Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNÁ LOKALITA - BEZPEČNÉ BYDLENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNÁ LOKALITA - BEZPEČNÉ BYDLENÍ"— Transkript prezentace:

1 BEZPEČNÁ LOKALITA - BEZPEČNÉ BYDLENÍ
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 156 TÍSŇOVÁ LINKA Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 Brno Tel.: BEZPEČNÁ LOKALITA - BEZPEČNÉ BYDLENÍ Odbor prevence Zelný trh 13 Brno Tel.: Projekt je realizován Městskou policií Brno, Úřadem městské části Brno – Nový Lískovec, za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky a Statutárního města Brna.

2 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Cíle projektu: Faktické i pocitové zvýšení bezpečnosti obyvatelů domu. Faktické i pocitové zvýšení bezpečnosti obyvatel okolních domů. Snížení anonymity v domech a posílení pocitu osobní odpovědnosti. Snížení rizika pohybu cizích (neznámých, neoprávněných) osob v prostorách domů. Snížení rizika poškozování zařízení domů (vandalismu). Zamezení páchání trestných činů a přestupků v prostorách a okolí domů. Zlepšení situace v nabídce sociálních služeb přímo v domě či v jeho bezprostředním okolí. Prohloubení a popularizace spolupráce veřejností s policií a samosprávou. Zdroj: OPK MV ČR

3 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Využití projektu v praxi: Výsledky tohoto projektu, poznatky a zkušenosti z jeho přípravy, realizace, fungování a zejména o jejich účinnosti, budou využívány při řešení podobných problémů v bytových domech a to ve všech formách vlastnictví (obecní, družstevní, osobní atd.). Vlastníkům a správcům bytových domů to umožní využívat těchto opatření v optimálním nastavení jejich rozsahu, obsahu a právním souladu. Půjde o alternativu k současné praxi opakujících se zásahů policie, které sice řeší konkrétní problém v konkrétním daném okamžiku, nicméně se nezabývá jejich příčinami a neřeší jejich recidivu.

4 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Úloha policie: Pravidelná setkávání místně znalých strážníků/policistů se zástupci domovních samospráv. Účast strážníků/policistů na domovních schůzích. Zpřístupnění zabezpečených domů policiím. Pomoc při objasňování trestné činnosti. Označení domů, že jsou pod zvýšeným dohledem policie. Zdroj: OPK MV ČR

5 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Cílová oblast: Celkový počet bytů ve městě Brně Z toho: ve vlastnictví města (24%) ve vlastnictví družstev (13%) jiní vlastníci (63%) Rozestavěno bytů Zdroj: MMB ke dni 5

6 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Zatížení trestnou činností: Celkový počet vloupání v ČR za r Z toho: Do bytů Do rodinných domů Celkový počet vloupání v Jihomoravském kraji za r Do bytů Do rodinných domů Zdroj: MV ČR 6

7 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Veřejný pořádek: Prostředí, ve kterém je bytový dům situován, přímo i nepřímo ovlivňuje bezpečnost osob, jež v domech bydlí a majetku, který vlastní, ale také se výrazně promítá do mezilidských vztahů. Přestupky na úseku veřejného pořádku a občanského soužití jsou důležitým ukazatelem bezpečného bydlení v dané lokalitě. Služební revíry (obvody) se na celkovém průměrném ročním počtu odhalených přestupků, podílí následovně: Revír Brno – střed ,5 % Revír Brno – sever ,6 % Revír Brno – jih ,4 % Revír Brno – východ ,6 % Revír Brno – pole ,5 % Revír Brno – západ ,9% 7

8 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Vnímání pocitu bezpečí obyvateli města Brna: Obava z vykradení bytu patří mezi 4 největší rizika vnímaná obyvateli města. Princip projektu koresponduje s trendy opatření, která přijímají sami obyvatelé města: 86% respondentů výzkumu nepouští neznámé osoby do bytů a více jak 50% respondentů investovalo do bezpečnějších vstupních dveří. Tento vývoj signalizuje schopnost a vůli obyvatel vyváženě využívat technických bezpečnostních prvků a bezpečného chování. Pilotní charakter projektu tak plně koresponduje s existujícími bezpečnostními riziky, pocity ohrožení obyvatel města a v neposlední řadě i s nezbytností prezentace moderních a účinných trendů zabezpečení domů. Zdroj: sociologický průzkum z r. 2005 8

9 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Realizace plánu I. etapy projektu: Do širšího výběru bytových domů navrhovaných k realizaci projektu byly zástupci MP Brno, PIO PČR a KCP MMB (MRPK) vybrány následující domy: PÁLAVSKÉ NÁMĚSTÍ č. 1. a č. 2. – Vinohrady - Revír MP Brno – Východ. HÚSKOVA č. 6., č. 8. a č.10. – Černovice - Revír MP Brno – Jih. SVITAVSKÉ NÁBŘEŽÍ č. 53 – Sever - Revír MP Brno – Sever. HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ č. 6 a č. 7. – Řečkovice, Revír MP Brno – Pole. BRATISLAVSKÁ č. 36a. – Střed - Revír MP Brno – Střed. BRATISLAVSKÁ č. 39. – Střed - Revír MP Brno – Střed. KONIKLECOVA č. 5. – Nový Lískovec – Revír MP Brno - Západ HÁLKOVA č Sever – Revír MP Brno - Sever 9

10 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Uzavření výběru domu a jeho odůvodnění: Pro realizaci projektu byl vybrán dům Koniklecová č. 5, v městské části Brno – Nový Lískovec. Pracovní skupina se shodla na realizaci uvedeného domu s vědomím, že v jejím průběhu bude řešit složité technické, organizační a režimové problémy, které sice nejsou zcela typické pro většinu panelových domů, nicméně úroveň jejich obtížnosti je dobrým předpokladem pro evaluaci programu a vytvoření manuálu pro standardní – méně obtížné pořádkové a bezpečnostní problémy. 10

11 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO POPIS VÝCHOZÍ SITUACE PROJEKTU Obytná plocha m2 13 podlaží 156 bytových jednotek Více než 500 obyvatel často i ze sociálně, etnicky nebo národnostně vyloučených menšin. Údaje z IS MP - ulice Koniklecová: r – 438 událostí r – 288 událostí (ke dni ) Z toho - v domě Koniklecová č. 5: r – 233 událostí (53%) r – 118 událostí (41%) 11

12 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 12

13 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Sociologické šetření a jeho cíle: Co nejpřesnější specifikace problémů v domě, jejich příčin a také zjištění postojů obyvatel domu k jejich řešení. 2. Optimální nastavení technických, režimových a organizačních opatření v domě, tak aby se podařilo nejen minimalizovat projevy kriminality a vandalizmu, ale aby i nezbytný režim a technická opatření byla pro obyvatele domu přijatelná – akceptovatelná a v minimální možné míře zasahovala do jejich běžného života. 13

14 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Jak byla setkání městské policie s nájemníky organizována? Písemné pozvání pro zástupce každého bytu v domě, předané osobně domovníkem. Vyvěšení pozvání ve společných prostorách domu. Plán termínů setkání – každou středu od 17,00 do 18,00 h. Na každé setkání jsou pozváni nájemníci ze dvou poschodí (tj. 24 bytů). Na každém setkání jsou přítomni zástupci správy domu nebo samosprávy. 14

15 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 15

16 . MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Vnímání pocitu bezpečnosti obyvateli bytového domu Koniklecová 5, Brno (Analýza sociologického výzkumu) ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 70% respondentů se necítí v domě zcela bezpečně (ať už jen v noci, nebo celodenně). Nejvíce se cítí být ohroženi ve vstupních prostorách, na schodišti a ve výtahu. Ve svém bytě se většina respondentů cítí bezpečně během celého dne. V domě se velmi často – zejména ve vstupních prostorách v odpoledních a večerních hodinách - pohybují cizí osoby, které u více než dvou třetin obyvatel vzbuzují obavy tím, že jsou pod vlivem alkoholu, znečišťují společné prostory nebo ruší noční klid. Přesto se tomu obyvatelé nesnaží zamezit zamykáním vchodových dveří, které nikdy nezamykají celé tři čtvrtiny respondentů. 16

17 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Prostředí v domě není většinou považováno za bezpečné pro děti – analýza však neukázala, jednoznačný zdroj tohoto ohrožení, nejčastěji je zmiňován špatný technický stav domu. Senioři se v domě cítí spíše bezpečně, podle jejich výpovědi se setkávají s neslušným chováním a schválnostmi ze strany ostatních obyvatel, nikoli však s přímým ohrožením, jako jsou krádeže či agresivní jednání Technické vybavení domu (s výjimkou výtahů a osvětlení na schodišti) bylo hodnoceno jako převážně funkční. Obyvatelé domu jsou zcela neinformováni o základních bezpečnostních prvcích, jako je hasící systém, hlavní uzávěr vody, či přístup na střechu domu 17

18 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO JAK JE TO S OCHOTOU OBYVATEL DOMU OSOBNĚ SE ANGAŽOVAT Respondenti vyjádřili velkou míru ochoty přijmout téměř všechna z nabízených technických opatření. Nejpozitivněji bylo hodnoceno zavedení kamerového systému u vstupu do domu a pověření Městské policie správou tohoto systému a pravidelné návštěvy strážníka s územní odpovědností v domě Vzhledem k tomu, že respondenti vyjádřili značnou míru obav při pohybu na schodišti a ve výtahu, přijali by i v těchto prostorách zavedení kamerového systému. Naopak se obávají posílení pravomoci domovníka, pověření domovníka dohledem kamerového systému a vytvoření pracovních skupin samosprávy domu. 18

19 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO JAK VIDÍ SITUACI LIDÉ V OKOLÍ – FÓRUM NA WEBU MČ: Spojme my, bydlící v okolí, sily - pokud se samosprávy spoji a najdou ve svých řadách frustrovaného asertivního důchodce, který bude chodit na úřad otravovat vzduch námitkami proti tomuhle nesmyslu, dřív nebo později povolí. Vytvořme domobranu- stejně jako cikáni po každém útoku spojuji sily a vyhrožují domobranou, aby přitáhli pozornost a vynutili si své. Konejme také tak, aby se problému začala věnovat pozornost medii. Volk ans gewehr - ničeho se průměrný zločinec neděsí vice, než že stane tváři v tvar připravenému a odhodlanému člověku. Investice do ZP a hromové hole jsou okolo nějaký pravidelný trénink. Tak do toho. To co se v poslední době děje v okolí Koniklecové 5 je alarmující. Mám možnost porovnání.protože zde bydlím od roku 94. Cikánů je zde čím dál víc a podle toho také začíná vypadat zdejší kultura bydlení. Odpadky,nedopalky, řev ve dne v noci, vyrabované poštovní schránky a mohla bych pokračovat dál, ale ti kteří zde bydlí to důvěrně znají. Začínám vážně uvažovat o tom,že se odstěhuji, protože cikány za sousedy rozhodně nechci. Silně pochybuji o tom, že radnice se bude tímto problémem nějak zabývat. 19

20 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO OPATŘENÍ, KTERÁ PŘIJALA MČ A MĚSTO: Zřízena pozice domovníka, který v současné době pracuje na plný úvazek. Byly provedeny stavební úpravy a vznikla klubovna pro děti obyvatel bytového domu. Klubovna byla vybavena nábytkem a potřebami pro volnočasové aktivity dětí. 4. V klubovně byla zahájena činnost CVČ Lužánky, které prostřednictvím dvou pracovníků zajišťuje práci s dětmi. 5. V průběhu roku 2010 proběhla celková regenerace bytového domu v rámci projektu „Panel“. Dům byl zateplen, byla instalována plastová okna a balkonové dveře, byly instalovány nové balkony a byly vyměněny výtahy v souladu s evropskými bezpečnostními normami. 20

21 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Realizace II. etapy projektu Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení: Zpracování návrhu technicko-režimových opatření v postupných krocích: Zpřehlednění prostoru bytového domu (účel užívání, pravidla užívání, úroveň dostupnosti, úroveň bezpečnosti, úroveň soukromí, úroveň spoluodpovědnosti). Vytvoření a zavedení systému oprávněných vstupů (kritéria oprávněného vstupu, určení a umožnění oprávněného vstupu, minimalizace neoprávněných vstupů, pravidla využívání oprávněných vstupů, pravidla pro zánik oprávněných vstupů, pravidla pro vedení databáze oprávněných vstupů). Projekce a instalace podpůrných dohledových a hlásných systémů (definování rizik, definování pocitu ohrožení, definování míry soukromí, umístění dohledového systému, stanovení požárních rizik, příjem požárních poplachů, práva a povinnosti domovníka – recepční služby). Příprava a realizace programů sociální prevence (pravidla pro užívání klubovny, cílená práce s dětmi v klubovně, zřízení asistenta volnočasových aktivit, spolupráce s policií, realizace programů prevence kriminality, spolupráce s Probační a mediační službou ČR). 21

22 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Organizační a režimová opatření, byla zpracována do přehledného formátu, který jsme, společně s městskou částí, nazvali: „ZÁSADY ŘÁDNÉHO A BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ BYTU A DOMU“ Zásady plní souběžně několik funkcí: DOMOVNÍ ŘÁD - stanovuje pravidla (práva a povinnosti) při užívání bytu a domu. INFORMUJE O MONITORINGU OBJEKTU - seznamuje s existencí a fungováním podpůrných vstupních, dohledových a hlásných systémů. INFORMUJE O KONTAKTECH – seznamuje s kontakty na osoby a instituce, které zajišťují provoz a správu domu nebo ubytovny. 22

23 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Zásady jsou rozděleny do 7 částí: OBECNÁ UPOZORNĚNÍ – odpovědnost, dohledový a vstupní systém, záznam dohledového systému, elektronické klíče, omezení volby klíčů, recepce a domovník. VSTUPNÍ REŽIM – vstup do domu, návštěvy nájemníků, pohyb ve společných prostorách, ubytovna pro matky s dětmi, výtahy, klubovna, únikový systém. OBČANSKÉ SOUŽITÍ, POŘÁDEK A ČISTOTA – užívání bytu a společných prostor, děti ve společných prostorách, noční klid, občanské soužití, čistota a údržba, chov zvířat, kouření ve společných prostorách. SOUČINNOST PRONAJÍMATELE A MĚSTSKÉ POLICIE NEBO POLICIE ČR – zvýšený dohled, činnost územářů obou policií, prevence, pravidla pro využívání databází kamerového, přístupového a požárního systému. PROVOZNÍ PODMÍNKY – ohlášení závad, úpravy bytů, odkládání předmětů, balkóny, výtahy, ohlašovací povinnost. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – změny počtu osob žijících v bytě, hrubé porušení nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu. KONTAKTNÍ ÚDAJE – městská část, správa domu, domovník, správa ubytovny. 23

24 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO ZPŘEHLEDNĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO ZPŘEHLEDNĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Postupné kroky ke stanovení opatření: Stanovení a definování účelu užívání jednotlivých společných prostor v domě. Stanovení a definování pravidel pro užívání jednotlivých společných prostor v domě. Stanovení a definování úrovně dostupnosti jednotlivých společných prostor pro obyvatele bytového domu a návštěvníky bytového domu. Stanovení očekávané míry bezpečnosti a soukromí v jednotlivých společných prostorách bytového domu. Stanovení a přijetí očekávané a přijatelné míry spoluodpovědnosti za jednotlivé společné prostory v bytovém domě. 24

25 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO SYSTÉM OPRÁVNĚNÝCH VSTUPŮ Postupné kroky při tvorbě systému: Stanovení kritérií pro přidělení oprávnění ke vstupu do bytového domu. Rychlé a spolehlivé určení a umožnění oprávněného vstupu obyvatel bytového domu. Minimalizace, případně úplná eliminace neoprávněných vstupů osob do bytového domu. Zavedení pravidel pro využívání oprávněných vstupů do bytového domu a reflexe na jejich nedodržování. Zavedení pravidel pro zánik stávajících oprávněných vstupů a vznik náhradních nebo zcela nových. Zavedení pravidel pro využívání databáze oprávněných vstupů, nakládání s údaji v databázi, jejich uchovávání a likvidace. 25

26 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO PODPŮRNÉ DOHLEDOVÉ A HLÁSNÉ SYSTÉMY
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO PODPŮRNÉ DOHLEDOVÉ A HLÁSNÉ SYSTÉMY Postupné kroky: Definování bezpečnostních a pořádkových rizik v jednotlivých společných prostorách bytového domu. Definování míry pocitu ohrožení obyvatel v jednotlivých společných prostorách bytového domu. Aplikace obecné definice úrovně soukromí ve společných prostorách bytového domu (ÚOOÚ) a srovnání s osobními postoji obyvatel (přímý souhlas či nesouhlas). Stanovení umístění kamerových bodů dohledového systému, správce systému a pravidel pro obsluhu, ukládání, uchovávání a nakládání s údaji (obrazovým záznamem). Stanovení požárních rizik a následně bodů pro umístění požárního hlásného systému. Stanovení pravidel pro příjem poplachových signálů požárního hlásného systému, a pravidel pro jejich vyhodnocení, zpracování a reflexi. 26

27 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO SOCIÁLNÍ PREVENCE A PRÁCE S OBYVATELI DOMU
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO SOCIÁLNÍ PREVENCE A PRÁCE S OBYVATELI DOMU Postupné kroky: Využití klubovny pro děti obyvatel domu. Zřízení a fungování pracovníka pro práci s dětmi v klubovně. Provázání pozice domovníka s činností Sociálního asistenta volnočasových aktivit. Aktivní činnost pracovníka Probační a mediační služby ČR s klienty bydlícími v daném bytovém domě a jeho odborná mediační spolupráce při zvládání konfliktů. Aktivní činnost místně příslušného strážníka a policisty v rámci existujících programů prevence kriminality. Aktivní spolupráce se zástupci o.s. Bílý kruh bezpečí při řešení specifických problémů v cílové skupině osamělých matek s dětmi (50 bytových jednotek). 27

28 . MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO č PROSTOR DOPISNÍCH SCHRÁNEK ZA HLAVNÍMI VSTUPNÍMI DVEŘMI Účel užívání Prostor dopisních schránek, tranzitní prostor pro příchod a odchod obyvatel a návštěvníků, recepční služba, prostor pro návštěvy čekající na vyzvednutí nájemníkem, ohlašovna požáru. Únikový koridor. Pravidla užívání Při příchodu a odchodu zavírat dveře; nepodporovat neoprávněné vstupy; po otevření prvních vstupních dveří elektronickým vrátným vyzvednout návštěvu osobně v prostoru dopisních schránek. Úroveň dostupnosti Vlastní oprávněný vstup pro všechny nájemníky bytového domu. Umožněný oprávněný vstup pro návštěvníky nájemníků a klubovny (recepce, el. vrátný). PČR, MP, pošta, správa domu, vlastník domu. 28

29 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Úroveň ohrožení Maximální pocit ohrožení – agresivní a podnapilé osoby, osoby bez vlastního i umožněného oprávnění ke vstupu, velká koncentrace neznámých osob, poškozování dveří, schránek apod. Úroveň a forma odpovědnosti Osobní odpovědnost každé osoby s vlastním oprávněným vstupem (nájemníci) za dodržování pravidel a spoluodpovědnost za své návštěvy. Odpovědnost recepční služby, vlastníka a správce domu. Navrhovaná opatření První a druhé vstupní dveře – DALLAS klíč + PANIC klika. Recepce – podpora vstup. režimu, ohlašovna požáru, dohled on-line. Kamerový bod + osvětlení – on-line + záznam, pohybové spínání. Poznámky V rámci recepce bude fungovat i podpůrná činnost domovníka-asistenta prevence kriminality; recepce bude i kontaktním místem pro obě policie, poštu, klubovnu atd. Požární hlásný systém podle norem. 29

30 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 30

31 . MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO č PROSTOR ZA DRUHÝMI VSTUPNÍMI DVEŘMI - PŘED SKLEPY A VÝTAHY Účel užívání Vstupní prostor ke sklepním chodbám a klubovně. Tranzitní prostor k výtahům a schodišti. Únikový koridor z evakuačního výtahu a schodiště. Pravidla užívání Zavírat dveře, nepodporovat neoprávněné vstupy, v rámci činnosti klubovny dohled nad dětmi s umožněným oprávněným vstupem. Úroveň dostupnosti Vlastní oprávněný vstup pro všechny nájemníky bytového domu. Umožněný oprávněný vstup – návštěvy nájemníků a klubovny. PČR, MP, správa domu, vlastník domu. 31

32 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Úroveň ohrožení Maximální pocit ohrožení – agresivní a podnapilé osoby, osoby bez vlastního i umožněného oprávnění ke vstupu, velká koncentrace neznámých osob, poškozování dveří, výtahů apod. Úroveň a forma odpovědnosti Osobní odpovědnost každé osoby s vlastním oprávněným vstupem za dodržování pravidel a spoluodpovědnost za své návštěvy Odpovědnost recepční služby, vlastníka, správce a vedoucího klubovny. Navrhovaná opatření Dveře ke schodišti – Dallas klíč-od schodiště standardní klika Dveře ke sklepům – Dallas klíč (podle umístění sklepní kóje), zevnitř standardní klika. Kamerový bod + osvětlení – on-line+záznam, pohybové spínání 32

33 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 33

34 MĚSTSKÁ POLICIE BRNO č. 4. – PROSTOR SCHODIŠTĚ (SCHODIŠŤOVÁ CHODBA)
JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO č. 4. – PROSTOR SCHODIŠTĚ (SCHODIŠŤOVÁ CHODBA) Účel užívání Z hlediska konstrukce a využívání jde zejména o únikový prostor. V minimálním rozsahu plní funkci tranzitní, zejména směrem dolů. V mizivém rozsahu plní funkci vstupní (viz. komentář). Pravidla užívání Zavírat dveře a to jak v přízemí – vstup ke schodišti, tak v obytných podlažích – vstup k bytovým chodbám, nepodporovat neoprávněné vstupy na schodiště a k bytovým chodbám. Úroveň dostupnosti Vlastní oprávněný vstup pro všechny nájemníky bytového domu. Umožněný oprávněný vstup – návštěvy nájemníků PČR, MP, správa domu, vlastník domu. 34

35 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Úroveň ohrožení Maximální pocit ohrožení – agresivní a podnapilé osoby, osoby bez vlastního i umožněného oprávnění ke vstupu, velká koncentrace neznámých osob, poškozování dveří, suchovodů apod. Úroveň a forma odpovědnosti Osobní odpovědnost každé osoby s vlastním oprávněným vstupem za dodržování pravidel a spoluodpovědnost za své návštěvy Odpovědnost recepční služby, vlastníka, správce. Navrhovaná opatření Dveře k hlavnímu východu – standardní klika (alt. panic klika) Dveře k bytovým chodbám – Dallas klíč, zevnitř standardní klika. Kamerové body + osvětlení – on-line+záznam, pohybové spínání. Požární hlásný systém podle norem. Poznámky podpůrná činnost služby recepce a domovníka-asistenta prevence kriminality. 35

36 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 36

37 MĚSTSKÁ POLICIE BRNO č. 3. - PROSTOR ÚNIKOVÉHO VÝCHODU ZE SCHODIŠTĚ
JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO č PROSTOR ÚNIKOVÉHO VÝCHODU ZE SCHODIŠTĚ Účel užívání V současnosti je definován jako únikový východ z domu pro osoby, které k úniku používají schodiště. K odbornému posouzení je možnost změny statutu na zadní-provozní východ. Pravidla užívání V současnosti, platí pravidla stanovená požárními předpisy - vstupy – neoprávněné (nemožné), únik – bez omezení. Při variantě provozního východu je pro nájemníky používání zakázáno. Úroveň dostupnosti V režimu nouzového východu - oprávněný vstup jen pro vlastníka a správu domu, únik bez omezení. V režimu provozního východu je dostupný jen vlastníkovi a správci domu. 37

38 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Úroveň ohrožení Maximální pocit ohrožení – agresivní, podnapilé a drogově závislé osoby, zapalování a poškozování vybavení domu. Při variantě režimu únikového východu výrazně omezuje bezpečnostní systém v domě. Úroveň a forma odpovědnosti Osobní odpovědnost každé osoby s vlastním oprávněným vstupem (nájemníci) za dodržování pravidel. Odpovědnost recepční služby, vlastníka a správce domu. Navrhovaná opatření Úniková varianta – zevnitř: PANIC klika, zvenčí: kování bez kliky. Provozně-úniková alternativa – elektromagnetický zámek. Osvětlení s pohybovým spínáním Poznámky Podpůrná činnost r – dohled. 38

39 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 39

40 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO č. 8. – PROSTORY VÝTAHOVÝCH KABIN
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO č. 8. – PROSTORY VÝTAHOVÝCH KABIN Účel užívání Primárně půjde o tranzitní funkci. Sekundárně pak jeden z výtahů bude plnit funkci evakuační. Pravidla užívání Nepodporovat neoprávněné užívání. Úroveň dostupnosti Vlastní oprávněný vstup všech nájemníků s omezením na 4 podlaží bytů pro osamělé matky s dětmi (režim ubytovny). Úroveň ohrožení Maximální pocit ohrožení – agresivní a podnapilé osoby, poškozování výtahů apod. 40

41 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Úroveň a forma odpovědnosti Osobní odpovědnost každé osoby s vlastním oprávněným vstupem za dodržování pravidel a spoluodpovědnost za umožněné oprávněné vstupy. Navrhovaná opatření Využívání výtahů – Dallas klíč. Kamerové body – on-line + záznam Požární hlásný systém – dle norem. Poznámky podpůrná činnost služby domovníka. 41

42 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO č. 5. – PROSTOR BYTOVÝCH CHODEB
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO č. 5. – PROSTOR BYTOVÝCH CHODEB Účel užívání Konstrukčně plní zejména funkci vstupní, tedy přístup k bytům. Bezprostřední návaznost na byty dává prostoru charakter obytný. V neposlední řadě musí splňovat i funkci únikovou. Pravidla užívání Zavírat dveře vstupu ze schodiště a do sušárny, nepodporovat neoprávněné vstupy ze schodiště k bytovým chodbám a neoprávněné užívání výtahů. Úroveň dostupnosti Vlastní oprávněný vstup pro všechny nájemníky bytového domu. Umožněný oprávněný vstup – návštěvy nájemníků PČR, MP, správa domu, vlastník domu. 42

43 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Úroveň ohrožení Minimální pocit ohrožení – viz. sociologický průzkum. Úroveň a forma odpovědnosti Osobní odpovědnost každé osoby s vlastním oprávněným vstupem za dodržování pravidel a spoluodpovědnost za své návštěvy Odpovědnost recepční služby, vlastníka, správce. Navrhovaná opatření Dveře ke schodišti – standardní klika. Dveře k sušárně – Dallas klíč, zevnitř standardní klika. Požární hlásný systém podle norem. Poznámky podpůrná činnost služby recepce a domovníka-asistenta prevence kriminality. 43

44 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 44

45 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Základem úspěšného fungování systému je neustálá komunikace s nájemníky 45

46 MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Další opatření přijatá společně s instalací systémů situační prevence: Rozšíření provozu nízkoprahové klubovny v přízemí domu o činnost „Sociálních asistentů volnočasových aktivit“. Tito asistenti se budou aktivně podílet na organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Navážou tak na spolupráci s Centrem volného času Lužánky. Ke své činnosti budou využívat i blízká hřiště a sportoviště. Tímto opatřením v zásadě reagujeme na obavy nájemníků o bezpečnost dětí, které vyjádřily v sociologickém průzkumu, a současně jde o snahu minimalizovat konflikty s obyvateli okolních domů, které byly popsány v diskusním fóru na webových stránkách Městské části Nový Lískovec. Byl zahájen osvětový, informační a poradenský program určený pro nájemníky dotčeného bytového domu, ale i obyvatele okolních bytových domů. Program se bude orientovat jak na témata situační prevence (možnosti zabezpečení bytů, domů a vozidel), tak na problematiku občanského soužití a veřejného pořádku. Program je realizován formou besed, osobních konzultací a prostřednictvím informačních materiálů. 46

47 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 3. Průběžně pokračuje dohled strážníků s územní odpovědností místně příslušné služebny Městské policie Brno. Pravidelným dohledem a osobním kontaktem s nájemníky bytového domu, domovníkem a zástupci samosprávy jsou řešeny aktuální problémy bytového domu a blízkého okolí. 4. Městská část, jako vlastník a správce bytového domu, plně využívá programových možností prvků situační prevence, které byly instalovány v II. etapě projektu (přístupový systém, dohledový kamerový systém) a důsledně uplatňuje princip osobní odpovědnosti za dodržování podmínek nájemních smluv a domovního řádu (Zásady bezpečného užívání bytu a domu). 47

48 MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Metodická a konzultační služba pro vlastníky a správce bytů a domů: Odbor prevence nabídne asociaci realitních kanceláří, občanskému sdružení majitelů domů, ale i městským částem a městu, poradenskou a konzultační službu o možnostech zajištění bezpečnosti a pořádku v bytových domech. Obsahem konzultací budou jak opatření technického rázu (situační prevence), tak opatření v oblasti stanovení režimu v domě a přístupu nájemníků k zajištění vlastního bezpečí. V plánu jsou osobní setkání s nájemníky i vlastníky bytových domů přímo v dotčených bytových domech. V rámci této služby počítáme s aktivní spoluprací preventistů Hasičského záchranného sboru, a ve složitých vyhrocených mezilidských vztazích i s účastí Probační a mediační služby ČR. 48

49 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
. MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO 49

50 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO garant projektu JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Partneři projektu: Pracovní skupina: Odbor prevence kriminality MV ČR Statutární město Brno Koordinační centrum prevence MMB Probační a mediační služba ČR Statutární město Brno Úřad městské části Brno – Nový Lískovec Policie ČR – KŘP JmK Preventivně informační oddělení Hasičský záchranný sbor JMK 50

51 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO Děkujeme za pozornost Odbor prevence Zelný trh 13 Brno Tel.: Projekt je realizován Městskou policií Brno, Úřadem městské části Brno – Nový Lískovec, za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky a Statutárního města Brna.


Stáhnout ppt "BEZPEČNÁ LOKALITA - BEZPEČNÉ BYDLENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google