Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTROTECHNIKA 1W1 – pro 4. ročník oboru M 1. POKRAČOVÁNÍ - 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTROTECHNIKA 1W1 – pro 4. ročník oboru M 1. POKRAČOVÁNÍ - 2."— Transkript prezentace:

1 ELEKTROTECHNIKA 1W1 – pro 4. ročník oboru M 1. POKRAČOVÁNÍ - 2

2 STEJNOSMĚRNÝ ELEKTRICKÝ PROUD A STEJNOSMĚRNÉ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD A STŘÍDAVÉ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ Základy elektrotechniky

3 Elektrické obvody mají obecný charakter – to znamená, že se obvykle skládají ze tří složek: činná (ohmická) + indukční + kapacitní. Každá z nich má vždy svůj podíl – někdy je však tak malý, že ho lze zanedbat a pak převládne jedna či dvě zbylé složky.

4 Základy elektrotechniky Řazení jednotlivých představitelů obecných zátěží, (tj. hodnot impedancí R, X L, X C vyjadřující obecná náhradní schemata jednotlivých prvků a částí) ukázalo, že mají vliv na skutečný (časově) vzájemný vztah mezi napětím a proudem - vznikající fázový posuv či předstih znamená i příslušné odlišení složek skutečného výkonu - složky činné, zdánlivé a jalové = tyto složky spolu graficky vytváří následující pravoúhlý trojúhelník (prezentovaný pro elektrický výkon – ekvivalentní jsou vztahy pro proud).

5 Základy elektrotechniky Činný – ohmický charakter Obsahuje pouze prvky s ohmickou složkou – ostatní dvě jsou zanedbatelně malé R U I

6 Základy elektrotechniky Činný – ohmický + indukční charakter Obsahuje prvky s ohmickou a indukční složkou – kapacitní je zanedbatelně malá – zpoždění proudu je dáno hodnotou L. U I R L U I

7 Základy elektrotechniky Činný – ohmický + indukční charakter Při sinusovém napětí: X L = U L / I = ω * L [ Ω ] kde: X L … reaktance = indukční jalový odpor U L … napětí na cívce (indukční jalové napětí) ω … úhlový kmitočet L … indukčnost cívky

8 Základy elektrotechniky Činný – ohmický + kapacitní charakter Obsahuje prvky s ohmickou a kapacitní složkou – indukční je zanedbatelně malá – zpoždění napětí je dáno hodnotou C. U U I R C U I

9 Základy elektrotechniky Činný – ohmický + kapacitní charakter U U I U I Při sinusovém napětí: X C = U C / I = 1 / ω * C = 1 / 2 * π * f * C [ Ω ] kde: X C … kapacitance = kapacitní jalový odpor U L … napětí na kondensátoru (kapacitní jalové napětí) ω … úhlový kmitočetf … frekvence (kmitočet) C … kapacita kondensátoru

10 Základy elektrotechniky Obecný charakter Obsahuje všechny tři složky – vzájemné polohy průběhů napětí a proudů závisí pouze na konkrétních hodnotách daného obvodu – podle převažující složky pak proud předbíhá (převažuje kapacitní) nebo se zpožďuje (pře- važuje indukční). U U I U I

11 Základy elektrotechniky Obecný charakter Obsahuje všechny tři složky – seskupeny: - sériově - paralelně - obecně – kombinace sérioparalelní

12 Základy elektrotechniky Obecný charakter R CL U ILIL IRIR ICIC I

13 Základy elektrotechniky Obecný charakter CRL U U UCUC URUR ULUL U

14 Základy elektrotechniky Energetické poměry obecná zátěž Q Q P S G M 3f

15 Základy elektrotechniky Energetické poměry obecná zátěž S … zdánlivý výkon [ VA] P … činný výkon [ W ] Q … jalový výkon [ VAr] P S Q φ P = S * cos φ [ W ] Q = S * sin φ [ Var ] S = U * I [ VA, V, A ]

16 Základy elektrotechniky kde: činný výkon je výkon spotřebičem skutečně spotře- bovaný na vykonání dané činnosti (práce) - je to ta část energie dodané ze zdroje spotřebiči, která se přemění v jinou energii (podle druhu spotřebiče - tepelnou, světelnou, mechanickou, …, či jejich chtěné i nechtěné kombinace): P = S * cos  = U R * I [ W ; VA ; - ; V ; A ]

17 Základy elektrotechniky kde: jalový výkon je výkon, který se vrací zpět ke zdroji - ve spotřebiči tady žádnou práci nevykonává (vytváří elektromagnetické a elektrické pole): Q = S * sin  = U L * I [ var ; VA ; - ; V ; A ] zdánlivý výkon je výkon pouze fiktivní (početní) - důležitý pro výpočty konstrukcí strojů a spotřebičů: S = U * I [ VA ; V ; A ]

18 Základy elektrotechniky Energetické poměry kompenzace elektrárna M st C spotřebič kompenzace činný výkon jalový výkon - vykompenzovaný jalový výkon - nekompenzovaný jalový výkon - kompenzace

19 Základy elektrotechniky Energetické poměry kompenzace

20 … Základy elektrotechniky


Stáhnout ppt "ELEKTROTECHNIKA 1W1 – pro 4. ročník oboru M 1. POKRAČOVÁNÍ - 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google