Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12. února 2010, XXI. Seminář energetiků, Jelenovská Politika MŽP v oblasti energetiky Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministersto životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12. února 2010, XXI. Seminář energetiků, Jelenovská Politika MŽP v oblasti energetiky Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministersto životního prostředí."— Transkript prezentace:

1

2 12. února 2010, XXI. Seminář energetiků, Jelenovská Politika MŽP v oblasti energetiky Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministersto životního prostředí České republiky

3 Obsah prezentace Energetická náročnost Směrnice o energetické náročnosti budov Dotační programy MŽP Změna zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání OZE v reakci na dopad tzv. „solárního boomu“ do cen elektřiny

4 Energetická náročnost v ČR (2007)

5 Energetická náročnost zemí EU 27 (2008) Zdroj: Eurostat

6 Vývoj energetické náročnosti sektorů konečné spotřeby energie v ČR (2007) Zdroj: ČSÚ

7 Směrnice 2010/31/2010 o energetické náročnosti budov I. dne 18. května 2010 schválil evropský parlament novou směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II – Energy Performance of Buildings Directive II) EPBD II stanoví povinnost navrhovat všechny nové budovy v energetickém standardu „blízkém nule, a to –Od roku 2018 novostavby veřejných budov –Od roku 2020 novostavby všech budov V případě stávajících budov se směrnice EPBD II uplatní u samostatně stojících budov s celkovou užitnou podlahovou plochou nad 50 m 2

8 Směrnice 2010/31/2010 o energetické náročnosti budov II. Hospodářská komora ČR a MPO založila pracovní skupinu pro transformaci EPBD II. také MPO založilo pracovní skupinu, která pracuje na úpravě vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, která je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, právě s ohledem na požadavky vyplývající ze směrnice EPBD II. v současné době jsou do vyhlášky implementovány projekty pro stanovení hodnot referenční budovy a dále návrhy specialistů z oboru stavebnictví (ČVUT, VUT) pro výpočet nulové spotřeby budovy. MŽP má své zástupce v pracovní skupině MPO

9 Operační program Životní prostředí zlepšování kvality životního prostředí a udržitelný rozvoj z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj lze čerpat více než 5 mld. €

10 Prioritní osa 3 OP ŽP - Udržitelné využívání zdrojů energie instituce veřejného a neziskového sektoru pro PO 3 vyčleněno celkem 673 mil. € k 3.9.2010 - schváleno celkem 1 682 žádostí s náklady 24 959,5 mil. Kč => z fondů EU byly tyto žádosti podpořeny částkou 13 752,8 mil. Kč Operační program Životní prostředí

11 Ekologické přínosy realizovaných opatření v PO 3 Úspora emisí CO 2 - 171 558 t.CO 2 /rok, (oblast podpory 3.1 - 45 329 t.CO 2 /rok a oblast 3.2 - 126 229 t.CO 2 /rok) Nově instalovaný tepelný a elektrický výkon – 25 786 MW t, resp. 4 631 Mw e Úspora energie – 1 238 829 GJ/rok Data SFŽP k 27.4.2010 Operační program Životní prostředí

12 Program Zelená úsporám - podpora opatření úspor energie a využití OZE v obytných budovách - snížení emisí oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek - nastolení dlouhodobého trendu trvale udržitelného bydlení - výše prostředků až 25 mld. Kč - projekty rodinných, bytových a panelových domů (jednorázově i veřejných budov) A. Úspora energie na vytápění → A.1. Celkové zateplení → A.2. Dílčí zateplení B. Výstavba v pasivním energetickém standardu C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody → C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla → C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb → C.3. Instalace solárně-termických kolektorů D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření * Příspěvek na zpracování projektové dokumentace

13 Současný stav  Celkem podáno cca 75 tis. Žádostí  Radou Fondu bylo již schváleno 37,5 tis. Žádostí  Přibližně stejný počet žádostí je před schválením RF, a to v různém stupni rozpracovanosti  Zpracování všech žádostí březen/duben 2011 Aktuální informace o P rogramu Zelená úsporám

14 A - Úspory energie na vytápění (zateplení budov) bylo podáno celkem 41 258 žádostí, z toho nejvíce 35 537 rodinné domy (RD). B - Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu bylo podáno celkem 700 žádostí, z toho 691 RD a 9 BD nepanelové. C - Využití OZE pro vytápění a ohřev vody bylo podáno celkem 31 859 žádostí, z toho 31 541 RD. Budovy veřejného sektoru – zde bylo podáno celkem 1 144 žádostí. Struktura podaných žádostí

15 Celkové příjmy 19 656 mil. Kč V rámci probíhajícího jednání s kupci jednotek AAU budou zdroje Programu posíleny o další cca 1mld. Kč Předpokládá se další prodej AAUs Příjmy SFŽP ČR v rámci GIS

16 V současné době se aktuální průměrná dotace pohybuje v rozmezí 60 až 65 % Uvažuje se o snížení dotace v řádu několika procentních bodů tak, aby bylo možné uspokojit všechny žadatele, kteří podali žádost dle podmínek Programu Takovéto kroky(úpravu Programu) musí schválit kupci AAUs, se kterými se vede jednání Jednání s kupci jednotek AAU

17 Příjem žádostí v rámci Programu nebude znovu otevřen 1. února 2011, určitě ne před zpracování všech podaných žádostí (březen/duben 2011) Pro budovy veřejného sektoru bude vyhlášena výzva pro podávání žádostí v rámci OPŽP Program bude ukončen do konce roku 2012 Další vývoj Programu

18 Změna zákona o podpoře OZE ØCena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE může činit nejvýše 300 Kč/MWh. ØNa úhradu ostatních nákladů spojených s podporou elektřiny z OZE poskytuje stát až do výše 12 mld Kč za kalendářní rok z prostředků státního rozpočtu. ØNa základě závěrů koordinačního výboru „pro vyhodnocení dopadů podpory OZE do ceny elektřiny/energie“ přijala vláda tři varianty řešení úhrady ostatních nákladů spojených s podporou OZE financovaných z prostředků státního rozpočtu.

19 Varianty řešení úhrady ostatních nákladů spojených s podporou OZE ©Zdanění bezplatně přidělených emisních povolenek ve výši 32% - 5,2 mld. Kč ©Zdanění elektrické energie vyrobené ze slunečního záření ve výši (26%) – 4,6 mld. Kč ©Zvýšení odvodů za odnětí půdy ze zemědělské půdního fondu – 1,7 mld. Kč

20 Děkuji za pozornost ! Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí tel: 267 122 084 e - mail: Miroslav.Hajek@mzp.cz www.mzp.cz


Stáhnout ppt "12. února 2010, XXI. Seminář energetiků, Jelenovská Politika MŽP v oblasti energetiky Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministersto životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google