Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cloud computing ve veřejné správě Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 5. prosince 2014 konference Digitální výzvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cloud computing ve veřejné správě Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 5. prosince 2014 konference Digitální výzvy."— Transkript prezentace:

1 Cloud computing ve veřejné správě Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 5. prosince 2014 konference Digitální výzvy

2  Sdílené služby jsou realita. Jejich ekonomické benefity jsou tak přesvědčivé, že jejich nástup nelze zastavit  CIA najímá Amazon na vybudování privátního cloudu a poprvé v historii pouští komerční sektor za svoje firewalls (březen 2013)  NASA spolupracuje se společností Microsoft a uzavírá spolupráci s Google na dalším rozvoji cloudu Nebula (únor 2013)  Jednotlivé státy stojí před rozhodnutím, jak k této realitě přistoupit  aktivní strategií,  pasivně ponechat přirozenému vývoji,  implementací brzdících mechanismů  Přístup státu ke sdíleným službám je strategické, nikoli IT rozhodnutí - nejde jen o náklady a funkcionalitu, ale o strategii státu v digitálním světě. Sdílené služby – poznaná nutnost

3 Sdílené služby – přístup státu G-cloud Podpora cloudu

4  od roku 2010 začaly některé státy formulovat své strategie sdílených služeb  G-cloud strategie stanoví komplexní přístup státní správy ke sdíleným řešením  Výchozím bodem je celkový přístup ke sdíleným řešením G-cloud jako strategie „Cloud First“ (Shared First) Spojené státy Velká Británie Irsko Singapur „Cloud if it makes sense“ Austrálie „The Australian Government and its agencies may choose cloud based services if they demonstrate value for money and adequate security“

5 Co řeší G-cloud strategie? Typy agend vhodných pro veřejný, komunitní, privátní cloud Irsko: preference pro veřejný cloud, pokud není důvod pro privátní cloud Pilotní agendy pro cloud UK: původně 6 pilotních agend konkrétních úřadů, dnes již celá řada úřadů používá cloudové řešení Podmínky pro implementaci veřejných cloudů soutěž více platforem, podmínky nad rámec požadavků legislativy o veřejných zakázkách, bezpečnostní standardy, omezení přenosu některých dat do zahraničí apod. Podmínky účasti komerčních subjektů na komunitárních a privátních cloudech interoperabilita Architektura a harmonogram privátního nebo komunitního cloudu veřejné správy Standardy zabezpečení veřejných cloudů Kybernetická bezpečnost

6  Spojené státy: Shared first  IT Shared Services Strategy  (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/shared_ services_strategy.pdf)  povinnost pro orgány veřejné správy využít přednostně cloudové služby, bude-li k dispozici bezpečné, spolehlivé a ekonomicky výhodné řešení  spolupráce orgánů veřejné správy na identifikaci příležitostí pro využití sdílených služeb, sdílení zkušeností o migraci do cloudu  během prvního roku identifikovalo 25 největších orgánů 78 systémů k migraci do cloudu  dnes už využívá např. U.S. Army, letectvo, námořnictvo, ministerstvo školství aj.  dnešním cílem je maximalizovat používání cloudu Benchmark – podpora sdílených služeb

7  Irsko: Cloud jako nástroj reformy veřejné správy  Cloud Computing Strategy  (http://per.gov.ie/wp-content/uploads/Cloud-Computing-Strategy.pdf)  požadavek, aby ke každému on premise řešení byla při nákupu zvažována i cloudová alternativa  pokud neexistuje důvod pro privátní cloud, má být preferován veřejný cloud  projektový plán pro budování komunitního cloudu veřejné správy  Francie: Podpora cloudu pomocí dotací  National Investment Program  (http://www.invest-in-france.org/Medias/Publications/1588/cloud-computing-in- France-January-2012.pdf)  Podpora vícerých technologických oblastí včetně cloudových služeb  Podpora soukromým subjektům za předpokladu, že investice bude učiněna na území Francie (tj. například zde budou umístěna datová centra)  Celková výše poskytnuté finanční podpory tohoto projektu 35 miliard €, z toho do digitalizace (tj. vč. cloudu) investováno cca 200 milionů € Benchmark – podpora sdílených služeb

8  Německo: Podpora cloudu pomocí dotací  Trusted Cloud technology program  (http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/digital-agenda-2014- 2017,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf)  Podpora projektů poskytujících cloudová řešení pro sektory zdravotnictví, průmyslu a veřejné správy  Společný projekt ministerstva financí a energií, ministerstva vnitra a ministerstva dopravy a digitální infrastruktury  Celková výše poskytnuté finanční podpory cca 50 milionů EUR  Cílem je propojit federální i zemské úřady s co nejvyšší možnou mírou zabezpečení, a to na všech úrovních  rozvoj cloudových služeb i díky zavedení eID (elektronický průkaz totožnosti včetně elektronického podpisu) Benchmark – podpora sdílených služeb

9  Velká Británie: Konsolidace datových center, sítí a softwaru  Government Cloud Strategy (2011)  ( https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file /266214/government-cloud-strategy_0.pdf )  jasný mandát pro státní orgány migrovat na sdílená řešení  Projekt G-Cloud – veřejné rozhraní Cloud Store (v provozu od února 2012)  V únoru 2014 investice přesáhly £ 50 mil  Jednotlivé útraty a kontroly výdajů jen v r. 2011 a 2012 vedly k úspoře až £ 316 milionů na IT  důraz na kybernetickou bezpečnost  Preference menších dodavatelů oproti velkým dodavatelům (Google, Amazon) – snaha rozbít oligopol v oblasti IT – dnes okolo 1.200 jednotlivých dodavatelů Benchmark – „Shared first“

10  HongKong : Privátní GovCloud  (http://www.ogcio.gov.hk/en/news_and_publications/press_releases/2013/12/p r_20131227.htm)  implementace privátního „GovCloud“ řešení  Spuštěno v prosinci 2013  zřízení expertní skupiny s mandátem definovat standardy služeb (SLA), standardy interoperability, zabezpečení a ochrany dat  Primární řešení zajišťuje spol. Atos (hlavní kontrakt na 16 milionů USD)  Singapur: Podpora cloudu pomocí dotací  (http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/programmes-by-government/cloud- computing-for-government)  dotace na implementaci cloudových řešení ve výši 50 až 100 % ceny projektu  G-Cloud – propojuje veškeré vládní úřady v zemi Benchmark – „Shared first“

11 Česká republika, cloud a eGovernment Zdroj: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf … Česká republika:

12  Pravidelná hodnotící zpráva OSN zaměřená na e-Government  Hodnotí se pomocí tzv. e-Government Readiness Indexu a dalších indexů  Světovou jedničkou je Jižní Korea  ČR stále více zaostává, letos se umístila na 53. místě s e-Government Readiness Indexem 0,607  Propadla se i většina států, které se staly členy EU v roce 2004 či později  Před Českou republikou se v mezinárodním hodnocení umístily státy jako např. Uruguay (26.), Kazachstán (28.), Lotyšsko (31.), Maďarsko (38.), Černá Hora (45.) nebo Slovensko (51.)  Ve zprávě se jako jeden z výslovných důvodů uvádí nízká úroveň on-line služeb pro přistěhovalce, dalším může být např. funkční elektronická identita umožňující snadné vyřízení celé řady agend bez nutnosti návštěvy úřady  Cestou, jak zlepšit e-Government Index je právě i podpora rozvoje cloudových služeb ve veřejné správě Česká republika, cloud a eGovernment

13  Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+  Integrace akcí pro zjednodušení a racionalizaci postupů ve veřejné správě  Posilování institucionální kapacity účinné veřejné správy  Implementace čtyřvrstvé architektury sdílených služeb veřejné správy (1. Služby veřejné správy, 2. Služby informační společnosti (eGON služby), 3. Služby platforem IT, 4. Služby komunikační infrastruktury)  Centrum sdílených služeb  Neexistuje ucelená strategie Česká republika – stávající stav

14 G-cloud – právní otázky (veřejný cloud) Vztah poskytovatele a zákazníka Ochrana dat a specificky osobních údajů Nákup v režimu zákona o veřejných zakázkách Doporučení pro smluvní vztah

15 Cloud computing je komplexní služba, která posouvá vztah odběratele a dodavatele na úroveň strategického partnerství Veřejný cloud – vztah poskytovatele a zákazníka X Invest in innovation & sell what you build Microsoft IBM SalesForce Invest in innovation & monetize data Amazon Google

16 Orgán státní správy SPRÁVCE Poskytovatel cloudových služeb ZPRACOVATEL Ochrana dat – kdo za co odpovídá? Data  Data, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zájmy státu  ZPRAVIDLA NEVHODNÉ PRO VEŘEJNÝ CLOUD  Data, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zájmy občanů (zpravidla osobní údaje)  VHODNÉ PRO VEŘEJNÝ CLOUD  Data, jejichž zpřístupnění je neškodné  VHODNÉ PRO VEŘEJNÝ CLOUD  Data, jejichž zpřístupnění je žádoucí  VHODNÉ PRO VEŘEJNÝ CLOUD

17 Předávání údajů do zahraničí – legislativní vývoj  Safe Harbor přestává být dle názoru evropských úřadů bezpečný  Obavy o bezpečí dat předávaných v rámci Safe Harbor zejména z důvodu masivního špehování elektronických komunikací americkými tahjnými službami  Obavy ohledně porušování Safe Harbor pravidel samotnými příjemci osobních údajů  Komise navrhla modelové klauzule, které by uzavírali zpracovatelé osobních údajů při předávání do třetích států (processor-to-subprocessor model clauses)  Výhledově by měly nahradit standardní modelové klauzule a Safe Harbor program  Problematické – řada velmi zatěžujících povinností, například široké pravomoci týkající se auditu  Pochybnosti, zda budou zpracovatelé ochotni implementovat v praxi

18  Vedoucí kancelář v oblasti práva technologií ve střední a východní Evropě.  Spolu s kancelářemi v Londýně, Bruselu a Moskvě jeden z největších právních týmů zaměřených specifické aspekty práva TMT v Evropě  Ve střední a východní Evropě jsme poskytovali poradenství na největších M&A, litigačních a outsourcingových projektech v TMT sektoru  Pro více informací: www.pierstone.com KONTAKT Jana Pattynová Na Příkopě 9 110 00 Praha 1 +420 777 738 040 jana.pattynova@pierstone.com


Stáhnout ppt "Cloud computing ve veřejné správě Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 5. prosince 2014 konference Digitální výzvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google