Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTROTECHNIKA 1. POKRAČOVÁNÍ - 2 1W1 – pro 4. ročník oboru M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTROTECHNIKA 1. POKRAČOVÁNÍ - 2 1W1 – pro 4. ročník oboru M."— Transkript prezentace:

1 ELEKTROTECHNIKA 1. POKRAČOVÁNÍ - 2 1W1 – pro 4. ročník oboru M

2 Základy elektrotechniky
STEJNOSMĚRNÝ ELEKTRICKÝ PROUD A STEJNOSMĚRNÉ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD A STŘÍDAVÉ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

3 Základy elektrotechniky
Elektrické obvody mají obecný charakter – to znamená, že se obvykle skládají ze tří složek: činná (ohmická) + indukční + kapacitní. Každá z nich má vždy svůj podíl – někdy je však tak malý, že ho lze zanedbat a pak převládne jedna či dvě zbylé složky.

4 Základy elektrotechniky
Řazení jednotlivých představitelů obecných zátěží, (tj. hodnot impedancí R , XL , XC vyjadřující obecná náhradní schemata jednotlivých prvků a částí) ukázalo, že mají vliv na skutečný (časově) vzájemný vztah mezi napětím a proudem - vznikající fázový posuv či předstih znamená i příslušné odlišení složek skutečného výkonu - složky činné, zdánlivé a jalové = tyto složky spolu graficky vytváří následující pravoúhlý trojúhelník (prezentovaný pro elektrický výkon – ekvivalentní jsou vztahy pro proud).

5 Základy elektrotechniky
Činný – ohmický charakter Obsahuje pouze prvky s ohmickou složkou – ostatní dvě jsou zanedbatelně malé R U I

6 Základy elektrotechniky
Činný – ohmický + indukční charakter Obsahuje prvky s ohmickou a indukční složkou – kapacitní je zanedbatelně malá – zpoždění proudu je dáno hodnotou L. U I R L

7 Základy elektrotechniky
Činný – ohmický + indukční charakter Při sinusovém napětí: XL = UL / I = ω * L [ Ω ] kde: XL … reaktance = indukční jalový odpor UL … napětí na cívce (indukční jalové napětí) ω … úhlový kmitočet L … indukčnost cívky

8 Základy elektrotechniky
Činný – ohmický + kapacitní charakter Obsahuje prvky s ohmickou a kapacitní složkou – indukční je zanedbatelně malá – zpoždění napětí je dáno hodnotou C. R C U I U I U

9 Základy elektrotechniky
Činný – ohmický + kapacitní charakter Při sinusovém napětí: XC = UC / I = 1 / ω * C = 1 / 2 * π * f * C [ Ω ] kde: XC … kapacitance = kapacitní jalový odpor UL … napětí na kondensátoru (kapacitní jalové napětí) ω … úhlový kmitočet f … frekvence (kmitočet) C … kapacita kondensátoru U I U I U

10 Základy elektrotechniky
Obecný charakter Obsahuje všechny tři složky – vzájemné polohy průběhů napětí a proudů závisí pouze na konkrétních hodnotách daného obvodu – podle převažující složky pak proud předbíhá (převažuje kapacitní) nebo se zpožďuje (pře-važuje indukční). U U I

11 Základy elektrotechniky
Obecný charakter Obsahuje všechny tři složky – seskupeny: - sériově paralelně obecně – kombinace sérioparalelní

12 Základy elektrotechniky
Obecný charakter U IL IR IC I R C L

13 Základy elektrotechniky
Obecný charakter C R L U UC UR UL

14 Základy elektrotechniky
Energetické poměry obecná zátěž Q P S G M 3f

15 Základy elektrotechniky
Energetické poměry obecná zátěž S … zdánlivý výkon [ VA] P … činný výkon [ W ] Q … jalový výkon [ VAr] P S Q φ P = S * cos φ [ W ] Q = S * sin φ [ Var ] S = U * I [ VA , V , A ]

16 Základy elektrotechniky
 kde:    činný výkon je výkon spotřebičem skutečně spotře-bovaný na vykonání dané činnosti (práce) - je to ta část energie dodané ze zdroje spotřebiči, která se přemění v jinou energii (podle druhu spotřebiče - tepelnou, světelnou, mechanickou, … , či jejich chtěné i nechtěné kombinace): P = S * cos  = UR * I [ W ; VA ; - ; V ; A ]    

17 Základy elektrotechniky
 kde: jalový výkon je výkon, který se vrací zpět ke zdroji - ve spotřebiči tady žádnou práci nevykonává (vytváří elektromagnetické a elektrické pole): Q = S * sin  = UL * I [ var ; VA ; - ; V ; A ] zdánlivý výkon je výkon pouze fiktivní (početní) - důležitý pro výpočty konstrukcí strojů a spotřebičů: S = U * I [ VA ; V ; A ]

18 Základy elektrotechniky
Energetické poměry kompenzace elektrárna Mst C spotřebič kompenzace činný výkon jalový výkon - vykompenzovaný jalový výkon - nekompenzovaný jalový výkon - kompenzace

19 Základy elektrotechniky
Energetické poměry kompenzace

20 Základy elektrotechniky


Stáhnout ppt "ELEKTROTECHNIKA 1. POKRAČOVÁNÍ - 2 1W1 – pro 4. ročník oboru M."

Podobné prezentace


Reklamy Google