Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."— Transkript prezentace:

1 Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 OSOBNOST PEČOVATELE OSOBNOST PEČOVATELE A JEHO KOMPETENCE Práce pečovatele je velmi náročná jak po stránce psychické, tak i po stránce fyzické. Pečovatel musí být sociálně zralou osobností, musí pracovat svědomitě, zodpovědně. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Charakteristika zralé osobnosti zahrnuje:  sociocentrismus  přizpůsobivost a toleranci  přiměřené sebehodnocení  nezávislost  schopnost spolupráce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Předpoklady k práci pečovatele:  senzomotorické předpoklady  intelektové předpoklady  sociální předpoklady  autoregulační předpoklady  estetické předpoklady Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Profesní kompetence pečovatele: 1.Odborné  znát pomáhající sociální síť  vykonávat úkony zajišťující životní a výživové potřeby klienta  znát metody práce s jednotlivcem i se skupinou  znát pracovně právní předpisy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6  znát pracovně právní předpisy  jednat eticky 2. Poradenské a konzultativní kompetence  poradenství směrem ke klientovi  poradenství směrem k jeho rodině  poradenství široké veřejnosti 3.Diagnostické kompetence  projevy chování klienta Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7  zjišťování příčin jeho bio-psycho-sociálních problémů 4.Organizační a řídící kompetence  vyhodnotit situaci  plánovat a projektovat  být flexibilní  rozhodovat  znát řád denní, týdenní a měsíční Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 5.Komunikativní kompetence  ovládat pravidla verbální a neverbální komunikace  aktivně naslouchat  komunikovat s klienty a s jejich rodinami a spolupracovníky 6.Intervenčí kompetence  navrhnout ošetřovatelský plán, realizovat, kontrolovat, přehodnocovat Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 ZÁKLADNÍ PRINCIPY MEDICÍNSKÉ ETIKY  princip beneficience  princip non maleficience  princip spravedlnosti  princip autonomie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 Cílem ošetřovatelské etiky je:  humanizace lidských vztahů  profesionální chování  zlepšování mezilidských vztahů mezi pečovateli  usilování o uspokojení psychických, terapeutických, sociálních, kulturních potřeb  snaha, aby klient prožíval co nejmenší bolest  pomáhat klientům nacházet smysl osobního života Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 ETICKÉ KODEXY A ZÁSADY V POVOLÁNÍ PEČOVATELE  pečovatel si váží každého jednotlivce  zajišťuje soukromí klienta při vyšetření, léčení, záznamu osobních údajů  pečovatel pomáhá jednotlivcům, rodinám či komunitám udržovat zdraví na optimální úrovni Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12  pečovatel využívá při své práci vědecké poznatky a aplikuje je do praxe  vykonává vhodné úkony k ulehčení procesu uzdravování nebo k důstojnému umírání  hodnotí efekt poskytované péče podle subjektivního a objektivního stavu klienta  pečovatel pomáhá klientům zvyšovat schopnost sebepéče a sebeobsluhy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13  pečovatel sleduje změny zdravotního a sociálního stavu vývoje u dětí a mladistvých  pečovatel je povinen se neustále vzdělávat a doplňovat poznatky v oboru Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 ORGANIZACE PRÁCE A PÍSEMNÁ DOKUMENTACE V péči o klienta je nutná správná organizace práce pečovatele. Organizace práce pečovatele se liší podle toho, ve kterém zařízením pracuje. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 Faktory ovlivňující organizaci práce pečovatele:  věk klienta  fyzický stav klienta  psychický stav klienta  péče individuální  péče skupinová  individuální vlastnosti  technika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 PÍSEMNÁ DOKUMENTACE Každá služba poskytující sociální péči je ze zákona povinna tuto službu dokumentovat. Ošetřovatelská dokumentace – záznamový list  anamnéza a posouzení současného stavu  biografie  plán péče  denní záznamy výkonu péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17  denní pozorování stavu klienta  záznam medicínských ordinací a léků Obecné cíle ošetřovatelské a sociální dokumentace:  zajištění kvality péče o klienty  zajištění dokumentace vývoje stavu zaměřené na výsledky u klienta  zajištění interdisciplinární spolupráce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18  spojení cílů léčby a péče pro pozitivní vývoj stavu klienta Další cíle ošetřovatelské dokumentace jsou:  poskytnutí potřebných informací o klientovi  doklad, že poskytovaná péče byla provedena lege artis  doklad pro vyúčtování zdravotní péče  nástroj pro zajištění kontinuity péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19  chronologický přehled poskytované péče a jejích výsledků  zdroj informací o potřebách jedince, cílech ošetřovatelské péče, o péči samotné, pokrocích a výsledcích poskytované péče  základ pro hodnocení účinnosti nebo neúčinnosti ošetřovatelských zákroků  kontrola kvality poskytované péče  zdroj informací pro právní účely Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20  nástroj pro vzdělání  zdroj dat pro ošetřovatelský výzkum  umožnění přenosu informací o pacientovi mezi členy týmu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 Zásady pro tvorbu formulářů ošetřovatelské dokumentace  formulář nesmí obsahovat údaje v rozporu s platnými předpisy  formulář musí shromažďovat údaje potřebné k výkonu péče  formulář nesmí obsahovat údaje, které by mohly vést k diskriminaci některých skupin pacientů  formulář nemá vést k duplicitě získaných údajů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 Zaznamenávání do dokumentace  ten, kdo zaznamenává do dokumentace, musí doložit svůj záznam podpisem  poznámky musí být datovány a musí být uveden čas  dokumentace musí být dostupná všem  dokumentace je tvořena jednou složkou  čitelnost, jasná srozumitelnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google