Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost"— Transkript prezentace:

1 PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost
Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 OSOBNOST PEČOVATELE A JEHO KOMPETENCE
Práce pečovatele je velmi náročná jak po stránce psychické, tak i po stránce fyzické. Pečovatel musí být sociálně zralou osobností, musí pracovat svědomitě, zodpovědně. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 Charakteristika zralé osobnosti zahrnuje:
sociocentrismus přizpůsobivost a toleranci přiměřené sebehodnocení nezávislost schopnost spolupráce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 Předpoklady k práci pečovatele:
senzomotorické předpoklady intelektové předpoklady sociální předpoklady autoregulační předpoklady estetické předpoklady Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Profesní kompetence pečovatele:
Odborné znát pomáhající sociální síť vykonávat úkony zajišťující životní a výživové potřeby klienta znát metody práce s jednotlivcem i se skupinou znát pracovně právní předpisy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 znát pracovně právní předpisy jednat eticky
Poradenské a konzultativní kompetence poradenství směrem ke klientovi poradenství směrem k jeho rodině poradenství široké veřejnosti Diagnostické kompetence projevy chování klienta Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 zjišťování příčin jeho bio-psycho-sociálních problémů
Organizační a řídící kompetence  vyhodnotit situaci plánovat a projektovat být flexibilní rozhodovat znát řád denní, týdenní a měsíční Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 Komunikativní kompetence
ovládat pravidla verbální a neverbální komunikace aktivně naslouchat komunikovat s klienty a s jejich rodinami a spolupracovníky Intervenčí kompetence navrhnout ošetřovatelský plán, realizovat, kontrolovat, přehodnocovat  Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 ZÁKLADNÍ PRINCIPY MEDICÍNSKÉ ETIKY
princip beneficience princip non maleficience princip spravedlnosti princip autonomie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 Cílem ošetřovatelské etiky je: humanizace lidských vztahů
profesionální chování zlepšování mezilidských vztahů mezi pečovateli usilování o uspokojení psychických, terapeutických, sociálních, kulturních potřeb snaha, aby klient prožíval co nejmenší bolest pomáhat klientům nacházet smysl osobního života Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 ETICKÉ KODEXY A ZÁSADY V POVOLÁNÍ PEČOVATELE
pečovatel si váží každého jednotlivce zajišťuje soukromí klienta při vyšetření, léčení, záznamu osobních údajů pečovatel pomáhá jednotlivcům, rodinám či komunitám udržovat zdraví na optimální úrovni Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 pečovatel pomáhá klientům zvyšovat schopnost sebepéče a sebeobsluhy
pečovatel využívá při své práci vědecké poznatky a aplikuje je do praxe vykonává vhodné úkony k ulehčení procesu uzdravování nebo k důstojnému umírání hodnotí efekt poskytované péče podle subjektivního a objektivního stavu klienta pečovatel pomáhá klientům zvyšovat schopnost sebepéče a sebeobsluhy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 pečovatel sleduje změny zdravotního a sociálního stavu vývoje u dětí a mladistvých
pečovatel je povinen se neustále vzdělávat a doplňovat poznatky v oboru Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 ORGANIZACE PRÁCE A PÍSEMNÁ DOKUMENTACE
V péči o klienta je nutná správná organizace práce pečovatele. Organizace práce pečovatele se liší podle toho, ve kterém zařízením pracuje. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 Faktory ovlivňující organizaci práce pečovatele:
věk klienta fyzický stav klienta psychický stav klienta péče individuální péče skupinová individuální vlastnosti technika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Ošetřovatelská dokumentace – záznamový list
PÍSEMNÁ DOKUMENTACE Každá služba poskytující sociální péči je ze zákona povinna tuto službu dokumentovat. Ošetřovatelská dokumentace – záznamový list anamnéza a posouzení současného stavu biografie plán péče denní záznamy výkonu péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 denní pozorování stavu klienta záznam medicínských ordinací a léků
Obecné cíle ošetřovatelské a sociální dokumentace: zajištění kvality péče o klienty zajištění dokumentace vývoje stavu zaměřené na výsledky u klienta zajištění interdisciplinární spolupráce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 spojení cílů léčby a péče pro pozitivní vývoj stavu klienta
Další cíle ošetřovatelské dokumentace jsou: poskytnutí potřebných informací o klientovi doklad, že poskytovaná péče byla provedena lege artis doklad pro vyúčtování zdravotní péče nástroj pro zajištění kontinuity péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 chronologický přehled poskytované péče a jejích výsledků
zdroj informací o potřebách jedince, cílech ošetřovatelské péče, o péči samotné, pokrocích a výsledcích poskytované péče základ pro hodnocení účinnosti nebo neúčinnosti ošetřovatelských zákroků kontrola kvality poskytované péče zdroj informací pro právní účely Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 zdroj dat pro ošetřovatelský výzkum
nástroj pro vzdělání zdroj dat pro ošetřovatelský výzkum umožnění přenosu informací o pacientovi mezi členy týmu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 Zásady pro tvorbu formulářů ošetřovatelské dokumentace
formulář nesmí obsahovat údaje v rozporu s platnými předpisy formulář musí shromažďovat údaje potřebné k výkonu péče formulář nesmí obsahovat údaje, které by mohly vést k diskriminaci některých skupin pacientů formulář nemá vést k duplicitě získaných údajů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 Zaznamenávání do dokumentace
ten, kdo zaznamenává do dokumentace, musí doložit svůj záznam podpisem poznámky musí být datovány a musí být uveden čas dokumentace musí být dostupná všem dokumentace je tvořena jednou složkou čitelnost, jasná srozumitelnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google