurenci při rozdělování peněz

6 Hlavní změny ve financování VaV Ministerstva (resortní VaV programy: – zrušeno (až na výjimky: MZe, MPO – pokračuje TIP) Grantové agentury: – GAČR: základní výzkum – TAČR: aplikovaný výzkum (2010 vyhlášen program ALFA) – GA AV ČR: zrušena

7 Změny financování Více konkurence při rozdělování financí Financování institucí dle výsledků (hodnocení VaV) Financování týmů projektově

8 Sjednocení poskytovatelů podpory Sjednocení roztříštěných poskytovatelů (GA ČR, GA AV, ministerstva…) pod dvě agentury –GA ČR – základní výzkum –TA ČR – aplikovaný výzkum Dosud –Zánik GA AV (doběh projektů) –Zánik podpory VaV od ministerstev (až na pár výjimek – doběh programů) –Vznik TA ČR

9 Změna v podpoře specifického výzkumu Dříve: závislost na získaných projektech evidovaných v CEP, přímé použití Nově: rozdělování na univerzity, v rámci univerzity rozdělování pomocí interních grantů – soutěž Finance pro univerzitu závisí na –hodnocení VaV –počtu „včasných“ doktorandů –počtu absolventů Mgr. a Ph.D. studia

10 Změna v podpoře specifického výzkumu Interní grantová soutěž –2010 cca 7 000 000 Kč na celou UJEP –Od 2011 možnost získat až 500 000 Kč / rok –Nejméně polovina řešitelského týmu studenti –Stipendia:odměny > 60:40

11 Změny institucionálního financování Nově závislost na hodnocení VaV –Rozdělení finančních prostředků poměrně dle podílu bodové hodnoty výstupů –Detaily později

12 Mzdové prostředky akademických pracovníků Pracovní náplň akademických pracovníků: –Výuka –Samostatná výzkumná / vědecká činnost Náplni by měly odpovídat zdroje financování –Výukové –Výzkumné Z výzkumných zdrojů by se neměla platit výuka

13 Mzdové prostředky akademických pracovníků 3 hlavní zdroje Dotace na studenty – „výukový zdroj“ –klesá dotace, klesá počet studentů Projekty VaV- nejisté, nutnost uspět v soutěži – podmínkou úspěchu pravidelné publikování –Více podávaných projektů!!! Institucionální podpora VaV – poměr Kč / bod klesne (více bodů / méně peněz) –Vyšší publikační aktivita!!!

14 Hodnocení VaV Hodnotí se výstupy VaV za předchozích ucelených 5 let Bodování výstupů – hodnotnější výstupy mají vyšší hodnotu – každoroční metodika Více spolupracujících institucí – podíly bodů dle podílů autorů Výsledky musí být správně v RIV, jinak 0 bodů!!! –Oprava možná až další rok!!!

15 Bodované výstupy J – Články 4 až 305 (500) bodů B – Odborné knihy (ne sborníky, ne skripta!) 20/40 bodů (ČJ / světový jazyk) C – Kapitoly v odb. knihách – podíl z knihy dle podílu stránek –!!! Lze vykázat buď B nebo C, ne obojí!!! D – články ve sborníku 8 bodů –Sborník musí být indexován na Web of Science – jen „velké konference“

16 Bodované výstupy P – Patent 40, 200, 500 bodů podle země ochrany a využívání Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 100 bodů F – užitný / průmyslový vzor 40 bodů G – prototyp, funkční vzorek 40 bodů

17 Bodované výstupy H – poskytovatelem realizované výsledky 40 bodů N, L – certifikované metodiky a postupy, specializované mapy 40 bodů R - software 40 bodů V – výzkumná zpráva 40 bodů –musí obsahovat utajované informace, jinak 0 bodů !!!

18 Bodované články Impaktové – sledované na WOS –Bodová hodnota 10-305 bodů dle pořadí v oboru podle IF –Nature, Science, PNAS – 500 bodů Neimpaktové mezinárodní – sledované ve světových databázích (Scopus…) –Bodová hodnota 8 České recenzované – jen schválené – seznam na www.vyzkum.czwww.vyzkum.cz –Bodová hodnota 4 –Studia Oecologica zahrnuta

19 Body časopisů v oboru „Environmental sciences“

20 Výpočet hodnocení Rok -5 až -1 (2004-2008) – výstupy VaV Rok 0 (2009) – sběr, kontrola a bodování Rok +1 (2010) – financování dle výstupů Výstup se projeví na dotaci až za dva roky Výstup se započítává 5 let se stejnou bodovou hodnotou

21 Výpočet http://www.isvav.cz/h09 Pro rok 2010 (za roky 2004-2008) získala FŽP cca 9 000 000 Kč za 1819,684 bodů –cca 5000 Kč za bod –Článek ve Studia Oecologica = 20 000 Kč –Článek v Dyes and Pigments = 725 000 Kč –Ověřená technologie = 500 000 Kč Podstatně méně v porovnání s konkurencí!!! Srovnatelně bodů získávají na AV ČR jednotlivé laboratoře

22 Produkce „konkurence“ PŘF UJEP – 3026,546 PŘF UK – 70 157,929 FŽP ČZU – 1861,476 FTOP VŠCHT – 3556,253 Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 4064,758 Fakulta mechatroniky TUL – 5761,373 Mikrobiologický ústav AV ČR – 28 510,743 Ústav chemických procesů AV ČR – 24 330,967

23 Produkce kateder

24 Produkce jednotlivých lidí

25 Přínos jednotlivců do rozpočtu

26 Výpočet podpory V roce 2011 lze očekávat pokles institucionálních prostředků – bude více bodů a možná méně peněz –V hodnocení za 2004-2008 obecné nedostatky ve vykazování – lze očekávat vyšší důraz na vykazování výsledků –Optimalizace vykazování výsledků dle metodiky hodnocení –Motivace k vyšší aktivitě VaV –Možná se změní metodika

27 Možnosti FŽP Zvýšit publikační aktivitu Zvýšit spolupráci ve VaV (spojit se se „silnými“) Zvýšit kvalitu článků Důsledně vykazovat výstupy Více aplikovaných výstupů –Specializované mapy –Výsledky uplatněné v legislativě –Prototypy, technologie…

28 Články Zvýšení publikační aktivity „Každý píše“ („publish or perish“) – každý akademický pracovník by měl publikovat!!! Směřovat BP/DP k publikacím (výstupům) – nutné dbát více na přínosy práce, plánovat DP/BP s ohledem na možné publikování Rešeršní články (review) – v dnešní „záplavě“ primárních prací vítané Studentské příspěvky do Studia Oecol. ???

29 Články Zkoušet více impaktové časopisy –(„nejhorší“ Jimp = 10 bodů, článek ve Studia Oecologica = 4 body, rozdíl cca 100-150 tis. Kč!!!!) Impaktový časopis by měl být první v úvaze Požadavek akreditační komise!!! –důkaz plnění kritéria VŠ zákona „výuka v souladu s aktuálním vědeckým poznáním“ Psaní článků je třeba trénovat – později to „jde lépe“

30 Články České a slovenské impaktové časopisy – u českých autorů obvykle vyšší úspěšnost v recenzním řízení Chemické listy – publikace česky, referáty (rešeršní články na pomezí vědy a popularizace) – široký záběr International Journal for Environmental Research (Írán)– IF 0,271, rychlé a mírné recenze Biologia – SR – IF 0,406 široký záběr

31 Články Fresenius Environmental Bulletin IF 0,463 International Journal of Environment and Pollution IF 0,568

32 Články Zvýšit kvalitu článků Doplňující analýzy apod. – zvýšení věrohodnosti výsledků – lze financovat z institucionální podpory Více statistiky – ANOVA, testování hypotéz, regrese… Profesionální korektura angličtiny (1000- 3000 Kč – vyplatí se) Využití přístrojů a know-how fakulty

33 Články Vyšší zapojení studentů – „levná pracovní síla“ Využívat pomvědy – možnost slušných odměn – peněz je dost –Projekty specifického výzkumu –Institucionální podpora –Dotace –Stipendijní fond

34 Specializované mapy FŽP má katedru geoinformatiky FŽP se zabývá mj. krajinou FŽP nevykázala za roky 2004-2008 žádný výsledek kategorie „Specializovaná mapa s odborným obsahem“ –Bodová hodnota odpovídající lepšímu článku

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Reforma financování VaV – implikace pro rozpočet FŽP a mzdy akademických pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google