Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_091_ Elektromagnetické jevy_Elektřina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_091_ Elektromagnetické jevy_Elektřina"— Transkript prezentace:

1 FY_091_ Elektromagnetické jevy_Elektřina
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FY_091_ Elektromagnetické jevy_Elektřina Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektřina Elektřina je označení používané pro označení projevů elektrostatického pole (prvním jevem bylo „tření ebonitové tyče liščím ohonem“) a elektromagnetických jevů. Jevy spojené s elektřinou a magnetismem se nazývají společně elektromagnetismus. Technický obor zabývající se elektřinou se nazývá elektrotechnika. Ve spisovné i obecné češtině slovo elektřina označuje jevy vyvolané působením elektrického náboje a elektromagnetického pole. Nazývá se tak třeba elektrický proud, elektrické napětí, elektrická energie.

4 Původ slova elektřina Slovo elektřina je odvozeno od jantaru (řecky élektron), na němž byly poprvé pozorovány silové účinky statické elektřiny. Jantar je zvláštní forma uhlíkatého minerálu. Jedná se o mineralizovanou pryskyřici třetihorních jehličnanů starou nejčastěji kolem 50 milionů let. Nejběžnější barva jantaru je zlatavě žlutá, někdy zcela průhledná, červená i bílá. Zajímavé je, že se dodnes nepodařilo jantar uměle vyrobit, přestože je poměrně dobře známo jeho chemické složení i předpokládaný postup vzniku.

5 Elektrický náboj Základní elektrickou vlastností těles je elektrický náboj. Těleso s elektrickým nábojem se nazývá elektricky nabité a je schopno působit elektrickou silou na jiné elektricky nabité těleso. V prostoru kolem nabitého tělesa se nachází elektrické pole, popsané jeho intenzitou. Velikost elektrické síly vyjadřuje Coulombův zákon. Model atomu uhlíku

6 Elektrický proud - elektřina
Pohybu elektricky nabitých částic ve vodiči se říká elektrický proud. Nejčastěji je elektrický proud tvořen usměrněným pohybem elektronů ve směru působení elektrické síly. Elektrický proud je i fyzikální veličina, označená I. Vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého vodičem za jednotku času. Základní jednotkou je Ampér (A). Elektrický proud v jednoduchém elektrickém obvodu se dvěma žárovkami, zdrojem (baterií) a spínačem.

7 Elektrické spotřebiče
Mezi nejběžnější elektrické spotřebiče patří tepelné elektrické spotřebiče (žárovka, infrazářič, rychlovarná konvice), zářivka, elektromotor a různé elektronické spotřebiče (rádiový přijímač, televizní přijímač, různé druhy přehrávačů a rekordérů, telefon, počítač, atd.). V současné době se dbá na úspory energií a proto jsou využívány především úsporné spotřebiče.

8 Energetická třída spotřeby
Energetická třída spotřebiče určuje množství spotřebovávané elektrické energie spotřebičem. Energetické třídy jsou definovány směrnicemi Evropské Unie a jednotlivé členské země je pak respektují při výrobě spotřebičů. Každý spotřebič by pak měl být takovou značkou označen. Pro každý druh spotřebiče je pak štítek jiný, zůstává pouze jednotná stupnice. Toto označení se používá pro chladničky, mrazničky, pračky; sušičky, myčky nádobí, trouby, bojlery a ostatní. Výrobci jsou povinní uvádět na spotřebičích, do jaké energetické třídy patří. Spotřebiče s nejníižší spotřebou mají označení A+++, pak A++, dále A+, A a pak sestupně podle abecedy až po označení G, což je spotřebič s největší spotřebou elektřiny.

9 Výroba elektrické energie
Při výrobě elektřiny jde o přeměnu jiného druhu energie na elektrickou energii: Přímá přeměna chemické energie je základem různých galvanických článků (alkalické články, akumulátory), přeměna mechanické energie se uskutečňuje elektromagnetickou indukcí v elektrickém generátoru což bývá alternátor v případě střídavé napájecí soustavy, nebo stejnosměrný generátor resp. dynamo v případě stejnosměrné napájecí soustavy, přeměna světelné energie na elektrickou energii pak využívá fotoelektrického jevu. Působením světla na polovodičovou vrstvu součástky vzniká na ní napětí několika desetin voltů. Podle druhu primárního zdroje vnější energie rozlišujeme několik druhů výrobené elektrické energie a elektráren: vodní tepelná jaderná větrná a i jiné (geotermální, přílivová,…) Jaderná elektrárna v pozadí. Větrná elektrárna v popředí

10 Přenos elektrické energie
Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítcích, od velkých zdrojů (elektráren) k velkým rozvodnám. Část od rozvoden k jednotlivým uživatelům, například domácnostem, se nazývá distribuce elektrické energie a odpovídající zařízení distribuční soustava. Přenosová soustava by se dala zhruba přirovnat k dálniční síti – tvoří páteř přenosu elektrické energie a zajišťuje přenosy na velké vzdálenosti a ve velkých objemech. Stožáry vysokého napětí k přenosu elektrické energie

11 Dodavatel elektřiny Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektřinu na domácím nebo zahraničním trhu a prodává spotřebitelům. V České republice si od roku 2006 každý spotřebitel si může vybrat libovolného dodavatele elektřiny. Dodavatel elektřiny musí mít licenci od Energetického regulačního úřadu. E.ON je holdingová společnost se sídlem v Düsseldorfu, je jedním z předních světových energetických společností v Evropě. ČEZ, a. s. je dominantní výrobce elektřiny v Česku. Sdružuje dalších 120 společností.

12 Otázky k opakování Co označujeme ve fyzice pojmem elektřina ?
Co je náplní oboru elektrotechnika ? Co si představíš pod pojmem elektřina v běžném životě ? Co nám udává energetická třída spotřeby u spotřebičů ? Které elektrické spotřebiče máte doma ? Jak a kde dochází k výrobě elektřiny ? Jakým způsobem je řešen rozvod elektrické energie ? Znáš dodavatele elektřiny pro vaši domácnost ?

13 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Soubor:Amber.pendants.800pix jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Gluehlampe 01 KMJ.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Silniki by Zureks.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:IBM Thinkpad R51.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Electric kettle.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Kohlekraftwerk Mehrum Windräder.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Electric wiring near Helsinki.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Electric-wiring.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

14 Použité zdroje: Soubor:Čez logo.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Logo E.ON.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "FY_091_ Elektromagnetické jevy_Elektřina"

Podobné prezentace


Reklamy Google