Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha centrální banky v tržním hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha centrální banky v tržním hospodářství"— Transkript prezentace:

1 Úloha centrální banky v tržním hospodářství
Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Seč u Pardubic 22. srpna 2005

2 Obsah prezentace BANKOVNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ ROLE ČNB V BANKOVNÍM SYSTÉMU
Dvoustupňový bankovní systém Centrální banka a její základní role v bankovním systém Legislativní rámec centrální banky ČR – ČNB ZÁKLADNÍ ROLE ČNB V BANKOVNÍM SYSTÉMU Emisní role (oběživo, pobočky, logistika) a platební styk Měnová politika (měnověpolitické nástroje, transmisní mechanismus) Regulace a dohled (pravomoci, pojištění vkladů)

3 Organizace bankovního systému
Bankovní systém kvalitně fungující bankovní systém je nezbytný pro dynamický rozvoj vyspělých ekonomik banky shromažďují dočasně volné peněžní zdroje a redistribuují je (tzn. jsou prostředníky mezi nabídkou a poptávkou po penězích) Organizace bankovního systému způsoby uspořádání vztahů mezi bankovními institucemi jednostupňový (většinu všech operací provádí jediná banka) – charakteristický pro netržní ekonomiky (centrálně plánované, např. charakteristické pro čs. ekonomiku ) dvoustupňový (funkčně odděleno centrální a obchodní bankovnictví) – charakteristický pro tržní ekonomiky

4 Dvoustupňový bankovní systém
funkčně odděleno centrální a obchodní bankovnictví I. stupeň CENTRÁLNÍ BANKA neúvěruje „podnikatelský“ sektor přímo neřídí činnost ostatních bank II. stupeň OBCHODNÍ A DALŠÍ BANKY podnikají s penězi za účelem zisku podnikají v rámci regulace (nejen od CB, ale i obchodně-právní rámec) a dohledu

5 Centrální banka a její základní role v bankovním systému
postavení centrální banky je odlišné od obchodních bank základní role centrální banky jsou v následujících oblastech: emise hotovostních peněz měnová politika regulace a dohled bankovního systému platební styk a zúčtování

6 Centrální banka a její základní role v bankovním systému (pokračování)
EMISNÍ MONOPOL výsadní právo k emisi hotovostních bankovek a mincí na daném území PROVÁDĚNÍ MĚNOVÉ POLITIKY cílem je zajistit stabilitu cen v ekonomice, tj. přispět k tvorbě stabilního prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit měnověpolitické nástroje (operace na volném trhu, automatické facility, povinné minimální rezervy) REGULACE A DOHLED BANKOVNÍHO SYSTÉMU stanovení základních povinností a pravidel činnosti obchodních a dalších bank působících na daném území

7 Legislativní rámec centrální banky ČR - ČNB
Úloha měnové politiky ČNB je právně kodifikována: v ustanoveních článku 98 Ústavy § 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, které jí ukládají: zabezpečovat cenovou stabilitu = hlavní cíl a pokud tím není dotčen hlavní cíl ČNB - podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu.

8 Legislativní rámec centrální banky ČR – ČNB (pokračování)
Dále v souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji, vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice, provádí další činnosti (sterilizace, devizový zákon)

9 Institucionální a komunikační rámec ČNB
Vazba ČNB na Poslaneckou sněmovnu (ze zákona: 2x ročně Zpráva o měnovém vývoji) vládu (stanoviska k materiálům,kt. se dotýkají působnosti ČNB, guvernér má právo účastnit se zasedání vlády s hlasem poradním, strategie přistoupení k EURO) Ministerstvo financí mezinárodní instituce (ECB, EU, ...) kontakt s výbory (Poslanecká sněmovna/Senát – informovanost) ČNB nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta, Parlamentu, vlády, správních úřadů či od jakéhokoliv jiného subjektu Komunikace měnové politiky oznámení přes web stránku ČNB (ihned po rozhodnutí na chráněné stránce s embargem pro agentury) pravidelná tisková konference guvernéra (pouze pro média, prezentace je po TK vyvěšena na webstránku) zveřejnění minutes (8 dní po rozhodnutí v české a anglické verzi) záznamy z jednání (6 let) Zpráva o inflaci čtvrtletní článek v Ekonomu (autor T. Holub, týká se nové prognózy) pravidelné semináře pro analytiky

10 Oběživo EMISNÍ MONOPOL k 4.8. 2005 274,2 mld Kč Česká národní banka
vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank k ,2 mld Kč

11 Ochranné prvky bankovek
1 – Vodoznak 2 - Ochranný okénkový proužek 3 - Ochranná vlákna 4 - Soutisková značka 5 - Skrytý obrazec 6 - Opticky proměnlivá barva 7 - Iridiscentní pruh 8 – Mikrotext

12 Pobočková síť a logistika peněz
PRAHA ÚSTÍ n. L. HRADEC KRÁLOVÉ PLZEŇ OSTRAVA ČESKÉ BUDĚJOVICE BRNO

13 Zlaté a stříbrné pamětní mince
Numismatika Zlaté a stříbrné pamětní mince Příklady emise zlatých sad SADA KORUNA ČESKÁ - Platnost a oběh od SADA KAREL IV. - Platnost a oběh od CYKLUS DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY Příklady jednotlivých stříbrných mincí 200 Kč výročí založení Českého fotbalového svazu 2500 Kč - Vstup České republiky do Evropské unie - mince se zlatým středem a stříbrným mezikružím

14 Mezibankovní platební styk
při bezhotovostním platebním styku se peníze převádějí z účtu plátce na účet příjemce platby provádění bezhotovostního platebního styku je vyhrazeno peněžním institucím - bankám, u kterých mají jejich klienti uloženy peníze na účtech. banky provádějí platby na základě příkazů svých klientů, předávaných formou písemného dokladu (tiskopis příkazu k úhradě, šek apod.) nebo technickými prostředky (příkazy předávanými na datovém nosiči, elektronicky počítačem spojeným s bankou, hlasově běžným telefonem, zvláštní bankovní aplikací prostřednictvím mobilního telefonu, příp. můžeme za elektronický příkaz k úhradě považovat i použití platební karty). pokud plátce i příjemce platby mají své účty u stejné banky, provede převod peněz (zúčtování na účtech) tato banka ve svém vlastním zúčtovacím centru. V případě, že plátce a příjemce platby mají své účty u různých bank, musí banka plátce použít pro převod peněz "mezibankovní zúčtovací centrum".

15 Platební styk (pokračování)
CERTIS - Systém mezibankovního platebního styku zúčtovací centrum ČNB provozuje platební systém CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement system), který je jediným systémem mezibankovního zúčtování v České republice. podle zákona o bankách jsou všechny banky v České republice (včetně poboček zahraničních bank) povinny převádět si navzájem peněžní prostředky v české měně prostřednictvím platebních systémů provozovaných v souladu se zvláštním zákonem nebo provozovaných ČNB CERTIS v číslech denní rekord CERTIS: : ks v objemu 441,73 mld Kč : ks v objemu 874,76 mld Kč v r bylo mezi bankami převedeno celkem 350 mil transakcí (průměrně tedy 1,375 mil. denně) v celkové výši 110,127 bilionů Kč (přes 433 mld Kč za den). převažují položky převádějící malé částky do 10 000 Kč, kterých je více než 90 %. Na druhé straně přes 90 % finančního objemu je převáděno prostřednictvím necelé desetiny počtu transakcí.

16 Nástroje měnové politiky
Měnová politika ÚLOHA MĚNOVÉ POLITIKY hlavním cílem je zabezpečovat cenovou stabilitu Nástroje měnové politiky lze metodologicky členit z mnoha různých hledisek asi nejznámější je členění z hlediska dopadu na bankovní systém: Přímé (netržní, adresné, administrativní) Omezují banky a zasahují přímo do jejich rozhodovacího mechanismu (např. pravidla likvidity, povinné vklady, limity úvěrů/úrokových sazeb) Nepřímé (tržní, neadresné) Banky na ně mohou, ale nemusí povinně reagovat (operace na volném trhu, diskontní nástroje, intervence – kurzové, slovní, ...) Nepřímé i nepřímé (prolínání charakteristik) Např. povinné minimální rezervy, doporučení, výzvy, dohody TRANSMISNÍ MECHANISMUS INFLACE

17 Měnová politika - transmisní mechanismus v praxi
Očekávání výše úrokové sazby ZVÝŠENÍ ÚROKOVÉ SAZBY Inflační očekávání Růst tržních úrokových sazeb Nižší očekávaná ziskovost firem Posílení kurzu Obtížnější získávání kreditu, nižší investice Pokles spotřeby Redukce investic Pokles exportů – zvýšení importů Nižší dovozní ceny Pokles poptávky POKLES INFLACE KREDITNÍ KANÁL ÚROKOVÝ KANÁL KURZOVÝ KANÁL

18 Měnová politika - měnověpolitické nástroje ČNB
NÁSTROJE MĚNOVÉ POLITIKY, KTERÉ PŘEVÁŽNĚ POUŽÍVÁ ČNB: Operace na volném trhu Automatické facility Povinné minimální rezervy

19 Měnověpolitické nástroje ČNB (pokračování)
Operace na volném trhu cílem je usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice jsou většinou prováděny ve formě repo operací prováděných formou tendru ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry. Obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce, v níž ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnutý kolaterál základní doba trvání těchto operací je stanovena na 14 dní, proto je z hlediska měnové politiky chápána jako klíčová dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) vzhledem k systémovému přebytku likvidity v bankovním sektoru slouží v současné době repo tendry pouze k odčerpávání likvidity. ČNB provádí repo tendry s tzv. variabilní sazbou. To znamená, že vyhlášená dvoutýdenní repo sazba slouží jako maximální limitní sazba, za kterou mohou být banky v repo tendru uspokojovány

20 Měnověpolitické nástroje ČNB (pokračování)
Operace na volném trhu ... pokračování Nabídky bank jsou vypořádány podle americké aukční procedury, tj. ČNB přijme přednostně nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu, a to až do výše predikovaného přebytku likvidity na daný den. V případě, že objem objednaný bankami přesáhne predikovaný přebytek likvidity, ČNB nabídky za nejvyšší sazby buď zcela odmítne nebo proporcionálně zkrátí. Repo tendr je obvykle vyhlašován každý pracovní den, kolem 9:30 hod. Banky mají možnost ve stanovené době předávat své objednávky, t.j. objem a požadovanou úrokovou sazbu. Minimální akceptovatelný objem je 300 mil. Kč a dále celé násobky 100 mil. Kč. Doplňkový měnový nástroj má podobu tříměsíčního repo tendru, v němž ČNB přijímá likviditu na období tří měsíců. Nástroje jemného ladění (devizové operace, operace s cennými papíry) používá ČNB ad hoc zejména v případech nečekaných krátkodobých výkyvů v likviditě trhu. Použití těchto nástrojů je v praxi spíše výjimečné.

21 Měnověpolitické nástroje ČNB (pokračování)
Automatické facility automatické facility slouží k poskytování nebo ukládání likvidity přes noc (overnight, O/N) z hlediska bank jedná o permanentní možnost uložení resp. zapůjčení peněz, vytvářejí úrokové sazby uplatňované u těchto dvou facilit koridor, v němž se pohybují krátkodobé sazby na peněžním trhu (a také dvoutýdenní repo sazba) Depozitní facilita poskytuje bankám možnost uložit přes noc u ČNB bez zajištění svou přebytečnou likviditu. Banka má na přístup do depozitní facility nárok, pokud požádá o uzavření obchodu Odbor korunových a devizových intervencí ČNB nejpozději 15 minut před uzávěrkou účetního dne systému CERTIS. Minimální objem je 10 mil. Kč, částky nad touto hranicí jsou přijímány bez dalších omezení. Depozita jsou úročená diskontní sazbou. Diskontní sazba proto zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu.

22 Měnověpolitické nástroje ČNB (pokračování)
Automatické facility ... pokračování Marginální zápůjční facilita poskytuje bankám, které mají s ČNB uzavřenou rámcovou repo smlouvu, možnost vypůjčit si přes noc od ČNB formou repo operace likviditu. Banka má na přístup do zápůjční facility nárok, pokud požádá o uzavření obchodu Odbor korunových a devizových intervencí ČNB nejpozději 25 minut před uzávěrkou účetního dne systému CERTIS. Minimální objem je 10 mil. Kč, částky nad touto hranicí jsou poskytovány bez dalších omezení. Finanční prostředky v rámci této facility jsou úročeny lombardní sazbou. Vzhledem k trvalému přebytku likvidity je tato facilita bankami využívána minimálně. Lombardní sazba představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB je kdykoliv oprávněna z mimořádných měnověpolitických důvodů dočasně omezit nebo zcela pozastavit poskytování lombardních úvěrů.

23 Měnověpolitické nástroje ČNB (pokračování)
Povinné minimální rezervy Každá banka (včetně stavebních spořitelen) a pobočka zahraniční banky je povinna držet na svém účtu u ČNB určitý předem stanovený objem likvidních prostředků, tzv. povinné minimální rezervy (PMR). Banky v současné době udržují PMR na svém účtu ve Zúčtovacím centru ČNB (tzv. účet platebního styku) a též na účtu pro výběry a skládání hotovostí, mají-li tento účet zřízen. Předepsaný objem PMR je stanoven na 2 % ze základny pro výpočet PMR. S platností od je touto základnou objem primárních závazků dané banky (tj. především vkladů od nebankovních subjektů), jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky. Příslušná banka je povinna udržovat na účtech pro držení PMR takový denní zůstatek, který je v průměru za udržovací období (přibližně 1 měsíc - začíná první čtvrtek v měsíci a končí ve středu před prvním čtvrtkem v následujícím měsíci) roven minimálně stanovené PMR pro dané udržovací období. Prostředky na tomto účtu až do výše předepsaného objemu PMR jsou počínaje bankám úročeny dvoutýdenní repo sazbou ČNB (dříve úročeny nebyly).

24 Měnověpolitické nástroje ČNB (pokračování)
Hlavní MP nástroj – 2T REPO sazba Bankovní rada ČNB se na jednání dne rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na 1,75 procenta

25 Vývoj sazby PRIBOR

26 Základní indikátory Spotřebitelské ceny (meziroční růst):
prognóza skutečnost duben ,5% ,6%

27 Tempo růstu HDP Spotřebitelské ceny (meziroční růst):
prognóza skutečnost duben ,5% ,6%

28 Regulace a dohled důvěryhodnost a stabilita bankovního sektoru je pro fungování ekonomiky jednou ze základních podmínek stabilitu nelze zajistit pouze tržními mechanismy, proto je činnost bank regulována velkým množstvím omezujících a přikazujících pravidel, především v podobě právních předpisů (tzv. bankovní regulace). dozor nad dodržováním pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván bankovním dohledem bankovní dohled stanoví rámec pro obezřetné podnikání bank a kontroluje jeho dodržování. Činnost bank podléhá zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zmocnění v tomto zákoně ČNB vydává opatření a vyhlášky, které obsahují podmínky pro vstup do bankovního sektoru a obezřetnostní pravidla v jednotlivých oblastech podnikání bank Bankovní dohled však nemá právo zasahovat do obchodních rozhodnutí banky a do jejího řízení, které je ve výlučné kompetenci managementu banky, případně též dozorčí rady. Bankovní dohled se pouze snaží prostřednictvím jím vydávaných pravidel obezřetného podnikání bank, důsledným monitoringem na dálku i na místě a vhodnými nápravnými opatřeními usměrňovat činnost bank tak, aby nedocházelo k aktivitám, které by mohly poškodit zájmy klientů bank a stabilitu bankovního systému jako celku.

29 Regulace a dohled (pokračování)
Pravomoci bankovního dohledu Bankovní dohled je v České republice věcně i institucionálně součástí České národní banky. Jeho práva a povinnosti vymezuje zákon o ČNB a zákon o bankách. Podle těchto zákonů bankovní dohled resp. ČNB: vydává po předchozím vyjádření ministerstva financí bankovní licence, vydává opatření a vyhlášky definující pravidla obezřetného podnikání bank, monitoruje činnost bank a poboček zahraničních bank (do kompetence bankovního dohledu naopak nespadají družstevní záložny, které jsou dohlíženy Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami), provádí dohlídky (kontroly) v bankách, vydává předchozí souhlasy podle zákona o bankách např. při nabývání podílu na bance, při prodeji podniku banky, sloučení banky, zrušení banky či ukončení bankovních aktivit, ukládá opatření k nápravě a sankce za zjištěné nedostatky v činnosti bank, rozhoduje o zavedení nucené správy a odnětí bankovní licence po předchozím vyjádření ministerstva financí,

30 Regulace a dohled (pokračování)
Pojištění vkladů V možnostech bankovní regulace a dohledu v tržních podmínkách není a nemůže být zabránit krachu každé banky. K zajištění, aby takovéto ukončení činnosti banky mělo minimální dopady především na drobné klienty bank slouží Fond pojištění vkladů (není součástí ČNB!), jehož činnost je upravena zákonem o bankách. Fond má dvě hlavní funkce: preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností, jestliže se rozšíří negativní informace o finanční situaci banky) a sanační pro vkladatele. Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši 90 % tohoto objemu maximálně však do výše ekvivalentu 25 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky.

31 Centrální bankovnictví a liberálové
potřebujeme daně? potřebujeme administrativu, papírování, kontrolu, dohled? potřebujeme centrální banku? potřebujeme stát? . potřebujeme vlastně něco?

32 Další informace: www.cnb.cz
Otevírací doba a čas prohlídek Úterý - Pátek od do (ve čtvrtek do 18:00) Prohlídky začínají vždy v 09:00, v 11:00 a ve 13:30, ve čtvrtek i v 16:00 hod V pondělí, v sobotu, v neděli a o svátcích zavřeno Vzhledem k mimořádnému zájmu o expozici doporučujeme rezervovat místa předem!! Informace a hlášení skupinových návštěv: Tel.: Fax: VSTUP VOLNÝ!! Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 22. srpna 2005


Stáhnout ppt "Úloha centrální banky v tržním hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google