Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B LOGOVÝ ROMÁN Šárka Masopustová Zuzana Hájková. P ATRIK S TACH - F LOTILA Z EMĚ - P ŘÍBĚH STRÝČKA M ARTINA W ALTER K IRN - A KTIVNÍ ANDĚL M AGNESIA BLOGOVÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B LOGOVÝ ROMÁN Šárka Masopustová Zuzana Hájková. P ATRIK S TACH - F LOTILA Z EMĚ - P ŘÍBĚH STRÝČKA M ARTINA W ALTER K IRN - A KTIVNÍ ANDĚL M AGNESIA BLOGOVÝ."— Transkript prezentace:

1 B LOGOVÝ ROMÁN Šárka Masopustová Zuzana Hájková

2 P ATRIK S TACH - F LOTILA Z EMĚ - P ŘÍBĚH STRÝČKA M ARTINA W ALTER K IRN - A KTIVNÍ ANDĚL M AGNESIA BLOGOVÝ ROMÁN S M ICHALEM W IEVEGEM

3 K OLEKTIVNÍ ROMÁNY Č TENÁŘŮM JE DÁNA OBVYKLE PRVNÍ KAPITOLA A ZBYTEK PŘÍBĚHU MOHOU DOTVÁŘET SAMI. O DBORNÁ KOMISE, KOORDINÁTOR ČI HLASY ČTENÁŘŮ PAK ROZHODNOU, KTERÁ Z NAVRŽENÝCH KAPITOL BUDE DO ROMÁNU ZAŘAZENA. T AKTO SE POSTUPNĚ BUDUJE CELÉ LITERÁRNÍ DÍLO, KTERÉ JE ZAJÍMAVÉ PŘEDEVŠÍM V TOM, ŽE KAŽDOU KAPITOLU MŮŽE NAPSAT NĚKDO ZCELA JINÝ.

4 L ITERÁRNÍ PROBLÉMY N ENÍ LEHKÉ ZACHOVAT STYLISTICKOU CELISTVOST ROMÁNU H ROZÍ NEBEZPEČÍ TOHO, ŽE NĚKTERÉ POSTAVY NENÁPADNĚ ZANIKNOU. P ROBLÉM MŮŽE BÝT TAKÉ V ROLI TOHO, KDO URČUJE VÍTĚZNOU KAPITOLU. V ÝSLEDEK ZRCADLÍCÍ PLURALITU MYŠLENEK AUTORŮ JE ALE DOSTATEČNĚ SILNÝM MOTOREM K TAKOVÉTO TVORBĚ.

5 R OMÁN NA POKRAČOVÁNÍ – J AN Č ERNÝ P ODLE WEBOVÝCH STRÁNEK PROJEKTU SE JEDNÁ O MOŽNOSTI KNIŽNÍHO VYDÁNÍ ROMÁNU, COŽ JEN DOKRESLUJE SKUTEČNOST, ŽE NA I NTERNETU VZNIKNUVŠÍ DÍLA SE MOHOU STÁT SOUČÁSTÍ KLASICKÉ LITERÁRNÍ TVORBY.

6 B LOGOVÝ ROMÁN OD I D NES N ÁZEV KNIHY JE S RDCE DOMOVA A JEJÍM AUTOREM JE M ICHAL V IEWEGH. T EN TAKÉ OSOBNĚ PŘEČETL VŠECHNY ALESPOŇ TROCHU PODAŘENÉ POKUSY A SNAŽIL SE ROMÁN POSKLÁDAT DOHROMADY. P RÁVĚ OSOBA AUTORA MŮŽE BÝT PRO MNOHÉ POMĚRNĚ VELKÝM A ZAJÍMAVÝM LÁKADLEM. D RUHOU KAPITOLU ROMÁNU SE POKUSILO NAPSAT 800 AUTORŮ. C ELKEM MÁ ROMÁN 10 KAPITOL. HTTP :// BLOGOVYROMAN. IDNES. CZ /

7 U MĚLECKÝ PŘÍNOS V ÝZNAMNÁ JE OTÁZKA, ZDALI SE JEDNÁ O KROK K UMĚNÍ, KTERÉ JE REALIZOVANÉ NA I NTERNETU. R OMÁNY I NTERNET VYUŽÍVÁ JAKO NOSNÉ MÉDIUM A KOMUNIKAČNÍ KANÁL. P ŘISPĚVATELÉ SE MOHOU POROVNÁVAT S KONKURENCÍ, SVÁ DÍLA DOPILOVÁVAT A ROZVÍJET NA ZÁKLADĚ INTERAKCE SE ČTENÁŘI.

8 J E ZDE VIDĚT URČITÁ KLASIČNOST OBOU PROJEKTŮ. V OČÍCH CELÉ ŘADY „ KLASICKÝCH “ UMĚLCŮ SE DOST MOŽNÁ ZBOŘÍ PŘEDSUDKY O I NTERNETU JAKO O ČEMSI PODŘADNÉM A NEHODNÉM ZÁJMU. M OŽNÁ SE OTEVŘE CESTA K PODOBNÝM PROJEKTŮM, A TO NEJEN LITERÁRNÍM, ALE I VÝTVARNÝM. U MĚNÍ NA I NTERNETU SE TAK POZVOLNA ZVEDÁ Z OBLASTI ALTERNATIVNÍCH LITERÁRNÍCH STYLŮ A KVALITNÍCH FOTOGRAFIÍ SMĚREM K HLAVNÍMU PROUDU ČTENÉ LITERATURY.

9 O BA PROJEKTY NABÍZEJÍ PROSTOR PRO TALENTOVANÉ A ZAČÍNAJÍCÍ AUTORY, ROZŠIŘUJÍ NABÍDKU LITERÁRNÍHO VYŽITÍ A ROZVÍJEJÍ NOVÉ FORMY UMĚNÍ. U MĚNÍ, KTERÉ JE ZALOŽENO NA SOCIÁLNÍ INTERAKCI I SPOLUPRÁCI, ALE SOUČASNĚ VYŽADUJÍCÍ INTELEKTUÁLNÍ A LITERÁRNÍ KVALITY JEDNOTLIVÝCH AUTORŮ.

10 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "B LOGOVÝ ROMÁN Šárka Masopustová Zuzana Hájková. P ATRIK S TACH - F LOTILA Z EMĚ - P ŘÍBĚH STRÝČKA M ARTINA W ALTER K IRN - A KTIVNÍ ANDĚL M AGNESIA BLOGOVÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google