Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká energetika v evropském kontextu – střednědobý a dlouhodobý výhled Seminář AEM, Praha, 28.května 2007 Petr Štulc, vedoucí odboru strategie, ČEZ, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká energetika v evropském kontextu – střednědobý a dlouhodobý výhled Seminář AEM, Praha, 28.května 2007 Petr Štulc, vedoucí odboru strategie, ČEZ, a.s."— Transkript prezentace:

1 Česká energetika v evropském kontextu – střednědobý a dlouhodobý výhled Seminář AEM, Praha, 28.května 2007 Petr Štulc, vedoucí odboru strategie, ČEZ, a.s. Pavel Řežábek, vedoucí oddělení analýz trhů, ČEZ, a.s.

2 1 AGENDA  Střednědobý výhled  Co určuje cenu elektřiny v Německu?  Jak probíhá integrace ČR s okolními trhy?  Jak se mění dynamika energetických trhů ve střední Evropě?  Dlouhodobý výhled

3 2 CENA V NĚMECKU SE PO DVOU LETECH STABULIZOVALAPO DVOU LETECH RYCHLÉHO RŮSTU, KDY NÁSLEDOVALA CENY ROPY, UHLÍ A CO 2 Oil CO2 Source: * average of spot price, 2007 forward (december 2006) Coal

4 3 Volatilita způsobená CO 2 PRŮMĚRNÉ CENY NA EEX SLEDUJÍ VARIABILNÍ NÁKLADY  Průměrná cena elektřiny v dlouhodobém pohledu sleduje trendy dané variabilními náklady  Průměrné kvartální odchylky jsou sice významně vyšší, ale příčiny jsou známé  Srážkové úhrny (suchý/mokrý rok)  volatilita CO 2 Srovnání průměrných kvartálních cen na EEX spot a v modelu založeném na variabilních nákladech EUR/MWh Suché údobí

5 4 Source:EURPROG; UCTE; Balkan News; team analysis ConsumptionProduction Change against EEX price (EUR/MWh) PRO STŘEDNÍ EVROPU BYL DOSUD CHARAKTERISTICKÝ TOK ENERGIE SMĚREM NA ZÁPAD A PŘETÍŽENÍ PŘENOSOVÝCH PROFILŮ NA HRANICÍCH NĚMECKA A RAKOUSKA 2005, TWh Congested profiles  Congestion mainly on the joint auctioning zone with Germany  And Slovak Hungarian borders

6 5 SITUACI ALE PODSTATNĚ MĚNÍ POKLES NADBYTEČNÉHO VÝKONU V ČR A SR change of power balance in Czech and Slovak market: TWh source:Slovak balance change – Platts, Energy in East Europe Issue 82 (decreased by 10% to reflect own consumption); CEZ SR CR Temporarily (retrofit)

7 6 … KTERÝ VEDL K POKLESU PŘESHRANIČNÍCH PŘENOSOVÝCH POPLATKŮ V TOMTO ROCE * Annual forward prices in time of capacity auctions (November, December) German prices* vs. Czech prices in EUR/MWh: Price of annual export capacity from Czech republic to Germany (profil E.On) v EUR/MWh: German price CR price  Export cross border fee to Germany declined from12 to 6 EUR/MWh in 2006/07 respectivaly  Cross border fee does not cover the price difference in 2007  Opportunity to increase margin on cross border trading

8 7 ZMĚNA BILANCE BUDE V PŘÍŠTÍCH LETECH POKRAČOVAT SPOLU S RŮSTEM SPOTŘEBY A DALŠÍM ODSTAVOVÁNÍM ELEKTRÁREN V CELÉM REGIONU Source:CEZ Bilance energie na trzích ČR a SR: TWh Available load in CR/SR plus import (Poland, Ukraine) Demand in CR/SR plus export (Germany, Austria, Hungary) Deductions:  Bohunice: 2007: 440 MWe, 2008: 440 MWe  Novaky A–B 2007: 274 MWe, Vojany I. a II. 2x  Prunerov 2010: 420 MWe (repowering)  Patnow I a II: 400 MWe, Old (no DESOX – Poland): 659 MWe Additions:  Repowering: 2008 Mochovce + 44 MWe, 2010: Bohunice MWe  Novaky B – upgrade: 125 MWe  Repowering: Prunerov 420 MWe  Patnow II: : 390 MWe

9 8 Source:EURPROG; UCTE; Balkan News; team analysis ConsumptionProduction ZMĚNA BILANCE VE STŘEDNÍ EVROPĚ A NA BLAKÁNĚ POVEDE ZŘEJMĚ KE ZMĚNĚ TOKU ELEKTŘINY SMĚREM NA VÝCHOD A NA JIH 2008, TWh Congested profiles  Congestion partially relieved mainly on the joint auctioning zone with Germany  Increased flows on the czech slovak

10 9 AGENDA  Střednědobý výhled  Dlouhodobý výhled  Vývoj bilance v Evropě  Bilance ČR a možnosti jejího pokrytí

11 10 V OBLASTI CENTRELU VZNIKNE PO ROCE 2010 POTŘEBA NOVÝCH KAPACIT Vývoj poptávky a nabídky v oblasti Centrel* GW** 19 GW  uspokojení poptávky si vyžádá masivní investice do obnovy zdrojů  pouhá obnova zdrojů nepostačí pokrýt rostoucí poptávku max základní min voda olej/plyn ČU HU jádro *Špičkové zatížení vs. čistý instalovaný výkon **Předpokládaná životnost uhelné, resp. plynové elektrárny 45 let Špičkové zatížení

12 11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ CEN ELEKTŘINY NA ZÁPADOEVROPSKÝCH TRZÍCH BUDE OVLIVNĚN CHYBĚJÍCÍ VÝROBNÍ KAPACITOU Hard coal Lignite Oil/gas Other Hydro Nuclear Peak load Souhrnná bilance disponibilní dodávky / poptávky v regionu DE, FR, AT, BE, ND a CH: GW Source: Euroelectric

13 12 NOVÁ VÝSTAVBA NENÍ DOSTATEČNÁ Počet nových zdrojů větších než 100 MW ve výstavbě Zdroj:Platts Power in Europe ( ), Platts Energy in East Europe ( )

14 13 59, , , FAKTA – SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR TWh Jak velká bude spotřeba v roce 2020, pokud poroste HDP a nebudeme spořit? Předpoklady  Intenzita spotřeby elektrické energie zůstane stejná  HDP poroste průměrným tempem 4% do roku 2012 a pak 3% tempem (resp. 5% a 3,5% při scénáři vysoké spotřeby) +37,1 Scénář vysoké spotřeby elektrické energie

15 14 DOŽITÍ SOUČASNÝCH UHELNÝCH ELEKTRÁREN A RŮST SPOTŘEBY POVEDOU K NEDOSTATKU ELEKTRICKÉ ENERGIE Plyn a obnovitelné zdroje Jaderné elektrárny Existující uhelné elektrárny Výroba existujících elektráren vs. vývoj spotřeby TWh TWh Domácí spotřeba Chybějící objem výroby TWh TWh Voda

16 15 JAK MŮŽEME POKRÝT CHYBĚJÍCÍ OBJEM ELEKTRICKÉ ENERGIE ? Uhlí a jádro Chybějící objem elektrické energie v roce TWh ? ? ? ? Úspory Dovoz Obnovitelné zdroje Plyn  Jaké jsou maximální možnosti pokrytí chybějícího objemu úsporami a dovozem?  Jaký mix paliv by ČR měla zvolit pro zbývající chybějící objem?  S jakým předstihem je třeba začít stavět, abychom s jistotou pokryli spotřebu v roce 2020?

17 16 ÚSPORY MOHOU POTENCIÁLNĚ DOSÁHNOUT PŘIBLIŽNĚ 20 TWh Scénář vysoké spotřeby elektrické energie (HDP roste rychlejším tempem)  Obměna 10% ledniček za energeticky úspornější  Výměna 1 žárovky v každé domácnosti za energeticky úspornější  Zateplení 10 tisíc rodinných domků topících elektřinou  … Domácnosti  Příklady úspor domácností  Přinesou každá úsporu spotřeby elektrické energie 0,2 TWh ročně  Přinesou celkovou úsporu 20,4 TWh roce 2020  Snížení intenzity průmyslu (z 1,31 MWh/HDP na 0,95 do roku 2020)  Snížení intenzity služeb (z 0,5 MWh/HDP na 0,38 do roku 2020) Průmysl a služby Dopad vyššího scénáře růstu HDP na spotřebu je přibližně stejný, jako kdyby bylo zrealizováno pouze 50% úsporných opatření 2020 spotřeba s úsporami 87 20,4 Celkové úspory průmyslu a služeb 2,6 Celkové úspory domácností 2020 Spotřeba bez úspor

18 17 ČESKÁ REPUBLIKA NEMŮŽE SPOLÉHAT NA DOVOZ ELEKTRICKÉ ENERGIE  Nelze spoléhat na dovoz z okolních zemí  Celkově bude v regionu střední Evropy uzavřeno přes 30 GW kapacity do roku 2020  Celkově bude chybět až 15 GW instalované kapacity Polsko Slovensko Maďarsko Rakousko Česká republika Německo *Nováky, Vojany, Jaslovské Bohunice  Uzavření celkového instalovaného výkonu MW do roku 2008*  Z čistého vývozce se stane čistý dovozce elektrické energie  Uzavření MW uhelných elektráren z ekologických důvodů (NOx) v roce 2015 již jistých, potencionálně až MW  Již uzavření MW způsobí, že Polsko se stane závislé na dovozu  V současnosti neprobíhá výstavba ani neexistuje dlouhodobý plán výstavby  Dnes závislé ve špičkách na dovozu  Celkový dovoz v roce 2005 byl 16,3 TWh  Politické rozhodnutí uzavřít jaderné elektrárny (27% současné spotřeby)  I přes investiční boom v budoucnu maximálně pokryje svoje potřeby  Největší dovozce ve střední Evropě (18% spotřeby)  Neexistující plány výstavby  Omezené palivové zdroje

19 18 ZHODNOCENÍ RŮZNÝCH PALIVOVÝCH MOŽNOSTÍ Jaderná energie  Žádné palivo není ideální z hlediska všech kritérií  Je třeba najít vhodný mix  Ekologie  Sociální přijatelnost  Ekonomika  Bezpečnost dodávek  Politická závislost na Rusku Hnědé/ černé uhlí Plyn Voda Biomasa Vítr VýhodaNevýhodaCharakteristika  Ekonomické, stabilita dodávek  Politicky kontroverzní  Vhodné na základní zatížení  Ekonomické, stabilita dodávek  Vysoké emise CO 2  Vhodné na základní zatížení  Flexibilita výroby  Ekonomická (a potenciálně politická) závislost na Rusku; vysoké náklady  Výhodný na vykrytí výkyvů (např. balancování větrných elektráren)  Ekologická  Výstavba velkých vodních elektráren ekologicky a politicky kontroverzní  V ČR ideální pro systémové služby; má již ale pouze omezený potenciál  Minimální emise a politicky přijatelná  Logistická a skladovací náročnost limituje velikost elektráren na biomasu  Doplňkový, ale nejistý zdroj, dlouhodobě neověřený  Nulové emise  Negativní vliv na krajinu a nestabilita dodávek; v ČR tolik nefouká  Nutné pokrytí instalované kapacity flexibilním zdrojem

20 19  rozvoj hydroenergetiky pouze v oblasti MVE* (do 10 MW výkonu)  potenciál pro novou výstavbu do 0,5 TWh ročně  obměna starých technologií – potenciál zvýšení účinností o 10-20% – přínos: 0,1 TWh ročně Vodní energie  odhadovaný větrný potenciál je MW**  předpokládané časově nepredikovatelné využití: 15-25% Větrná energie  výnosnost biomasy (liší se dle typu energetické rostliny): t/ha ročně  spotřeba biomasy: ~1 t = 1 MWh  orientační rozloha využitelné půdy: ha (17% z celkové orné půdy v ČR) Biomasa 0,6 3,0 - 4,54,4 -7,3 Celkem Celkový dodatečný potenciál TWh za rok 0,8 - 2,2 * MVE – malé vodní elektrárny ** Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie; plány investorů LZE OČEKÁVAT, ŽE Z ČÁSTI BUDE ROSTUCÍ POPTÁVKA POKRYTA VYUŽITÍM POTENCIÁLU NOVÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ….

21 20  nově instalovaná kapacita může dosáhnout až MW (pokrytí regulačních potřeb a pro kombinovanou výrobu)  dodatečná výroba až 5 TWh Základní fakta o plynových elektrárnách v ČR  Poloviční produkce CO 2 v porovnání s hnědým uhlím  Flexibilní zdroj schopný stabilizovat soustavu a pokrýt volatilitu špiček  Vysoká závislost na Rusku a prakticky nemožná diversifikace  Významně vyšší cena vyrobené elektřiny než z hnědého uhlí a jádra  Při dnešních cenách plynu nejistá návratnost investice do nového zdroje ….A Z ČÁSTI TAKÉ NOVÝMI PLYNOVÝMI ELEKTRÁRNAMI, KTERÉ SE VŠAK ZATÍM VYPLÁCEJÍ JEN PŘI POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO PŘI KOGENERACI

22 21 I PŘI REALIZACI PROGRAMU OBNOVY UHELNÝCH ZDROJŮ ČEZ BUDE ČESKÁ REPUBLIKA PO ROCE 2015 DEFICITNÍ Plyn a obnovitelné zdroje Jaderné elektrárny Existující uhelné elektrárny Domácí spotřeba se zahrnutím úspor Domácí spotřeba s 50% úsporami nebo při vyšším růstu HDP Očekávaná dodávka českých zdrojů vs. vývoj spotřeby TWh Voda Obnova uhelných zdrojů ČEZ*  I když se plně využije potenciál ČR pro vybudování nových plynových a OZE zdrojů, obnova uhelných zdrojů ČEZ stěží pokryje spotřebu ČR při nízkém růstu HDP a plné realizaci úsporných opatření  Další zdroje je možné vybudovat již pouze v jádru nebo v hnědém uhlí  Pro obě tyto technologie musí existovat politická podpora (podpora nové jaderné elektrárny, prolomení limitů těžby hnědého uhlí) 15 TWh 31 TWh * ETU retrofit 4x200 MW, EPR II retrofit 3x250 MW, ELE new 660 MW, EPC retrofit 3x200 MW, EPC new 660 MW

23 22 JEDNOU Z MÁLA MOŽNOSTÍ JAK POKRÝT DLOUHODOBÝ DEFICIT JE VÝSTAVBA NOVÉHO JADERNÉHO ZDROJE JAK NAZNAČUJÍ I PROBÍHAJÍCÍ DISKUSE V CELÉ EVROPĚ Finsko Staví se největší blok v Evropě Rusko Ve výstavbě jsou čtyři bloky a o dalších se jedná Bulharsko a Rumunsko Zdroje (Belene, Cernavoda) ve výstavbě Maďarsko Aktuální diskuze o rozšíření elektrárny Paks Francie Oznámeny nové jaderné bloky, program EPR – již zahájena stavba V porovnání s politickou nepřijatelností jádra v Rakousku, většina zemí Evropy a USA ukazuje pozitivní přístup k jaderné energetice Británie Diskuse o potřebě nových jaderných zdrojů USA Již existují pobídky pro výstavbu jádra Slovinsko Diskuze o rozšíření NPP Krško Německo Diskuse o odkladu odstavování Švédsko Diskuze o odkladu odstavování Itálie ENEL zakoupil jaderné zdroje na Slovensku, aby získal znalosti pro výstavbu v Itálii Portugalsko Vláda jedná o potřebě prvního bloku Polsko Otevřena diskuze o výstavbě 1. bloku Slovensko Oznámena výstavba další kapacity VVER v EMO 3&4


Stáhnout ppt "Česká energetika v evropském kontextu – střednědobý a dlouhodobý výhled Seminář AEM, Praha, 28.května 2007 Petr Štulc, vedoucí odboru strategie, ČEZ, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google