Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souhrnné informace o realizaci projektů v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2012 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity Doc. ThDr. Rudolf Svoboda,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souhrnné informace o realizaci projektů v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2012 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity Doc. ThDr. Rudolf Svoboda,"— Transkript prezentace:

1 Souhrnné informace o realizaci projektů v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2012 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity Doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. proděkan pro rozvoj

2 Teologická fakulta Projekty IRP realizované v roce 2012 PONázev projektuGarant projektu Náklady projektu 1 Vnitřní systém hodnocení výsledů VaV na TF JU Mgr. Michal Opatrný, Dr.theol. 106 300,- 3 Podpora mobilit studentů a akademických pracovníků na TF JU Mgr. Leona Šťastná375 000,- 4 Propagace studijních oblastí teologie, filosofie, sociální a charitativní práce a volnočasové pedagogiky doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. 150 400,- 5 Rozvoj sítě klinických pracovišť TF JU a vytváření nového modelu spolupráce Mgr. Magdalena Ehrlichová117 320,- 6 Rozvoj přístupového a výukového systému pro efektivní TF v r. 2012 Ing. Jindřiška Hledíková1 114 180,36 Celkem dotace1 863 200,36

3 Teologická fakulta Cíle a indikátory_PO 1 Globální cíl: vytvoření Kariérního a motivačního řádu pro akademiky TF JU – tento cíl byl naplněním jednotlivých dílčích cílů splněn k 31. 12. 2012 Indikátory: naplněny – analýza stávající situace ve VaV na TF JU – 4 návštěvy spolupracujících institucí – diskusní setkání nad návrhem kariérního a motivačního řádu pro akademiky TF JU – Kariérní a motivační řád TF JU pro akademiky

4 Teologická fakulta Cíle a indikátory_PO 3 Globální cíl: zvyšování konkurenceschopnosti JU, zvyšování povědomosti o TF JU resp. o JU v zahraničí, zlepšování mezinárodní spolupráce VŠ – tento cíl byl skrze jednotlivé výjezdy studentů i akademických pracovníků k 31. 12. 2012 splněn Indikátory: naplněny – Počet studentských výjezdů: 6 (původní hodnota 4) – Počet studentoměsíců: 15 – Cílové země: Rakousko, Německo, Velká Británie, Belgie – Počet výjezdů ak. pracovníků: 4 – Počet měsíců: 5,5 – Cílové země: Německo, Rakousko

5 Teologická fakulta Cíle a indikátory_PO 4 Globální cíl: Globálním cílem je zlepšení propagace jednotlivých studijních oblastí na TF JU. – tento cíl byl k 31. 12. 2012 splněn Indikátory: naplněny – 4 sady propagačních materiálů pro studijní oblasti – teologie, religionistika, sociální a charitativní práce, volnočasová pedagogika – 6 zapojených odborníků (4 původně) – 200 oslovených institucí zasláním propagačního materiálu; vytvořeny databáze kontaktů pro výše zmíněné studijní oblasti

6 Teologická fakulta Cíle a indikátory_PO 5 Globální cíl: rozšíření sítě klinických pracovišť TF JU a rozvoj spolupráce s těmito pracovišti – tento cíl byl postupným naplněním dílčích cílů k 31. 12. 2012 splněn Indikátory: naplněny – 8 (6) uzavřených smluv s pracovišti pro oblast sociální – 6 uzavřených smluv s pracovišti pro oblast pedagogiky – 1 návrh modelu vzájemné komunikace pro zajištění studentské praxe – 26 (12) návštěv institucí, se kterými byla uzavřena smlouva – 1 manuál pro studenty – 2 diskusní setkání pro zástupce fakulty a klinických pracovišť

7 Teologická fakulta Cíle a indikátory_PO 6 Globální cíl: přehledné a bezpečné zázemí výuky a rozšíření materiálně technické základny pro realizaci vzdělávání – postupným naplněním dílčích cílů byl globální cíl k 31. 12. 2012 splněn Indikátory: naplněny se schválenými změnami – přístupový systém ve 4 podlažích budovy TF – 17 (20) učeben vybavených přístupem – 5 (3) místností vybavených AV technikou – 90 osob využívajících přístupový systém (+ studenti)

8 Teologická fakulta Provedené změny v projektech_I PO 1 – v průběhu projektu došlo k mírné změně ve využití finančních prostředků, částka 2 000,- Kč byla využita na překladatelské služby PO 3 – původně nezávazně plánované studentské pobyty se neuskutečnily, ale na základě výběrových řízení byli vybráni další studenti, kteří absolvovali pobyt na zahraniční instituci – změnou studentů došlo i ke změně cílových destinací ke změně cílové destinace došlo u akademického pracovníka Mgr. Františka Štěcha, Th.D., který v dubnu 2012 dostal nabídku z TU Dortmund pro zpracování habilitační práce na této instituci PO 4 – kontakt s institucemi původně plánováno 24 cest proběhl emailově a telefonicky, ušetřené finance byly využity na přípravu a tisk propagačních materiálů se zapojením nové vizuální identity univerzity

9 Teologická fakulta Provedené změny v projektech_II PO 5 – v projektu došlo ke změnám, které neměli vliv na cíle ani na stanovené indikátory projektu. Byla převedena částka 15 000,- Kč z položek mzdy a odvody pojistného do položky odměny - převod částky schválen 29. 10. 2012. Vzhledem k pozdějšímu schválení financí ze strany ministerstva došlo k úpravě harmonogramu. PO 6 – změna v indikátorech – schválena 4. 6. 2012, v průběhu realizace projektu došlo ke změně v indikátorech z původně plánovaných 3 učeben vybavených AV technikou, bylo touto technikou vybaveno 5 místností. 1 z původně plánovaných místností byla vybavena již v roce 2011 z jiných zdrojů a při změně místnosti bylo zjištěno, že místo interaktivní tabule bude lépe vyhovovat plátno a projektor, také snížením původně plánované ceny techniky díky VŘ bylo možno počet místností pro vybavení navýšit.

10 Teologická fakulta Využitelnost výstupů v budoucnosti_I PO 1 – Kariérní a motivační řád pro akademiky TF JU byl vydán jako opatření děkana, tím je zajištěna jeho platnost i v následujících letech pro jeho platnost nejsou další finanční prostředky třeba PO 3 – osobním kontaktem jednotlivých akademických pracovníků a studentů s lidmi na cílových institucích došlo k prohloubení vazeb a vytvoření vazeb na osobnější bázi, další interakce mezi naší fakultou a institucemi bude probíhat v rámci dalších dotačních programů a zahraniční spolupráce naší fakulty. Zlepšením jazykových schopností studentů došlo k zvýšení konkurenceschopnosti naších studentů na trhu práce, a u akademiků došlo k zvýšení konkurenceschopnosti fakulty v možnosti nabízet výuku i zahraničním studentům

11 Teologická fakulta Využitelnost výstupů v budoucnosti_II PO 4 – propagační materiály jsou vytvořeny tak, aby mohly být používány minimálně v letech 2013-2015 tím je zajištěna udržitelnost na další 3 roky PO 5 –smlouvy o klinickém pracovišti jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Nově navázané kontakty umožňují TF JU být v užším kontaktu s realitou praxe. Již v tomto roce byly na základě konkrétního zájmu organizací otevřeny společné projekty mezi fakultou a organizacemi, do jejichž zpracování jsou zapojeni i studenti TF JU v rámci jejich praxí či přípravy závěrečných prací. Nastavené podmínky vzájemného kontaktu bude fakulta schopna zajistit ze svých prostředků. Díky práci na projektu jsme zaznamenali nové a potřebné aspekty rozvoje studentské praxe směrem ke vzdělávání a podpoře konzultantů, kteří se věnují vedení praxe studenta na pracovišti. Na tuto oblast bychom se do budoucna rádi zaměřili, např. formou řešení nových projektů.

12 Teologická fakulta Využitelnost výstupů v budoucnosti_III PO 6 – Přístupový systém je součástí celouniverzitního systému, záruční lhůta je 3 roky, je zajištěn centrální servis preventivní i následný. AV technika – případný servis bude zajištěn z neinvestičních prostředků fakulty. Obnovení technického zázemí po 5-8 letech zajistí fakulta buď vlastními investičními prostředky nebo jinými dostupnými finančními zdroji.

13 Teologická fakulta Shrnutí_I Celkem přiděleno prostředků: – 2 001 614,- Kč Celkem využito prostředků: – 1 863 200,36 Kč Ušetřené peníze převedeny: – prostředky na „investice“ ve výši Kč 14.272,- byly převedeny na základě dohody na projekt č. IRP12D09/REK CŽV – Ušetřené prostředky na „neinvestice“ ve výši Kč 124.141,64 byly převedeny na projekt IRP12 D34/REK s názvem Celouniverzitní aktivity vedoucí k posílení efektivity podpůrných procesů

14 Teologická fakulta Shrnutí_II Stanoveny indikátory byly naplněny v některých případech překročeny Ke změně indikátorů došlo v projektu IRP12D35/TF – změna byla schválena 4. 6. 2012 Indikátor v projektu IRP12 D23/TF byl naplněn jiným než původně plánovaným způsobem

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Souhrnné informace o realizaci projektů v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2012 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity Doc. ThDr. Rudolf Svoboda,"

Podobné prezentace


Reklamy Google