Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II Energy Forum 5. 11.2007 Praha Mirek Topolánek předseda vlády ČR QUO VADIS ENERGETIKO?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II Energy Forum 5. 11.2007 Praha Mirek Topolánek předseda vlády ČR QUO VADIS ENERGETIKO?"— Transkript prezentace:

1 II Energy Forum 5. 11.2007 Praha Mirek Topolánek předseda vlády ČR QUO VADIS ENERGETIKO?

2 Velký úkol pro vládu ČR (i pro EU) Velký úkol pro vládu ČR (i pro EU) Splnit základní předpoklad pro další hospodářský růst a vyšší kvalitu života Uspokojit potřeby rozvoje společnosti energiemi Zachovat prostředí pro život i pro budoucí generace Čelit globálním, strategickým a geopolitickým hrozbám spojených s energetikou 1

3 Energetika v České republice Energetika v České republice 1. Proporcionální skladba výrobních zdrojů s důrazem na využívání domácích zdrojů paliv – hnědé a částečně i černé uhlí jako základ, doplněná jadernými a vodními elektrárnami. 2. Současná soběstačnost a schopnost část výroby elektřiny vyvážet. 3. Poměrně nízká závislost na dovozech paliv. 4. Menší míra využití plynových elektráren a obnovitelných zdrojů. 5. Přenosová soustava je dobře dimenzovaná a její provoz zajišťuje bezpečné přenosy elektřiny do distribučních soustav i přeshraničních propojení. 2

4 3 Domácí spotřeba se 100% zahrnutím úspor Domácí spotřeba s 50% úsporami nebo při vyšším růstu HDP Domácí spotřeba při business as usual Spotřeba elektřiny TWh/rok 13 TWh Scénář maximálních úspor se velmi dobře shoduje s předpovědí EGÚ Průměrný růst poptávky v letech 2008 - 2020 je:  při max. úsporách 1,1%  při středním scénáři 2,1%  bez úspor 3,1% SPOTŘEBA ELEKTŘINY V ČR POROSTE I PŘI MAXIMÁLNÍM SPOTŘEBA ELEKTŘINY V ČR POROSTE I PŘI MAXIMÁLNÍM ZAHRNUTÍ POTENCIÁLNÍCH ENERGETICKÝCH ÚSPOR ZAHRNUTÍ POTENCIÁLNÍCH ENERGETICKÝCH ÚSPOR

5 Energetický mix v roce 2005 Energetický mix v roce 2005 4 Česká republika využívá k výrobě elektřiny především uhlí, s dlouhodobým podílem na výrobě z více než 52%, druhým nejvýznamnějším zdrojem s podílem téměř 30% je jaderná energie

6 PŘI KONZERVATIVNÍM SCÉNÁŘI VÝSTAVBY A ÚSPORÁCH NA 50% POTENCIÁLU BUDE ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2020 V DEFICITU 26 TWH 5 OZE Jaderné elektrárny Existující uhelné elektrárny Domácí spotřeba se zahrnutím všech potenciálních úspor Domácí spotřeba s 50% úsporami nebo při vyšším růstu HDP Konzervativní očekávaná dodávka českých zdrojů vs. vývoj spotřeby TWh Hydro Obnova uhelných zdrojů  Při konzervativním scénáři výstavby nových zdrojů a očekávaných úsporách na 50% potenciálu bude deficit ČR 26 TWh v roce 2020  I při plném využití potenciálu úspor by deficit dosáhl 13 TWh v roce 2020 26 TWh 43 TWh * ETU retrofit 4x200 MW, EPR II retrofit 3x250 MW, ELE new 660 MW Nárůst výroby z OZE mezi roky 2005 a 2020 o více jak 300% (z 1,6 TWh na 7 TWh)

7 PŘI OPTIMISTICKÉM SCÉNÁŘI VÝSTAVBY A ÚSPORÁCH NA 50% POTENCIÁLU BUDE V ROCE 2020 ČESKÁ REPUBLIKA V DEFICITU 15 TWH 6 Plyn a obnovitelné zdroje Jaderné elektrárny Existující uhelné elektrárny Domácí spotřeba se zahrnutím všech potenciálních úspor Domácí spotřeba s 50% úsporami nebo při vyšším růstu HDP Optimistická očekávaná dodávka českých zdrojů vs. vývoj spotřeby TWh Hydro Obnova uhelných zdrojů  Při optimistickém scénáři a očekávaných úsporách na 50% potenciálu bude deficit ČR 15 TWh v r. 2020  Jedinou šancí na vyrovnání bilance bude výstavba nových zdrojů 15 TWh 36 TWh * ETU retrofit 4x200 MW, EPR II retrofit 3x250 MW, ELE new 660 MW, paroplynový zdroj 800 – 1000 MW

8 PŘI MAXIMÁLNÍCH ÚSPORÁCH BUDE ČESKÁ REPUBLIKA ČELIT DLOUHODOBÉMU NEDOSTATKU REZERVNÍHO A REGULAČNÍHO VÝKONU S REÁLNÝM RIZIKEM BLACKOUTŮ OD ROKU 2015 7  Pro zachování bezpečnosti dodávek a zajištění stability sítě doporučuje UCTE rezervní výkon 15% nad špičkovým odběrem  Nepatrný pokles rezervního výkonu pod doporučenou mez v roce 2011 neznamená riziko  Vážné riziko nestability sítě hrozí od roku 2016 MW Špičková poptávka Požadovaný rezervní výkon dle UCTE Maximální dostupná kapacita Kapacitu zdrojů je třeba plánovat nad úrovní očekávané spotřeby Špičková poptávka vs. maximální dostupná kapacita* Růst špičkové poptávky dle scénáře 100% úspor t.j. CAGR 1,1% Konzervativní scénář výstavby vč. růstu OZE Pozn. Zahrnuje ETU retrofit 4x200 MW, EPR II retrofit 3x250 MW, ELE new 660 MW, špičková poptávka 2006 eskalovaná růstem dle scénáře maximálních úspor *max. dostupná kapacita = čistá výrobní kapacita bez tzv. nedisponibilní kapacity (disponibilní faktor pro vodní průtočné elektrárny: 0,3; jaderné, uhelné a a plynové 0,85-0,95)

9 PŘI ÚSPORÁCH NA POLOVINĚ POTENCIÁLU BUDE ČESKÁ REPUBLIKA ČELIT DLOUHODOBÉMU NEDOSTATKU REZERVNÍHO A REGULAČNÍHO VÝKONU UŽ OD ROKU 2010 8 Pozn. Zahrnuje ETU retrofit 4x200 MW, EPR II retrofit 3x250 MW, ELE new 660 MW, špičková poptávka 2006 eskalovaná růstem dle scénáře maximálních úspor *max. dostupná kapacita = čistá výrobní kapacita bez tzv. nedisponibilní kapacity (disponibilní faktor pro vodní průtočné elektrárny: 0,3; jaderné, uhelné a a plynové 0,85-0,95)  Pro zachování bezpečnosti dodávek a zajištění stability sítě doporučuje UCTE rezervní výkon 15% nad špičkovým odběrem  Vážné riziko nestability sítě hrozí od roku 2011 MW Špičková poptávka Požadovaný rezervní výkon dle UCTE Maximální dostupná kapacita Kapacitu zdrojů je třeba plánovat nad úrovní očekávané spotřeby Špičková poptávka vs. maximální dostupná kapacita* Růst špičkové poptávky dle scénáře 50% úspor, t.j. CAGR 2,1% Konzervativní scénář výstavby vč. růstu OZE

10 Využívání obnovitelných zdrojů energie v EU Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů především snižuje zatížení životního prostředí, na druhou stranu je nákladnější než klasická energetika

11 NA DOVOZ ELEKTŘINY DO ČR NELZE DLOUHODOBĚ SPOLÉHAT, NAŠI SOUSEDÉ BUDOU MÍT SAMI NEDOSTATEK ELEKTŘINY 10  Nelze spoléhat na dovoz z okolních zemí  Celkově bude v regionu střední Evropy uzavřeno přes 30 GW kapacity do roku 2020  Celkově bude chybět až 15 GW instalované kapacity Polsko Slovensko Maďarsko Rakousko Česká republika Německo *Nováky, Vojany, Jaslovské Bohunice  Uzavření celkového instalovaného výkonu 1 600 MW do roku 2008*  Z čistého vývozce se stane čistý dovozce elektrické energie  Uzavření 3 500 MW uhelných elektráren z ekologických důvodů (NOx) v roce 2015 již jistých, potencionálně až 7 000 MW  Již uzavření 3 500 MW způsobí, že Polsko se stane závislé na dovozu  V současnosti neprobíhá výstavba ani neexistuje dlouhodobý plán výstavby  Dnes závislé ve špičkách na dovozu  Celkový dovoz v roce 2005 byl 16,3 TWh  Politické rozhodnutí uzavřít jaderné elektrárny (27% současné spotřeby)  I přes investiční boom v budoucnu maximálně pokryje svoje potřeby  Největší dovozce ve střední Evropě (18% spotřeby)  Neexistující plány výstavby  Omezené palivové zdroje

12 HLAD PO ENERGIÍCH ODSTARTOVAL V CELÉ EVROPĚ ZMĚNU POSTOJŮ K DALŠÍMU VYUŽITÍ JADERNÉ ENERGIE Finsko Staví se největší blok v Evropě Rusko Ve výstavbě jsou čtyři bloky připravují se další Bulharsko a Rumunsko Zdroje (Belene, Cernavoda) ve výstavbě Maďarsko Připravuje rozšíření elektrárny Paks Francie Oznámeny nové jaderné bloky, program EPR – již zahájena stavba UK Diskuse o potřebě nových jaderných zdrojů Slovinsko Připravuje rozšíření NPP Krško Německo Diskuse o odkladu odstavování Švédsko Diskuze o odkladu odstavování Itálie ENEL zakoupil jaderné zdroje na Slovensku Portugalsko Vláda jedná o potřebě prvního bloku Polsko Otevřena diskuze o výstavbě jaderné elektrárny Slovensko Oznámena výstavba v EMO 3&4 Pobaltské státy Připravuje se společná investice do nové jaderné elektrárny Ignalia 11

13 Průvodní jevy související s provozem VtE Průvodní jevy související s provozem VtE 12 V současnosti média hovoří o tom, jak větrné elektrárny nahradí jaderné bloky v Temelíně • Dopady ekonomické spojené s náklady na podpůrné služby ▪ Zvýšené náklady na elektrizační soustavu ČR ▪ Náklady na vybudování předpovědního systému ke zmírnění nepříznivého dopadu rychlých změn povětrnostní situace • Problémy s vyvedením nerovnoměrné a neregulované elektrické energie ke spotřebitelům • Rizika provozu elektrických soustav s velkým podílem větrných elektráren  Přetížení propojené evropské přenosové soustavy UCTE, kdy Blackout odpojí od elektřiny několik miliónů lidí • Exhalace nejen oxidu uhličitého při provozu záložních zdrojů

14 Poruchy přenosových soustav Poruchy přenosových soustav 13 V roce 2006 došlo v Evropě k nezvykle velkému počtu narušení provozu přenosových soustav s důsledkem přerušení či omezení dodávky el. 26.6.2006 se rozpadla polská přenosová soustava 26.6.2006 se rozpadla polská přenosová soustava ▪ Zatížení v důsledku vysokých venkovních teplot ▪ Výpomoc ze zahraničí nevyrovnala geogr. nerovnováhu výroby ▪ Došlo ke kumulovanému výpadku zdrojů 4.11.2006 v severním Německu po přetížení vedení  Automatické restarty větrných elektráren na severu Německa způsobily přetížením propojené evropské přenosové soustavy kaskádové vypínání mnoha vedení  Evropská propojená síť (UCTE) se rozpojila na tři části a 15 miliónů lidí se ocitlo bez elektřiny  Situace se vrátila do normálu po 2 hodinách 25.7.2007 stav nouze v elektrické síty ČR mj. v důsledku přerozdělení toků v celé síti UCTE a vysokých venkovních teplot

15 Náročné řešení výpadku 930MW dne 23.1.2006 Náročné řešení výpadku 930MW dne 23.1.2006 14 V ČR lze očekávat obtíže po plánovaném navýšení instalovaného výkonu VtE, pokud vítr náhle ustane nebo po nečekaném nastartování

16 Příčiny poruch přenosových soustav Příčiny poruch přenosových soustav 15 Politická netržní podpora rozvoji obnovitelných zdrojů podpořila nekontrolovatelnou expanzi větrné energetiky s přednostním právem přístupu do sítě jako zdroj, který je nejsnáze a nejrychleji možné uvést do provozu Rizikové faktory vstupu větrné energie do přenosových soustav:  Otevření trhu s elektřinou, budování tzv. Internal Electricity Market postaveného na představě propojených přenosových sítí Evropy  Nestabilnost dodávky elektřiny a její nehomogenní lokalizace závislá na klimatických podmínkách

17 Energetická koncepce ČR Energetická koncepce ČR Dlouhodobě: 1. Snížit energetickou náročnost ČR 2. Uspokojit rozvoj společnosti energiemi 3. Motivovat k investicím do špičkových inovací a snížení emisí 4. Omezit rizika zásobování ČR energiemi • Vysoká profesionalita • Nezávislost a spolehlivost • Inovativní přístup bez oprašování starých scénářů 16 Hlavní motivy tvorby nové energetické koncepce ČR Styl práce při tvorbě nové en. koncepce ČR

18 Co očekáváme od Nezávislé energetické komise • Zhodnocení současného stavu zásobování ČR a EU energiemi • Odhad trendů vývoje v horizontech 2020 a 2050 • Klíčové implikace pro tvorbu nové energetické koncepce ČR • Scénáře vývoje energetiky ČR a EU • Strategické alternativy nové energetické koncepce ČR a jejich kriteriální hodnocení • Doporučení pro finální energetickou koncepci ČR s horizonty 2020 a 2050 17

19 ZÁVĚR ZÁVĚR 1.Česká vláda vytvořila vládní komisi pro formulování nové energetické politiky ČR v dlouhodobém horizontu! 2.Česká energetika je součástí otevřeného a liberalizovaného trhu s elektřinou, a tak opatření v oblasti zdrojů v jednom státě nemohou vyřešit problémy EU s případným budoucím nedostatkem elektřiny. Péče řádného hospodáře a zodpovědnost je tedy na místě!! 3.Energetika patří do celoevropských politik EU a z této úrovně musí (musí?) být stanoveny základní podmínky pro její další rozvoj a případnou regulaci. Pozor!!! 4.Energetická bezpečnost musí být jedním z hlavních kritérií při vytváření energ. politiky jak EU, tak především ČR!!!! 18


Stáhnout ppt "II Energy Forum 5. 11.2007 Praha Mirek Topolánek předseda vlády ČR QUO VADIS ENERGETIKO?"

Podobné prezentace


Reklamy Google