Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká energetika v evropském kontextu – střednědobý a dlouhodobý výhled Seminář AEM, Praha, 28.května 2007 Petr Štulc, vedoucí odboru strategie, ČEZ, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká energetika v evropském kontextu – střednědobý a dlouhodobý výhled Seminář AEM, Praha, 28.května 2007 Petr Štulc, vedoucí odboru strategie, ČEZ, a.s."— Transkript prezentace:

1 Česká energetika v evropském kontextu – střednědobý a dlouhodobý výhled Seminář AEM, Praha, 28.května 2007 Petr Štulc, vedoucí odboru strategie, ČEZ, a.s. Pavel Řežábek, vedoucí oddělení analýz trhů, ČEZ, a.s.

2 1 AGENDA  Střednědobý výhled  Co určuje cenu elektřiny v Německu?  Jak probíhá integrace ČR s okolními trhy?  Jak se mění dynamika energetických trhů ve střední Evropě?  Dlouhodobý výhled

3 2 CENA V NĚMECKU SE PO DVOU LETECH STABULIZOVALAPO DVOU LETECH RYCHLÉHO RŮSTU, KDY NÁSLEDOVALA CENY ROPY, UHLÍ A CO 2 Oil CO2 Source: * average of spot price, 2007 forward (december 2006) Coal 2828 46 5 53

4 3 Volatilita způsobená CO 2 PRŮMĚRNÉ CENY NA EEX SLEDUJÍ VARIABILNÍ NÁKLADY  Průměrná cena elektřiny v dlouhodobém pohledu sleduje trendy dané variabilními náklady  Průměrné kvartální odchylky jsou sice významně vyšší, ale příčiny jsou známé  Srážkové úhrny (suchý/mokrý rok)  volatilita CO 2 Srovnání průměrných kvartálních cen na EEX spot a v modelu založeném na variabilních nákladech EUR/MWh Suché údobí

5 4 Source:EURPROG; UCTE; Balkan News; team analysis 63 77 70 74 26 29 39 33 14 1712 11 13 76 32 40 130 140 ConsumptionProduction Change against EEX price (EUR/MWh) 52 55 PRO STŘEDNÍ EVROPU BYL DOSUD CHARAKTERISTICKÝ TOK ENERGIE SMĚREM NA ZÁPAD A PŘETÍŽENÍ PŘENOSOVÝCH PROFILŮ NA HRANICÍCH NĚMECKA A RAKOUSKA 2005, TWh Congested profiles  Congestion mainly on the joint auctioning zone with Germany  And Slovak Hungarian borders

6 5 SITUACI ALE PODSTATNĚ MĚNÍ POKLES NADBYTEČNÉHO VÝKONU V ČR A SR... 06-07 change of power balance in Czech and Slovak market: TWh source:Slovak balance change – Platts, Energy in East Europe Issue 82 (decreased by 10% to reflect own consumption); CEZ SR CR Temporarily (retrofit)

7 6 … KTERÝ VEDL K POKLESU PŘESHRANIČNÍCH PŘENOSOVÝCH POPLATKŮ V TOMTO ROCE * Annual forward prices in time of capacity auctions (November, December) German prices* vs. Czech prices in EUR/MWh: Price of annual export capacity from Czech republic to Germany (profil E.On) v EUR/MWh: German price CR price  Export cross border fee to Germany declined from12 to 6 EUR/MWh in 2006/07 respectivaly  Cross border fee does not cover the price difference in 2007  Opportunity to increase margin on cross border trading

8 7 ZMĚNA BILANCE BUDE V PŘÍŠTÍCH LETECH POKRAČOVAT SPOLU S RŮSTEM SPOTŘEBY A DALŠÍM ODSTAVOVÁNÍM ELEKTRÁREN V CELÉM REGIONU Source:CEZ Bilance energie na trzích ČR a SR: TWh Available load in CR/SR plus import (Poland, Ukraine) Demand in CR/SR plus export (Germany, Austria, Hungary) Deductions:  Bohunice: 2007: 440 MWe, 2008: 440 MWe  Novaky A–B 2007: 274 MWe, Vojany I. a II. 2x220 2007  Prunerov 2010: 420 MWe (repowering)  Patnow I a II: 400 MWe, Old (no DESOX – Poland): 659 MWe Additions:  Repowering: 2008 Mochovce + 44 MWe, 2010: Bohunice + 120 MWe  Novaky B – upgrade: 125 MWe  Repowering: Prunerov 420 MWe  Patnow II: 2008-9: 390 MWe

9 8 Source:EURPROG; UCTE; Balkan News; team analysis 66 79 70 74 28 30 40 45 1315 1815 12 14 76 39 4339 138 146 ConsumptionProduction 57 67 ZMĚNA BILANCE VE STŘEDNÍ EVROPĚ A NA BLAKÁNĚ POVEDE ZŘEJMĚ KE ZMĚNĚ TOKU ELEKTŘINY SMĚREM NA VÝCHOD A NA JIH 2008, TWh Congested profiles  Congestion partially relieved mainly on the joint auctioning zone with Germany  Increased flows on the czech slovak

10 9 AGENDA  Střednědobý výhled  Dlouhodobý výhled  Vývoj bilance v Evropě  Bilance ČR a možnosti jejího pokrytí

11 10 V OBLASTI CENTRELU VZNIKNE PO ROCE 2010 POTŘEBA NOVÝCH KAPACIT Vývoj poptávky a nabídky v oblasti Centrel* GW** 19 GW  uspokojení poptávky si vyžádá masivní investice do obnovy zdrojů  pouhá obnova zdrojů nepostačí pokrýt rostoucí poptávku max základní min voda olej/plyn ČU HU jádro *Špičkové zatížení vs. čistý instalovaný výkon **Předpokládaná životnost uhelné, resp. plynové elektrárny 45 let Špičkové zatížení

12 11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ CEN ELEKTŘINY NA ZÁPADOEVROPSKÝCH TRZÍCH BUDE OVLIVNĚN CHYBĚJÍCÍ VÝROBNÍ KAPACITOU Hard coal Lignite Oil/gas Other Hydro Nuclear Peak load Souhrnná bilance disponibilní dodávky / poptávky v regionu DE, FR, AT, BE, ND a CH: GW Source: Euroelectric

13 12 NOVÁ VÝSTAVBA NENÍ DOSTATEČNÁ Počet nových zdrojů větších než 100 MW ve výstavbě Zdroj:Platts Power in Europe (11.9. 2006), Platts Energy in East Europe (23.6. 2006)

14 13 59,8 2003 60,9 2004 63,4 2005 FAKTA – SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR TWh Jak velká bude spotřeba v roce 2020, pokud poroste HDP a nebudeme spořit? 101 110 2020 Předpoklady  Intenzita spotřeby elektrické energie zůstane stejná  HDP poroste průměrným tempem 4% do roku 2012 a pak 3% tempem (resp. 5% a 3,5% při scénáři vysoké spotřeby) +37,1 Scénář vysoké spotřeby elektrické energie

15 14 DOŽITÍ SOUČASNÝCH UHELNÝCH ELEKTRÁREN A RŮST SPOTŘEBY POVEDOU K NEDOSTATKU ELEKTRICKÉ ENERGIE Plyn a obnovitelné zdroje Jaderné elektrárny Existující uhelné elektrárny Výroba existujících elektráren vs. vývoj spotřeby 59-68 TWh 87-110 TWh Domácí spotřeba Chybějící objem výroby 101-110 TWh 123-146 TWh Voda

16 15 JAK MŮŽEME POKRÝT CHYBĚJÍCÍ OBJEM ELEKTRICKÉ ENERGIE ? Uhlí a jádro Chybějící objem elektrické energie v roce 2020 59-68 TWh ? ? ? ? Úspory Dovoz Obnovitelné zdroje Plyn 5 4 3 2 1  Jaké jsou maximální možnosti pokrytí chybějícího objemu úsporami a dovozem?  Jaký mix paliv by ČR měla zvolit pro zbývající chybějící objem?  S jakým předstihem je třeba začít stavět, abychom s jistotou pokryli spotřebu v roce 2020?

17 16 ÚSPORY MOHOU POTENCIÁLNĚ DOSÁHNOUT PŘIBLIŽNĚ 20 TWh Scénář vysoké spotřeby elektrické energie (HDP roste rychlejším tempem)  Obměna 10% ledniček za energeticky úspornější  Výměna 1 žárovky v každé domácnosti za energeticky úspornější  Zateplení 10 tisíc rodinných domků topících elektřinou  … Domácnosti  Příklady úspor domácností  Přinesou každá úsporu spotřeby elektrické energie 0,2 TWh ročně  Přinesou celkovou úsporu 20,4 TWh roce 2020  Snížení intenzity průmyslu (z 1,31 MWh/HDP na 0,95 do roku 2020)  Snížení intenzity služeb (z 0,5 MWh/HDP na 0,38 do roku 2020) Průmysl a služby Dopad vyššího scénáře růstu HDP na spotřebu je přibližně stejný, jako kdyby bylo zrealizováno pouze 50% úsporných opatření 2020 spotřeba s úsporami 87 20,4 Celkové úspory průmyslu a služeb 2,6 Celkové úspory domácností 2020 Spotřeba bez úspor 110 -23

18 17 ČESKÁ REPUBLIKA NEMŮŽE SPOLÉHAT NA DOVOZ ELEKTRICKÉ ENERGIE  Nelze spoléhat na dovoz z okolních zemí  Celkově bude v regionu střední Evropy uzavřeno přes 30 GW kapacity do roku 2020  Celkově bude chybět až 15 GW instalované kapacity Polsko Slovensko Maďarsko Rakousko Česká republika Německo *Nováky, Vojany, Jaslovské Bohunice  Uzavření celkového instalovaného výkonu 1 600 MW do roku 2008*  Z čistého vývozce se stane čistý dovozce elektrické energie  Uzavření 3 500 MW uhelných elektráren z ekologických důvodů (NOx) v roce 2015 již jistých, potencionálně až 7 000 MW  Již uzavření 3 500 MW způsobí, že Polsko se stane závislé na dovozu  V současnosti neprobíhá výstavba ani neexistuje dlouhodobý plán výstavby  Dnes závislé ve špičkách na dovozu  Celkový dovoz v roce 2005 byl 16,3 TWh  Politické rozhodnutí uzavřít jaderné elektrárny (27% současné spotřeby)  I přes investiční boom v budoucnu maximálně pokryje svoje potřeby  Největší dovozce ve střední Evropě (18% spotřeby)  Neexistující plány výstavby  Omezené palivové zdroje

19 18 ZHODNOCENÍ RŮZNÝCH PALIVOVÝCH MOŽNOSTÍ Jaderná energie  Žádné palivo není ideální z hlediska všech kritérií  Je třeba najít vhodný mix  Ekologie  Sociální přijatelnost  Ekonomika  Bezpečnost dodávek  Politická závislost na Rusku Hnědé/ černé uhlí Plyn Voda Biomasa Vítr VýhodaNevýhodaCharakteristika  Ekonomické, stabilita dodávek  Politicky kontroverzní  Vhodné na základní zatížení  Ekonomické, stabilita dodávek  Vysoké emise CO 2  Vhodné na základní zatížení  Flexibilita výroby  Ekonomická (a potenciálně politická) závislost na Rusku; vysoké náklady  Výhodný na vykrytí výkyvů (např. balancování větrných elektráren)  Ekologická  Výstavba velkých vodních elektráren ekologicky a politicky kontroverzní  V ČR ideální pro systémové služby; má již ale pouze omezený potenciál  Minimální emise a politicky přijatelná  Logistická a skladovací náročnost limituje velikost elektráren na biomasu  Doplňkový, ale nejistý zdroj, dlouhodobě neověřený  Nulové emise  Negativní vliv na krajinu a nestabilita dodávek; v ČR tolik nefouká  Nutné pokrytí instalované kapacity flexibilním zdrojem

20 19  rozvoj hydroenergetiky pouze v oblasti MVE* (do 10 MW výkonu)  potenciál pro novou výstavbu do 0,5 TWh ročně  obměna starých technologií – potenciál zvýšení účinností o 10-20% – přínos: 0,1 TWh ročně Vodní energie  odhadovaný větrný potenciál je 600-1000 MW**  předpokládané časově nepredikovatelné využití: 15-25% Větrná energie  výnosnost biomasy (liší se dle typu energetické rostliny): 10-15 t/ha ročně  spotřeba biomasy: ~1 t = 1 MWh  orientační rozloha využitelné půdy: 500 000 ha (17% z celkové orné půdy v ČR) Biomasa 0,6 3,0 - 4,54,4 -7,3 Celkem Celkový dodatečný potenciál TWh za rok 0,8 - 2,2 * MVE – malé vodní elektrárny ** Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie; plány investorů LZE OČEKÁVAT, ŽE Z ČÁSTI BUDE ROSTUCÍ POPTÁVKA POKRYTA VYUŽITÍM POTENCIÁLU NOVÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ….

21 20  nově instalovaná kapacita může dosáhnout 1 000 až 1 500 MW (pokrytí regulačních potřeb a pro kombinovanou výrobu)  dodatečná výroba až 5 TWh Základní fakta o plynových elektrárnách v ČR  Poloviční produkce CO 2 v porovnání s hnědým uhlím  Flexibilní zdroj schopný stabilizovat soustavu a pokrýt volatilitu špiček  Vysoká závislost na Rusku a prakticky nemožná diversifikace  Významně vyšší cena vyrobené elektřiny než z hnědého uhlí a jádra  Při dnešních cenách plynu nejistá návratnost investice do nového zdroje ….A Z ČÁSTI TAKÉ NOVÝMI PLYNOVÝMI ELEKTRÁRNAMI, KTERÉ SE VŠAK ZATÍM VYPLÁCEJÍ JEN PŘI POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO PŘI KOGENERACI

22 21 I PŘI REALIZACI PROGRAMU OBNOVY UHELNÝCH ZDROJŮ ČEZ BUDE ČESKÁ REPUBLIKA PO ROCE 2015 DEFICITNÍ Plyn a obnovitelné zdroje Jaderné elektrárny Existující uhelné elektrárny Domácí spotřeba se zahrnutím úspor Domácí spotřeba s 50% úsporami nebo při vyšším růstu HDP Očekávaná dodávka českých zdrojů vs. vývoj spotřeby TWh Voda Obnova uhelných zdrojů ČEZ*  I když se plně využije potenciál ČR pro vybudování nových plynových a OZE zdrojů, obnova uhelných zdrojů ČEZ stěží pokryje spotřebu ČR při nízkém růstu HDP a plné realizaci úsporných opatření  Další zdroje je možné vybudovat již pouze v jádru nebo v hnědém uhlí  Pro obě tyto technologie musí existovat politická podpora (podpora nové jaderné elektrárny, prolomení limitů těžby hnědého uhlí) 15 TWh 31 TWh * ETU retrofit 4x200 MW, EPR II retrofit 3x250 MW, ELE new 660 MW, EPC retrofit 3x200 MW, EPC new 660 MW

23 22 JEDNOU Z MÁLA MOŽNOSTÍ JAK POKRÝT DLOUHODOBÝ DEFICIT JE VÝSTAVBA NOVÉHO JADERNÉHO ZDROJE JAK NAZNAČUJÍ I PROBÍHAJÍCÍ DISKUSE V CELÉ EVROPĚ Finsko Staví se největší blok v Evropě Rusko Ve výstavbě jsou čtyři bloky a o dalších se jedná Bulharsko a Rumunsko Zdroje (Belene, Cernavoda) ve výstavbě Maďarsko Aktuální diskuze o rozšíření elektrárny Paks Francie Oznámeny nové jaderné bloky, program EPR – již zahájena stavba V porovnání s politickou nepřijatelností jádra v Rakousku, většina zemí Evropy a USA ukazuje pozitivní přístup k jaderné energetice Británie Diskuse o potřebě nových jaderných zdrojů USA Již existují pobídky pro výstavbu jádra Slovinsko Diskuze o rozšíření NPP Krško Německo Diskuse o odkladu odstavování Švédsko Diskuze o odkladu odstavování Itálie ENEL zakoupil jaderné zdroje na Slovensku, aby získal znalosti pro výstavbu v Itálii Portugalsko Vláda jedná o potřebě prvního bloku Polsko Otevřena diskuze o výstavbě 1. bloku Slovensko Oznámena výstavba další kapacity VVER v EMO 3&4


Stáhnout ppt "Česká energetika v evropském kontextu – střednědobý a dlouhodobý výhled Seminář AEM, Praha, 28.května 2007 Petr Štulc, vedoucí odboru strategie, ČEZ, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google