Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová „fiskální brzda“ v Základním zákoně (Ústavě) Spolkové republiky Německo Přednášející: Dr. Kurt Bley, Helmut Herres a Dr. Christian Mayer, Spolkové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová „fiskální brzda“ v Základním zákoně (Ústavě) Spolkové republiky Německo Přednášející: Dr. Kurt Bley, Helmut Herres a Dr. Christian Mayer, Spolkové."— Transkript prezentace:

1 Nová „fiskální brzda“ v Základním zákoně (Ústavě) Spolkové republiky Německo Přednášející: Dr. Kurt Bley, Helmut Herres a Dr. Christian Mayer, Spolkové ministerstvo financí, Berlín

2 Politická výchozí situace Tradice pravidel upravujících zadlužení v německých ústavách Ústavněprávní procesy Evropská měnová unie a Pakt stability a růstu

3 Značný vzestup míry zadluženosti v Německu

4 Mezinárodní srovnání: Vývoj míry zadluženosti

5 Reforma federalismu II Limitu zadluženosti nebyla při Reformě federalismu I věnována pozornost Pojem „fiskální brzda“ se stává populárním První „Velká koalice“ zavedla v roce 1969 neúčinný limit zadluženosti, takže druhá „Velká koalice“ má provést korekturu: „když ne teď, kdy tedy vůbec?“ Proč by měl být zakotven limit zadluženosti v ústavě? Omezení rozpočtové svrchovanosti parlamentu!

6 Diskutované modely Vlastní odpovědnost bez pravidel upravujících schodek? Zákaz nového zadlužení? Stanovit limit schodku na základě výše investic? Reforma pojmu investice? HDP jakožto měřítko stejně jako v Evropském paktu stability a růstu Smíšené formy (investiční pravidlo očištěné o konjunkturální vlivy, zpětný převod úvěrů v dalších 3 letech atd.)

7 Konsensuální řešení 1.Limit schodku pro Spolek a spolkové země 2.Zásada vyrovnání rozpočtů se stává právně závaznou, avšak doplněna o … - strukturální schodek pro Spolek ve výši 0,35 % HDP, - „konjunkturální dýchání“ a - výjimečné případy v rámci „nouzových situací“ 3.„Netto-zásada“: Očištění o finanční transakce

8 Podobně jako v Paktu stability a růstu: očištění o příjmy a výdaje bez vlivu na majetek Odůvodnění: finanční transakce jsou neutrální ve vztahu ke schodku, neboť se majetková položka nemění ⇨ Schodky již nelze maskovat výnosy z privatizací atd.! Finanční transakce

9 Politické předpoklady pro konsensus Ústavněprávní zakotvení vyrovnání rozpočtu bude omezeno na Spolek a spolkové země …... obcí a úřadů sociálního zabezpečení se „fiskální brzda“ netýká Přechodná období: Spolek do roku 2015 vč., spolkové země do roku 2019 vč. Staré dluhy a konsolidační pomoc Zřízení Rady pro stabilitu

10 Konjunkturální složka Symetrická konjunkturální stabilizace: plné působení automatických stabilizátorů v průběhu růstu a propadu Výrobní potenciál a hrubý národní produkt - očištěno o ceny, mld. euro - 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 1991199319951997199920012003200520072009201120132015 výrobní potenciál hrubý domácí produkt Pozitivní výrobní mezera => konjunkturální složka = Konjunkturální přebytek => max. přípustné přijetí netto úvěrů se sníží popř. se celkově Požaduje přebytek Negativní výrobní mezera => Konjunkturální složka = Konjunkturální schodek => Max. přípust. přijetí netto úvěrů se zvýší

11 Výpočet konjunkturální složky dle metodiky Evropského Postupu očištění od konjunktury Konjunkturální složka = rozpočtová senzitivita × výrobní mezera Rizika předpovědí: chyby v odhadech jsou běžné, důležité: korektura ex post Doporučení: dodržení tzv. bezpečnostní vzdálenosti v plánování rozpočtů Konjunkturální složka

12 Zjištění maximálně přípustného přijetí netto-úvěrů - Spolkový rozpočet na rok 2011 a finanční plán do roku 2014:

13 Propojení plánování rozpočtu a výkonu rozpočtu Účtování odchylek mezi skutečným a maximálně přípustným přijetím netto úvěrů, pouze strukturální odchylky –Hospodářský vývoj probíhající odlišně od očekávání změní i přípustné přijetí netto úvěrů (přes konjunkturální složku přizpůsobenou ex post), nemá však vliv na kontrolní účet Funkce Memory: Salda se kumulují v průběhu času Povinnost zpětného převodu negativního salda a na kontrolní účet od okamžiku překročení negativní prahové hodnoty ve výši 1% HDP Žádný vkladový účet na financování neregulovaných opatření! Kontrolní účet

14 PlánSkut.PlánSkut. Rok 1 v mld. euroRok 2 v mld. euro 1 Strukturální složka (0,35% HDP roku předcházejícího sestavení rozpočtu) 9,0 9,2 2 Saldo finančních transakcí2,01,02,01,0 3 Konjunkturální složka1,0-3,11,05,1 4 Výkaz: odchylka změny nominálního HDP Skut. Plán (v %-ních bodech) -1,0 +1,0 5 Maximálně přípustné přijetí netto úvěrů (1) – (2) – (3) 6,011,16,23,1 6 Přijetí netto úvěrů6,013,14,00,1 7 Zaúčtování(-)/odúčtování(+) kontrolního účtu Skut. (5) – Skut. (6) -2,0 +3,0 8 Saldo kontrolního účtu -2,0 +1,0 Příklad: sestavování a vyučtování rozpočtu let 1 a 2 pomocí nového pravidla

15 Základní struktura pravidel povolených deficitů Strukturální složka (od roku 2016: max. 0,35 % HDP) -Saldo finančních transakcí (jako v Paktu stability a růstu) -Konjunkturální složka (výrobní mezera * rozpočtová senzitivita) -(popř.) povinnost zpětného převodu z kontrolního účtu --------------------------------------------------------------- =Horní limit nového zadlužení v běžném případě ⇨ Výjimky pro nouzové situace

16 Výjimky Definice případu nouze nebo kvalifikovaná parlamentní většina (např. : 3/5)? Modelový případ „přírodní katastrofa“ nebo … … „mimořádné nouzové situace, které nelze nikterak ze strany státu ovlivnit a které mají podstatný vliv na finanční situaci státu“ „kancléřova většina“ Právní následek: osvobození od schodkového limitu, avšak ve spojení s návrhem na umoření

17 Právní ochrana Právo spolkového prezidenta na prověření před vydáním rozpočtového zákona Abstraktní kontrola norem, popř. žaloby ze strany orgánů (např. opozice) nebo rozpor mezi Spolkem a spolkovými zeměmi Žádné individuální ústavní stížnosti Předběžná opatření možná Judikovatelnost („konjunkturální běžný stav“, „mimořádná nouzová situace“)

18 Následky porušení limitu schodku Poruší-li rozpočtový zákon ústavu, je protiústavní! Rozpočtový zákon neplatný ipso iure? Předběžné vedení rozpočtu? Státní úvěry zůstávají závaznými (jen vnitřní účinek rozpočtového práva, ochrana věřitelů, náklady na refinancování)

19 Shrnutí Dodržení pravidla zajišťuje trvale udržitelnou finanční politiku Zapojení spolkových zemí → závazný „národní pakt stability“ Soulad s evropskou úpravou Korektura ex post: kontrola v průběhu provádění rozpočtu (Spolek)

20 Příloha

21 Přechodné období Spolek 2011-2015: výchozí úroveň 2010 Výpočet cesty odbourávání strukturální schodku Spolku: 1. krok: zjištění strukturální úvěrové složky 2010 Očekávaná skutečnost 2010 (červen2010) 65,200 mld. € + saldo finančních transakcí 0,029 mld. € + konjunkturální složka -11,984 mld. € = strukturální složka 2010 53,245 mld. € 2. krok: poměr strukturální složka 2010 / HDP roku předcházejícího sestavení rozpočtu Strukturální složka 2010 53,24 mld. € = 2,21% HDP 2009 2.407 mld. € 3. krok: výpočet roční strukturální povinnosti k odbourávání zadluženosti (výchozí hodnota 2010: 2,21%) – (cílová hodnota 2016: 0,35%) = rozdíl: 1,85% Rožloženo na 6 let : 1,85% /6 = 0,31% (zaokrouhleno )

22 Pravidlo zadlužení je důležitým prvkem tzv. exitstrategie -2,9 -2,5 -3,0 -2,3 -3,2 -3,3 -2,6 -2,2 -1,2 -2,8 -3,7 -4,0 -3,8 -3,3 -1,6 0,3 0,1 -3,0 -2 1/2 -0 -3,5 -0,2 -1/2 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014 -6 -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 celostátní saldo financování (škála vpravo)míra výdajů (škála vlevo)míra příjmů (škála vlevo) Výdaje, příjmy a saldo financování státu - v % HDP -

23 Nové pravidlo podstatně snižuje prostor pro financování pomocí úvěrů

24 Dodržení pravidla zajistí dlouhodobě výrazný pokles míry zadluženosti


Stáhnout ppt "Nová „fiskální brzda“ v Základním zákoně (Ústavě) Spolkové republiky Německo Přednášející: Dr. Kurt Bley, Helmut Herres a Dr. Christian Mayer, Spolkové."

Podobné prezentace


Reklamy Google