Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Author / Presentation title

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Author / Presentation title"— Transkript prezentace:

1 Author / Presentation title
08/29/2007 Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 5. prosince 2014 konference Digitální výzvy Cloud computing ve veřejné správě

2 Sdílené služby – poznaná nutnost
Sdílené služby jsou realita. Jejich ekonomické benefity jsou tak přesvědčivé, že jejich nástup nelze zastavit CIA najímá Amazon na vybudování privátního cloudu a poprvé v historii pouští komerční sektor za svoje firewalls (březen 2013) NASA spolupracuje se společností Microsoft a uzavírá spolupráci s Google na dalším rozvoji cloudu Nebula (únor 2013) Jednotlivé státy stojí před rozhodnutím, jak k této realitě přistoupit aktivní strategií, pasivně ponechat přirozenému vývoji, implementací brzdících mechanismů Přístup státu ke sdíleným službám je strategické, nikoli IT rozhodnutí - nejde jen o náklady a funkcionalitu, ale o strategii státu v digitálním světě.

3 Sdílené služby – přístup státu
G-cloud Podpora cloudu

4 G-cloud jako strategie
od roku 2010 začaly některé státy formulovat své strategie sdílených služeb G-cloud strategie stanoví komplexní přístup státní správy ke sdíleným řešením Výchozím bodem je celkový přístup ke sdíleným řešením „Cloud if it makes sense“ Austrálie „The Australian Government and its agencies may choose cloud based services if they demonstrate value for money and adequate security“ „Cloud First“ (Shared First) Spojené státy Velká Británie Irsko Singapur

5 Co řeší G-cloud strategie?
Typy agend vhodných pro veřejný, komunitní, privátní cloud Irsko: preference pro veřejný cloud, pokud není důvod pro privátní cloud Pilotní agendy pro cloud UK: původně 6 pilotních agend konkrétních úřadů, dnes již celá řada úřadů používá cloudové řešení Podmínky pro implementaci veřejných cloudů soutěž více platforem, podmínky nad rámec požadavků legislativy o veřejných zakázkách, bezpečnostní standardy, omezení přenosu některých dat do zahraničí apod. Podmínky účasti komerčních subjektů na komunitárních a privátních cloudech interoperabilita Architektura a harmonogram privátního nebo komunitního cloudu veřejné správy Standardy zabezpečení veřejných cloudů Kybernetická bezpečnost

6 Benchmark – podpora sdílených služeb
Spojené státy: Shared first IT Shared Services Strategy ( services_strategy.pdf) povinnost pro orgány veřejné správy využít přednostně cloudové služby, bude-li k dispozici bezpečné, spolehlivé a ekonomicky výhodné řešení spolupráce orgánů veřejné správy na identifikaci příležitostí pro využití sdílených služeb, sdílení zkušeností o migraci do cloudu během prvního roku identifikovalo 25 největších orgánů 78 systémů k migraci do cloudu dnes už využívá např. U.S. Army, letectvo, námořnictvo, ministerstvo školství aj. dnešním cílem je maximalizovat používání cloudu

7 Benchmark – podpora sdílených služeb
Irsko: Cloud jako nástroj reformy veřejné správy Cloud Computing Strategy ( požadavek, aby ke každému on premise řešení byla při nákupu zvažována i cloudová alternativa pokud neexistuje důvod pro privátní cloud, má být preferován veřejný cloud projektový plán pro budování komunitního cloudu veřejné správy Francie: Podpora cloudu pomocí dotací National Investment Program ( France-January-2012.pdf) Podpora vícerých technologických oblastí včetně cloudových služeb Podpora soukromým subjektům za předpokladu, že investice bude učiněna na území Francie (tj. například zde budou umístěna datová centra) Celková výše poskytnuté finanční podpory tohoto projektu 35 miliard €, z toho do digitalizace (tj. vč. cloudu) investováno cca 200 milionů €

8 Benchmark – podpora sdílených služeb
Německo: Podpora cloudu pomocí dotací Trusted Cloud technology program ( 2017,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf) Podpora projektů poskytujících cloudová řešení pro sektory zdravotnictví, průmyslu a veřejné správy Společný projekt ministerstva financí a energií, ministerstva vnitra a ministerstva dopravy a digitální infrastruktury Celková výše poskytnuté finanční podpory cca 50 milionů EUR Cílem je propojit federální i zemské úřady s co nejvyšší možnou mírou zabezpečení, a to na všech úrovních rozvoj cloudových služeb i díky zavedení eID (elektronický průkaz totožnosti včetně elektronického podpisu)

9 Benchmark – „Shared first“
Velká Británie: Konsolidace datových center, sítí a softwaru Government Cloud Strategy (2011) ( jasný mandát pro státní orgány migrovat na sdílená řešení Projekt G-Cloud – veřejné rozhraní Cloud Store (v provozu od února 2012) V únoru 2014 investice přesáhly £ 50 mil Jednotlivé útraty a kontroly výdajů jen v r a 2012 vedly k úspoře až £ 316 milionů na IT důraz na kybernetickou bezpečnost Preference menších dodavatelů oproti velkým dodavatelům (Google, Amazon) – snaha rozbít oligopol v oblasti IT – dnes okolo jednotlivých dodavatelů

10 Benchmark – „Shared first“
HongKong : Privátní GovCloud ( r_ htm) implementace privátního „GovCloud“ řešení Spuštěno v prosinci 2013 zřízení expertní skupiny s mandátem definovat standardy služeb (SLA), standardy interoperability, zabezpečení a ochrany dat Primární řešení zajišťuje spol. Atos (hlavní kontrakt na 16 milionů USD) Singapur: Podpora cloudu pomocí dotací ( computing-for-government) dotace na implementaci cloudových řešení ve výši 50 až 100 % ceny projektu G-Cloud – propojuje veškeré vládní úřady v zemi

11 Česká republika, cloud a eGovernment
Zdroj: … Česká republika:

12 Česká republika, cloud a eGovernment
Pravidelná hodnotící zpráva OSN zaměřená na e-Government Hodnotí se pomocí tzv. e-Government Readiness Indexu a dalších indexů Světovou jedničkou je Jižní Korea ČR stále více zaostává, letos se umístila na 53. místě s e-Government Readiness Indexem 0,607 Propadla se i většina států, které se staly členy EU v roce 2004 či později Před Českou republikou se v mezinárodním hodnocení umístily státy jako např. Uruguay (26.), Kazachstán (28.), Lotyšsko (31.), Maďarsko (38.), Černá Hora (45.) nebo Slovensko (51.) Ve zprávě se jako jeden z výslovných důvodů uvádí nízká úroveň on-line služeb pro přistěhovalce, dalším může být např. funkční elektronická identita umožňující snadné vyřízení celé řady agend bez nutnosti návštěvy úřady Cestou, jak zlepšit e-Government Index je právě i podpora rozvoje cloudových služeb ve veřejné správě

13 Česká republika – stávající stav
Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ Integrace akcí pro zjednodušení a racionalizaci postupů ve veřejné správě Posilování institucionální kapacity účinné veřejné správy Implementace čtyřvrstvé architektury sdílených služeb veřejné správy (1. Služby veřejné správy, 2. Služby informační společnosti (eGON služby), 3. Služby platforem IT, 4. Služby komunikační infrastruktury) Centrum sdílených služeb Neexistuje ucelená strategie

14 G-cloud – právní otázky (veřejný cloud)
Vztah poskytovatele a zákazníka Ochrana dat a specificky osobních údajů Nákup v režimu zákona o veřejných zakázkách Doporučení pro smluvní vztah

15 Veřejný cloud – vztah poskytovatele a zákazníka
Cloud computing je komplexní služba, která posouvá vztah odběratele a dodavatele na úroveň strategického partnerství Invest in innovation & sell what you build Microsoft IBM SalesForce X Invest in innovation & monetize data Amazon Google

16 Poskytovatel cloudových služeb
Ochrana dat – kdo za co odpovídá? Orgán státní správy SPRÁVCE Poskytovatel cloudových služeb ZPRACOVATEL Data Data, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zájmy státu ZPRAVIDLA NEVHODNÉ PRO VEŘEJNÝ CLOUD Data, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zájmy občanů (zpravidla osobní údaje) VHODNÉ PRO VEŘEJNÝ CLOUD Data, jejichž zpřístupnění je neškodné Data, jejichž zpřístupnění je žádoucí

17 Předávání údajů do zahraničí – legislativní vývoj
Safe Harbor přestává být dle názoru evropských úřadů bezpečný Obavy o bezpečí dat předávaných v rámci Safe Harbor zejména z důvodu masivního špehování elektronických komunikací americkými tahjnými službami Obavy ohledně porušování Safe Harbor pravidel samotnými příjemci osobních údajů Komise navrhla modelové klauzule, které by uzavírali zpracovatelé osobních údajů při předávání do třetích států (processor-to-subprocessor model clauses) Výhledově by měly nahradit standardní modelové klauzule a Safe Harbor program Problematické – řada velmi zatěžujících povinností, například široké pravomoci týkající se auditu Pochybnosti, zda budou zpracovatelé ochotni implementovat v praxi

18 Vedoucí kancelář v oblasti práva technologií ve střední a východní Evropě.
Spolu s kancelářemi v Londýně, Bruselu a Moskvě jeden z největších právních týmů zaměřených specifické aspekty práva TMT v Evropě Ve střední a východní Evropě jsme poskytovali poradenství na největších M&A, litigačních a outsourcingových projektech v  TMT sektoru Pro více informací: KONTAKT Jana Pattynová Na Příkopě 9 Praha 1  


Stáhnout ppt "Author / Presentation title"

Podobné prezentace


Reklamy Google