Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tyfloemployability „Zlepšení zaměstnatelnosti nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů“ Závěrečná konference, 26.3.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tyfloemployability „Zlepšení zaměstnatelnosti nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů“ Závěrečná konference, 26.3.2008."— Transkript prezentace:

1 Tyfloemployability „Zlepšení zaměstnatelnosti nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů“ Závěrečná konference, 26.3.2008

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - I Zkrácený název:Tyfloemployability Začátek projektu:29/6/2005 Ukončení projektu:31/05/2008 Příjemce:Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR)

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - II Partneři: Partner č.1 - Spekra, výrobní družstvo nevidomých Partner č.2 - TyfloCentrum Brno, o.p.s. Partner č.3 - TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s Partner č.4 - TyfloCentrum Pardubice, o.p.s Partner č.5 - Pedagogická fakulta UK, katedra speciální pedagogiky Partner č.6 – Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Partner č.7 - SE  Partners Consulting, s.r.o. Partner č.8 - NetGenium, s.r.o. Partner č.9 – Úřad práce v Kladně

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - III Cílová skupina:nevidomí, slabozrací a kombinovaně (zrakově a jinak) postižení lidé Místo realizace: 3 kraje (Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský) Cíle projektu:  zvýšit zaměstnatelnost nevidomých a jinak zrakově postižených osob;  poskytnout rekvalifikaci zrakově postiženým občanům;  zvýšit kvalifikaci nevidomých a jinak zrakově postižených občanů;  zabezpečit pracovní asistenci zrakově postiženým uchazečům o práci;  odstranit předsudky zaměstnavatelů a společnosti vůči zaměstnávání zrakově postižených občanů;  rozvinout systém podporovaného zaměstnávání pro zrakově postižené.

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - IV Aktivity projektu:  Analýza trhu práce z hlediska cílové skupiny a partnerů.  Osvěta zaměstnavatelů.  Pracovní rehabilitace.  Vzdělávání a osvěta cílové skupiny.  Pracovní asistence.  Vzdělávací semináře pro ÚP.  Propagace projektu a jeho výstupů.  Mezinárodní spolupráce.

6 SITUACE NA TRHU PRÁCE  vzorek: 987 osob  pohlaví Muži:490 Ženy: 497  věk 18-29 :190 30-39 :156 40-49 :180 50-59 :294 60-65 :167

7 VÝSLEDKY - I Nezaměstnanost zrakově postižených občanů = 64 % = 8x vyšší než u ostatní populace.

8 VÝSLEDKY - II

9 FORMY NALEZENÍ PRÁCE

10 DŮVODY VZNIKLÉ SITUACE NA TRHU PRÁCE  předsudky a neznalost zaměstnavatelů a široké veřejnosti;  psychické problémy zrakově postižených;  nedostatečné vzdělání a nedostatečná připravenost zrakově postižených lidí na proces vyhledávání zaměstnání;  zákonná povinnost zaměstnávat ZP – dodržuje ji jen cca 44 % zaměstnavatelů;  nízká motivace zrakově postižených občanů si nalézt zaměstnání.

11 PŘÍNOS AKTIVIT PROJEKTU PRO UŽIVATELE SLUŽEB  zvýšení informovanosti;  zvýšení kvalifikace;  zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce;  prevence sociální izolace klientů;  zvýšení motivace klientů si nalézt zaměstnání;  zlepšení komunikace klientů se zaměstnavateli;  propagace a medializace SONS ČR, TyfloCenter a uživatelů jejich služeb.

12 VÝSTUPY - I 1.Analýzy začlenění zrakově postižených na trhu práce 2.Metodika podporovaného zaměstnávání - jediný dostupný produkt zabývající se problematikou podporovaného zaměstnávání lidí se zrakovým postižením. 3.Metodika kurzů měkkých dovedností - potřeba vytvoření komplexních materiálů na vzdělávání. 4.Metodika kurzů zaměřených na zvýšení kvalifikace - kurzy PC, - rekvalifikační kurzy.

13 VÝSTUPY - II 5.Lektorský tutoriál - nutnost poskytnout materiál pro výuku lektorů v práci se speciálními zvětšovacími a odečítacími programy. 6.Informační materiály pro zaměstnavatele - letáky, - drobné propagační předměty, - multimediální DVD. 7.Pracovní asistence - byla poskytována v partnerských TC. NALEZENÍ A UDRŽENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA JIŽ 33 OBČANŮM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

14 NÁRODNÍ TEMATICKÁ SÍŤ A (NTS A - „Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné“)  propojuje nestátní neziskové organizace s odborníky na integraci sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva, složených ze zástupců veřejného i privátního sektoru  Cíl: přenést často zcela jedinečné výsledky a metody dosažené jednotlivými projekty do běžné praxe a zasadit se o zdokonalení s tím související legislativy

15 NÁRODNÍ TEMATICKÁ SÍŤ A (NTS A - „Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné“)  členové NTS A: - DROM, romské středisko; - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR; - Slezská diakonie; - Národní rada zdravotně postižených ČR; - Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o.; - Sdružení pro probaci a mediaci v justici; - Město Krásná Lípa; - o.s. RYTMUS; - TROAS, s.r.o.; - IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

16 NÁRODNÍ TEMATICKÁ SÍŤ A (NTS A - „Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné“)  cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením (OZP), osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, Romové a osoby bez přístřeší  výstupy: široké množství zpracovaných analytických a koncepčních materiálů, brožura příkladů dobré praxe

17 MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ SHARE - 5 partnerů (Francie, Belgie, Litva, Itálie, ČR) VISION=E 3 – 5 partnerů (Anglie, 2x Polsko, Slovenská republika, ČR)

18 SHARE - výstupy  Video – „Jsme toho schopni - Integrace lidí se zdravotní postižením na trh práce, několik EU modelů“,  společná publikace „Úspěšné příběhy v kontextu“,  zpráva o doporučeních pro sociální politiky a postupy v oblasti inkluze lidí se zdravotním postižením,  zpráva o výsledcích průzkumu – „Sociální kapitál“,  společná publikace „Komunikační strategie, nástroje a aktivity“.

19 VISION=E 3 - výstupy  zpráva: „Dovednosti každodenní potřeby.“  zpráva: „ICT tréninky.“  zpráva: „Trénink měkkých dovedností.“  zpráva: „Vytvoření přístupných internetových stránek pro všechny.“  zpráva: „Zaměstnávání nevidomých a slabozrakých lidí – proč se obtěžovat?”

20 Děkujeme za pozornost Ing. Andrea Šafaříková Mgr. Jana Môciková


Stáhnout ppt "Tyfloemployability „Zlepšení zaměstnatelnosti nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů“ Závěrečná konference, 26.3.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google