Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ohrožující překážky Jan Pičman Jedličkův ústav a školy 12.5.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ohrožující překážky Jan Pičman Jedličkův ústav a školy 12.5.2010."— Transkript prezentace:

1 Ohrožující překážky Jan Pičman Jedličkův ústav a školy

2 Téma příspěvku Čemu se věnovat nechci. Zdravotní dopady postižení. Dítě se ZP je ohrožené také proto, že je více zranitelné. Kompenzačním pomůckám Čemu se věnovat chci. Překážkám, které musí dítě s postižením zdolávat (Vnějším i vnitřním) Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

3 Překážky, které ohrožují člověka se ZP Překážky – sociální izolace- sekundární postižení Vnější překážky fyzikálního prostředí, vzdálenosti, … něco nemohou, protože je překážka vně, v okolním prostředí NĚKAM SE NEDOSTANOU Vnitřní překážky jsou v nás samotných. Jak v dětech tak v nás ostatních. Jsou v našich postojích a následně ovlivňují naše vztahy a jednání. NĚKAM JE NEPUSTÍ, protože máme překážku my v sobě. Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

4 Vnější překážky …lze překonávat: pomocí druhých lidí, asistencí druhých lidí, někdy asistencí jiných tvorů (pets, psi) a kompenzačními pomůckami (vozíky, IT, ergoterapeutické instrumentárium). O tom dále mluvit nechci, je to na samostatné téma. Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

5 Asistence dnes Již posledních pět let je nárok na ni uzákoněn ve dvou normách. V zákonu o sociálních službách (108/2006 Sb. v §39), Ve školském zákonu a normách s ním souvisejících (561/2004§ 16 odst. 9) Dítě tedy může využívat služeb osobního asistenta (OA), nebo asistenta pedagoga (AP). Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

6 Osobní asistenci přehledně popisuje ing. Jana Hrdá na webu Asociace pro osobní asistenci Řízená osobní asistence: odpovídá principům hnutí Independent Living jen vzdáleně, je při ní nutná koordinace průběhu služby zvenčí, je určena lidem, kteří si nedovedou sami vybrat, školit a průběžně instruovat osobní asistenty sami, nebo to nechtějí dělat, poskytuje ji registrovaný poskytovatel, z toho vyplývá, že osobní asistenti musí mít předepsané vzdělání, osobní asistenti přicházejí ke klientovi jako odborníci, kteří mají zodpovědnost za průběh služby, poskytovatel je povinen splňovat požadavky na standardy kvality služby. Sebeurčující osobní asistence Dobrovolná osobní asistence Společenská osobní asistence Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

7 Mgr. Erik Čipera z občanského sdružení Asistence Osobní asistence zahrnuje následující úkony: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: b) pomoc při osobní hygieně: c) pomoc při zajištění stravy: d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

8 PhDr. Marta Teplá a PaedDr. Hana Šmejkalová web MŠMT Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením č.j / IPPP Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

9 Často uváděné problémy s asistencí Je na ni málo peněz, proto je jí málo, proto je méně využívaná, proto si ji někteří klienti ani nenárokují. Nejsou vhodní asistenti Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

10 Nárůst počtu asistentů pedagoga v Praze APdotace z MHMP mil mil mil mil. (Mgr. Michaela Vencová, OSK MHMP, duben 2010) Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

11 Podpora asistence pedagoga MŠMT v roce 2010 vyčleněno 75 mil. na podporu 400 míst AP v ČR (mimo Prahu) -75% (Jiří Nezval, MŠMT, březen 2010) MHMP v roce 2009 vyčlenil 73 mil. na 337 míst AP, v roce 2010 vyčlenil 56 mil. na 372 míst AP v Praze (Michaela Vencová, duben 2010) Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

12 Otázky k asistenci u dítěte Kolik asistence potřebuje dítě? Na co je asistence potřeba, na co ne? Kdo je nejlepší pro práci asistenta? Je optimální profesionalizovat OA? Postupně je nezbytný i trénink dětí v „používání“ asistenta. Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

13 Vnitřní překážky Postoje Postoje k sobě sama Postoje rodiny k dítěti a k jeho postižení Postoje ostatních k dítěti Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

14 Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS Podpora pozitivních postojů Práce s dítětem – věc odborníků Práce s rodinou, provázení – Přijetí situace a stavu – Podpora přiměřené péče a ochrany dítěte – Přiměřené cíle a pohled dopředu Pozornost sourozencům

15 Studnice moudrosti Láska (rodičovské) jako pouta, Mgr. Radek Musílek v časopisu Můžeš, říjen Kam jedeme, tati?, Jean –Louis Fournier, Computer Press, Překlad Irena Zbiejczuková Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

16 Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS Podpora pozitivních postojů okolí Znalost situace, znalost dítěte Přijetí dítěte s důrazem na to co umí, co dokáže vytvořit a v čem obohacuje Dělat věci společně Oslovovat vrstevníky, vést je k zamyšlení nad situací kamarádů s postižením

17 Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS Příklady dobré praxe Hřiště a bazén v areálu JÚŠ na Vyšehradě k dispozici pro malé děti. Tráví tak společný čas a prostor s dětmi s TP. Vidí je, zvykají si na ně. Společné tábory Společné úkoly (mapování bezbariérových cest) Téma „žáka na vozíku“ do výuky na základní škole

18 Regionální a místní rozdíly Kruhová vazba: Čím víc dětí žije v místě, tím více jsou vidět, tím více si ostatní zvykají a poznávají, tím otevřenější postoje Velký rozdíl mezi Prahou a ostatními regiony Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

19 Doporučení Nadaci SIRIUS Podporovat větší zapojení osobních asistentů do péče o dítě se zdravotním postižením. Zejména při mimoškolních aktivitách dětí. práci s rodinou, které vede k přiměřenému přijetí situace, zejména práci s rodinou těch nejmenších dětí. práci se sourozenci dětí se zdravotním postižením aktivity, které pomáhají „běžné“ společnosti, zejména vrstevnické poznávat situaci dítěte se zdravotním postižením. společné mimoškolní aktivity dětí se zdravotním postižením a jejich „zdravých“ vrstevníků. Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS

20 Závěr Záznam z pořadu ČT „Pomozte dětem 2010“ (12. ročník sbírkového projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti.) Pořad ukončil soubor žáků a absolventů JÚŠ the TAP TAP s písní Koule zvaná svět Tomáše Hanáka, respektive skupiny Monty Python. Děkuji vám za pozornost Jan Pičman, JÚŠ, Ohrožující překážky pro Nadaci SIRIUS


Stáhnout ppt "Ohrožující překážky Jan Pičman Jedličkův ústav a školy 12.5.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google