Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace Mgr. Anna Vitásková. Bibliografické citace jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace Mgr. Anna Vitásková. Bibliografické citace jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými."— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace Mgr. Anna Vitásková

2 Bibliografické citace jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými znaménky slouží na přesnou identifikaci dokumentu, možnost najít ho v knihovně citujeme podle normy

3 Bibliografické citace bibliografická citace (bibliografický odkaz) odkaz na literaturu vztahující se k části či celku autorova sdělení nebo výkladu citace se připojují k dílu formou seznamu použité literatury na konci díla nebo v textu díla dole na stránce pod čarou

4 Bibliografické citace zásady citování: - citujeme tak, aby bylo možné citované dílo podle námi uvedených údajů nalézt - citujeme tak, aby bylo jasné, co z citovaného díla jsme použili pro svoji práci - citace musí být přehledná a úplná - citace se vytvářejí v jazyce citovaného díla – kromě fyzického popisu – např. strany píšeme vždy v jazyce zpracovatele citace – příkl. – 40 s. (stran) ne 40 p. (pages) - zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk

5 Bibliografické citace pravidla citování: normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 – v češtině nové vydání ISO 690:2011 – v češtině rozdíly v zápisu některých údajů – např.: názvosloví údaje o autorovi doporučena jednodušší interpunkce počet povinných údajů apod. norma se netýká nepublikovaných zdrojů, tzv. šedé literatury -------------- Šedá literatura = dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu (např. diplomové a dizertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, oficiální publikace atd. )

6 Bibliografické citace ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické citace: Obsah, forma struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. Neplatí ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

7 Bibliografické citace údaje pro vytvoření citace zjišťujeme v originálním dokumentu zdrojem popisu jsou tato místa v uvedeném pořadí:  titulní list  patitul (rub titulního listu)  tiráž  jiné části dokumentu Metodika tvorby bibliografických citací

8 BC - monografie Tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: Nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. Standardní číslo. červeně označené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou

9 Monografie Autor. Název. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN. BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. 2. rozš. vyd. Praha : Svoboda, 1997. 237 s. ISBN 80-205-0536-9. KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2001. 785 s. ISBN 0-13-029368-7.

10 Sborníky Tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. ISBN (nebo ISSN). ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, KULHAVÝ, Viktor a PROCHÁZKA, Jakub, ed. Konference psychologie práce a organizace 2011: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno 25.-26. května 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5490-5.

11 Kapitola v knize, stať ze sborníku Autor kapitoly. Název kapitoly. In: Autor knihy. Název knihy. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání : nakladatel, rok, lokace v knize (strany od-do). ISBN. GOLAS, Peter. Technologie a věda. In: Čína : země nebeského draka. 1. vyd. Praha : Knižní klub, 2001, s. 166-183. NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, ©2006, s. 49-64. ISBN 80- 8063-219-7.

12 Seriály – celé vydání Název seriálu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, od kterého vychází -. ISSN. Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha: V. Šimáček, 1892–. ISSN 0009-0794.

13 Seriály – celé číslo Název časopisu. Vedlejší názvy. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, číslování. ISSN. Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Red. Čeněk ZÍBRT a Lubor NIEDERLE. Praha: V. Šimáček, 1895, 4(1). Plzeňský deník. Plzeň: Vltava, 10. 7. 2006. 15(158). ISSN 1210-5139.

14 Článek z časopisu Autor článku. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, ročník, číslo, strany. ISSN. EŠNEI, Václav. Máje z okolí uhlířsko- janovického. Český lid. Praha: V. Šimáček, 1895, 4 (1), 4-8. SVOBODOVÁ, Kamila. Genderové aspekty stárnutí: rodina a péče o seniory. D emografie. 2006, 48 (4), 256-261. ISSN 0011-8265.

15 Elektronické IZ – On-line knihy Autor. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa ČAPEK, Karel. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, sv. 9 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/ 34/75/66/valka_s_mloky.pdf. Rovněž dostupný v html, rtf, txt, pdb, prc a epub. ČAPEK, Karel. R.U.R. [online] Release Date: August 2, 2004 [cit.13.6.2011]. Dostupné z: http://www.gutenberg.org/ebooks/13083

16 Elektronický seriál - celek Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, vychází od- [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha : Ikaros, 1997- [cit. 20.9.2002]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz http://ikaros.cz

17 On-line seriál jednotlivé číslo Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa ElectroScope [online]. 2010, č. 4 [cit. 27.6.2011]. ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/index.php?id=31:islo- 42010

18 Článek v elektronickém časopise Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování, strany [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa BRATKOVÁ, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, 14 (9) [cit. 02.06.2011]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6358

19 Normy Řada a číslo normy. Název normy. Vydání. Místo: nakladatel, rok. ČSN ISO 830. Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace. Pravidla zkracování bibliografických termínů. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2001.

20 Metodický materiál Metodika tvorby bibliografických citací Nová norma ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů


Stáhnout ppt "Bibliografické citace Mgr. Anna Vitásková. Bibliografické citace jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými."

Podobné prezentace


Reklamy Google